Sut Ydw i'n Newid Disgleirdeb Flashlight Ar iPhone? Y Ffordd Hawdd!How Do I Change Flashlight Brightness Iphone

Mae pawb wrth eu bodd â flashlight yr iPhone, ond a oeddech chi'n gwybod y gallwch chi ddewis mor llachar ydych chi am iddo fod? Os oes gennych iPhone 6S neu fwy newydd a'r fersiwn ddiweddaraf o iOS, gallwch ddewis Golau Disglair , Golau Canolig , neu Golau Isel . Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i newid disgleirdeb y flashlight ar iPhone felly gallwch chi ddewis y disgleirdeb sy'n iawn i chi.Oes gennych chi iPhone 6S Neu Newydd? Gallwch Chi Ei Wneud.

Dim ond iPhones â 3D Touch sydd â'r nodwedd hon oherwydd bod y ddewislen yn ymddangos dim ond os ydych chi'n pwyso i lawr yn gadarn ar yr eicon flashlight yn y Ganolfan Reoli. Os oes gennych iPhone 6S neu fwy newydd ac iOS 10 neu fwy newydd, gallwch newid disgleirdeb flashlight eich iPhone.Os nad yw disgleirdeb y flashlight yn ymddangos pan bwyswch i lawr ar yr eicon, pwyswch yn galetach! Gall hyn deimlo'n ddoniol ar y dechrau, yn enwedig os nad ydych chi wedi arfer pwyso i lawr ar sgrin eich iPhone - ond byddwch chi wedi dod i arfer ag ef.

enwau rhamantus i alw'ch cariadSut Ydw i'n Newid Disgleirdeb Flashlight Ar iPhone?

I newid disgleirdeb y flashlight ar iPhone, agorwch y Ganolfan Reoli trwy droi i fyny o waelod y sgrin a phwyso i lawr yn gadarn ar yr eicon Flashlight. Dewiswch Golau Disglair , Golau Canolig , neu Golau Isel o'r ddewislen a bydd y flashlight yn troi ymlaen.

Y Cyfarwyddiadau Manwl Ar Gyfer iOS 10

Yn gyntaf, swipe i fyny o waelod sgrin eich iPhone i agor Canolfan Reoli. Fe welwch eicon flashlight yn y gornel chwith isaf.Mae'n debyg eich bod eisoes yn gwybod y bydd tapio'r eicon yn troi'r flashlight ymlaen neu i ffwrdd, ond gall y cam hwn fod yn newydd i chi: Pwyswch i lawr yn gadarn ar yr eicon flashlight yn y Ganolfan Reoli i agor y ddewislen disgleirdeb flashlight.

Mae'r ddewislen disgleirdeb flashlight yn caniatáu ichi ddewis pa mor llachar y mae angen i'ch flashlight fod o'r blaen rydych chi'n ei droi ymlaen. Gall hyn fod o gymorth mawr i rieni a allai fod angen dod o hyd i rywbeth yn ystafell eu plentyn ond nad ydyn nhw am eu deffro.

Tap Golau Isel , Golau Canolig , neu Golau Disglair i ddewis eich disgleirdeb flashlight, a bydd y flashlight yn troi ymlaen.

sut mae cau tabiau ar fy iphone

Y Cyfarwyddiadau Manwl Ar Gyfer iOS 11

Yn gyntaf, agor Canolfan Reoli trwy droi oddi tan waelod gwaelod arddangosfa eich iPhone. Yna, pwyswch a dal y botwm flashlight nes bod eich iPhone yn dirgrynu'n sydyn.

Yn olaf, dewiswch y lefel disgleirdeb rydych chi ei eisiau trwy ei tapio neu drwy lusgo'ch bys yn fertigol ar arddangosfa eich iPhone. Po uchaf yr ewch chi ar y llithrydd, y mwyaf disglair y bydd flashlight eich iPhone yn disgleirio.

A yw fy iPhone yn Arbed Fy Lleoliad Disgleirdeb Flashlight?

Ie, a na. Pan ddewiswch osodiad disgleirdeb, bydd fflachbwynt eich iPhone yn parhau i gael ei arbed ar y lefel honno o ddisgleirdeb nes i chi droi eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen. Pan fydd eich iPhone yn ailgychwyn, mae'n dychwelyd yn ôl i Bright Light.

ni enillodd iphone newydd gysylltu â wifi

Beth Yw'r Gosodiad Rhagosodedig ar gyfer Disgleirdeb Flashlight iPhone?

Mae gosodiad disgleirdeb diofyn flashlight iPhone yn Golau Disglair .

GoldiLocks A'r Tri Disgleirdeb Flashlight

P'un a oedd flashlight eich iPhone yn rhy llachar neu'n rhy dywyll, rydych chi wedi dysgu sut i wneud disgleirdeb flashlight eich iPhone yn hollol iawn . Dyma gamp i “syfrdanu” eich ffrindiau, felly rhannwch hi ar Facebook neu dangoswch nhw yn bersonol - byddan nhw wrth eu bodd y naill ffordd neu'r llall.