Beth Yw “Arall” Mewn Storio iPhone? Dyma The Truth & How To Delete It!What Is Other Iphone Storage

Rydych chi'n rhedeg yn isel ar storfa iPhone, felly fe aethoch chi i wirio beth sy'n cymryd lle. Er mawr syndod ichi, mae'r “Arall” dirgel hwn yn cymryd cryn dipyn o le ar eich iPhone. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch beth yw “Arall” yn iPhone Storage a dangoswch i chi sut i'w ddileu !Beth Yw “Arall” Mewn Storio iPhone?

Mae'r “Arall” mewn storfa iPhone yn cynnwys lluniau wedi'u storio, cerddoriaeth a ffeiliau fideo yn bennaf. Mae eich iPhone yn arbed y ffeiliau storfa hyn fel y byddant yn llwytho'n gyflymach y tro nesaf y byddwch am gael mynediad atynt.Os ydych chi'n rhywun sy'n hoffi tynnu llawer o luniau, ffrydio llawer o gerddoriaeth, neu wylio llawer o fideos, efallai y bydd eich iPhone yn neilltuo llawer o le storio i ffeiliau sydd wedi'u dosbarthu fel Arall.

Mae ffeiliau gosodiadau, data system, a lleisiau Siri hefyd yn dod o fewn y categori Arall, ond yn nodweddiadol nid yw'r ffeiliau hynny'n cymryd cymaint o le â data wedi'i storio.Sut i Ddileu “Arall” Mewn Storio iPhone

Mae yna ychydig o ffyrdd i ddileu “Arall” wrth storio iPhone. Gan fod ychydig o bethau gwahanol yn dod o dan ymbarél Arall, bydd yn rhaid i ni gwblhau ychydig o gamau gwahanol i'w glirio.

Clirio Data Gwefan Safari

Yn gyntaf, gallwn yn gyflym clirio ffeiliau Safari wedi'u storio trwy fynd i Gosodiadau -> Safari -> Hanes Clir a Data Gwefan . Bydd hyn yn clirio storfa Safari yn ogystal â dileu hanes pori eich iPhone ar Safari.saffari iphone hanes porwr clir

Gosod Cadwch Negeseuon I 30 Diwrnod

Un ffordd i ddechrau clirio storfa'r ap Negeseuon yw cadw hen negeseuon rydych chi'n eu derbyn am 30 diwrnod yn unig. Fel hyn, nid oes gennych negeseuon unneeded sydd flwyddyn neu'n hŷn yn cymryd lle storio gwerthfawr.

Mynd i Gosodiadau -> Negeseuon -> Cadwch Negeseuon a tapio ymlaen 30 Diwrnod . Fe wyddoch fod 30 Diwrnod wedi'i ddewis pan fydd y marc gwirio bach yn ymddangos ar y dde.

iphone 6 ynghyd â phroblemau meicroffon

Dadlwytho'r Apps nad ydych yn eu Defnyddio

Gallwch chi dorri lawr ar lawer o storio iPhone Eraill gan dadlwytho'r apiau nad ydych yn eu defnyddio aml iawn. Pan fyddwch yn dadlwytho app, caiff yr ap ei ddileu yn y bôn. Mae darnau bach o ddata yn cael eu cadw fel y gallwch chi godi i'r dde lle wnaethoch chi adael pan fyddwch chi'n barod i'w ailosod.

I ddadlwytho app, ewch i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Storio iPhone . Yna, sgroliwch i lawr a thapio ar yr app rydych chi am ei ddadlwytho. Yn olaf, tap Ap Dadlwytho i'w ddadlwytho.

dadlwytho reddit ar iphone

Rhowch iPhone Mewn Modd DFU ac Adfer O Wrth Gefn

Os ydych chi wir eisiau rhoi tolc mawr yn yr Arall wrth storio iPhone, rhowch eich iPhone yn y modd DFU ac adfer o gefn. Pan fyddwch chi'n DFU yn adfer eich iPhone, mae'r holl god sy'n rheoli ei feddalwedd a'i galedwedd yn cael ei ddileu a'i ail-lwytho'n llwyr. Yn aml gall adferiadau DFU broblemau meddalwedd dwfn, a allai fod yn achosi i “Arall” wrth storio iPhone gymryd llawer o le.

Nodyn: Cyn perfformio adferiad DFU, arbed copi wrth gefn o'r wybodaeth ar eich iPhone fel na fyddwch chi'n colli unrhyw ddata pwysig!

Eich Sylweddol Arall

Rwy'n gobeithio bod yr erthygl hon wedi helpu i egluro beth yw “Arall” mewn storfa iPhone a sut y gallwch chi ddileu rhywfaint ohono. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am storio iPhone, mae croeso i chi eu gadael yn yr adran sylwadau isod!

Diolch am ddarllen,
David L.