Pam fod Batri fy iPhone yn marw mor gyflym? Dyma The Real Fix!Why Does My Iphone Battery Die Fast

Rydw i'n mynd i ddweud wrthych chi yn union pam mae batri eich iPhone yn draenio mor gyflym a yn union sut i'w drwsio . Esboniaf sut y gallwch gael bywyd batri hirach allan o'ch iPhone heb aberthu ymarferoldeb. Cymerwch fy ngair amdano:Mae'r mwyafrif helaeth o faterion batri iPhone yn gysylltiedig â meddalwedd.

Byddwn yn ymdrin â nifer o atgyweiriadau batri iPhone profedig fy mod i wedi dysgu o brofiad uniongyrchol gyda channoedd o iPhones tra roeddwn i'n gweithio i Apple. Dyma un enghraifft:Mae eich iPhone yn olrhain ac yn cofnodi eich lleoliad ym mhob man yr ewch chi. Mae hynny'n defnyddio llawer o fywyd batri.

Ychydig flynyddoedd yn ôl (ac ar ôl i lawer o bobl gwyno), roedd Apple yn cynnwys adran newydd o Gosodiadau o'r enw Batri . Mae'n dangos rhywfaint o wybodaeth ddefnyddiol, ond nid yw o gymorth i chi trwsio unrhyw beth. Rwy'n ailysgrifennu'r erthygl hon i wella bywyd batri iOS 13, ac os cymerwch yr awgrymiadau hyn, Rwy'n addo y bydd eich bywyd batri yn gwella , p'un a oes gennych iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, neu iPhone X.

Yn ddiweddar, fe wnes i greu a Fideo YouTube i fynd ynghyd â'r atebion batri iPhone rwy'n esbonio yn yr erthygl hon. P'un a yw'n well gennych ddarllen neu wylio, fe welwch yr un wybodaeth wych yn y fideos YouTube ag y byddwch wedi'u darllen yn yr erthygl hon.Mae ein tomen gyntaf yn gawr cysgu go iawn ac mae rheswm ei fod yn # 1: Gall Fixing Push Mail wneud a aruthrol gwahaniaeth ym mywyd batri eich iPhone.

Pa mor hir mae proses dinasyddiaeth America yn ei gymryd?

Mae'r Go iawn Rhesymau Mae'ch iPhone, iPad, neu iPod Batri yn marw mor gyflym

1. Gwthio Post

Pan fydd eich post wedi'i osod gwthio , mae'n golygu bod eich iPhone yn cynnal cysylltiad cyson â'ch gweinydd e-bost fel y gall y gweinydd ar unwaith gwthio y post i'ch iPhone cyn gynted ag y bydd yn cyrraedd. Mae'n swnio'n dda, iawn? Anghywir.

Esboniodd athrylith arweiniol Apple i mi fel hyn: Pan fydd eich iPhone ar fin gwthio, mae bob amser yn gofyn i’r gweinydd, “A oes post? A oes post? A oes post? ”, Ac mae'r llif data hwn yn achosi i'ch batri ddraenio'n gyflym iawn. Gweinyddion cyfnewid yw'r troseddwyr gwaethaf absoliwt, ond pawb gall elwa o newid y gosodiad hwn.Sut I Atgyweirio Post Gwthio

I ddatrys y broblem hon, rydyn ni'n mynd i newid eich iPhone o gwthio i nôl. Byddwch yn arbed llawer o fywyd batri trwy ddweud wrth eich iPhone i wirio am bost newydd bob 15 munud yn lle trwy'r amser. Bydd eich iPhone bob amser yn gwirio am bost newydd pryd bynnag y byddwch chi'n agor yr app Mail.

 1. Mynd i Gosodiadau -> Cyfrifon a Chyfrineiriau -> Fetch Data Newydd .
 2. Diffoddwch Gwthio ar y brig.
 3. Sgroliwch i'r gwaelod a dewis Bob 15 Munud dan Ffetch .
 4. Tap ar bob cyfrif e-bost unigol ac, os yn bosibl, ei newid i Ffetch .

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn cytuno bod aros ychydig funudau i e-bost gyrraedd yn werth y gwelliant sylweddol ym mywyd batri eich iPhone.

Ar wahân, os ydych chi wedi bod yn cael problemau wrth syncio cysylltiadau neu galendrau rhwng eich iPhone, Mac a dyfeisiau eraill, edrychwch ar fy erthygl arall o'r enw Pam fod rhai o fy nghysylltiadau ar goll o fy iPhone, iPad, neu iPod? Dyma The Real Fix!

Nid wyf yn argymell eich bod yn diffodd Gwasanaethau Lleoliad yn llwyr.

Byddaf yn dangos i chi'r gwasanaethau cudd sy'n draenio'ch batri yn gyson, ac rwy'n barod i betio nad ydych erioed wedi clywed am y rhan fwyaf ohonynt hyd yn oed. Rwy'n credu ei fod yn bwysig i ti i ddewis pa raglenni a gwasanaethau all gael mynediad i'ch lleoliad, yn enwedig o ystyried y draen batri sylweddol a materion preifatrwydd personol sy'n dod gyda'ch iPhone, reit allan o'r bocs.

Sut I Atgyweirio Gwasanaethau Lleoliad

 1. Mynd i Gosodiadau -> Preifatrwydd -> Gwasanaethau Lleoliad .
 2. Tap Rhannwch Fy Lleoliad . Os ydych chi am allu rhannu eich lleoliad gyda'ch teulu a'ch ffrindiau yn yr app Negeseuon, yna gadewch hwn ymlaen, ond byddwch yn ofalus: Os oedd rhywun eisiau eich olrhain chi, dyma sut y byddent yn ei wneud.
 3. Sgroliwch yr holl ffordd i'r gwaelod a thapio Gwasanaethau System . Gadewch i ni glirio camsyniad cyffredin ar unwaith: Mae'r rhan fwyaf o'r gosodiadau hyn i gyd yn ymwneud ag anfon data i Afal ar gyfer marchnata ac ymchwil. Pan fyddwn yn eu diffodd, bydd eich iPhone yn parhau i weithredu yn union fel y mae bob amser.
  • Diffoddwch popeth ar y dudalen heblaw SOS Brys , Dewch o Hyd i Fy iPhone (fel y gallwch ddod o hyd iddo os yw ar goll) a Graddnodi a Phellter Cynnig (os hoffech chi ddefnyddio'ch iPhone fel pedomedr - fel arall, trowch hwnnw i ffwrdd hefyd). Bydd eich iPhone yn gweithio'n union fel yr oedd o'r blaen. Bydd y cwmpawd yn dal i weithio a byddwch chi'n cysylltu â thyrau celloedd yn iawn - dim ond nad yw Apple yn derbyn data am eich ymddygiad.
  • Tap Lleoliadau Sylweddol . Oeddech chi'n gwybod bod eich iPhone wedi bod yn eich olrhain ym mhobman ti'n mynd? Gallwch ddychmygu'r straen gormodol y mae hyn yn ei roi ar eich batri. Rwy'n argymell eich bod yn diffodd Lleoliadau Sylweddol . Tap i ddychwelyd i brif ddewislen Gwasanaethau System.
  • Diffoddwch yr holl switshis oddi tano Gwella Cynnyrch . Mae'r rhain ond yn anfon gwybodaeth i helpu Apple i wella eu cynhyrchion, nid gwneud i'ch iPhone redeg yn fwy effeithlon.
  • Sgroliwch i'r gwaelod a throwch ymlaen Eicon Bar Statws . Trwy hynny, byddwch chi'n gwybod bod eich lleoliad yn cael ei ddefnyddio pan fydd saeth fach yn ymddangos wrth ymyl eich batri. Os yw'r saeth honno ymlaen trwy'r amser, mae'n debyg bod rhywbeth o'i le. Tap i fynd yn ôl i brif ddewislen Gwasanaethau Lleoliad.
 4. Diffodd Gwasanaethau Lleoliad ar gyfer apiau nad oes angen iddynt wybod ble rydych chi.
  • Beth sydd angen i chi ei wybod: Os ydych chi'n gweld saeth borffor wrth ymyl ap, mae'n defnyddio'ch lleoliad nawr. Mae saeth lwyd yn golygu ei bod wedi defnyddio'ch lleoliad o fewn y 24 awr ddiwethaf ac mae saeth wedi'i hamlinellu â phorffor yn golygu ei bod yn defnyddio a geofence (mwy am geofences yn ddiweddarach).
  • Rhowch sylw i unrhyw apiau sydd â saethau porffor neu lwyd wrth eu hymyl. A oes angen i'r apiau hyn wybod eich lleoliad i weithio? Os gwnânt, mae hynny'n hollol iawn - gadewch lonydd iddynt. Os na wnânt, tapiwch enw'r app a dewis Peidiwch byth i atal yr app rhag draenio'ch batri yn ddiangen.

Gair Am Geofencing

I geofence yn berimedr rhithwir o amgylch lleoliad. Mae apiau'n defnyddio geofencing i anfon rhybuddion atoch pan gyrhaeddwch gyrchfan neu adael cyrchfan. Mae'n syniad da, ond er mwyn i geofencing weithio, mae'n rhaid i'ch iPhone ddefnyddio GPS yn gyson i ofyn, “Ble ydw i? Ble ydw i? Ble ydw i?'

Nid wyf yn argymell defnyddio apiau sy'n defnyddio geofencing neu rybuddion yn seiliedig ar leoliad oherwydd nifer yr achosion rydw i wedi'u gweld lle na allai pobl eu gwneud trwy ddiwrnod llawn heb orfod codi tâl ar eu iPhone - a geofencing oedd y rheswm.

3. Peidiwch ag Anfon iPhone Analytics (Diagnosteg a Data Defnydd)

Dyma un cyflym: Ewch i Gosodiadau -> Preifatrwydd , sgroliwch i'r gwaelod, ac agor Dadansoddeg . Diffoddwch y switsh nesaf at Share iPhone Analytics a Rhannwch iCloud Analytics i atal eich iPhone rhag anfon data i Apple yn awtomatig ynglŷn â sut rydych chi'n defnyddio'ch iPhone.

4. Caewch Eich Apiau

Unwaith bob dydd neu ddau, mae'n syniad da cau eich apiau allan. Mewn byd perffaith, ni fyddai byth yn rhaid i chi wneud hyn ac ni fydd y mwyafrif o weithwyr Apple byth yn dweud y dylech chi. Ond mae byd iPhones yn ddim perffaith - pe bai, ni fyddech yn darllen yr erthygl hon.

Peidiwch â Apps yn cau pan af yn ôl i'r sgrin gartref?

Na, dydyn nhw ddim. Maen nhw i fod i fynd i mewn i wedi'i atal modd ac aros yn y cof fel eich bod chi'n codi i'r dde lle gwnaethoch chi adael pan fyddwch chi'n eu hailagor. Nid ydym yn byw yn iPhone Utopia: Mae'n ffaith bod gan apiau chwilod.

Mae llawer o faterion draen batri yn digwydd pan fydd app i fod i gau, ond nid yw. Yn lle, mae'r app yn damweiniau yn y cefndir a'ch bodau batri iPhone i ddraenio heb i chi hyd yn oed ei wybod.

Gall ap damwain hefyd achosi i'ch iPhone boethi. Os yw hynny'n digwydd i chi, edrychwch ar fy erthygl o'r enw Pam fod fy iPhone yn poethi? i ddarganfod pam a'i drwsio er daioni.

pam nad yw fy gmail yn gweithio ar fy iphone

Sut i Gau Eich Apps

Cliciwch ddwywaith ar y Botwm Cartref a byddwch yn gweld yr iPhone switcher app . Mae'r switcher app yn caniatáu ichi weld yr holl apiau sy'n cael eu storio er cof am eich iPhone. I bori trwy'r rhestr, trowch i'r chwith neu'r dde gyda'ch bys. Rwy'n siwr y cewch eich synnu gan faint o apiau sydd ar agor!

I gau ap, defnyddiwch eich bys i swipe i fyny ar yr app a'i wthio oddi ar ben y sgrin. Nawr rydych chi a dweud y gwir wedi cau’r ap ac ni all ddraenio eich batri yn y cefndir. Yn cau allan eich apiau byth yn dileu data neu'n achosi unrhyw sgîl-effeithiau negyddol - ni all ond eich helpu i gael bywyd batri gwell.


Sut Ydw i'n Gwybod Os Mae Apps Wedi Bod Yn Cwympo Ar Fy iPhone? Mae popeth yn ymddangos yn iawn!

Os ydych chi'n hoff o brawf, ewch i Gosodiadau -> Preifatrwydd -> Dadansoddeg -> Data Dadansoddeg . Nid yw o reidrwydd peth drwg os yw ap wedi'i restru yma, ond os ydych chi'n gweld llawer o gofnodion ar gyfer yr un ap neu unrhyw apiau a restrir o dan DiweddarafCrash , efallai y bydd gennych broblem gyda'r app hwnnw.

Dadl Cau yr App

Yn ddiweddar, rwyf wedi gweld erthyglau sy'n dweud bod cau eich apiau allan mewn gwirionedd niweidiol i fywyd batri iPhone. Galwodd fy erthygl A yw Cau Apiau iPhone yn Syniad Gwael? Na, A Dyma Pam. yn egluro dwy ochr y stori, a pham cau eich apiau allan mewn gwirionedd yn syniad da pan edrychwch ar y llun mawr.

5. Hysbysiadau: Defnyddiwch yr Ones sydd eu hangen arnoch yn unig

Hysbysiadau: Iawn neu Peidiwch â Chaniatáu?

Rydyn ni i gyd wedi gweld y cwestiwn o’r blaen pan rydyn ni’n agor ap am y tro cyntaf: “ Ap Hoffem Anfon Hysbysiadau Gwthio atoch ”, a dewiswn iawn neu Peidiwch â Chaniatáu . Ychydig iawn o bobl sy'n sylweddoli pa mor bwysig mae i fod yn ofalus ynghylch pa apiau rydych chi'n dweud yn iawn iddyn nhw.

Pan fyddwch chi'n caniatáu i ap anfon Push Notifications atoch chi, rydych chi'n rhoi caniatâd i'r ap hwnnw barhau i redeg yn y cefndir fel, os bydd rhywbeth yn digwydd, rydych chi'n poeni amdano (fel derbyn neges destun neu'ch hoff dîm yn ennill gêm), yr ap hwnnw yn gallu anfon rhybudd atoch i roi gwybod i chi.

Mae hysbysiadau yn dda, ond maen nhw wneud draenio bywyd batri. Mae angen ein hysbysu pan fyddwn yn derbyn negeseuon testun, ond mae'n bwysig ar gyfer ni i ddewis pa apiau eraill sy'n cael anfon hysbysiadau atom.

Gosodiadau -> Hysbysiadau

Sut I Atgyweirio Hysbysiadau

Mynd i Gosodiadau -> Hysbysiadau a byddwch yn gweld rhestr o'ch holl apiau. O dan enw pob app, fe welwch chi chwaith I ffwrdd neu'r math o hysbysiadau y caniateir i'r ap eu hanfon atoch: Bathodynnau, Seiniau, neu Baneri . Anwybyddwch yr apiau sy'n dweud I ffwrdd a bwrw golwg trwy'r rhestr. Wrth i chi fynd, gofynnwch y cwestiwn hwn i'ch hun: “A oes angen i mi dderbyn rhybuddion gan yr ap hwn pan nad yw ar agor?”

pam na fydd fy wifi yn cysylltu â fy ffôn

Os yw'r ateb yn gadarnhaol, gadewch bopeth fel y mae. Mae'n hollol iawn caniatáu i rai apiau eich hysbysu. Os na yw'r ateb, mae'n syniad da diffodd hysbysiadau ar gyfer yr ap hwnnw.

I ddiffodd hysbysiadau, tapiwch enw'r app a diffodd y switsh wrth ei ymyl Caniatáu Hysbysiadau . Mae yna opsiynau eraill i mewn yma hefyd, ond nid ydyn nhw'n effeithio ar fywyd batri eich iPhone. Nid yw o bwys oni bai bod hysbysiadau i ffwrdd neu ymlaen.


6. Diffoddwch y Widgets Na Ddefnyddiwch

Ychydig o “mini-apiau” yw widgets sy'n rhedeg yn barhaus yng nghefndir eich iPhone i roi mynediad hawdd i chi i'r wybodaeth ddiweddaraf o'ch hoff apiau. Dros amser, byddwch chi'n arbed cryn dipyn o fywyd batri trwy ddiffodd y teclynnau nad ydych chi'n eu defnyddio. Os na ddefnyddiwch nhw byth, mae'n iawn eu diffodd i gyd.

I gael mynediad i'ch teclynnau, tapiwch y botwm Cartref i fynd i sgrin Cartref eich iPhone a swipe o'r chwith i'r dde nes i chi gyrraedd teclynnau. Yna, sgroliwch i lawr a tapiwch y cylchlythyr Golygu botwm. Yma fe welwch restr o'r teclynnau y gallwch eu hychwanegu neu eu tynnu ar eich iPhone. I gael gwared ar widget, tapiwch y botwm minws coch ar ei chwith.

7. Diffoddwch eich Ffôn Unwaith yr Wythnos (Y Ffordd Iawn)

Mae'n domen syml ond yn bwysig serch hynny: Gall troi eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen unwaith yr wythnos ddatrys materion bywyd batri cudd sy'n cronni gydag amser. Ni fyddai Apple byth yn dweud wrthych na fyddai, yn iPhone Utopia.

Yn y byd go iawn, gall pweru oddi ar eich iPhone helpu i ddatrys problemau gydag apiau sydd wedi damwain neu broblemau mwy technegol eraill a all ddigwydd pan unrhyw cyfrifiadur wedi bod ymlaen ers amser maith.

Gair o rybudd: Peidiwch â dal y botwm pŵer a'r botwm cartref i lawr ar yr un pryd i gau eich iPhone. Gelwir hyn yn “ailosodiad caled”, a dim ond pan fydd yn hollol angenrheidiol y dylid ei ddefnyddio. Mae'n debyg i bweru cyfrifiadur bwrdd gwaith trwy dynnu'r plwg allan o'r wal.

Sut i Diffodd Eich iPhone (Yr Reit Ffordd)

I bweru eich iPhone, pwyswch a dal y botwm pŵer nes bod “llithro i bweru” yn ymddangos. Sychwch yr eicon pŵer crwn ar draws y sgrin gyda'ch bys ac arhoswch wrth i'ch iPhone gau. Mae'n arferol i'r broses gymryd sawl eiliad. Nesaf, trowch eich iPhone yn ôl ymlaen trwy wasgu a dal y botwm pŵer nes i chi weld logo Apple yn ymddangos.

8. Adnewyddu Ap Cefndir

Adnewyddu Ap Cefndir

Caniateir i rai apiau ar eich iPhone ddefnyddio'ch cysylltiad Wi-Fi neu ddata cellog i lawrlwytho cynnwys newydd hyd yn oed pan nad ydych yn eu defnyddio. Gallwch arbed cryn dipyn o fywyd batri (a rhywfaint o'ch cynllun data) trwy gyfyngu ar nifer yr apiau y caniateir iddynt ddefnyddio'r nodwedd hon y mae Apple yn ei galw'n Background App Refresh.

Sut i Atgyweirio Adnewyddu Ap Cefndir

Mynd i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Adnewyddu Ap Cefndir . Ar y brig, fe welwch switsh togl sy'n diffodd Background App Refresh yn llwyr. Nid wyf yn argymell eich bod yn gwneud hyn, oherwydd Cefndir App Refresh can fod yn beth da i rai apiau. Os ydych chi fel fi, byddwch chi'n gallu diffodd bron pob app ar y rhestr.

Wrth i chi sgrolio trwy bob app, gofynnwch y cwestiwn hwn i'ch hun: “Ydw i eisiau i'r ap hwn allu lawrlwytho gwybodaeth newydd hyd yn oed pan rydw i ddim ei ddefnyddio? ” Os mai 'ydw' yw'r ateb, gadewch alluogi Refresh App Refresh. Os na, trowch ef i ffwrdd a byddwch yn arbed mwy o fywyd batri bob tro y gwnewch hynny.

9. Cadwch Eich iPhone yn Cŵl

Yn ôl Apple, mae'r iPhone, iPad, ac iPod wedi'u cynllunio i weithio o 32 gradd i 95 gradd fahrenheit (0 gradd i 35 gradd celsius). Yr hyn nad ydyn nhw bob amser yn ei ddweud wrthych chi yw bod datgelu eich iPhone i dymheredd uwch na 95 gradd fahrenheit yn gallu niweidio'ch batri yn barhaol.

Os yw'n ddiwrnod poeth a'ch bod yn mynd am dro, peidiwch â phoeni amdano - byddwch yn iawn. Yr hyn rydyn ni'n siarad amdano yma yw amlygiad hirfaith i wres eithafol. Moesol y stori: Yn union fel eich ci, peidiwch â gadael eich iPhone mewn car poeth. (Ond pe bai'n rhaid i chi ddewis, achubwch y ci).

A all Tywydd Oer niweidio Batri fy iPhone?

Nid yw tymereddau isel yn niweidio batri eich iPhone, ond rhywbeth yn gwneud digwydd: Po oeraf y mae'n ei gael, y cyflymaf y mae lefel eich batri yn gostwng. Os yw'r tymheredd yn mynd yn ddigon isel, efallai y bydd eich iPhone yn rhoi'r gorau i weithio'n gyfan gwbl, ond pan fydd yn cynhesu eto, dylai lefel eich iPhone a'ch batri ddychwelyd i normal.

10. Gwnewch yn siŵr bod Auto-Lock yn cael ei droi ymlaen

Un ffordd gyflym o atal draen batri iPhone batri yw trwy sicrhau bod auto-gloi yn cael ei droi ymlaen. Agorwch yr app Gosodiadau a thapio Arddangos a Disgleirdeb -> Auto-Lock . Yna, dewiswch unrhyw opsiwn heblaw Peidiwch byth! Dyma'r amser y gallwch chi adael eich iPhone arno cyn i'r arddangosfa ddiffodd a mynd i'r modd cysgu.

11. Analluogi Effeithiau Gweledol diangen

Mae iPhones yn brydferth, o'r caledwedd i'r meddalwedd. Rydym yn deall y syniad sylfaenol o weithgynhyrchu'r cydrannau caledwedd, ond beth sy'n caniatáu i'r feddalwedd arddangos delweddau mor hyfryd? Y tu mewn i'ch iPhone, mae darn bach o galedwedd wedi'i ymgorffori yn y bwrdd rhesymeg o'r enw Uned Prosesu Graffeg (neu GPU) yn rhoi pŵer i'ch iPhone arddangos ei effeithiau gweledol hardd.

Y broblem gyda GPUs yw eu bod bob amser wedi bod â phwer. Po fwyaf ffansi yr effeithiau gweledol, y cyflymaf y bydd y batri yn marw. Trwy leihau’r straen ar GPU eich iPhone, gallwn gynyddu bywyd eich batri yn sylweddol. Byth ers i iOS 12 gael ei ryddhau, gallwch chi gyflawni popeth roeddwn i'n arfer ei argymell mewn ychydig o wahanol awgrymiadau trwy newid un gosodiad mewn man na fyddech chi'n meddwl edrych yn ôl pob tebyg.

iphone 6 yn sownd yn y modd adfer ac ni fydd yn adfer

Mynd i Gosodiadau -> Hygyrchedd -> Cynnig -> Lleihau Cynnig a tapiwch y switsh i'w droi ymlaen.

Ar wahân i'r effaith papur wal parallax ar y sgrin gartref, mae'n debyg nad ydych wedi sylwi unrhyw gwahaniaethau a byddwch yn arbed cryn dipyn o fywyd batri.

12. Trowch y Tâl Batri Optimeiddiedig

Mae codi tâl Batri Optimeiddiedig yn caniatáu i'ch iPhone ddysgu am eich arferion codi tâl i gwtogi ar heneiddio batri. Rydym yn argymell troi'r gosodiad hwn ymlaen fel y gallwch gael y gorau o'ch batri iPhone am gyfnod hirach o amser.

Agor Gosodiadau a thapio Batri -> Iechyd Batri . Yna, trowch y switsh nesaf at Optimeiddio Codi Tâl Batri.

13. DFU Adfer ac Adfer O iCloud, Nid iTunes

Ar y pwynt hwn, rydych chi wedi aros diwrnod neu ddau ac nid yw eich bywyd batri wedi gwella o hyd. Mae'n bryd adfer eich iPhone . Rydym yn argymell gwneud adferiad DFU . Ar ôl gorffen yr adferiad, rydym yn argymell ei adfer o gefn wrth gefn iCloud os gallwch chi.

Gadewch imi fod yn glir: Oes, mae angen i chi ddefnyddio iTunes i adfer eich iPhone - does dim ffordd arall. Rydyn ni'n siarad am y ffordd rydych chi'n rhoi eich data yn ôl ar eich iPhone ar ôl mae wedi'i adfer i leoliadau ffatri.

Mae rhai pobl wedi drysu ynghylch yn union pryd mae'n ddiogel datgysylltu'ch iPhone o'ch cyfrifiadur. Cyn gynted ag y gwelwch y sgrin ‘Helo’ ar eich iPhone neu ‘Sefydlu Eich iPhone’ yn iTunes, mae’n hollol ddiogel datgysylltu eich iPhone.

Nesaf, defnyddiwch y bwydlenni ar eich ffôn i gysylltu â Wi-Fi ac adfer o'ch copi wrth gefn iCloud. Os ydych chi wedi bod yn cael trafferth cefnogi wrth gefn iCloud a yn enwedig os ydych chi wedi rhedeg allan o storfa, edrychwch ar fy erthygl sy'n ymwneud â hynny sut i drwsio copi wrth gefn iCloud.

Aren’t iCloud Backups a iTunes Backups Yn y bôn The Same?

Ie, copïau wrth gefn iCloud a chopïau wrth gefn iTunes wneud cynnwys yr un cynnwys yn y bôn. Y rheswm yr wyf yn argymell defnyddio iCloud yw ei fod yn cymryd eich cyfrifiadur ac unrhyw broblemau a allai fod ganddo yn llwyr allan o'r llun.

Os ydych chi wedi rhoi cynnig ar bopeth yn llwyr a chi o hyd yn cael trafferth, efallai bod gennych fater meddalwedd sydd â gwreiddiau dwfn na ellir ei ddatrys dim ond trwy adfer eich iPhone i leoliadau ffatri a'i sefydlu eto fel petai'n newydd sbon.

Nid yw popeth yn ddrwg. Byddwch yn ychwanegu eich iCloud a chyfrifon post eraill i'ch iPhone wrth i chi ei sefydlu. Mae eich cysylltiadau, calendrau, nodiadau, nodiadau atgoffa, a nodau tudalen yn aml yn cael eu storio yn y cyfrifon hynny, felly dylai'r holl wybodaeth honno ddod yn ôl.

Beth ydych chi ewyllys rhaid i chi wneud yw ail-lwytho'ch apiau, ad-drefnu Wi-Fi a gosodiadau eraill, a throsglwyddo'ch lluniau a'ch cerddoriaeth yn ôl i'ch iPhone. Nid yw hynny llawer o waith, ond mae'n cymryd peth amser i gael popeth yn ôl fel rydych chi'n ei hoffi.

aeth iphone 6 plws yn ddu

I adfer eich iPhone i osodiadau ffatri, agorwch Gosodiadau -> Cyffredinol -> Ailosod -> Dileu'r Holl Gynnwys a Gosodiadau . Rhowch eich cod post, yna tapiwch Dileu iPhone i gadarnhau eich penderfyniad.

15. Efallai y bydd gennych broblem caledwedd (ond ni allai fod y batri)

Ar ddechrau’r erthygl hon, soniais fod mwyafrif helaeth y materion sy’n ymwneud â bywyd batri iPhone yn dod o feddalwedd, ac mae hynny’n hollol wir. Mae yna ychydig o achosion lle mae problem caledwedd can achosi problemau, ond ym mron pob achos nid yw'r broblem gyda'r batri.

Gall diferion a cholledion achosi niwed i gydrannau mewnol sy'n ymwneud â chodi tâl neu gynnal y gwefr ar eich iPhone. Mae'r batri ei hun wedi'i gynllunio i fod yn eithaf gwydn, oherwydd pe bai'n cael ei atalnodi gallai ffrwydro'n llythrennol.

Prawf Batri Apple Store

Pan ddewch â'ch iPhone i Apple Store i gael ei wasanaethu, mae technegau Apple yn rhedeg diagnostig cyflym sy'n datgelu cryn dipyn o wybodaeth am iechyd cyffredinol eich iPhone. Prawf batri yw un o'r diagnosteg hyn, ac mae'n pasio / methu. Yn fy holl amser yn Apple, credaf imi weld cyfanswm o ddau iPhones gyda batris na lwyddodd yn y prawf hwnnw - a gwelais llawer o iPhones.

Os yw'ch iPhone yn pasio'r prawf batri, a bod siawns o 99% y bydd, bydd Apple ddim amnewid eich batri hyd yn oed os ydych chi dan warant. Os nad ydych eisoes wedi cymryd y camau yr wyf wedi'u disgrifio yn yr erthygl hon, byddant yn eich anfon adref i'w gwneud. Os ydych cael wedi gwneud yr hyn yr wyf wedi’i awgrymu, gallwch ddweud, “Rhoddais gynnig ar hynny eisoes, ac ni weithiodd.”

Os Ydych Chi Eisiau Amnewid Eich Batri

Os ydych chi siwr mae gennych chi broblem batri ac rydych chi'n chwilio am wasanaeth amnewid batri llai costus nag Apple, rwy'n argymell Pwls , gwasanaeth atgyweirio a fydd yn dod atoch chi yn eich cartref neu'ch swyddfa ac yn newid eich batri wrth i chi aros, mewn cyn lleied â 30 munud.

I gloi

Rwy’n mawr obeithio eich bod wedi mwynhau darllen a dysgu o’r erthygl hon. Mae ei ysgrifennu wedi bod yn llafur cariad, ac rwy'n ddiolchgar am bob person sy'n ei ddarllen a'i drosglwyddo i'w ffrindiau. Os hoffech chi, gadewch sylw isod - hoffwn glywed gennych.

Pob hwyl,
David Payette