Sut Ydw i'n Gwerthu Fy Ffôn? Cael Arian Heddiw!

How Do I Sell My Phone

Gyda chymaint o ffonau smart newydd yn dod allan bob blwyddyn, efallai y byddwch chi'n penderfynu gwerthu'ch hen ffôn. Mae gwerthu eich hen ffôn symudol yn ffordd wych o godi arian er mwyn i chi allu uwchraddio i iPhone neu Android newydd. Yn yr erthygl hon, byddaf trafod cwmnïau gyda rhai o'r bargeinion cyfnewid gorau fel y gallwch ddod o hyd i'r lle perffaith i werthu'ch ffôn !beth ddylwn i ei wneud os bydd fy iphone yn rhewi

Beth i'w Wneud Cyn i Chi Werthu Eich Ffôn

Mae yna ychydig o bethau y dylech chi eu gwneud cyn i chi werthu'ch ffôn neu ei fasnachu. Yn gyntaf, byddwch chi am arbed copi wrth gefn o'r data a'r wybodaeth ar eich ffôn. Trwy hynny, ni fyddwch yn colli unrhyw un o'ch lluniau, fideos, cysylltiadau na gwybodaeth arall pan fyddwch chi'n sefydlu'ch ffôn newydd.Edrychwch ar ein canllaw cam wrth gam i ddysgu sut i ategu eich iPhone . Os oes gennych chi Android, agorwch Gosodiadau a thapio System> Uwch> wrth gefn .

Yn ail, bydd defnyddwyr iPhone eisiau analluogi Dod o Hyd i Fy iPhone. Os na fyddwch yn diffodd Dod o Hyd i Fy iPhone, bydd Activation Lock yn atal perchennog nesaf eich iPhone rhag mewngofnodi gyda'i gyfrif iCloud.I ddiffodd Dod o Hyd i Fy iPhone, agorwch Gosodiadau a thapio ar eich enw ar frig y sgrin. Yna, tap iCloud -> Dewch o Hyd i'm iPhone . Yn olaf, diffoddwch y switsh nesaf at Find My iPhone a nodwch eich cyfrinair Apple ID.

tap switsh nesaf i ddod o hyd i

Dileu'r Holl Gynnwys Ar Eich Ffôn

Y peth olaf y byddwch chi am ei wneud cyn i chi werthu'ch ffôn yw dileu'r holl gynnwys arno. Mae'n debyg nad ydych chi eisiau i berchennog nesaf y ffôn edrych yn eich busnes!Mae dileu popeth ar eich iPhone yn eithaf syml. Agor Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Ailosod -> Dileu'r Holl Gynnwys a Gosodiadau .

I ddileu popeth ar Android, agor Gosodiadau a thapio Gwneud copi wrth gefn ac ailosod . Yna, tap Ailosod Data Ffatri -> Ailosod Ffôn .

Nawr bod eich hen ffôn symudol yn barod i'w werthu, mae'n bryd penderfynu ble hoffech chi werthu eich hen ffôn. Rydyn ni wedi llunio rhestr o'r rhaglenni cyfnewid ffôn symudol gorau i'ch helpu chi i ddod o hyd i'r un sydd orau i chi!

Rhaglen Masnachu Mewn Amazon

Mae'r Rhaglen Masnachu Mewn Amazon yn gadael i chi fasnachu mewn amrywiaeth o ddyfeisiau electronig. Yn gyfnewid am hyn, byddwch yn derbyn credyd y gellir ei ddefnyddio ar Amazon. Mae gwerth eich cyfnewid i mewn yn cael ei ychwanegu at eich cyfrif, a gall yr arian hwnnw fynd yn bell o ran gwrthbwyso cost y ffôn clyfar newydd.

I werthu eich ffôn ar Raglen Masnachu i Mewn Amazon, dilynwch y camau hyn:

 1. Ymweld Tudalen rhaglen Masnach i Mewn Amazon .
 2. Cliciwch Ffonau symudol o dan Gategorïau Masnachu Mewnol Eraill.
 3. Chwiliwch am eich ffôn symudol gan ddefnyddio bar chwilio Amazon.
 4. Cliciwch y botwm Trade-In wrth ymyl enw eich ffôn.
 5. Atebwch ychydig o gwestiynau sylfaenol ar eich ffôn i gael dyfynbris ar gyfer eich masnach.
 6. Os ydych chi'n hoffi'r pris, cliciwch Derbyn y pris .
 7. Byddwch yn cael label cludo y gallwch ei ddefnyddio wrth anfon y cynnyrch i Amazon. Peidiwch ag anghofio gosod y slip pacio y tu mewn i'r blwch fel y gallwch chi hysbysu Amazon bod yr eitem gennych chi.
 8. Ar ôl i Amazon gydnabod a phenderfynu ar gyflwr y cynnyrch, bydd eich cyfrif yn cael ei gredydu â'ch cronfeydd, a byddwch yn rhydd i brynu unrhyw beth ar Amazon ag ef.

iphone 5c wedi ennill t adfer

Rhaglen Apple GiveBack

Mae rhaglen Apple GiveBack yn addas iawn ar gyfer sawl math o ddefnyddwyr. Efallai mai'r rhaglen hon fydd eich opsiwn gorau os:

 1. Mae gennych ddyfeisiau Apple nad ydych yn eu defnyddio mwyach ac maent yn casglu llwch mewn drôr cegin.
 2. Rydych chi'n poeni y bydd eich hen ddyfeisiau Apple yn cael eu rhoi mewn safleoedd tirlenwi ac yn gwneud niwed i'r amgylchedd os ydych chi'n eu taflu.
 3. Rydych chi'n credu bod gwerth gweddilliol i'ch hen gynhyrchion Apple o hyd.

Yn syml, mae Apple GiveBack yn rhaglen cyfnewid ac ailgylchu wych sy'n gweithio i chi a'r ddaear. Os yw'ch hen ddyfais Apple yn gymwys i gael y credyd, byddwch chi'n gallu torri i ffwrdd am bris prynu un newydd. Hyd yn oed os nad yw'ch dyfais yn gymwys i gael y credyd, mae gennych yr opsiwn i adael i Apple ailgylchu'r ddyfais am ddim.

Dyma sut i fasnachu yn eich hen ffôn gan ddefnyddio Apple GiveBack:

 1. Ewch i'r Tudalen rhaglen Apple GiveBack .
 2. Sgroliwch i lawr a chlicio Smartphone.
 3. Fe'ch anogir i ateb rhai cwestiynau sylfaenol am y ffôn fel ei frand, ei fodel a'i gyflwr.
 4. Os yw Apple yn penderfynu bod eich ffôn mewn cyflwr digon da, byddwch chi'n gallu masnachu ynddo am gerdyn rhodd Apple.
 5. Bydd Apple yn anfon pecyn cyfnewid i mewn (yn rhad ac am ddim), fel y gallwch bostio'ch dyfais at wneuthurwr y ffôn.
 6. Unwaith y bydd Apple yn derbyn eich hen ffôn symudol, mae tîm arolygu yn darganfod cyflwr y ffôn.
 7. Os nad oes unrhyw daro, byddwch naill ai'n derbyn ad-daliad o'r swm trwy'r dull prynu a ddefnyddiwyd gennych wrth brynu'r ddyfais Apple, neu gallwch dderbyn Cerdyn Rhodd Apple Store trwy e-bost.

Gazelle

Fel yr anifail troed-fflyd, Gazelle yn cynnig ffordd gyflym a syml i chi werthu eich ffôn. Mae Gazelle yn ymfalchïo yn y ffaith eu bod yn helpu'r amgylchedd trwy gadw miliynau o ddyfeisiau i ffwrdd o safleoedd tirlenwi.

Dyma sut i werthu'ch hen ffôn i Gazelle:

 1. Ymweld Gwefan Gazelle’s .
 2. Dewiswch eich dyfais ac atebwch ychydig o gwestiynau am ei chyflwr.
 3. Bydd Gazelle yn anfon pecyn “ship-it-out” atoch y gallwch ei ddefnyddio i bostio'ch dyfais atynt. Mae gan Gazelle hefyd lawer o giosgau o amgylch yr Unol Daleithiau os nad ydych chi eisiau postio'ch dyfais.
 4. Ar ôl i'ch cyfnewid i mewn gael ei brosesu, gallwch dderbyn taliad ar ffurf siec, blaendal PayPal, neu gerdyn rhodd Amazon.

Eich Cludwr Di-wifr

Mae gan lawer o gludwyr diwifr raglenni cyfnewid rhagorol sy'n caniatáu ichi gyfnewid eich hen ffôn am y model diweddaraf. Rydym wedi dewis ychydig o'n hoff raglenni cyfnewid i gludwyr i'w crybwyll yn yr erthygl hon. Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr, felly dylech wirio gyda'ch cludwr diwifr i weld a oes ganddo raglen 'gwerthu eich ffôn' eu hunain!

Rhaglen Cyfnewid Di-wifr Verizon

Gall cwsmeriaid Verizon newydd a phresennol fasnachu yn eu hen ffôn i'r cludwr am gredyd y gellir ei ddefnyddio ar eu pryniant nesaf. Mae gwerthu eich hen ffôn i Verizon yn ffordd wych o godi arian ar gyfer y ffôn clyfar newydd rydych chi am ei brynu.

I fasnachu'ch dyfais i Verizon:

 1. Ymweld Tudalen we rhaglen Masnach-Mewn Verizon .
 2. Atebwch ychydig o gwestiynau am y ddyfais rydych chi am fasnachu ynddi.
 3. Bydd Verizon yn dweud wrthych amcangyfrif o werth eich dyfais. I fwrw ymlaen â'r cyfnewid, cliciwch Parhewch .
 4. Gallwch dderbyn credyd cyfrif, cerdyn rhodd Verizon, neu gynnig arbennig os ydych chi am ddefnyddio gwerth eich masnach i uwchraddio'ch ffôn.

Mae gan Verizon Wireless hefyd y Rhaglen Uwchraddio Flynyddol, sy'n caniatáu i gwsmeriaid gael yr iPhone diweddaraf bob blwyddyn. Er mwyn manteisio ar hyn, dilynwch y camau isod:

sgrin iphone yn fflachio ymlaen ac i ffwrdd
 1. Prynu ac actifadu iPhone sy'n gymwys ar gyfer y Rhaglen Uwchraddio Flynyddol .
 2. Defnyddiwch y ffôn ar rwydwaith Verizon am o leiaf dri deg diwrnod.
 3. Talu 50% neu fwy o bris manwerthu’r iPhone.
 4. Dychwelwch yr iPhone heb unrhyw ddifrod sylweddol cyn pen 14 diwrnod ar ôl eich uwchraddio.

Sprint BuyBack

Mae Sprint BuyBack yn caniatáu ichi fasnachu mewn ffôn cymwys am gredyd y gellir ei ddefnyddio tuag at eich bil nesaf neu ostyngiad ar ffôn newydd. Yr unig frandiau sy'n gymwys ar hyn o bryd ar gyfer Sprint BuyBack yw Google, Samsung, Apple, a LG. Os oes gennych un o'r ffonau hyn, gallwch gyfaddawdu'n gyflym trwy ddilyn y camau isod:

 1. Ewch i'r Tudalen we Sprint Buyback .
 2. Rhowch wybodaeth am eich ffôn gan gynnwys ei gludwr, gwneuthurwr a model.
 3. Os ydych chi'n hapus â'r amcangyfrif, cliciwch y Cliciwch i symud ymlaen botwm.
 4. Fe'ch anogir i ateb ychydig o gwestiynau am gyflwr y ddyfais.
 5. Os yw'ch ffôn yn gymwys ar gyfer Sprint BuyBack, gallwch ymweld â siop Sprint i brosesu'r trafodiad, neu gwblhau'r trafodiad ar-lein. Bydd Sbrint yn anfon pecyn postio atoch os penderfynwch brosesu'r trafodiad ar-lein.

Rhaglen Masnachu Mewn Prynu Gorau

Mae'r rhaglen Best Buy Trade-in yn opsiwn dibynadwy arall os ydych chi am werthu eich hen ffôn. Mae'r broses yn y Rhaglen Masnachu Gorau Prynu yn eithaf syml:

Gall t canolfan rheoli mynediad
 1. Ewch i'r Tudalen cyfnewid i mewn Prynu Gorau a chwilio am eich hen ffôn symudol.
 2. Atebwch ychydig o gwestiynau am y brand, y model, y cludwr, a'r cyflwr.
 3. Bydd Best Buy yn gwneud cynnig i chi yn seiliedig ar eich ymatebion.
 4. Os ydych chi'n fodlon â'r pris rydych chi wedi'i ddyfynnu, gallwch ei ychwanegu at eich basged a chadarnhau'r cyfnewid.
 5. I ad-dalu'r cynnig, dewch â'ch ffôn i mewn i siop Best Buy yn agos atoch chi. Os byddai'n well gennych bostio'ch dyfais i mewn, bydd Best Buy yn cynhyrchu label cludo rhagdaledig am ddim i chi.
 6. Unwaith y bydd Best Buy yn derbyn eich ffôn ac yn gwirio ei gyflwr, byddant yn anfon cerdyn e-rodd atoch trwy e-bost cyn pen 7 i 9 diwrnod.

EcoATM

Mae EcoATM yn opsiwn da os ydych chi am wneud penderfyniad sy'n iach yn amgylcheddol wrth werthu eich hen ffôn symudol. Bydd y cwmni hwn yn ailgylchu'ch hen ffôn, a byddwch chi'n cael eich gwobrwyo trwy dderbyn gwerth teg am y cyfnewid. Dyma sut mae'r broses EcoATM yn gweithio:

 1. Cerddwch i fyny i unrhyw giosg gwasanaeth EcoATM a gosod eich ffôn mewn gorsaf brawf. Mae'r broses hon yn hawdd ac yn hawdd ei defnyddio, ac nid oes rhaid i chi boeni am nodi gormod o wybodaeth am eich ffôn.
 2. Nesaf, byddwch chi'n derbyn amcangyfrif o werth eich hen ffôn. Mae'r ciosg yn prisio pob dyfais yn seiliedig ar fodel, cyflwr, a gwerth cyfredol y farchnad.
 3. Ar ôl i chi dderbyn yr amcangyfrif o werth eich hen ffôn, mae EcoATM yn talu arian parod i chi am eich dyfais yn y fan a'r lle.

uSell

Mae uSell yn ymfalchïo ei fod ar genhadaeth i drawsnewid y ffyrdd y mae unigolion yn effeithio ar newidiadau i'w defnydd o ddyfeisiau technolegol. Yn syml, mae uSell yn ei gwneud hi'n hawdd i chi werthu'ch hen ffôn trwy eich cysylltu â channoedd o brynwyr dilys fel y gallwch chi gael y cynigion gorau. Felly gallwch werthu eich hen ffôn a chodi'r arian sydd ei angen arnoch i brynu ffôn newydd wrth achub y blaned.

Dyma'r camau i werthu'ch ffôn trwy uSell:

 1. Ewch i wefan uSell’s a chlicio Gwerthu iPhone neu Gwerthu Unrhyw Ffôn .
 2. Rhowch ragor o wybodaeth am fodel a chludwr y ffôn.
 3. Cliciwch y Dod o Hyd i Gynigion i weld faint o arian y gallech chi werthu eich ffôn amdano.
 4. Os ydych chi'n hapus gyda'r cynnig, cliciwch y Cael eich Talu botwm.
 5. Bydd uSell yn anfon pecyn cludo rhagdaledig atoch gyda chod olrhain wedi'i gynnwys.

Mwynhewch Eich Ffôn Newydd!

Gobeithio y gwnaeth yr erthygl hon eich helpu i ddod o hyd i'r lle perffaith i werthu'ch ffôn. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon ag unrhyw un rydych chi'n ei hadnabod sydd eisiau gwerthu eu hen ffôn. Gadewch sylw i lawr isod a gadewch imi wybod llawer a gawsoch!

Diolch am ddarllen,
David L.