Faint mae Realtor yn ei wneud ym Miami? - Pawb ymaCuanto Gana Un Realtor En Miami

Gwerthwyr tai go iawn yn Miami ennill cyflog blynyddol cyfartalog o $ 78,715 doler . Mae cyflogau fel arfer yn dechrau yn $ 30,390 ac ewch i fyny i $ 169,162 .

Faint mae Realtor yn ei wneud?

Mae'r swm y mae asiantau yn ei ennill yn dibynnu ar nifer y trafodion y maent yn eu cwblhau, y comisiwn a delir i'r brocer, a'u rhaniad gyda'r brocer noddi.

Y rhan fwyaf o werthwyr tai go iawn yn blwyddyn gyntaf nad ydyn nhw'n ennill fawr ddim ar y dechrau , yn bennaf oherwydd eu bod yn ymdrechu i ddysgu popeth wrth adeiladu sylfaen cwsmeriaid . Mae asiantau sy'n cychwyn yn nodweddiadol yn derbyn comisiwn rhaniad isel wrth iddynt ddysgu'r busnes (nid yw'n anarferol i asiant blwyddyn gyntaf ennill tua 50% o'r comisiwn a delir i'r brocer).

Mae bod yn werthwr tai go iawn fel rhedeg busnes. Mae'n cymryd amser a llawer o ymdrech i greu busnes. Yn y dechrau, mae'n rhaid i chi weithio'n galed a mynd allan o'ch parth cysur. Ar ôl i chi adeiladu'r busnes a chael cleientiaid, bydd y busnes yn dod atoch chi ac ni fydd yn rhaid i chi roi cymaint o ymdrech i'r busnes.

Mae bron i filiwn o werthwyr tai go iawn yn yr Unol Daleithiau. Gall ystadegau incwm fod yn gamarweiniol iawn oherwydd bod cymaint o asiantau rhan-amser. Roedd yr incwm canolrifol ar gyfer asiant eiddo tiriog amser llawn yn 2018 yn fwy na $ 54,000. Mae'r incwm canolrifol yn fwy na $ 87,000 y flwyddyn i'r rhai sy'n gweithio mwy na 60 awr yr wythnos.

Mae mwy na 21 y cant o werthwyr tai go iawn yn ennill mwy na $ 100,000 y flwyddyn , sy'n dangos hynny gwerthwyr tai go iawn Gallant wneud llawer o arian pan fyddant yn gweithio'n llawn amser ac mae ganddynt gynllun.

Mae'r cynhyrchwyr gorau yn ennill llawer mwy na'r asiant eiddo tiriog ar gyfartaledd. Mae pob swyddfa eiddo tiriog yn gosod ei safonau ei hun ar gyfer cynhyrchwyr gorau, ond mae'n debyg ei bod hi'n ddiogel dweud y byddai angen i gynhyrchydd mawr werthu o leiaf un cartref y mis i fod yn gymwys. Mae megastars yn gwneud $ 200,000 y flwyddyn a mwy.

Faint mae Realtor yn ei Ennill yn ôl Gwladwriaeth?

Enw'r WladwriaethCyflog Cyfartalog
Efrog Newydd$ 116,460
Texas$ 69,594
Idaho$ 57,674
Rhode Island$ 65,680
Florida$ 58,730
Gogledd Carolina$ 59,920
Wyoming$ 71,430
Hawaii$ 64,940
California$ 59,420
Illinois$ 51,155
Alaska$ 70,267
Connecticut$ 38,580
Maryland$ 57,450
Massachusetts$ 58,760
Colorado$ 60,990
Kansas$ 48,090
Virginia$ 49,690
Pennsylvania$ 54,770
Maine$ 46,500
Puerto Rico$ 62,640
Washington$ 54,630
New Jersey$ 51,400
Gorllewin Virginia$ 63,690
Utah$ 51,710
De Dakota$ 56,860
Iowa$ 52,138
Nevada$ 47,480
Alabama$ 51,250
Gogledd Dakota$ 64,090
Mississippi$ 46,380
Arizona$ 50,640
Tennessee$ 51,100
Indiana$ 48,562
Oregon$ 49,162
Ardal Columbia$ 45,800
Vermont$ 56,380
Kentucky$ 46,162
Oklahoma$ 42,290
De Carolina$ 42,160
Missouri$ 48,920
Louisiana$ 35,860
New Mexico$ 49,540
Michigan$ 46,160
Nebraska$ 43,610
Georgia$ 44,500
Delaware$ 43,940
New Hampshire$ 46,930
Wisconsin$ 41,080
Montana$ 44,300
Minnesota$ 40,870
Ohio$ 35,190
Arkansas$ 32,725

Faint yw comisiwn asiant eiddo tiriog a sut mae'n cael ei dalu?

Yn y Cytundeb Rhestru rhwng y Gwerthwr a'r Brocer Rhestru, mae un o'r darpariaethau yn nodi cyfanswm canran y comisiynau i'w talu yn seiliedig ar bris gwerthu'r eiddo, yn ogystal â rhannu'r comisiynau rhwng y Brocer Rhestru a Brocer y prynwr.

Yn ein profiad ni, mae'r ganran hon yn amrywio o 5-7% . Y rhan fwyaf o'r amser, mae'r Asiant Rhestru yn rhannu'r comisiwn 50/50 gyda'r Asiant Gwerthu. Yr Asiant Rhestru, trwy gymryd rhan yn y system MLS , rydych chi'n cytuno i dalu canran o gomisiwn yr asiant gwerthu.

Beth mae gwerthwyr tai go iawn yn ei wneud?

Mae gwerthwyr tai go iawn yn gweithio gyda chleientiaid i hwyluso prynu a gwerthu eiddo a thai. Mae gwerthwyr tai go iawn yn adolygu gwerthoedd eiddo a phrisiau gwerthu tebyg mewn ardal i bennu prisiau rhesymol ar gyfer gwerthu a phrynu eiddo.

Fodd bynnag, nid yw'n hawdd gwneud pob bargen, ac weithiau mae'n rhaid i werthwyr tai weithio trwy drafodaethau hir i fodloni'r holl bartïon sy'n ymwneud â throsglwyddo eiddo. Y peth gorau i asiant eiddo tiriog wneud cymaint o arian â phosibl ar gyfer gwerthu neu brynu, gan ei fod yn aml yn gweithio ar gomisiwn yn seiliedig ar bris gwerthu terfynol eiddo.

Mae dod yn asiant eiddo tiriog yn gofyn am sefyll arholiad trwyddedu gwladol. Mae gan wladwriaethau arholiadau gwahanol, felly mae'n rhaid i werthwyr tai go iawn gael eu trwyddedu ym mhob gwladwriaeth y maen nhw'n ymarfer ynddi. Bydd broceriaid eiddo tiriog yn cynnig hyfforddiant ychwanegol ar sut i restru a gwerthu eiddo yn iawn.

Wrth weithio o dan asiantaeth broceriaeth Bydd yn rhaid i werthwr tai go iawn weithio'n agos gydag asiantau eraill yn ei asiantaeth froceriaeth, yn ogystal â gyda'i gleientiaid. Er mwyn gwerthu cartref yn llwyddiannus, rhaid i'r gwerthwr tai fynd â'r partïon â diddordeb i'r eiddo rhestredig i'w tywys o gwmpas.

Mae hyn yn caniatáu i gwsmeriaid a phrynwyr sydd â diddordeb benderfynu a ydyn nhw am gau bargen ai peidio. Am y rheswm hwn, mae angen i werthwr tai sicrhau bod eiddo'n glir ac mewn cyflwr gweddus. Er mwyn cynnal yr amod hwn, bydd yn rhaid i werthwr tai ymweld â'r eiddo hwn o bryd i'w gilydd a gwirio popeth.

Cynnwys