Mae Sgrin fy iPhone 6 Yn Cael Ei chwalu! Dyma Beth i'w Wneud.

My Iphone 6 Screen Is Shattered

Fe wnaethoch chi ollwng eich iPhone 6 a nawr mae ei sgrin wedi cracio. Gall fod yn anodd gwybod beth i’w wneud neu ba opsiwn atgyweirio i’w ddewis pan fydd sgrin eich iPhone wedi torri. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro beth i'w wneud pan fydd eich iPhone 6 yn cael ei chwalu fel y gallwch ei drwsio cyn gynted â phosibl !

Glanhewch Unrhyw Gwydr Wedi Torri

Pan fydd sgrin iPhone 6 yn cael ei chwalu, mae llawer o shardiau gwydr fel arfer yn cael eu gadael ar ôl. Gall y rhain fod yn arbennig o finiog, felly ceisiwch lanhau cymaint ag y gallwch - nid ydych chi am orfod stopio yn yr ystafell argyfwng cyn mynd i gael eich iPhone yn sefydlog.pam mae fy imessage yn wyrdd

Os oes llawer o ddarnau o wydr yn sticio allan o'r sgrin, rhowch ddarn o dâp pacio clir yn uniongyrchol ar ben yr arddangosfa. Ni fydd y tâp pacio yn ymyrryd ag ailosod sgrin yn y dyfodol ac ni fyddwch yn pigo'ch bysedd ar wydr wedi torri ar ddamwain.Aseswch y Niwed: Pa mor ddrwg ydyw?

Ar ôl i chi ofalu am y gwydr sydd wedi torri, mae'n bryd asesu'r difrod. Ai dim ond crac bach ydyw, neu a yw sgrin eich iPhone 6 wedi'i chwalu y tu hwnt i'w hatgyweirio?Os mai dim ond crac bach ydyw, fel arfer gallwch chi ddioddef ag ef. Bu crac bach iawn ger gwaelod fy iPhone ers bron i flwyddyn bellach - go brin fy mod i byth yn sylwi arno!

Fodd bynnag, os yw sgrin eich iPhone 6 wedi'i chwalu'n llwyr, mae'n debyg y byddwch am ei hatgyweirio neu ei newid cyn gynted â phosibl. Mae sgrin sydd wedi torri fel arfer yn atgyweiriad â blaenoriaeth uchel oherwydd heb arddangosfa weithredol, ni allwch ddefnyddio'ch iPhone mewn gwirionedd.Yn Ôl Eich iPhone (Os Gallwch Chi)

Os yw'ch sgrin iPhone 6 wedi'i chwalu'n llwyr, a'ch bod chi'n meddwl bod siawns y gallwch chi gael eich iPhone newydd, byddwch chi am gael copi wrth gefn fel na fyddwch chi'n colli'ch cysylltiadau, ffotograffau a gwybodaeth arall. Hyd yn oed os ydych chi newydd gael y sgrin newydd, mae'n well bod yn ddiogel na sori.

Os yw'r sgrin yn dal i fod mewn cyflwr gweithio gweddus, gallwch geisio gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone i iCloud. Agorwch y Gosodiadau ap a thapio Cyfrifon a Chyfrineiriau -> iCloud -> copi wrth gefn iCloud -> Back Up Now .

I ategu eich iPhone i iTunes, cysylltwch eich iPhone â'ch cyfrifiadur gan ddefnyddio cebl Mellt ac agor iTunes. Yna, cliciwch y botwm iPhone yng nghornel chwith uchaf iTunes.

imessage yn aros am atgyweiriad actifadu

Yn olaf, sgroliwch i lawr a chlicio Yn ôl i fyny nawr . bydd iTunes yn dweud Backing Up iPhone ... ar ben y sgrin i adael i chi wybod bod y copi wrth gefn ar y gweill. Unwaith y bydd y neges wedi diflannu, byddwch chi'n gwybod bod y copi wrth gefn wedi'i gwblhau.

Nawr bod eich iPhone wedi'i ategu, daliwch ati i ddarllen am ein prif argymhellion atgyweirio!

Dewisiadau Atgyweirio Sgrin iPhone 6

Os yw sgrin eich iPhone 6 wedi'i chwalu a'ch bod am ei gosod yn syth, rydym yn argymell yn fawr Pwls , cwmni atgyweirio sy'n anfon technegydd ardystiedig i chi , p'un a ydych gartref, yn y gwaith neu'n siop goffi leol.

Llawer o'r amser, mae atgyweiriadau Puls mewn gwirionedd rhatach na'r prisiau y byddwch chi'n eu dyfynnu yn yr Apple Store, yn enwedig os nad yw'ch iPhone wedi'i gwmpasu gan AppleCare. Mae gwarant atgyweirio oes hefyd yn cynnwys pob atgyweiriad Puls, felly os bydd yn rhaid i'r sgrin gael ei newid eto, byddant yn ei wneud am ddim!

Cael Atgyweiriad Yn Yr Apple Store

Os yw'ch Apple 6 yn dal i gael ei amddiffyn gan AppleCare, efallai y gallwch gael y sgrin newydd am ffi fach. Mae ailosod sgrin fel arfer yn costio $ 29 os byddwch chi'n ei drwsio yn yr Apple Store.

Fodd bynnag, os oes unrhyw beth arall yn bod ar eich iPhone (nad yw'n anghyffredin pe baech chi'n gollwng eich iPhone ar y palmant neu mewn dŵr), gallai'r atgyweiriad $ 29 hwnnw fod yn gannoedd o ddoleri yn y pen draw.

Os nad yw AppleCare yn cynnwys eich iPhone 6, efallai y byddwch yn talu mwy o $ 200 i'w atgyweirio'n llwyr. Felly, cyn i chi sefydlu apwyntiad yn eich Apple Store lleol, gwiriwch i sicrhau bod eich iPhone 6 wedi'i gwmpasu gan AppleCare .

Os ydych chi wedi penderfynu eich bod chi am ddod â'ch iPhone 6 i mewn i Apple Store, rydyn ni'n argymell amserlennu apwyntiad yn gyntaf felly does dim rhaid i chi dreulio'ch prynhawn yn sefyll o gwmpas ac yn aros am help.

sut i lawrlwytho gemau ar iphone

Alla i Ddim Trwsio'r Sgrin Fy Hun?

Nid ydym yn argymell ceisio ailosod sgrin eich iPhone ar eich pen eich hun oni bai bod gennych lawer o brofiad yn atgyweirio iPhones. Mae amnewid sgrin yn broses ysgafn ac mae yna lawer o rannau bach iawn y tu mewn i'ch iPhone. Os yw un peth yn cael ei roi allan o'i le, efallai y bydd gennych iPhone sydd wedi torri'n llwyr.

Edrychwch ar ein herthygl i ddysgu mwy am fanteision ac anfanteision ceisio trwsio sgrin iPhone ar eich pen eich hun .

Atgyweirio Sgrin wedi'i Wneud yn Syml

Er bod sgrin eich iPhone 6 wedi'i chwalu, yn sicr nid yw eich gobeithion o'i hatgyweirio mewn modd amserol. Mae croeso i chi adael sylw i lawr isod os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone 6 neu'r opsiynau atgyweirio a argymhellir yn yr erthygl hon.

Diolch am ddarllen,
David L.