iPhone: A yw'r opsiwn 'Gadewch y sgwrs hon' yn llwyd neu'n absennol? Dyma'r ateb!Iphone La Opci N De Dejar Esta Conversaci N Esta En Gris O Ausente

Rydych chi mewn neges destun grŵp neu sgwrs iMessage ac rydych chi am fynd allan. Rydych chi'n hoffi'ch ffrindiau, ond maen nhw'n dinistrio'ch iPhone ac mae digon yn ddigon. Rydych chi'n cyffwrdd Gwybodaeth Yng nghornel dde uchaf yr app Negeseuon, rydych chi'n sgrolio i lawr ac yn sylwi bod y ' Gadewch y sgwrs hon 'yn pylu neu'n absennol . Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro sut mae Gadewch i'r sgwrs hon weithio, pam ei bod ar goll neu wedi'i llwydo, a sut i adael grŵp o negeseuon testun neu sgwrs iMessage ar eich iPhone.Rydyn ni wedi cael negeseuon testun grŵp ers blynyddoedd, ond Gadewch y sgwrs hon ei gyflwyno yn ddiweddar. Y rheswm yw hynny Gadewch y sgwrs hon yn berthnasol i Sgyrsiau iMessage , sef iMessages rhwng mwy na dau o bobl.Os ydych chi'n meddwl tybed ble i edrych Gadewch y sgwrs hon , agorwch yr app Negeseuon, agorwch unrhyw neges grŵp, tapiwch gwybodaeth yn y gornel dde uchaf a sgroliwch i lawr.pam na fydd fy wifi yn cysylltu â fy iphone

Negeseuon Testun Grŵp vs. Sgyrsiau iMessage

Tan yn ddiweddar iawn, mae pob un o'r “tecstio grŵp” rydyn ni wedi cymryd rhan ynddo wedi defnyddio'r cynllun neges destun rydyn ni'n ei brynu trwy ein darparwyr gwasanaeth diwifr i anfon a derbyn negeseuon. Cyflwynodd Apple yn ddiweddar Sgyrsiau iMessage , sef negeseuon grŵp sy'n defnyddio technoleg iMessage Apple yn lle eich cynllun negeseuon testun.

Gwiriwch fy erthygl ar y gwahaniaeth mawr rhwng iMessages a negeseuon testun os ydych chi eisiau gwybod pam mae defnyddio iMessage ar gyfer tecstio grŵp yn bwysig.

Pam na fu botwm 'Gadewch y sgwrs hon' o'r blaen?

Deall pam Gadewch y sgwrs hon yn nodwedd newydd, mae'n bwysig deall yn gyntaf y gwahaniaeth sylfaenol rhwng negeseuon testun grŵp a sgyrsiau iMessage.Tecstio Grŵp

Gyda thecstio grŵp, mae pob person yn anfon negeseuon yn uniongyrchol pawb arall yn y grŵp, a mae iPhone pob person yn cadw golwg ar y cyfranogwyr yn y sgwrs .

Tecstio Grŵp

Sgyrsiau IMessage

Gyda sgyrsiau iMessage, mae'r gweinydd iMessage yn gweithredu fel cyfryngwr rhwng yr holl gyfranogwyr. Yn lle defnyddio'r rhwydwaith cellog, mae pob neges yn teithio trwy'r gweinydd iMessage a mae'r gweinydd yn cadw golwg ar y cyfranogwyr yn y sgwrs .

sgrin gyffwrdd ddim yn gweithio iphone 7

cwmnïau rhyngrwyd yn usa

Sut i ddweud a ydych chi mewn neges destun grŵp neu sgwrs iMessage

Agorwch yr app Negeseuon, tapiwch i agor y neges grŵp, ac edrychwch ychydig o dan y cloc ar frig y sgrin. Os gwelwch MMS Grŵp , rydych chi mewn neges destun grŵp safonol. Os gwelwch Grŵp , rydych chi mewn sgwrs iMessage.

Y gwahaniaeth mawr

Nid oes gan eich iPhone y gallu i ddweud wrthych yn uniongyrchol i iPhones eraill rydych chi am adael sgwrs, ond can riportiwch ef i weinydd iMessage Apple. Gan fod y gweinydd iMessage yn cadw golwg ar gyfranogwyr y grŵp, mae gan bob person y gallu i adael sgwrs, fel arfer. Os yw'r opsiwn o Gadewch y sgwrs hon ar goll neu wedi llwydo, darllenwch ymlaen i ddarganfod pam.

Pam ydw i'n colli'r opsiwn i Gadael y Sgwrs?

Os na welwch y botwm Gadewch y Sgwrs , rydych chi mewn neges destun grŵp traddodiadol, nid sgwrs iMessage. Mae tecstio grŵp yn defnyddio cynllun tecstio eich darparwr gwasanaeth diwifr, a chan na all iPhones ddweud wrthych yn uniongyrchol i iPhones eraill yr ydych am adael sgwrs, nid yw gadael yn opsiwn.

Sut mae gadael neges destun grŵp traddodiadol?

Efallai bod hyn yn ymddangos yn drite, ond y gwir yw: gofyn yn gwrtais na ddylid anfon mwy o negeseuon atoch chi, na blocio rhifau. Nid oes gennych fwy o reolaeth dros p'un a ydych chi'n derbyn neges destun grŵp na phan fyddwch chi'n derbyn negeseuon testun rheolaidd. Os ydych chi wedi cael llond bol, fy erthygl ar sut i rwystro galwyr ar iPhone mae hefyd yn gweithio ar gyfer tecstio.

Os yw'r opsiwn Gadael y sgwrs hon yn llwyd

Os yw'r opsiwn o Gadewch y sgwrs hon yn cael ei bylu ar eich iPhone, mae'n golygu mai dim ond tri chyfranogwr sydd yn y sgwrs iMessage ac ni allwch adael fel ni allwch drosi sgwrs iMessage tri pherson yn iMessage dau berson. Daeth yr Opsiwn i Gadael y Sgwrs hon i ben

Hyd yn oed os byddwch chi'n dileu'r sgwrs gyfan o'ch iPhone, bydd yn cael ei hychwanegu at y grŵp y tro nesaf y bydd rhywun yn anfon neges. Mae'r yn unig ffordd i adael sgwrs iMessage tri pherson yw ychwanegu rhywun arall i'r grŵp i'w wneud yn sgwrs pedwar person - yna gallwch chi adael.

beth mae'r rhif 10 yn ei olygu yn y Beibl

Pam na allaf adael sgwrs iMessage tri pherson?

Cadwch gyda mi: yn ddamcaniaethol, pe baech yn gadael y sgwrs, dim ond dau gyfranogwr fyddai ac ni fyddai bellach yn sgwrs grŵp iMessage. Yn lle, byddai'n iMessage arferol rhwng dau berson.

Mae hyn yn ymddangos fel nodwedd y dylid fod wedi'i chyflwyno ochr yn ochr â sgyrsiau iMessage, ond ni wnaeth hynny. Heb os, mae datblygwyr Apple yn gweithio ar y swyddogaeth hon nawr a byddant yn ei rhyddhau fel rhan o ddiweddariad iOS yn y dyfodol.

Pryd gall l gadael sgwrs?

Gadewch y sgwrs hon Dim ond os ydych chi mewn sgwrs iMessage gyda phedwar neu fwy o gyfranogwyr y mae'n gweithio.

Gadewch yr Erthygl hon

Gadewch y sgwrs hon mae'n nodwedd wych nad yw wedi aeddfedu'n llawn eto, a yn bendant mae'n ddryslyd os nad ydych chi'n deall sut a phryd mae'n gweithio. Mae croeso i chi rannu eich meddyliau yn yr adran sylwadau isod, ac os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, Grŵp Facebook Payette Ymlaen mae'n lle gwych i gael help.

Diolch am ddarllen,
David P.