Fe wnes i ddileu'r App Store, Safari, iTunes, neu'r Camera o fy iPhone, iPad, neu iPod! (Na Wnaethoch Chi Ddim!)

I Deleted App Store

Mae ganddo'r App Store, Safari, iTunes, neu'r app Camera wedi mynd ar goll o'ch iPhone, iPad, neu iPod? Newyddion da: Ni wnaethoch eu dileu, oherwydd ni allwch! Yn yr erthygl hon, rydw i'n mynd i ddweud wrthych chi sut i wneud hynny darganfyddwch ble mae'r App Store, Safari, iTunes, neu Camera yn cuddio ar eich iPhone, iPad, neu iPod a dangos i chi yn union sut i wneud hynny eu cael yn ôl!

Mae Apple yn ymwneud â gwneud eu dyfeisiau'n gyfeillgar i deuluoedd ac maen nhw'n cynnwys amrywiaeth hyfryd o reolaethau rhieni fel y gallwn ni gadw plant yn ddiogel. Yn anffodus, o ran technoleg, mae'r rheolyddion rhieni sydd wedi'u hymgorffori yn ein iPhones, iPads, ac iPods weithiau'n fwy effeithiol ar oedolion na phlant. Os ydyn ni neu rywun rydyn ni'n ei adnabod yn galluogi'r cyfyngiadau hyn ar ddamwain, mae'n rhwystredig. Os anghofiwn y cod post a osodwyd gennym, mae hyd yn oed yn fwy rhwystredig. A dyna lle dwi'n dod i mewn.Os nad ydych wedi ei gyfrif eto, dyma pam mae'r App Store, Safari, iTunes, Camera, neu unrhyw swyddogaeth arall sy'n gwneud hynny dylai byddwch ar eich iPhone wedi mynd ar goll:Mae cyfyngiadau (Apple’s Parental Controls) wedi cael eu galluogi ar eich iPhone, iPad, neu iPod, ac rydych chi (neu rywun rydych chi'n ei adnabod) wedi anablu'r apiau hyn rhag rhedeg ar eich dyfais.Dewch yn Ôl Eich Apiau Coll

Dyma sut i'w drwsio: Ewch i Gosodiadau -> Amser Sgrin -> Cyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd . Nesaf, tap Apiau a Ganiateir . Sicrhewch fod y switshis wrth ymyl Safari, iTunes Store, a Camera yn cael eu troi ymlaen.

beth mae tylluan yn ei gynrychioli

Os ydych chi'n credu ichi ddileu'r App Store, ewch yn ôl i Gosodiadau -> Amser Sgrin -> Cyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd . Yna, tap Prynu iTunes & App Store . Sicrhewch ei fod yn dweud Caniatáu wrth ymyl Gosod Apps, Dileu Apiau, a Phrynu Mewn-app. Os yw un o'r opsiynau hyn yn dweud Don’t Allow, tap arno, yna tap Caniatáu .meicroffon iphone 5s ddim yn gweithio

Gallwch ddiffodd Amser Sgrin yn gyfan gwbl os ydych chi am atal y broblem hon rhag digwydd byth eto. Agor Gosodiadau a thapio Amser Sgrin -> Diffoddwch Amser Sgrin .

Os yw'ch iPhone yn rhedeg iOS 11 neu'n gynharach, mae'r broses ychydig yn wahanol. Mynd i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Cyfyngiadau a nodwch y cod pas Cyfyngiadau a gofnodwyd ar eich iPhone pan wnaethoch chi alluogi Cyfyngiadau gyntaf. Gall hyn fod yn wahanol i'r clo cod pas rydych chi'n ei ddefnyddio fel arfer i ddatgloi'ch ffôn.

Yn anffodus, os nad ydych chi'n gwybod y cyfrinair hwn, yr unig ffordd i analluogi'r cyfrinair ac aildrefnu'r App Store, Safari, iTunes, neu'r Camera yw adfer eich iPhone yn ôl i leoliadau ffatri gan ddefnyddio iTunes. Neidio i lawr i'r adran nesaf os oes rhaid i chi adfer eich iPhone, iPad, neu iPod.

Nawr ein bod ni'n edrych ar y ddewislen Cyfyngiadau, tap Analluogi Cyfyngiadau ar y brig i ddatrys y broblem unwaith ac am byth. Wrth i chi syllu trwy'r opsiynau, efallai y byddwch chi'n sylwi eich bod chi wedi diffodd rhywfaint o ymarferoldeb ar ddamwain.

Os oeddech yn meddwl ichi ddileu’r App Store ar iPhone a oedd yn rhedeg iOS 11 neu ynghynt, mae’n debyg eich bod newydd gael ‘Installing Apps’ wedi ei ddiffodd. Nawr eich bod chi'n fachgen neu'n ferch fawr, gallwch chi drin y cyfrifoldeb o ddewis pa apiau rydych chi am eu lawrlwytho neu'r hyn rydych chi am ddefnyddio'r camera i dynnu lluniau ohonyn nhw! Rwy'n credu ei bod hi'n bryd gadael y nyth.

Os Mae'n rhaid i chi Adfer Eich iPhone, iPad, neu iPod

Os na allwch gofio'ch cod pas Cyfyngiadau am oes chi, dyma rai awgrymiadau i wneud i'r broses adfer fynd yn braf ac yn llyfn:

Rhoi Humpty-Dumpty yn Ôl Gyda'n Gilydd Unwaith eto

Pan fyddwch yn barod i adfer eich ffôn, edrychwch ar erthygl Apple, “ cyn i'r cyfyngiadau gael eu rhoi ar waith yn ddamweiniol neu sefydlu'ch dyfais fel iPhone, iPad, neu iPod newydd.

Mae sefydlu'ch iPhone, iPad, neu iPod i fyny eto yn gymharol hawdd, ac rydw i yma i helpu os oes gennych gwestiynau. Os ydych chi wedi dewis sefydlu'ch ffôn eto o'r dechrau, ewch i Gosodiadau -> Post -> Cyfrifon ac ychwanegwch eich cyfrifon e-bost. Byddwch yn gallu cydamseru'ch cysylltiadau, calendrau a gwybodaeth bersonol arall o iCloud neu ba bynnag gyfrif rydych chi'n ei ddefnyddio.

sut i alluogi delwedd ar iphone 5

Trosglwyddwch y lluniau a'r fideos y gwnaethoch chi eu mewnforio i'ch cyfrifiadur yn ôl i'ch iPhone, iPad, neu iPod gan ddefnyddio iTunes neu Finder. Yn olaf, ail-lawrlwythwch eich apiau o'r App Store. Cofiwch, unwaith y byddwch chi'n prynu rhywbeth o'r App Store, iTunes Store, neu iBooks, ei fod wedi'i gysylltu am byth â'ch ID Apple, felly does dim rhaid i chi ail-brynu unrhyw beth byth.

Mae'ch Apps Yn Ôl!

Ysgrifennais y swydd hon ar ôl cael fy ysbrydoli gan e-bost a gefais gan Mara K., a gyrhaeddodd am gymorth ar ôl i'w gŵr fod ar y ffôn gydag AT&T ac ymweld â'u Apple Store lleol. Mae fy nghalon yn mynd allan i'r rhai ohonoch sydd wedi treulio llawer o amser yn ceisio darganfod sut y gallech fod wedi dileu'r App Store, Safari, iTunes, Camera, neu analluogi unrhyw un o'r swyddogaethau adeiledig eraill sy'n dod gyda'r iPhone. , iPad, neu iPod.