Pam nad yw Gmail yn Gweithio Ar Fy iPhone? Dyma The Fix!Why Doesn T Gmail Work My Iphone

Rydych chi'n bositif eich bod chi'n nodi'ch cyfrinair Gmail yn gywir, ond nid yw'ch e-bost yn llwytho ar eich iPhone neu iPad. Neu efallai Gmail oedd gweithio ar eich iPhone, ond nawr rydych chi ar wyliau ac fe stopiodd yn sydyn. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam nad yw Gmail yn gweithio ar eich iPhone neu iPad , a sut i ddatrys y broblem fel bod eich e-bost yn llwytho yn yr app Mail.Y Broblem: Diogelwch

Diogelwch yw un o'r pryderon mwyaf y dyddiau hyn i gwmnïau a defnyddwyr fel ei gilydd. Nid yw cwmnïau eisiau cael eu siwio, ac nid yw defnyddwyr eisiau i'w gwybodaeth bersonol gael ei dwyn. Yn anffodus, pan fydd diogelwch yn mynd yn rhy dynn ac na roddir esboniadau, mae llawer o bobl yn cael eu cloi allan o'i chyfrifon ei hun.Nid y broblem ei hun yw'r broblem - mae'n golygu bod y diffyg esboniadau yn gadael defnyddwyr iPhone yn llwyr yn y tywyllwch. Roedd fy nhad ar wyliau yn ddiweddar a galwodd fi cyn gynted ag y cyrhaeddodd oherwydd bod ei e-bost wedi stopio llwytho ar ei iPad. Gweithiodd yn berffaith cyn iddo adael, felly pam lai nawr? Yr ateb yw hyn:Gwelodd Google ei fod yn ceisio cysylltu o leoliad newydd a rhwystro’r ymgais i fewngofnodi oherwydd ei fod yn tybio bod rhywun yn ceisio hacio i mewn i’w gyfrif e-bost. Nid oedd fy nhad hyd yn oed yn gwybod bod hynny'n bosibilrwydd, ond mae gweithwyr Apple Store yn ei weld yn digwydd trwy'r amser. Hyd yn oed os nad ydych chi ar wyliau, gall Gmail rwystro ymdrechion mewngofnodi am bob math o resymau.

all t diweddaru gwylio afal

Sut I Atgyweirio Gmail Ar Eich iPhone Neu iPad

Os ydych chi'n gwybod eich bod chi'n nodi'ch cyfrinair Gmail yn gywir ac nad ydych chi'n dal i allu cael eich post, dyma beth i'w wneud:

1. Ewch i Wefan Gmail a Gwiriwch am Rybuddion

Mae angen i ni ymweld â gwefan Gmail i gael gwell syniad o'r hyn sy'n digwydd, oherwydd ni all yr app Mail ar eich iPhone neu iPad roi unrhyw fanylion i chi am pam ni allwch fewngofnodi. Defnyddiwch gyfrifiadur os gallwch (mae'n haws llywio gwefan Gmail gyda sgrin fwy), ond bydd y broses hon yn gweithio ar iPhone ac iPad hefyd.Agor Safari, Chrome, neu borwr rhyngrwyd arall, ewch i gmail.com , a nodwch eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair.

Mewngofnodi Ar Gmail.com

Os ydych chi'n defnyddio iPhone, efallai y byddwch chi'n gweld naidlen sy'n gofyn i chi lawrlwytho ap - ond nid dyma'r amser. Tapiwch y ddolen “safle Gmail symudol” fach ar waelod y sgrin.

Ar ôl i chi fewngofnodi, edrychwch am flwch rhybuddio neu e-bost yn eich blwch derbyn sy'n dweud rhywbeth fel, “Mae gan rywun eich cyfrinair” neu “Fe wnaethon ni rwystro ymgais i fewngofnodi.” Os ydych chi'n blwch neu e-bost fel 'na, cliciwch ar y ddolen y tu mewn o'r enw “Review Your Devices Now”, “That Was Me”, neu debyg - mae'r union iaith yn newid yn aml.


nid yw fy sgrin gyffwrdd iphone 6 plws yn gweithio

2. Adolygu Eich Dyfeisiau Diweddar Ar Wefan Google

Hyd yn oed os na chawsoch e-bost am ymgais mewngofnodi wedi'i rwystro, mae'n syniad da ymweld â'r adran o'r enw Gweithgaredd dyfeisiau a hysbysiadau ar wefan Google’s My Account. Byddwch yn gallu gweld pob un o'r dyfeisiau diweddar sydd wedi ceisio llofnodi i'ch cyfrif, a dadflocio'r rhai a oeddech chi. (Gobeithio, nhw i gyd ydych chi!)

Ar ôl i chi ddweud wrth Google mai chi yn wir a geisiodd fewngofnodi i'ch cyfrif, dylai eich e-bost ddechrau llwytho ar eich iPhone neu iPad. Os nad ydyw, darllenwch ymlaen.

3. Gwnewch Ailosodiad CAPTCHA

Mae gan Gmail atgyweiriad anhysbys o'r enw ailosodiad CAPTCHA sy'n datgloi rhai o nodweddion diogelwch Google ar hyn o bryd i ganiatáu i ddyfeisiau newydd gysylltu â Gmail. Dysgais amdano pan oeddwn yn gweithio yn yr Apple Store, ac nid wyf yn gwybod sut y gallai unrhyw un wybod ei fod yn bodoli heb fudd ffrindiau gwir nerdy. Rwy'n hapus i allu ei rannu gyda chi.

I wneud ailosodiad CAPTCHA, ewch i dudalen ailosod Google’s CAPTCHA a mewngofnodi gyda'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair. Nesaf, ceisiwch arwyddo i mewn i'ch cyfrif Gmail ar eich iPhone neu iPad. Y tro hwn, dylai'r ymgais mewngofnodi weithio, a bydd Google yn cofio'ch dyfais felly ni ddylech redeg i broblemau wrth symud ymlaen.

4. Gwneud yn siŵr bod IMAP yn cael ei alluogi

Rheswm arall pam nad yw Gmail yn gweithio ar eich iPhone neu iPad o bosibl yw y gallai IMAP (y dechnoleg y mae Gmail yn ei defnyddio i ddosbarthu post i'ch dyfais) fod yn anabl mewn gosodiadau Gmail. Os yw IMAP wedi'i ddiffodd ar Gmail.com, ni fyddwch yn gallu cael eich e-bost gan y gweinydd.

I ddysgu sut i droi IMAP ymlaen ar gyfer Gmail, edrychwch ar fy erthygl fer o'r enw Sut Ydw i'n Galluogi IMAP ar gyfer Gmail Ar iPhone, iPad, a Chyfrifiadur? , ac yna dewch yn ôl yma i orffen. Mae'r broses ychydig yn anodd, yn enwedig ar iPhone, felly gwnes i ganllaw cam wrth gam gyda lluniau i helpu.

5. Tynnwch Eich Cyfrif Gmail O'ch iPhone A'i Sefydlu Eto

Os ydych chi'n gallu mewngofnodi ar Gmail.com heb unrhyw broblemau, fe wnaethoch chi wirio nad yw'ch dyfais yn cael ei rhwystro mewn gweithgaredd dyfeisiau a hysbysiadau, rydych chi wedi ailosod CAPTCHA, ac rydych chi'n siŵr bod IMAP wedi'i alluogi, mae'n amser i roi cynnig ar y fersiwn fodern o'r datrysiad “dad-blygio a'i blygio yn ôl i mewn”: Tynnwch eich cyfrif Gmail o'ch iPhone yn gyfan gwbl ac yna ei sefydlu eto.

Yn y rhan fwyaf o achosion, mae holl e-bost person yn cael ei storio ar y gweinyddwyr Gmail. Mae hynny'n golygu, pan fyddwch chi'n tynnu'ch cyfrif Gmail o'ch iPhone, nad ydych chi'n dileu unrhyw beth o'r gweinydd ei hun, a phan fyddwch chi'n sefydlu'ch cyfrif eto, bydd eich holl e-bost, cysylltiadau a nodiadau yn dod yn ôl yn ôl.

Gair Rhybudd

Y rheswm dwi'n sôn am hyn yw bod rhai pobl gall bod yn defnyddio math hŷn o system dosbarthu post o'r enw POP (sydd wedi'i ddisodli i raddau helaeth gan IMAP). Weithiau, mae cyfrifon POP yn dileu e-bost ar y gweinydd ar ôl iddo gael ei lawrlwytho i'r ddyfais. Dyma fy nghyngor:

Dim ond i fod yn ddiogel, mewngofnodwch gmail.com cyn i chi ddileu eich cyfrif Gmail o'ch iPhone a sicrhau bod eich holl e-bost yno. Os gwelwch y post ar y rhyngwyneb gwe, mae ar y gweinydd. Os na welwch eich post ar gmail.com, argymhellaf ichi hepgor y cam hwn am y tro. Bydd 99% o'r bobl sy'n darllen hwn yn gweld y gall eu e-bost gymryd y cam hwn yn ddiogel.

Sut I Dynnu Eich Cyfrif Gmail O'ch iPhone neu iPad

Dileu Cyfrif Gmail O iPhoneI dynnu'ch cyfrif Gmail o'ch iPhone neu iPad, ewch i Gosodiadau -> Post, Cysylltiadau, Calendrau , tap ar eich cyfrif Gmail, tap Dileu Cyfrif , a thapio Dileu o fy iPhone . Nesaf, ewch yn ôl i Gosodiadau -> Post, Cysylltiadau, Calendrau , tap Ychwanegu Cyfrif ... , tap Google , a nodwch wybodaeth eich cyfrif.

mae imessage yn dal i ddweud aros am actifadu

Gmail: Llwytho Eto Ar Eich iPhone A iPad

Mae Gmail yn gweithio eto ar eich iPhone neu iPad a gallwch anfon a derbyn e-bost gan ddefnyddio'r app Mail. Os ydych chi wedi sylwi bod eich batri wedi bod yn draenio hefyd, un o'r rhesymau mwyaf yw “Push Mail”, yr wyf yn egluro sut i optimeiddio yng ngham # 1 yn fy erthygl sut i arbed bywyd batri iPhone .

Dyma un o’r problemau anodd hynny sy’n effeithio ar lawer o bobl, a nawr eich bod yn gwybod yr ateb, rhowch law iddynt os gwelwch nad yw Gmail yn gweithio ar eu iPhone na iPad. Os hoffech adael sylw, hoffwn glywed am ba gam a sefydlodd y broblem hon i chi.

Pob hwyl, a chofiwch dalu Payette Forward,
David P.