Ni fydd fy iPad yn troi ymlaen! Dyma The Real Fix.

My Ipad Won T Turn

Nid yw'ch iPad yn troi ymlaen ac nid ydych chi'n gwybod pam. Rydych chi'n pwyso ac yn dal y botwm pŵer, ond does dim yn digwydd. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch pam na wnaeth eich iPad droi ymlaen a dangos i chi sut i ddatrys y broblem er daioni !

Tabl Cynnwys

 1. Pam na fydd fy iPad yn troi ymlaen?
 2. Ailosod Caled Eich iPad
 3. Gwiriwch Gwefrydd Eich iPad
 4. Gwiriwch Eich Cable Codi Tâl
 5. A oes Problem gyda'r Arddangosfa?
 6. Camau Datrys Problemau Uwch
 7. Dewisiadau Reapir
 8. Casgliadsut i ailosod storfa app ar ipad

Ailosod Caled Eich iPad

Llawer o'r amser, ni fydd iPad yn troi ymlaen oherwydd bod ei feddalwedd wedi damwain. Gall hyn ei wneud ymddangos fel nad yw'ch iPad yn troi ymlaen, pan mewn gwirionedd roedd ar yr amser cyfan mewn gwirionedd!Bydd ailosod eich iPad yn galed yn ei orfodi i ddiffodd ac yn ôl yn gyflym. Pwyswch a dal y botwm Cartref a'r botwm pŵer ar yr un pryd nes i chi weld logo Apple yn ymddangos yn uniongyrchol ar ganol y sgrin. Bydd eich iPad yn troi yn ôl ymlaen yn fuan wedi hynny!Os nad oes botwm Cartref ar eich iPad, pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i fyny yn gyflym, gwasgwch a rhyddhewch y botwm cyfaint i lawr yn gyflym, yna pwyswch a dal y botwm Top nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin.

Nodyn: Weithiau mae'n rhaid i chi wasgu a dal y ddau fotwm (iPads gyda botwm Cartref) neu'r botwm Top (iPads heb fotwm Cartref) am 20 - 30 eiliad cyn y bydd logo Apple yn ymddangos.

Pe bai'r Ailosod Caled yn Gweithio ...

Os trodd eich iPad ymlaen ar ôl i chi berfformio'r ailosodiad caled, rydych chi wedi nodi mai damwain meddalwedd oedd yn achosi'r broblem. Mae ailosod caled bron bob amser yn ddatrysiad dros dro i ddamwain meddalwedd oherwydd nad ydych chi wedi trwsio'r hyn a achosodd y broblem yn y lle cyntaf.Mae'n syniad da gwneud copi wrth gefn o'ch iPad ar unwaith. Bydd hyn yn arbed copi o bopeth ar eich iPad, gan gynnwys eich lluniau, fideos a chysylltiadau.

Ar ôl gwneud copi wrth gefn o'ch iPad, sgipiwch i lawr i'r Camau Datrys Problemau Meddalwedd Uwch adran o'r erthygl hon. Byddaf yn dangos i chi sut i fynd i'r afael â phroblem feddalwedd ddyfnach trwy Ailosod Pob Gosodiad neu roi eich iPad yn y modd DFU, os oes angen.

Cefnogi Eich iPad

Gallwch chi ategu eich iPad gan ddefnyddio'ch cyfrifiadur neu iCloud. Mae'r rhaglen rydych chi'n ei defnyddio i ategu'ch iPad i'ch cyfrifiadur yn dibynnu ar y math o gyfrifiadur sydd gennych chi a pha feddalwedd y mae'n ei rhedeg.

Yn ôl i fyny'ch iPad gan ddefnyddio darganfyddwr

Os oes gennych chi MacOS Catalina 10.15 neu'n fwy newydd, byddwch chi'n gwneud copi wrth gefn o'ch iPad gan ddefnyddio Finder.

 1. Cysylltwch eich iPad â'ch Mac gan ddefnyddio cebl gwefru.
 2. Ar agor Darganfyddwr .
 3. Cliciwch ar eich iPad o dan Lleoliadau .
 4. Cliciwch y cylch wrth ymyl Cefnwch yr holl ddata ar eich iPad i'r Mac hwn .
 5. Cliciwch Yn ôl i fyny nawr .

wrth gefn ipad gan ddefnyddio darganfyddwr

Yn ôl i fyny'ch iPad gan ddefnyddio iTunes

Os oes gennych gyfrifiadur personol neu Mac yn rhedeg macOS Mojave 10.14 neu'n hŷn, byddwch yn defnyddio iTunes i ategu eich iPad.

 1. Cysylltwch eich iPad â'ch cyfrifiadur gan ddefnyddio cebl gwefru.
 2. Agor iTunes.
 3. Cliciwch ar eicon yr iPad yng nghornel chwith uchaf iTunes.
 4. Cliciwch y cylch wrth ymyl Y cyfrifiadur hwn dan Copïau wrth gefn .
 5. Cliciwch Yn ôl i fyny nawr .

Yn ôl i fyny'ch iPad gan ddefnyddio iCloud

 1. Ar agor Gosodiadau .
 2. Tap ar eich enw ar frig y sgrin.
 3. Tap iCloud .
 4. Tap copi wrth gefn iCloud .
 5. Trowch y switsh ymlaen i iCloud Backup. Fe fyddwch chi'n gwybod bod y switsh ymlaen pan mae'n wyrdd.
 6. Tap Yn ôl i fyny nawr .
 7. Bydd bar statws yn ymddangos yn dweud wrthych faint o amser sy'n weddill nes bod y copi wrth gefn wedi'i gwblhau.

Nodyn: Mae angen cysylltu'ch iPad â Wi-Fi er mwyn gwneud copi wrth gefn o iCloud.

beth mae'n ei olygu pan fydd dyn yn cusanu'ch pen

Gwiriwch Gwefrydd Eich iPad

Weithiau, ni fydd iPad yn gwefru ac yn troi yn ôl ymlaen yn dibynnu ar y gwefrydd rydych chi'n ei blygio i mewn. Cafwyd enghreifftiau wedi'u dogfennu o iPads yn gwefru wrth gael eu plygio i mewn i gyfrifiadur, ond nid gwefrydd wal.

Rhowch gynnig ar ddefnyddio sawl gwefrydd gwahanol a gweld a yw'ch iPad yn dechrau troi yn ôl ymlaen. A siarad yn gyffredinol, eich cyfrifiadur yw'r opsiwn codi tâl mwyaf dibynadwy. Gwnewch yn siŵr eich bod hefyd yn rhoi cynnig ar yr holl borthladdoedd USB ar eich cyfrifiadur, rhag ofn nad yw un yn gweithio'n iawn.

Gwiriwch Eich Cable Codi Tâl

Os bu farw eich iPad ac nad yw'n troi yn ôl ymlaen, mae'n bosibl bod problem gyda'ch cebl gwefru. Mae ceblau gwefru yn agored i fragu, felly archwiliwch ddau ben eich cebl yn ofalus am unrhyw annormaleddau.

Os gallwch chi, ceisiwch fenthyg cebl gan ffrind a gweld a fydd eich iPad yn troi yn ôl ymlaen. Os oes angen cebl gwefru newydd arnoch chi, edrychwch ar y rhai i mewn ein Storefront ar Amazon .

Ydy'ch iPad yn dweud “Efallai na fydd yr affeithiwr hwn yn cael ei gefnogi”?

Os yw'ch iPad yn dweud “Efallai na fydd yr affeithiwr hwn yn cael ei gefnogi” pan fyddwch chi'n plygio'ch cebl gwefru, mae'n debyg nad yw'r cebl wedi'i ardystio gan MFi, a all achosi niwed i'ch iPad. Edrychwch ar ein herthygl ar ceblau nad ydynt wedi'u hardystio gan MFi i ddysgu mwy.

Os yw'ch cebl gwefru yn iawn, plygiwch eich iPad i'ch cyfrifiadur. A yw iTunes yn cydnabod eich iPad?

Os ydyw, cefnwch ef ar unwaith. Os oes gan eich iPad broblem caledwedd fawr, nid ydych am redeg y risg o golli'ch holl wybodaeth bwysig.

sut mae trwsio ap sy'n cadw damwain?

Os yw'ch iTunes yn cael ei gydnabod gan iTunes neu Finder, ceisiwch berfformio ailosodiad caled arall wrth iddo blygio i'r cyfrifiadur. Os na fydd yr ail ailosodiad caled yn gweithio, symudwch ymlaen i'r cam nesaf lle byddaf yn trafod eich opsiynau atgyweirio.

Os nad yw'ch iTunes yn cael ei gydnabod gan iTunes neu Finder o gwbl, mae yna broblem gyda'ch cebl gwefru (y gwnaethom eich helpu chi i ddatrys problemau yn gynharach yn yr erthygl), neu mae gan eich iPad fater caledwedd. Yng ngham olaf yr erthygl hon, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i'ch opsiwn atgyweirio gorau.

Camau Datrys Problemau Meddalwedd Uwch

Mae'n bosibl na fydd eich iPad yn troi ymlaen oherwydd problem feddalwedd ddyfnach. Bydd y camau isod yn eich arwain trwy gamau datrys problemau meddalwedd mwy manwl a ddylai ddatrys mater llingar. Os na fydd y camau hyn yn trwsio'r broblem gyda'ch iPad, byddaf yn eich helpu i ddod o hyd i opsiwn atgyweirio dibynadwy.

Ailosod Pob Gosodiad

Mae'r ailosod hwn yn adfer popeth yn Gosodiadau yn ôl i ddiffygion ffatri. Bydd eich Gosodiadau yn union fel yr oeddent pan wnaethoch chi brynu'ch iPad gyntaf. Mae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i chi ailosod eich papur wal, ail-ymddangos eich cyfrineiriau Wi-Fi, a mwy.

I Ailosod Pob Gosodiad ar eich iPad:

 1. Ar agor Gosodiadau .
 2. Tap cyffredinol .
 3. Tap Ail gychwyn .
 4. Tap Ailosod Pob Gosodiad .
 5. Rhowch eich cod post iPad.
 6. Tap Ailosod Pob Gosodiad eto i gadarnhau eich penderfyniad.

Bydd eich iPad yn diffodd, yn cwblhau'r ailosod, ac yn troi ymlaen eto pan fydd yr ailosod wedi'i gwblhau.

Rhowch Eich iPad Yn y Modd DFU

Mae DFU yn sefyll am Diweddariad Cadarnwedd Dyfais . Mae pob llinell o god ar eich iPad yn cael ei ddileu a'i ail-lwytho, gan adfer eich iPad i'w ddiffygion ffatri. Dyma'r math dyfnaf o adfer y gallwch ei wneud ar iPad, a dyma'r cam olaf y gallwch ei gymryd i ddiystyru problem meddalwedd yn llwyr.

DFU Adfer iPads Gyda Botwm Cartref

 1. Cysylltwch eich iPad â'ch cyfrifiadur gan ddefnyddio cebl gwefru.
 2. Pwyswch a dal y botwm pŵer a'r botwm Cartref nes bod y sgrin yn mynd yn ddu.
 3. Ar ôl tair eiliad, gadewch y botwm pŵer i ffwrdd wrth barhau i ddal y botwm Cartref.
 4. Daliwch i ddal y botwm Cartref nes bod eich iPad yn ymddangos ar eich cyfrifiadur
 5. Cliciwch Adfer iPad ar sgrin eich cyfrifiadur.
 6. Cliciwch Adfer a Diweddaru .

Edrychwch ar ein tiwtorial fideo os oes angen help arnoch i roi eich iPad yn y modd DFU .

DFU Adfer iPads Heb Botwm Cartref

 1. Cysylltwch eich iPad â'ch cyfrifiadur gan ddefnyddio cebl gwefru.
 2. Pwyswch a dal y botwm Top am dair eiliad.
 3. Wrth barhau i wasgu a dal y botwm pŵer, pwyswch a dal y botwm cyfaint i lawr.
 4. Daliwch y ddau fotwm i lawr am oddeutu deg eiliad.
 5. Ar ôl deg eiliad, rhyddhewch y botwm Top, ond parhewch i ddal y botwm cyfaint i lawr nes bod eich iPad yn ymddangos ar eich cyfrifiadur.
 6. Cliciwch Adfer iPad .
 7. Cliciwch Adfer a Diweddaru .

Nodyn: Os yw logo Apple yn ymddangos ar eich arddangosfa iPad ar ôl Cam 4, rydych chi wedi dal y botymau yn rhy hir a byddwch chi'n dechrau eto.

trefnu apwyntiad Bar Athrylith yn gyntaf. Mae Apple hefyd yn darparu cefnogaeth ar-lein a thrwy'r post.

a ddylech chi alluogi wifi yn galw ar iphone

Os oes gennych AppleCare +, mae'n debyg mai dyna fydd eich opsiwn rhataf. Fodd bynnag, nid yw AppleCare + yn ymdrin â difrod hylifol, felly efallai na fydd technegydd yn ei gyffwrdd o gwbl.

Ni fydd iPad yn Troi ymlaen: Wedi'i Sefydlog!

Mae eich iPad wedi troi yn ôl ymlaen! Rydyn ni'n gwybod ei fod yn rhwystredig pan na fydd eich iPad yn troi ymlaen, felly gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol gyda'ch teulu a'ch ffrindiau os ydyn nhw'n profi'r broblem hefyd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, gadewch sylw i ni isod.