Allwch Chi Atgyweirio Sgrin iPhone Wedi Torri? Dyma'r gwir!Puedes Arreglar Una Pantalla De Iphone Rota

Mae sgrin eich iPhone wedi torri ac nid ydych chi'n gwybod beth i'w wneud ag ef. Gyda sgrin wedi torri, ni allwch gyflawni unrhyw un o swyddogaethau hanfodol eich iPhone mewn gwirionedd, fel galw, tecstio, neu ddefnyddio apiau. Yn yr erthygl hon, egluraf ichi beth i'w wneud â sgrin iPhone sydd wedi torri a byddaf yn dangos i chi ble i'w drwsio ar unwaith.Pa mor ddifrifol yw'r difrod?

Y rhan fwyaf o'r amser, mae sgrin iPhone sydd wedi cracio yn ganlyniad cwymp gwael ar wyneb caled neu ddifrod dŵr. Cyn archwilio'ch opsiynau atgyweirio, ceisiwch asesu'r difrod i'ch iPhone.A yw sgrin eich iPhone wedi'i difrodi'n llwyr? A yw darnau o wydr yn glynu allan o'r sgrin? Os oes, gorchuddiwch y sgrin fel nad ydych chi'n cael eich torri i ffwrdd ganddo. Rydym yn argymell defnyddio tâp pacio clir, na fydd yn niweidio'ch sgrin nac yn eich atal rhag ei ​​ailosod.

Os mai dim ond crac bach ydyw, efallai y gallwch fyw gyda'r broblem yn unig. Yn fuan ar ôl cael fy iPhone 7, fe wnes i ei ollwng ar lawr fy nghegin. Yn anffodus, nid oeddwn wedi prynu achos eto, felly mae gan fy iPhone grac bach ar waelod y sgrin.ni fydd ffôn afal yn troi ymlaen

Ers hynny, rwyf wedi derbyn achos newydd a go brin fy mod wedi sylwi ar y crac! Os yw'r crac neu'r craciau ar sgrin eich iPhone sydd wedi torri yn fach, ceisiwch ei ddioddef am ychydig ddyddiau - efallai na fyddwch hyd yn oed yn sylwi arno.

Fodd bynnag, os yw sgrin eich iPhone wedi cracio'n llwyr, ewch ymlaen i'r cam nesaf - wrth gefn eich iPhone.

Gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone

Er bod sgrin eich iPhone wedi cracio, mae siawns weddus y bydd iTunes yn ei chydnabod. Os yw iTunes yn cydnabod eich iPhone, rwy'n argymell gwneud copi wrth gefn ar unwaith.Cysylltwch eich iPhone â'ch cyfrifiadur ac agor iTunes. Cliciwch y botwm iPhone yng nghornel chwith uchaf iTunes, yna cliciwch Gwneud copi wrth gefn nawr .

Ar ôl clicio Backup Now, bydd bar statws yn ymddangos ar frig iTunes. Pan fydd y copi wrth gefn wedi'i gwblhau, bydd yr amser yn ymddangos i mewn Copi wrth gefn diwethaf ar iTunes.

iphone ddim yn codi tâl ond yn dweud ei fod

Gwiriwch Statws Gwarant Eich iPhone

Ar ôl gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone, gwiriwch statws eich sylw AppleCare + . Os yw'ch iPhone wedi'i amddiffyn gan AppleCare +, mae'n debyg y gallwch atgyweirio'ch iPhone am ddim ond $ 29 - os dyna'r unig beth sydd wedi'i dorri ar eich iPhone .

Yn anffodus, os yw'ch iPhone wedi'i ollwng ar wyneb caled neu wedi bod yn agored i ddŵr, efallai y bydd problemau eraill gyda'ch iPhone. Mae yna lawer o gydrannau bach y tu mewn i'ch iPhone, a gall rhai ohonynt lithro allan o'u lle yn hawdd.

rhif 4 yn y Beibl

Os yw technegydd Apple yn sylwi bod rhywbeth heblaw'r sgrin wedi torri, gallant wrthod atgyweirio'ch iPhone.

Ai Apple yw'r Opsiwn Gorau I Mi?

Os yw'ch Apple wedi'i gwmpasu gan AppleCare +, a'ch bod yn eithaf sicr mai dim ond y sgrin sydd wedi torri, efallai mai Apple fydd eich opsiwn gorau. Gallwch Penodiad Atodlen yn eich siop Apple leol neu defnyddiwch y Rhaglen atgyweirio post-mewn Apple os nad oes siop adwerthu yn agos atoch chi.

Ein Hoff Gwmni Atgyweirio Sgrin iPhone

Er gwaethaf yr hyn y gallant ei ddweud wrthych, Nid Apple yw'r opsiwn gorau bob amser . Y rhan fwyaf o'r amser, galwodd cwmni Pwls Byddwch yn gallu atgyweirio sgrin eich iPhone sydd wedi torri am bris is na'r hyn a godir arnoch yn siop Apple.

Mae Puls yn gwmni atgyweirio ar alw yn anfon technegydd arbenigol atoch ble bynnag yr ydych a fydd yn atgyweirio sgrin doredig eich iPhone yn y fan a'r lle. Gallant ymweld â chi gartref, yn y gwaith, yn eich hoff fwyty, yn eich campfa leol, a llawer o leoedd eraill. Nid oes raid i chi lusgo'r teulu i siop Apple, syrthio ar ôl yn y gwaith, neu golli pryd o fwyd neu ymarfer corff os oes gennych Puls atgyweiriwch eich iPhone!

Mae Puls hefyd yn cynnig gwarant atgyweirio llawer gwell na rhai Apple. Mae atgyweiriadau pwls yn dod o dan a gwarant oes , felly os yw sgrin eich iPhone yn cael ei difrodi eto, gallwch chi ei disodli'n hawdd!

breuddwydio am ystyr prawf beichiogrwydd positif

I drwsio'ch iPhone heddiw, ewch i wefan Puls a llenwch eich gwybodaeth. Gall technegydd eich helpu mewn llai na 60 munud!

A allaf Atgyweirio Sgrin Wedi Torri Fy iPhone Ar Fy Hun?

Yn ddamcaniaethol, fe allech chi drwsio sgrin doredig eich iPhone eich hun, ond nid ydym yn argymell ei wneud mewn gwirionedd. Mae ailosod sgrin iPhone yn broses anhygoel o heriol sy'n gofyn am wybodaeth arbenigol a phecyn cymorth arbennig.

Oni bai eich bod yn gweithio mewn siop Apple neu siop atgyweirio ffôn Y. bod gennych y pecyn cymorth amnewid sgrin arbennig, ni ddylech geisio trwsio'r sgrin eich hun mewn gwirionedd. Os aiff rhywbeth o'i le a bod cebl neu sgriw yn dod allan o'i le, fe allech chi gael iPhone cwbl ddiwerth.

Ac, os yw Apple yn gweld eich bod wedi ceisio ei drwsio ar eich pen eich hun, mae'n debyg y byddant yn gwagio'ch gwarant ac yn gwrthod ei drwsio ar ôl i chi gael gwared arno. Am fwy o wybodaeth, gweler ein herthygl ar pam na ddylech atgyweirio sgrin iPhone eich hun .

Sgrin iPhone wedi torri - sefydlog!

Er bod sgrin eich iPhone wedi cracio, mae gennych opsiynau atgyweirio dibynadwy i'w drwsio heddiw. Y tro nesaf y bydd gennych y broblem hon, byddwch yn gwybod sut i'w datrys. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am yr opsiynau atgyweirio ar gyfer sgrin eich iPhone sydd wedi torri, gadewch sylw i ni isod!