Ni fydd fy iPhone yn Cysylltu â Wi-Fi. Dyma The Fix!My Iphone Won T Connect Wi Fi

Nid yw'ch iPhone yn cysylltu â Wi-Fi ac nid ydych chi'n gwybod pam. Efallai bod eich cyfrifiadur yn cysylltu, efallai bod iPhone eich ffrind yn cysylltu, neu efallai na fydd unrhyw ddyfeisiau'n cysylltu o gwbl. Efallai bod eich iPhone yn cysylltu â phob rhwydwaith Wi-Fi heblaw am un, neu efallai nad yw'n cysylltu ag unrhyw rwydweithiau o gwbl.Mae yna lawer o gynhyrfiadau o ran gwneud diagnosis a datrys y broblem hon, ond byddaf yn eich helpu i gyrraedd y gwaelod. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam nad yw'ch iPhone wedi cysylltu â Wi-Fi a eich helpu i ddatrys y broblem , p'un ai gyda'ch iPhone neu'ch llwybrydd diwifr.Yn y cyfamser, Yn The Genius Bar…

Mae cwsmer yn dod i mewn ac yn dweud nad yw ei iPhone yn cysylltu â Wi-Fi. Mae'r technegydd yn gofyn i'r cwsmer gysylltu â Wi-Fi y tu mewn i'r siop, a'r rhan fwyaf o'r amser, mae'n gweithio. Dyna'r cam cyntaf wrth wneud diagnosis o'r mater hwn, a'r cwestiwn cyntaf y dylech ei ofyn i'ch hun:

dwi'n teimlo rhywbeth yn symud yn fy stumog isaf

“A fydd fy iPhone yn cysylltu â unrhyw Rhwydweithiau Wi-Fi, neu a yw'n gyfiawn un rhwydweithio nad yw fy iPhone wedi cysylltu ag ef? ”Os nad oes gennych rwydwaith Wi-Fi arall i'w ddefnyddio i brofi'ch iPhone, ewch i Starbucks, eich llyfrgell leol, neu dŷ eich ffrind a cheisiwch gysylltu â'u Wi-Fi. Os yw'ch iPhone yn cysylltu, nid yw'n broblem caledwedd - mae problem rhwng eich iPhone a'ch llwybrydd diwifr gartref.

Nodyn: Os nad yw'ch iPhone yn cysylltu â unrhyw rhwydweithiau diwifr, sgipiwch i'r adran o'r erthygl hon o'r enw Dileu'r Holl Rwydweithiau Wi-Fi sydd wedi'u Storio Ar Eich iPhone . Os nad yw hynny'n gweithio, ewch i'r adran o'r enw Diagnosio Materion Caledwedd . Edrychwch ar fy erthygl arall os Mae Wi-Fi wedi'i osod yn y Gosodiadau !

Yr Atgyweiriad Symlaf

Os nad ydych chi eisoes, ceisiwch bweru eich llwybrydd iPhone a Wi-Fi, a'u troi yn ôl ymlaen.  1. Ar eich iPhone, pwyswch a dal y botwm pŵer tan llithro i bweru i ffwrdd yn ymddangos. Llithro ar draws y sgrin gyda'ch bys ac aros i'ch iPhone bweru i ffwrdd. Gall gymryd 15 eiliad neu fwy i'ch iPhone bweru i ffwrdd. Nesaf, daliwch y botwm pŵer nes i chi weld logo Apple yn ymddangos ar y sgrin.
  2. Byddwn yn defnyddio tric technegol iawn i droi eich llwybrydd Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl ymlaen: Tynnwch y llinyn pŵer allan o'r wal a'i blygio'n ôl i mewn.

Ar ôl i'ch llwybrydd ailgychwyn, ceisiwch ailgysylltu'ch iPhone â Wi-Fi. Os yw'n gweithio, roedd problem gyda'ch meddalwedd adeiledig llwybrydd diwifr (a elwir weithiau'n gadarnwedd). Ychydig iawn o bobl sy'n deall sut mae rhwydweithiau Wi-Fi yn gweithio mewn gwirionedd. Yn y bôn, mae pob llwybrydd Wi-Fi yn defnyddio'r un caledwedd i greu rhwydweithiau diwifr, ond mae'r feddalwedd sydd wedi'i chynnwys yn llwybryddion Wi-Fi yn amrywio'n fawr o fodel i fodel.

Yn union fel ar eich iPhone a'ch cyfrifiadur, gall y feddalwedd sydd wedi'i chynnwys yn eich llwybrydd diwifr chwalu. Efallai y bydd y llwybrydd yn dal i ddarlledu'r rhwydwaith Wi-Fi, ond nid yw'r feddalwedd adeiledig yn ymateb pan fydd dyfais yn ceisio cysylltu. Os yw ailosod eich llwybrydd diwifr yn datrys y broblem, efallai yr hoffech edrych ar wefan y gwneuthurwr i weld a oes diweddariad meddalwedd (neu gadarnwedd) ar gael ar gyfer eich llwybrydd. Gall diweddariadau meddalwedd atal y broblem rhag dod yn ôl.

Pan fydd Eich iPhone yn Cysylltu â'r Holl Rwydweithiau Wi-Fi, Ac eithrio Un

Mae'r senario hwn yn ei gwneud hi'n anodd iawn diagnosio'r broblem, yn enwedig mewn Apple Store. Fel arfer, ni all y cwsmer atgynhyrchu'r mater oherwydd ei fod yn digwydd gartref yn unig. Y gorau y gall technegydd ei wneud yw cynnig rhywfaint o gyngor generig, ailosod rhai lleoliadau, a dymuno pob lwc i'r cwsmer. Rwy'n gobeithio y bydd yr erthygl hon yn fwy defnyddiol na hynny, oherwydd yn wahanol i Athrylith, gallwch fynd â hi adref gyda chi.

Cyn i ni blymio'n ddyfnach, rwy'n ei chael hi'n ddefnyddiol ailddatgan y broblem: Ni fydd eich iPhone yn cysylltu â Wi-Fi oherwydd bod problem gyda'ch iPhone neu eich llwybrydd diwifr. Mae'n haws gwneud diagnosis o broblemau gydag iPhones, felly byddwn ni'n cychwyn yno.

Problemau Gyda iPhones a Rhwydweithiau Wi-Fi

Mae iPhones yn cofio'r holl rwydweithiau Wi-Fi maen nhw erioed wedi cysylltu â nhw, ynghyd â'r cyfrinair ar gyfer pob rhwydwaith. Pan ddown adref o'r gwaith, mae ein iPhones yn ailgysylltu'n awtomatig â'n Wi-Fi gartref ac yn nodi'r cyfrinair. O leiaf maen nhw i fod.

Un o brif fuddion yr iPhone, a’r peth y mae geeks bob amser yn cwyno amdano, yw ei fod syml, ac felly'n gyfyngedig o ran gallu defnyddiwr i “fynd o dan y cwfl” i wneud diagnosis o fater. Yn wahanol i'ch Mac neu'ch PC, ni all eich iPhone arddangos y rhestr o rwydweithiau Wi-Fi y mae wedi'u cadw dros y blynyddoedd. Gallwch “anghofio” rhwydwaith Wi-Fi, ond dim ond os ydych chi eisoes wedi cysylltu ag ef.

Toglo Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

Un cam cyflym pan nad yw'ch iPhone yn cysylltu â Wi-Fi yw troi Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl yn gyflym. Meddyliwch amdano fel troi eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen - mae'n rhoi cychwyn newydd ac ail gyfle i'ch iPhone wneud cysylltiad glân â Wi-Fi.

Agorwch yr app Gosodiadau a thapio ar Wi-Fi. Yna, tapiwch y switsh wrth ymyl Wi-Fi ar frig y ddewislen. Arhoswch ychydig eiliadau, yna toglo W-Fi yn ôl ymlaen!

toggle wi-fi i ffwrdd ac yn ôl ar iphone

Dileu'r Holl Rwydweithiau Wi-Fi sydd wedi'u Storio Ar Eich iPhone

Nesaf, ceisiwch ailosod cronfa ddata eich iPhone o rwydweithiau Wi-Fi yn llwyr. Mae hyn yn datrys y mater lawer o'r amser, ac mae popeth ond yn dileu'r posibilrwydd bod mater meddalwedd ar eich iPhone yn achosi'r broblem. Mynd i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Ailosod a dewis Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith .

Bydd yn rhaid i chi ailgysylltu â'ch holl rwydweithiau Wi-Fi a nodi eu cyfrineiriau eto, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod y rhai pwysig cyn i chi ddechrau. Ceisiwch ailgysylltu â'ch llwybrydd diwifr ar ôl i'ch iPhone ailgychwyn. Os nad yw'n cysylltu o hyd, mae'n bryd gwneud hynny edrychwch ar eich llwybrydd diwifr . Byddaf yn dangos i chi sut i'w drwsio ar y tudalen nesaf o'r erthygl hon.

Tudalennau (1 o 2):