A ddylwn i brynu'r iPhone SE SE Newydd? Dyma’r Gwirionedd!

Should I Buy New Iphone Se 2

Mae gennych chi ddiddordeb yn Apple newydd iPhone SE 2 (2il Gen) ac rydych chi eisiau dysgu mwy amdano. Mae Apple yn lleoli'r SE 2 fel ffôn cyllideb gyda phris cychwynnol o ddim ond $ 399. Yn yr erthygl hon, byddaf eich helpu i benderfynu a ddylech chi brynu'r iPhone SE 2 newydd ai peidio !

Specs iPhone SE 2

Er gwaethaf ei dag pris isel, mae gan yr iPhone SE 2 rai specs anhygoel! Isod, byddwn yn chwalu rhai o'i nodweddion gorau.Maint Arddangos a Sgrin

Mae gan yr iPhone SE arddangosfa 4.7-modfedd, sy'n golygu mai hi yw'r iPhone lleiaf ers yr 8. Gan fod gweithgynhyrchwyr ffonau symudol wedi bod yn cynyddu maint y sgrin yn gyson, mae llawer o bobl wedi teimlo eu bod yn cael eu gadael ar ôl. Mae'n well gan lawer o ddefnyddwyr ffonau llai oherwydd gallant fod yn hawdd eu dal a'u ffitio yn eich poced.Er bod yr arddangosfa'n fach, mae'n dal i fod o ansawdd uchel iawn. Mae gan y SE 2 arddangosfa Retina HD gyda dwysedd 326 picsel y fodfedd.Camera

Ni fydd camera SE 2 yn eich chwythu i ffwrdd, yn enwedig o’i gymharu â’r iPhone 11 Pro ac 11 Pro Max. Mae ganddo un camera cefn, 12 AS. Yn ffodus, mae camera iPhone SE 2 yn cefnogi modd Portread, chwyddo digidol, canfod wynebau, a mwy. Er nad yw’r camera hwn mor drawiadol â ffonau smart modern eraill, mae’n fwy na galluog i dynnu lluniau gwych!

Gallwch recordio fideos anhygoel o ansawdd uchel ar y SE 2. Mae'n cefnogi recordiad fideo 1080p a 4K, yn ogystal â 720p Super Slo-Mo.

Mae'r ffôn hwn hefyd wedi'i gyfarparu â chamera blaen 7 AS, sy'n wych ar gyfer hunluniau a galw fideo.Bywyd Batri

Mae gan yr iPhone SE 2 batri 1,821 mAh, sy'n cyfateb i'r iPhone 8. Mae'r iPhone 8 yn cael oddeutu 21 awr o amser siarad, felly gallwch chi ddisgwyl perfformiad tebyg o'r SE 2. Fodd bynnag, gan fod gan y SE 2 fwy pwerus prosesydd, mae'n debyg y cewch fwy allan o'i batri.

Yn wahanol i'r iPhone SE gwreiddiol, mae'r model 2nd Generation yn cefnogi codi tâl di-wifr a chodi tâl cyflym! Wrth ddefnyddio gwefrydd cyflym, gallwch ail-godi 50% ar eich iPhone SE 2 mewn dim ond tri deg munud.

Prosesydd

Un o'r rhannau gorau am yr iPhone SE 2 yw ei brosesydd. Er ei fod yn sylweddol rhatach na llinell iPhone 11, mae'n dod gyda'r un prosesydd bionig A13. Dyma brosesydd mwyaf pwerus Apple hyd yma.

ID Cyffwrdd

Yn wahanol i fodelau iPhone mwy newydd eraill, mae gan yr iPhone SE 2 botwm Cartref sy'n cefnogi Touch ID. Nid yw Face ID yn cael ei gefnogi, ond gallwch gael yr un swyddogaeth â Touch ID. Mae Touch ID yn caniatáu ichi ddatgloi eich iPhone, cadarnhau lawrlwythiadau ap, a llawer mwy!

Pa liwiau mae'r iPhone SE 2 yn dod i mewn?

Daw'r iPhone SE 2 mewn tri lliw: du, coch a gwyn. Mae'r amrywiad coch yn rhan o linell Apple's PRODUCT (RED), ac mae'r elw o'r llinell hon yn cael ei roi i cefnogi elusennau coronafirws trwy Fedi 30 .

Gallwch hefyd gefnogi elusennau coronafirws trwy godi eitem yn ein siop rhuban coronavirus . Mae 100% o'r elw yn cael ei roi i elusennau sy'n helpu'r rhai yr effeithir arnynt fwyaf gan COVID-19.

A yw'r iPhone SE 2 yn dal dŵr?

Yn wahanol i'r SE gwreiddiol, mae gan y model 2il Genhedlaeth sgôr amddiffyn i mewn o IP67. Mae hyn yn golygu ei fod yn gallu gwrthsefyll dŵr pan fydd o dan y dŵr hyd at un metr mewn dŵr am hyd at dri deg munud. Mae'r SE 2 yn gallu gwrthsefyll llwch hefyd!

iphone 5 wedi ennill t cysylltu â wifi

Pris Cychwyn iPhone SE 2

Mae'r iPhone SE 2 yn rhatach o lawer na'r mwyafrif o ffonau smart newydd eraill. Mae'r model sylfaen 64 GB yn dechrau ar ddim ond $ 399. Mae'r amrywiad 128 GB yn costio $ 449, ac mae'r amrywiad 256 GB yn costio $ 549.

Er cymhariaeth, mae'r iPhone XR , IPhone “cyllideb” arall Apple, yn dechrau ar $ 599. Mae'r iPhone 11 , sydd â'r un prosesydd A13, yn dechrau ar $ 699.

Mae'r iPhone SE 2 yn caniatáu ichi arbed cannoedd o ddoleri ar ffôn newydd heb aberthu gormod o ymarferoldeb.

Felly, Ddylwn i Brynu Yr iPhone SE (2il Gen)?

Os ydych chi wedi bod yn defnyddio'r iPhone SE (1st Gen) ers dechrau 2016, nawr mae'n amser gwych i uwchraddio. Mae gan y SE 2 newydd fwy o le storio, gwell bywyd batri, a phrosesydd mwy pwerus. Un mân wahaniaeth yw nad oes gan yr 2il Genhedlaeth iPhone SE jack clustffon. Fodd bynnag, mae eich pryniant yn cynnwys pâr o glustffonau sy'n cysylltu â'r porthladd Mellt.

Mae'r iPhone SE hefyd yn opsiwn gwych i bobl sydd eisiau uwchraddio heb losgi twll yn eu waled. Mae'r ffôn hwn gannoedd o ddoleri yn rhatach na datganiadau Apple's 2019, ac efallai y bydd bron i fil o ddoleri yn rhatach na'r iPhones newydd sydd i'w rhyddhau ym mis Medi 2020.

Rhag-Archebwch yr iPhone SE

Gallwch chi rhagnodi'r iPhone SE 2 o Apple ar Ebrill 17. Bydd yr iPhone hwn ar gael gan ddechrau ar Ebrill 24. Rydym yn argymell aros tan Ebrill 24 i weld a allwch gael bargen neu ostyngiad gwell gan eich cludwr diwifr. Yn aml mae gan gludwyr gynigion hyrwyddo pan fydd ffonau blaenllaw newydd yn cael eu rhyddhau.

Edrychwch ar UpPhone i ddod o hyd i'r y bargeinion gorau ar iPhone SE 2 !

Ydych chi'n Barod i Uwchraddio?

Gobeithio y gwnaeth yr erthygl hon eich helpu i benderfynu a yw'r iPhone SE 2 yn opsiwn da i chi ai peidio. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i adael i'ch ffrindiau a'ch teulu wybod am iPhone newydd Apple! Gadewch unrhyw gwestiynau sydd gennych am yr 2il Genhedlaeth iPhone SE yn yr adran sylwadau i lawr isod.