Ap Darllenydd PDF Apple Gorau Yn 2021Best Apple Pdf Reader App 2021

P'un ai yn y gwaith neu'r ysgol, bydd yn rhaid i chi ddelio â Fformatau Dogfen Gludadwy, neu PDFs. Nid yw bob amser yn hawdd ei ddarllen na'i farcio PDFs, ond mae rhai apiau a all wella'ch profiad. Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych am y darllenydd Apple PDF gorau yn 2021 .A ddylwn i ddefnyddio darllenydd PDF Brodorol neu Drydydd Parti?

Mae Apple wedi gwneud gwaith rhagorol o integreiddio darllenydd PDF i apiau brodorol. Gallwch ddefnyddio Llyfrau i ddarllen a marcio PDFs ar eich iPhone a'ch iPad, a gallwch ddefnyddio Rhagolwg i wneud yr un peth ar eich Mac.I lawer o bobl, darllenwyr PDF brodorol Apple fydd yr opsiwn gorau. Maent yn hollol rhad ac am ddim ac mae ganddynt lawer o'r un nodweddion ag apiau darllenydd PDF trydydd parti.

iphone 6 wedi ennill t diffodd

Os nad ydych chi'n ffan o ddarllenwyr PDF brodorol Apple, byddwn yn argymell ein hoff ap darllenydd PDF trydydd parti ar gyfer iPhone, iPad a Mac.Sut i Ddefnyddio Llyfrau Fel Darllenydd PDF

I agor PDF mewn Llyfrau ar eich iPhone neu iPad, tapiwch y botwm Rhannu (edrychwch am y blwch gyda saeth yn pwyntio i fyny). Dewch o hyd i'r eicon Llyfrau yn y rhes o apiau a'i dapio i anfon y PDF i'r app Llyfrau.

Unwaith y byddwch chi yn yr app Llyfrau, tapiwch ar y PDF i arddangos y bar offer. Fe welwch ychydig o fotymau gwahanol yn y bar offer.Tap y botwm Markup botwm (edrychwch am y domen farcio y tu mewn i gylch) i anodi'r PDF. O'r fan hon, gallwch chi dynnu sylw at destun, ysgrifennu nodiadau, a mwy. Tapiwch y botwm plws yng nghornel dde isaf y sgrin i deipio testun, ychwanegu llofnod, chwyddo rhan benodol o'r PDF, neu ychwanegu siapiau at y ddogfen.

Mae'r botwm AA yn caniatáu ichi gynyddu disgleirdeb y PDF a chyfnewid rhwng sgrolio llorweddol neu fertigol. Tapiwch y botwm Chwilio i chwilio am air penodol yn y PDF. Os yw'n air neu ymadrodd nad ydych chi'n gyfarwydd ag ef, gallwch chi tapio Chwilio Gwe neu Chwilio Wikipedia ar waelod y sgrin i ddysgu mwy.

Arbedwch Eich Cynnydd

Os ydych chi'n darllen PDF arbennig o hir ac eisiau arbed eich cynnydd, tapiwch y botwm Bookmark yng nghornel dde uchaf y sgrin.

Gallwch weld eich holl PDFs yn yr app Llyfrau trwy fynd i'r Llyfrgell a thapio Casgliadau -> PDFs .

Gweld PDFs Ar Draws Pob Dyfais Afal

Mae troi Llyfrau yn iCloud Drive yn caniatáu ichi weld eich PDFs ar draws eich holl ddyfeisiau Apple. Ar iPhone ac iPad, agorwch Gosodiadau a thapio ar eich enw ar frig y sgrin. Yna, tap iCloud a throwch y switshis wrth ymyl Gyriant iCloud a Llyfrau .

Yn olaf, ewch yn ôl i brif dudalen Gosodiadau a sgroliwch i lawr i Llyfrau. Trowch y switsh wrth ymyl Gyriant iCloud i gysoni eich PDFs ar draws eich dyfeisiau Apple.

Sut i Ddefnyddio Rhagolwg Fel Darllenydd PDF Ar Mac

Mae Apple wedi cynnwys darllenydd PDF ac offer marcio rhagorol yn Rhagolwg ar Macs. Mae yna ychydig o wahanol leoedd y gallwch chi agor PDFs ohonynt.

Gallwch agor PDF o Lyfrau trwy glicio ar y tab Llyfrgell ar frig y sgrin. Yna, cliciwch PDFs o dan Llyfrgell ar ochr chwith yr ap a chliciwch ddwywaith ar y PDF rydych chi am ei agor.

Os ydych chi'n edrych ar PDF yn Safari, sgroliwch eich llygoden i ganol gwaelod y dudalen we. Bydd bar offer yn ymddangos yn rhoi'r opsiwn i chi chwyddo yn ein chwyddo allan, agor y PDF yn Rhagolwg, neu ei gadw i Lawrlwythiadau.

I agor PDF yn Rhagolwg o Lawrlwythiadau, cliciwch dau bys ar enw'r ffeil a sgroliwch drosodd Agor gyda . Yna, cliciwch Rhagolwg .

newid i hyrwyddiad at & t

Nodiadau Amlygu a Gadael

Cliciwch Uchafbwynt yng nghornel dde uchaf y sgrin a defnyddio'ch cyrchwr i ddewis y testun rydych chi am dynnu sylw ato. Gallwch glicio dau fys ar y testun a amlygwyd i newid y lliw, ychwanegu nodyn, tanlinellu'r testun, neu daro'r testun.

Anodi Eich PDF Mewn Rhagolwg

Mae'r offer Markup yn eithaf tebyg i'r rhai y byddwch chi'n dod o hyd iddyn nhw ar eich iPhone a'ch iPad. I agor bar offer Markup, tapiwch Markup yng nghornel dde uchaf y sgrin.

O'r chwith i'r dde, mae bar offer Markup yn caniatáu ichi:

  • Tynnu sylw at destun
  • Dewiswch ardal o'r PDF i'w chnwdio, ei ddileu, neu ei gopïo
  • Braslun
  • Tynnu llun
  • Ychwanegwch siapiau fel blychau, cylchoedd, saethau a sêr
  • Ychwanegwch flwch testun
  • Ychwanegwch lofnod
  • Ychwanegwch nodyn

I'r dde o'r offer hyn, gallwch ddewis y trwch a'r mathau o linellau rydych chi am eu defnyddio wrth fraslunio, darlunio, neu ychwanegu siapiau. Yn ogystal, gallwch addasu lliwiau llinell a llenwi lliwiau yn ogystal â newid y ffont a'r ffurfdeip a ddefnyddir mewn blychau testun.

Os gwnewch gamgymeriad wrth farcio'ch PDF, teipiwch gorchymyn + z neu ewch i'r bar dewislen a chlicio Golygu -> Dadwneud .

Chwilio am Eiriau ac Ymadroddion Penodol

Cliciwch Chwilio yng nghornel dde uchaf y sgrin a theipiwch air neu ymadrodd rydych chi am ddod o hyd iddo mewn PDF. Bydd y canlyniadau'n cael eu harddangos ar ochr chwith Rhagolwg.

Darllenydd PDF Trydydd Parti Gorau Ar gyfer iPhone Ac iPad

Darllenydd Adobe Acrobat ar gyfer PDF wedi'i osod ar fwy na 600 miliwn o ddyfeisiau ledled y byd. Mae'n offeryn gwych ar gyfer rheoli'ch dogfennau a'ch tasgau mewn platfform hollgynhwysol.

Mae Adobe Acrobat Reader yn rhad ac am ddim, sy'n golygu y byddwch chi'n gallu elwa o'r nodweddion gwych waeth beth yw eich sefyllfa ariannol. Mae pryniannau mewn-app ar gael os ydych chi am ddatgloi nodweddion premiwm.

Golygfa Customizable

Bydd yr ap hwn yn eich helpu i agor a gweld ffeiliau PDF gydag un clic. Ynghyd â gwylio hawdd, gallwch chwilio'r PDF am air neu ymadrodd penodol. Ar ben hynny, gallwch chi chwyddo i mewn ac allan i ddod o hyd i'r olygfa fwyaf cyfforddus i'ch llygaid.

Gallwch ddewis y ffordd rydych chi'n sgrolio trwy ddogfennau trwy ddewis rhwng y moddau “Tudalen Sengl” neu “Barhaus”. Bydd hyn yn eich helpu i gael y profiad sy'n cyd-fynd â'ch dewis personol!

Yn anodi'r PDF

Gyda Adobe Acrobat Reader, gallwch rannu PDFs gyda chyfoedion, coworkers, neu athrawon a chael adborth ar unwaith. Gallwch wneud sylwadau uniongyrchol ar y testun heb fynd i ap arall na gorfod gwastraffu papur.

Am wneud i'ch adborth sefyll allan? Rhowch gynnig ar y nodiadau angor neu'r offer lluniadu i dynnu sylw at eich sylwadau.

Yn ogystal, gallwch dynnu sylw at air neu adran o'r testun a gadael nodyn byr, fel “Beth ydych chi'n ei olygu?,” “Dewis geiriau anghywir,” “Esboniwch,” neu awgrymiadau eraill i helpu'ch cyfoedion i wella eu hysgrifennu. Bydd darllenwyr yn gallu gweld eich anodiadau yn gyflym ac ymateb iddynt yn yr adran sylwadau.

Rhannu'r PDF

Mae Adobe Acrobat Reader yn arbennig o wych ar gyfer gwaith cydweithredol. Gallwch rannu dogfennau â'ch cydweithwyr i'w gweld, eu hadolygu a'u llofnodi. Byddwch yn derbyn hysbysiadau am ffeiliau rydych chi wedi'u rhannu ag eraill, gan ei gwneud hi'n syml aros ar ben eich gwaith ac yn ymwybodol o'r newidiadau sy'n digwydd ar y ddogfen.

Llenwch Ac Arwyddwch

Mae Acrobat Reader yn wych ar gyfer llenwi ffurflenni a'u llofnodi. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw teipio'r testun i'r caeau gwag. Yna, defnyddiwch Bensil Afal neu'ch bys eich hun i e-lofnodi dogfennau PDF gyda chyn lleied o ymdrech â phosib.

Dogfennau Storfa

Mae'r ap hwn yn caniatáu ichi storio'ch ffeiliau PDF mewn un platfform diogel a hawdd ei gyrraedd. Mewngofnodwch i'ch cyfrif Adobe Document Cloud i storio'ch dogfennau a chyrchu'ch ffeiliau ar draws sawl dyfais unrhyw bryd y mae ei angen arnoch chi! Os yw'n well gennych weithio gyda chopïau papur, gallwch argraffu dogfennau yn uniongyrchol o'ch dyfais gyda chymorth Adobe Acrobat Reader.

Marciwch Ffeiliau Pwysig

Os oes gennych ddogfennau neu ffeiliau sydd o arwyddocâd uchel neu sy'n cael eu newid yn aml, gallwch eu storio mewn ffolder ar wahân i gael mynediad atynt yn gyflym. Ffarwelio â gorfod sgrolio trwy'ch holl ddogfennau i ddod o hyd i'r un sydd ei hangen arnoch chi. Defnyddiwch y Seren nodwedd i osod y dogfennau pwysig ar wahân i'r gweddill!

Modd Tywyll

Mae Modd Tywyll yn nodwedd wych i leihau straen ar eich llygaid a arbed ychydig bach o fywyd batri . Rydyn ni'n credu ei fod yn edrych yn eithaf cŵl hefyd.

Modd Tywyll Adobe Acrobat

Darllenydd PDF Trydydd Parti Gorau I Mac

Mae PDF Reader Pro yn drydydd parti gwych i Mac. Fel Adobe Acrobat Reader, mae fersiwn am ddim a thaledig o'r app hon.

ffôn yn dweud codi tâl ond nid codi tâl

Yn wahanol i rai darllenwyr Mac PDF eraill, gall PDF Reader Pro allforio i sawl math gwahanol o ffeil gan gynnwys Word, PowerPoint, HTML, a CSV.

Testun I Araith

Gall PDF Reader Pro ddarllen eich PDF yn uchel mewn mwy na deugain o ieithoedd. Gallwch ddewis eich cyflymder darllen a'ch rhyw dewisol ar gyfer y profiad gorau posibl.

Anodiadau Cynhwysfawr

Mae PDF Reader Pro yn darparu llawer o wahanol ffyrdd i chi anodi'ch dogfen. Cliciwch y botwm Offer yn y ddewislen i gael mynediad i'r peiriant goleuo, mewnosod blychau testun, ychwanegu siapiau, a mwy.

Gallwch hefyd ychwanegu dyfrnodau a newid cefndir y PDF yn y Golygydd adran.

Addasu Eich Bar Offer

Os oes nodweddion rydych chi'n eu defnyddio amlaf, gallwch chi addasu'r bar offer a'u gwneud yn hygyrch. Cliciwch dau fys yn unrhyw le yn y bar offer a chlicio Addasu Rheolaethau .

Bydd PDF Reader Pro yn arddangos yr holl offer y gallwch eu hychwanegu at y bar offer. Dewiswch eich ffefrynnau, yna cliciwch Wedi'i wneud .

Mwynhewch Eich Darllen!

Rydych chi bellach yn arbenigwr ar apiau darllenydd Apple PDF ac mae gennych opsiwn gwych ar gyfer eich dyfais. A oes unrhyw apiau darllenydd PDF eraill rydych chi'n mwynhau eu defnyddio? Gadewch inni wybod yn yr adran sylwadau i lawr isod!