Mae Sgrin fy iPhone Yn Ddu! Dyma Y Rheswm Go Iawn Pam.

My Iphone Screen Is Black

Mae eich iPhone ymlaen, ond mae'r sgrin yn ddu. Mae eich iPhone yn canu, ond ni allwch ateb yr alwad. Rydych chi wedi ceisio ailosod eich iPhone, gadael iddo redeg allan o fatri a'i blygio'n ôl i mewn, ac mae sgrin eich iPhone dal yn ddu . Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam aeth sgrin eich iPhone yn ddu a beth allwch chi ei wneud i'w drwsio.Pam fod sgrin fy iPhone yn ddu?

Mae sgrin ddu fel arfer yn cael ei hachosi gan broblem caledwedd gyda'ch iPhone, felly fel arfer nid oes ateb cyflym. Wedi dweud hynny, damwain meddalwedd can achosi i arddangosfa eich iPhone rewi a throi’n ddu, felly gadewch inni geisio ailosodiad caled i weld ai dyna beth sy’n digwydd.I ailosod yn galed, pwyswch a dal y botwm pŵer (a elwir hefyd yn y botwm Cwsg / Deffro) a'r Botwm cartref (y botwm crwn o dan yr arddangosfa) gyda'i gilydd am o leiaf 10 eiliad.

Ar yr iPhone 7 neu 7 Plus, rydych chi'n perfformio ailosodiad caled trwy wasgu a dal y botwm cyfaint i lawr a'r botwm pŵer ar yr un pryd nes i chi weld logo Apple yn ymddangos ar y sgrin.Ac os oes gennych iPhone 8 neu fwy newydd, perfformiwch ailosodiad caled trwy wasgu a rhyddhau'r botwm cyfaint i fyny yn gyflym, yna pwyso a rhyddhau'r botwm cyfaint i lawr yn gyflym, ac yna pwyso a dal y botwm pŵer (iPhone 8) neu'r botwm ochr (iPhone X neu'n fwy newydd) nes bod y logo Apple hwnnw'n ymddangos.

Os yw logo Apple yn ymddangos ar y sgrin, mae'n debyg nad oes problem gyda chaledwedd eich iPhone - damwain meddalwedd ydoedd. Edrychwch ar fy erthygl arall ar iPhones wedi'u rhewi , a fydd yn dweud wrthych yn union beth i'w wneud i drwsio'ch iPhone. Os nad yw logo Apple yn ymddangos ar y sgrin, daliwch i ddarllen.

Gadewch i Ni Edrych Y Tu Mewn i'ch iPhone

Bwrdd Rhesymeg iPhoneBydd taith fer o du mewn eich iPhone yn eich helpu i ddeall pam fod eich sgrin yn ddu. Mae dau ddarn o galedwedd y byddwn yn siarad amdanynt: Eich iPhone arddangos a'r bwrdd rhesymeg .

Y bwrdd rhesymeg yw'r ymennydd y tu ôl i weithrediad eich iPhone, ac mae pob rhan o'ch iPhone yn cysylltu ag ef. Mae'r arddangos yn dangos i chi'r delweddau a welwch, ond mae'r bwrdd rhesymeg yn dweud wrtho beth i arddangos.

Dileu Arddangosfa iPhone

Mae arddangosfa gyfan eich iPhone yn symudadwy, ond mae'n llawer mwy cymhleth nag y byddech chi'n ei feddwl! Mae pedair prif gydran wedi'u hymgorffori yn arddangosfa eich iPhone:

  1. Y sgrin LCD, sy'n arddangos y delweddau a welwch ar eich iPhone.
  2. Mae'r digidydd , sef y rhan o'r arddangosfa sy'n prosesu cyffwrdd. Mae'n digideiddio eich bys, sy'n golygu ei fod yn troi cyffyrddiad eich bys yn iaith ddigidol y gall eich iPhone ei deall.
  3. Y camera sy'n wynebu'r blaen.
  4. Y botwm Cartref.

Mae gan bob cydran o arddangosfa eich iPhone a ar wahân cysylltydd sy'n plygio i mewn i fwrdd rhesymeg eich iPhone. Dyna pam efallai y gallwch swipe ar draws y sgrin gyda'ch bys, er bod y sgrin yn ddu. Mae'r digidydd yn gweithio, ond nid yw'r LCD.

Mae'r ffon ddu yn cyffwrdd â'r cysylltydd data arddangos

Mewn llawer o achosion, mae sgrin eich iPhone yn ddu oherwydd bod y cebl sy'n cysylltu'r LCD â'r bwrdd rhesymeg wedi dadleoli. Gelwir y cebl hwn yn arddangos cysylltydd data. Pan fydd y cysylltydd data arddangos yn cael ei ddatgymalu o'r bwrdd rhesymeg, gellir gosod eich iPhone trwy ei blygio yn ôl i mewn.

Mae yna achosion eraill lle nad yw'r atgyweiriad mor syml, a dyna pryd mae'r LCD ei hun wedi'i ddifrodi. Pan fydd hynny'n digwydd, nid oes ots a yw'r LCD wedi'i gysylltu â'r bwrdd rhesymeg ai peidio - mae wedi torri ac mae angen ei ddisodli.

Sut Ydw i'n Gwybod A yw fy Arddangosfa wedi'i Dadleoli neu Wedi Torri?

Rwy'n betrusgar i ysgrifennu hyn oherwydd nid yw'n rheol galed o bell ffordd, ond rydw i cael sylwais ar batrwm yn fy mhrofiad yn gweithio gydag iPhones. Nid oes unrhyw warantau, ond fy rheol gyffredinol yw hyn:

sut i gysoni nodiadau o iphone i icloud
  • Os stopiodd arddangosfa eich iPhone weithio ar ôl gwnaethoch ei ollwng , mae'n debyg bod eich sgrin yn ddu oherwydd mae'r cebl LCD (cysylltydd data arddangos) wedi dod o'r bwrdd rhesymeg.
  • Os stopiodd arddangosfa eich iPhone weithio ar ôl gwlychodd, mae'n debyg bod eich sgrin yn ddu oherwydd mae'r LCD wedi torri ac mae angen ei ddisodli.

Sut I Atgyweirio Sgrin iPhone Du

Efallai y bydd y ffordd rydych chi'n dewis bwrw ymlaen yn dibynnu a yw cebl LCD eich iPhone wedi dod o'r bwrdd rhesymeg neu a yw'r LCD wedi torri. Gallwch ddefnyddio fy rheol oddi uchod i ddyfalu'n addysgedig.

Os yw'r cebl LCD wedi dadleoli, y Bar Athrylith mewn Siop Afal gall ei atgyweirio yn rhad ac am ddim, hyd yn oed os yw'ch iPhone allan o warant. Mae hynny oherwydd bod yr atgyweiriad yn gymharol syml: Byddan nhw'n agor eich iPhone ac yn ailgysylltu'r cebl digidydd â'r bwrdd rhesymeg. Os penderfynwch fynd ar y llwybr hwn, gwneud apwyntiad gyda'r Genius Bar cyn i chi gyrraedd - fel arall, fe allech chi sefyll o gwmpas am ychydig.

Os yw'r LCD wedi torri, stori arall yw honno. Gall fod yn ddrud iawn atgyweirio arddangosfa eich iPhone, yn enwedig os ewch chi trwy Apple. Os ydych chi'n chwilio am ddewis amgen llai costus o ansawdd uchel, rwy'n argymell Pwls , gwasanaeth atgyweirio personol a ddaw atoch chi, trwsiwch eich iPhone yn y fan a'r lle, a rhoi gwarant oes i chi.

Os byddai'n well gennych gael iPhone newydd na chael atgyweiriad i'ch un cyfredol, edrychwch ar yr UpPhone offeryn cymharu ffôn . Gallwch gymharu prisiau pob ffôn clyfar ar bob cludwr diwifr. Mae cludwyr yn awyddus i chi newid i'w rhwydwaith, felly efallai y gwelwch y gallwch gael iPhone newydd am yr un gost fwy neu lai ag atgyweirio eich un cyfredol.

Nid yw Atgyweirio Eich iPhone Eich Hun Fel arfer yn Syniad Da

Mae sgriwiau siâp seren (pentalobe) yn cadw'ch iPhone ar gau

Nid yw iPhones i fod i gael eu hagor gan y defnyddiwr. Cymerwch gip ar y ddwy sgriw wrth ymyl porthladd gwefru eich iPhone - maen nhw ar siâp seren! Hynny'n cael ei ddweud, yno yn canllawiau atgyweirio rhagorol allan yna os ydych chi'n teimlo'n anturus. Cymerais y delweddau yn yr erthygl hon o ganllaw atgyweirio ar iFixit.com o'r enw Amnewid Cynulliad Panel Blaen iPhone 6 . Dyma ddyfyniad byr o'r erthygl honno a allai swnio'n gyfarwydd:

“Wrth ailosod eich ffôn, gall y cebl data arddangos droi oddi ar ei gysylltydd. Gall hyn arwain at linellau gwyn neu sgrin wag wrth bweru'ch ffôn yn ôl. Os bydd hynny'n digwydd, ailgysylltwch y cebl a chylchredwch pŵer eich ffôn. ' Ffynhonnell: iFixit.com

Os ydych chi'n credu bod eich cebl LCD iPhone (cebl data arddangos) wedi dod yn rhydd o'r bwrdd rhesymeg, rydych chi'n dechnegol-selog iawn, ac nid yw mynd i Apple Store yn opsiwn, gan ailgysylltu'r cebl data arddangos â'r bwrdd rhesymeg. ddim hynny anodd, os oes gennych yr offer cywir.

Mae ailosod yr arddangosfa yn iawn cymhleth oherwydd nifer y cydrannau dan sylw. Gadewch imi fod yn glir: I. peidiwch â argymell i chi geisio trwsio'r broblem hon eich hun, oherwydd mae'n rhy hawdd torri rhywbeth a “bricsio” eich iPhone.

Rydych chi'n Gwybod Beth sy'n Rhaid i Chi Ei Wneud

Ni fydd mwyafrif y darllenwyr yn gallu trwsio sgrin eu iPhone dim ond trwy ddarllen yr erthygl hon, oherwydd fel rheol nid mater meddalwedd sy'n achosi sgrin iPhone ddu. Roedd popeth yn gweithio'n iawn nes bod sgrin eich iPhone wedi mynd yn ddu. Nawr ni allwch ddefnyddio'ch iPhone o gwbl, ond chi wneud gwybod beth i'w wneud nesaf. Mae gen i ddiddordeb clywed sut gwnaethoch chi osod eich iPhone yn yr adran sylwadau isod, a bydd unrhyw brofiad y gallwch chi ei gynnig yn ddi-os yn helpu darllenwyr eraill sydd â'r un broblem.

Diolch am ddarllen a phob hwyl,
David P.
I gyd Delweddau iPhone yn yr erthygl hon gan Walter galan ac wedi'i drwyddedu o dan CC BY-NC-SA .