Sut Ydw i'n Defnyddio Apps Y Tu Mewn i Negeseuon Ar Fy iPhone? Canllaw iOS 10.

Mae arbenigwr Apple yn dangos i chi sut i ddefnyddio apiau iMessage ar eich iPhone, iPad, ac iPod, yn ogystal â sut i lawrlwytho apiau newydd ar gyfer Negeseuon yn iOS 10.

Darllen Mwy

Nid yw cyfeiriadedd sgrin fy iPhone yn cylchdroi. Dyma'r ateb!

Mae cyn dechnegydd Apple yn esbonio pam na fydd sgrin eich iPhone yn cylchdroi, sut i ddefnyddio clo cyfeiriadedd portread, a sut i'w drwsio'n gyflym.

Darllen Mwy

Cartrefi Foreclosed, beth ydyn nhw a sut y gellir eu prynu?

Cartrefi Foreclosed, beth ydyn nhw a sut y gellir eu prynu? Gall prynu eiddo wrth ei gau fod yn fusnes mawr.

Darllen Mwy

Sut mae blocio galwadau “Sgam”? Dyma'r ateb go iawn!

Mae arbenigwr ffôn symudol yn esbonio sut i rwystro galwadau 'Sgam' ar eich iPhone neu Android fel nad oes rhaid i sgamwyr drafferthu mwyach.

Darllen Mwy

Diweddaru Gosodiadau ID Apple Ar iPhone? Beth Mae'n Ei Olygu a Beth i'w Wneud!

Mae arbenigwr Apple yn esbonio pam mae eich iPhone yn dweud 'Diweddarwch Gosodiadau ID Apple' ac yn dangos i chi sut i gael gwared ar y neges hon hyd yn oed pan na fydd yn ymddangos ei bod yn diflannu!

Darllen Mwy

Nid yw botwm cartref fy iPhone yn gweithio! Dyma'r ateb yn y pen draw.

Mae cyn dechnegydd Apple yn esbonio pam nad yw botwm cartref eich iPhone yn gweithio, sut i drwsio botwm cartref sydd wedi torri, a sut i ddefnyddio AssistiveTouch fel ateb gwaith.

Darllen Mwy

TARDDIADAU SYMBOLAU Y PEDWAR EVANGELISTS

Cynrychiolir y pedwar efengylwr, Mathew, Marc, Luc, ac Ioan, yn y traddodiad Cristnogol gan eu symbolau. Pethau byw yw'r symbolau hyn. Felly mae'r

Darllen Mwy

A yw iPhone X iPhone 10? P'un ai i Ddweud “iPhone X” neu “iPhone Ten”!

Mae arbenigwr Apple yn esbonio a yw 'iPhone X' yn cael ei ynganu 'iPhone 10' neu 'iPhone ten', a sut i ddweud iPhone X er mwyn osgoi rholio llygaid o geeks ym mhobman.

Darllen Mwy

Sut Ydw i'n Newid Wyneb Gwylio Afal? Dyma The Real Fix.

Mae arbenigwr yn dangos i chi sut i newid wyneb Apple Watch a gosod wynebau Gwylio newydd!

Darllen Mwy

SIM annilys ar iPhone? Dyma pam a'r ateb eithaf!

Mae arbenigwr Apple yn esbonio beth i'w wneud pan fydd eich iPhone yn dweud 'SIM Annilys' fel y gallwch chi ddatrys y broblem a pharhau i wneud galwadau a thestunau.

Darllen Mwy

Sut I Gyflymu neu Arafu Fideos YouTube

Mae arbenigwr ffôn symudol yn dangos i chi sut i gyflymu ac arafu fideos YouTube ar eich ffôn, llechen, gliniadur, neu gyfrifiadur pen desg.

Darllen Mwy

A yw'r iPhone XS yn dal dŵr neu'n gwrthsefyll dŵr? Dyma’r Gwirionedd!

Mae arbenigwr Apple yn adolygu'r iPhone XS ac yn egluro a yw'n ddiddos neu'n gwrthsefyll dŵr yn seiliedig ar ei sgôr amddiffyn rhag dod i mewn IP68.

Darllen Mwy

Mae camera fy iPhone yn ddu! Dyma'r ateb!

Mae arbenigwr Apple yn esbonio pam mae camera eich iPhone yn ddu ac yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem trwy ddilyn cyfres o gamau.

Darllen Mwy

Ystyr Beiblaidd Blodyn yr Haul

Blodau haul yn golygu. Roedd yn arferol i grefyddwyr o'r Iseldiroedd gael lluniau a llyfrau gyda lluniadau symbolaidd a oedd yn cyfeirio at ddarnau o'r Beibl. Mae'r

Darllen Mwy

Mae fy iPhone yn Troi i ffwrdd Mewn Tywydd Oer! Dyma Pam A Beth I'w Wneud.

Mae arbenigwr Apple yn esbonio pam mae eich iPhone yn diffodd mewn tywydd oer ac yn rhoi rhai awgrymiadau defnyddiol i gadw'ch iPhone yn gynnes fel nad yw'n diffodd arnoch chi!

Darllen Mwy

Cynlluniau Ffôn Cell Gorau ar gyfer Teuluoedd Yn 2017 | Y Gwir!

Mae arbenigwr ffôn clyfar yn cymharu'r cynlluniau ffôn symudol gorau ar gyfer teuluoedd eleni, a'r cynigion cyfredol gan AT&T, Sprint, Verizon, a T-Mobile.

Darllen Mwy

Sut Ydw i'n Ychwanegu Memos Llais I'r Ganolfan Reoli Ar iPhone? Yr Atgyweiriad!

Mae arbenigwr Apple yn dangos i chi sut i ychwanegu Memos Llais i'r Ganolfan Reoli ar iPhone fel y gallwch chi gofnodi'ch meddyliau yn gyflym a'u cyrchu yn nes ymlaen.

Darllen Mwy

Sut Ydw i'n Ailosod Caled iPhone XS & iPhone XS Max? Yr Atgyweiriad!

Mae arbenigwr Apple yn dangos i chi sut i ailosod iPhone XS neu iPhone XS Max yn galed ac yn egluro pryd y dylech neu na ddylech berfformio un!

Darllen Mwy

Gellir cyfreithloni teitl achub

Teitl Arbed A ellir Ei Gyfreithloni?. Sut alla i allforio car teitl achub neu achub i Fecsico? Beth ellir ei wneud gyda cherbyd achub

Darllen Mwy

Beth mae Eirth yn Ei Olygu Mewn Breuddwydion yn Feiblaidd?

Beth mae eirth yn ei olygu mewn breuddwydion yn Feiblaidd ?.

Darllen Mwy

Mae fy iPhone yn dal i ddamwain! Dyma'r ateb yn y pen draw.

Mae arbenigwr Apple yn esbonio pam mae eich iPhone yn dal i ddamwain ac yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem trwy gyfres o gamau datrys problemau.

Darllen Mwy

Beth Yw “Diweddariad Gosodiadau Cludwr” Ar iPhone? Dyma’r Gwirionedd!

Mae arbenigwr Apple yn esbonio beth yw 'Diweddariad Gosodiadau Cludwyr' ar iPhone ac yn dangos i chi sut i wirio a oes un ar gael ar hyn o bryd.

Darllen Mwy

Mae fy iPhone Got Wet. Beth Ydw i'n Ei Wneud? Peidiwch â Defnyddio Reis!

Mae cyn-weithiwr Apple sydd â phrofiad o weithio gyda channoedd o iPhones yn esbonio beth i'w wneud i achub, atgyweirio, neu amnewid iPhone gwlyb.

Darllen Mwy