iPhone: Gadael y Sgwrs Hon Yn Llwyd Allan neu'n Goll? Yr Atgyweiriad!Iphone Leave This Conversation Grayed Out

Rydych chi mewn neges destun grŵp neu sgwrs iMessage ac rydych chi eisiau allan. Rydych chi'n hoffi'ch ffrindiau, ond maen nhw'n chwythu'ch iPhone i fyny ac mae digon yn ddigonol. Rydych chi'n tapio Manylion yng nghornel dde uchaf yr app Negeseuon, sgroliwch i lawr, a Gadewch i'r Sgwrs hon fod yn llwyd neu ar goll . Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro sut mae Leave this Conversation yn gweithio, pam ei fod ar goll neu wedi llwydo, a sut i fynd allan o neges destun grŵp neu sgwrs iMessage ar eich iPhone.Rydyn ni wedi bod yn cael negeseuon testun grŵp ers blynyddoedd, ond Gadewch y Sgwrs hon dim ond yn ddiweddar y cafodd ei gyflwyno. Y rheswm yw hynny Gadewch y Sgwrs hon yn berthnasol i Sgyrsiau iMessage , sef iMessages rhwng mwy na dau o bobl.

Os ydych chi'n pendroni ble i chwilio amdano Gadewch y Sgwrs hon, agor yr app Negeseuon, agor unrhyw neges grŵp, tapio Manylion yn y gornel dde uchaf, a sgroliwch i lawr.Negeseuon Testun Grŵp yn erbyn Sgyrsiau iMessage

Hyd yn ddiweddar iawn, roedd pob un o'r “testunau grŵp” rydyn ni wedi cymryd rhan ynddynt wedi defnyddio'r cynllun negeseuon testun rydyn ni'n eu prynu trwy ein cludwyr diwifr i anfon a derbyn negeseuon. Cyflwynodd Apple yn ddiweddar Sgyrsiau iMessage , sef negeseuon grŵp sy'n defnyddio technoleg iMessage Apple yn lle eich cynllun negeseuon testun.

Edrychwch ar fy erthygl am y gwahaniaeth mawr rhwng iMessages a negeseuon testun os hoffech chi ddysgu pam mae defnyddio iMessage ar gyfer tecstio grŵp yn gam pwysig ymlaen.

Pam na Fod Botwm “Gadewch y Sgwrs Hon” O'r blaen?

Deall pam Gadewch y Sgwrs hon yn nodwedd newydd, mae'n bwysig deall yn gyntaf y gwahaniaeth sylfaenol rhwng negeseuon testun grŵp a sgyrsiau iMessage.Negeseuon Testun Grŵp

Gyda negeseuon testun grŵp, pob person yn uniongyrchol negeseuon yr holl bobl eraill yn y grŵp, a mae iPhone pob person yn cadw golwg ar y cyfranogwyr yn y sgwrs .

Negeseuon Testun Grŵp

Sgyrsiau iMessage

Gyda sgyrsiau iMessage, mae'r gweinydd iMessage yn gweithredu fel dyn canol rhwng yr holl gyfranogwyr. Yn lle defnyddio'r rhwydwaith cellog, mae'r holl negeseuon yn teithio trwy'r gweinydd iMessage a mae'r gweinydd yn cadw golwg ar y cyfranogwyr yn y sgwrs .

Sut I Ddweud Os Ydych Chi Mewn Neges Testun Grŵp neu Sgwrs iMessage

Agorwch yr app Negeseuon, tapiwch i agor y neges grŵp, ac edrychwch ychydig o dan y cloc ar frig y sgrin. Os gwelwch MMS Grŵp , rydych chi mewn neges destun grŵp safonol. Os gwelwch Grŵp , rydych chi mewn sgwrs iMessage.

Y Gwahaniaeth Mawr

Nid oes gan eich iPhone y gallu i wneud hynny yn uniongyrchol dywedwch wrth iPhones eraill eich bod chi am adael sgwrs, ond fe can cyfathrebu â gweinydd iMessage Apple. Gan fod y gweinydd iMessage yn cadw golwg ar gyfranogwyr y grŵp, mae gan bob unigolyn y gallu i adael sgwrs - fel arfer. Os Gadewch y Sgwrs hon ar goll neu'n llwyd, darllenwch ymlaen i ddarganfod pam.

Pam fod gadael fy sgwrs ar goll?

Os na welwch y Gadewch y Sgwrs hon botwm, rydych chi mewn neges destun grŵp traddodiadol, nid sgwrs iMessage. Mae testunau grŵp yn defnyddio cynllun negeseuon testun eich cludwr diwifr, a chan na all iPhones wneud hynny yn uniongyrchol dywedwch wrth iPhones eraill eu bod am adael sgwrs, nid yw gadael yn opsiwn.

Sut Ydw i'n Gadael Neges Testun Grŵp Traddodiadol?

Efallai bod hyn yn ymddangos yn drite, ond dyna'r gwir: Gofynnwch yn braf neu rwystro'r rhifau. Nid oes gennych fwy o reolaeth dros p'un a ydych chi'n derbyn neges destun grŵp nag sydd gennych chi wrth dderbyn negeseuon testun rheolaidd. Os ydych chi wedi cael llond bol, fy erthygl am sut i rwystro galwyr ar iPhone yn gweithio ar gyfer negeseuon testun hefyd.

Os Gadewch y Sgwrs Hon Yn Llwyd Allan

Os Gadewch y Sgwrs hon wedi'i dynnu allan ar eich iPhone, dim ond tri chyfranogwr sydd yn y sgwrs iMessage, a ni allwch drosi sgwrs iMessage tri pherson yn iMessage rhwng dau berson. Gadewch y Sgwrs Hon yn Llwyd

Hyd yn oed os byddwch chi'n dileu'r sgwrs gyfan o'ch iPhone, cewch eich ychwanegu yn ôl i'r grŵp y tro nesaf y bydd rhywun yn anfon neges. Mae'r yn unig ffordd i adael sgwrs iMessage tri pherson yw ychwanegu rhywun arall i'r grŵp fel ei fod yn dod yn sgwrs pedwar person: Yna gallwch chi adael.

Pam na allaf i adael Sgwrs iMessage Tri Pherson?

Cadwch gyda mi: Yn ddamcaniaethol, pe byddech yn gadael y sgwrs, dim ond dau gyfranogwr fyddai, ac ni fyddai bellach yn sgwrs iMessage. Yn lle, byddai'n iMessage dau berson rheolaidd.

Mae hyn yn ymddangos fel nodwedd y dylid fod wedi'i chyflwyno ynghyd â sgyrsiau iMessage, ond nid oedd. Heb os, mae rhaglenwyr Apple yn gweithio ar y swyddogaeth hon nawr a byddant yn ei rhyddhau fel rhan o ddiweddariad iOS yn y dyfodol.

Pryd Yn gallu Rwy'n Gadael y Sgwrs Hon?

Gadewch y Sgwrs hon dim ond yn gweithio os ydych chi mewn sgwrs iMessage gyda phedwar neu fwy o gyfranogwyr.

Gadewch yr Erthygl hon

Gadewch y Sgwrs hon yn nodwedd wych sydd eto i aeddfedu’n llawn, ac mae hi yn bendant yn ddryslyd os nad ydych chi'n deall sut a phryd mae'n gweithio. Mae croeso i chi rannu eich meddyliau yn yr adran sylwadau isod, ac os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, mae'r Grŵp Facebook Payette Ymlaen yn lle gwych i gael help.

Diolch am ddarllen a chofiwch ei dalu ymlaen,
David P.