Sut I Gysylltu Google Cartref â'ch iPhone: Y Canllaw Hawdd!

Mae arbenigwr Apple yn defnyddio canllaw cam wrth gam syml i'ch cerdded trwy'r broses o gysylltu eich Google Home â'ch iPhone. Dim ond tri cham hawdd i'w cymryd i ddechrau defnyddio'ch Cynorthwyydd Google!

Darllen Mwy

“ID ID Wedi Bod yn Anabl” Ar iPhone? Dyma The Real Fix!

Mae arbenigwr Apple yn esbonio pam ei fod yn dweud 'Face ID Have Been Disabled' ar eich iPhone ac yn defnyddio canllaw cam wrth gam i ddangos i chi sut i ddatrys y broblem.

Darllen Mwy

Nid yw fy ngwefan ymatebol yn gweithio. Yr Atgyweiriad: Viewport.

Dysgwch pam nad yw'ch gwefan ymatebol yn gweithio ar iPhones ond mae'n gweithio ar benbwrdd, beth yw gwyliadwriaeth, a sut i drwsio'ch cynllun ymatebol ar ddyfeisiau symudol.

Darllen Mwy

Ni fydd iPhone yn Pâr Gyda Apple Watch? Dyma The Fix!

Mae arbenigwr yn esbonio pam na fydd eich iPhone yn paru â'ch Apple Watch ac yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem gan ddefnyddio canllaw datrys problemau.

Darllen Mwy

Pam fod fy iPhone yn dweud chwilio? Dyma The Fix!

Mae cyn-dechnoleg Apple yn egluro beth sy'n achosi i iPhones ddweud chwilio ac yn egluro sut i ddatrys problem chwilio'r iPhone, gam wrth gam.

Darllen Mwy

Mae sgrin fy iPhone yn ddu! Yma, egluraf y gwir reswm pam mae hyn yn digwydd.

Mae cyn-weithiwr Apple yn esbonio pam mae sgrin eich iPhone yn ddu, ac yn dangos ffordd hawdd i chi wneud diagnosis o'r broblem trwy eich tywys gam wrth gam i'w thrwsio.

Darllen Mwy

Sut Ydw i'n Cuddio Fy Rhif Ar iPhone? Sut I Wneud Galwadau Dienw!

Mae arbenigwr Apple yn dangos i chi sut i guddio'ch rhif ffôn ar eich iPhone a gwneud galwadau anhysbys!

Darllen Mwy

Nodweddion iOS 12 Newydd: 9 Peth Rydyn Ni Wedi Cyffroi Amdanynt!

Mae arbenigwr Apple yn dweud wrthych chi am yr holl nodweddion iOS 12 newydd a gyflwynwyd yn WWDC ym mis Mehefin 2018. Mae 9 peth rydyn ni'n gyffrous iawn i ddweud wrthych chi amdanynt!

Darllen Mwy

Gosodiadau Camera iPhone, Wedi'i Esbonio!

Mae arbenigwr Apple yn dangos i chi pa leoliadau Camera iPhone i'w newid fel y gallwch chi dynnu lluniau a fideos gwych!

Darllen Mwy

Ni fydd fy iPad yn troi ymlaen! Yma fe welwch ateb effeithiol!

Mae arbenigwr Apple yn esbonio beth i'w wneud pan na fydd eich iPad yn troi ymlaen gyda chanllaw datrys problemau cam wrth gam hawdd ei ddeall.

Darllen Mwy

Pam fod fy iPhone yn mynd yn syth i beiriant ateb? Dyma The Fix!

Mae cyn-weithiwr Apple yn esbonio pam mae eich iPhone yn mynd yn syth at beiriant ateb pan fydd rhywun yn galw a sut i ddatrys y broblem er daioni.

Darllen Mwy

Sut I Gosod Tôn ffôn ar gyfer Cyswllt Ar Eich iPhone: Y Canllaw Hawdd!

Mae arbenigwr Apple yn dangos i chi sut i osod tôn ffôn ar gyfer cyswllt ar eich iPhone gan ddefnyddio canllaw cam wrth gam hawdd ei ddeall.

Darllen Mwy

Beth yw'r Gwahaniaeth rhwng iMessage a Negeseuon Testun ar iPhone?

Mae cyn-weithiwr Apple yn esbonio sut mae iMessages a negeseuon testun yn wahanol, sut i osgoi bil ffôn mawr oherwydd iMessage, a sut mae iMessage yn gweithio.

Darllen Mwy

Sut I Godi iPhone Yn Ddi-wifr a'r Gwefrydd Di-wifr Gorau!

Mae arbenigwr Apple yn dangos i chi sut i godi tâl ar eich iPhone yn ddi-wifr ac yn argymell y gwefrydd diwifr gorau ar gyfer eich iPhone 8, 8 Plus, neu X.

Darllen Mwy

Pam fod fy batri gwylio Apple yn marw mor gyflym? Dyma The Fix!

Mae arbenigwr iPhone yn esbonio pam mae'ch batri Apple Watch yn marw mor gyflym ac yn argymell llawer o awgrymiadau y gallwch eu defnyddio i ymestyn ei oes batri!

Darllen Mwy

Beth mae'n ei olygu pan rydych chi'n breuddwydio bod rhywun yn ceisio'ch lladd chi?

Beth mae'n ei olygu pan rydych chi'n breuddwydio bod rhywun yn ceisio'ch lladd chi ?.

Darllen Mwy

Pam fod fy iPhone yn gofyn am yr ID Afal Anghywir? Dyma The Fix!

Esboniaf pam mae'ch iPhone, iPad, neu iPod yn gofyn ichi nodi cyfrineiriau ar gyfer yr ID Apple anghywir, a dangos i chi yn union sut i'w drwsio.

Darllen Mwy

Rwy'n Dal i Weld Pop-up “Llongyfarchiadau” ar fy iPhone! Y Trwsiad.

Ydych chi wedi bod yn gweld llawer o pop-ups 'Llongyfarchiadau' ar eich iPhone? Yn anffodus, nid ydych wedi ennill unrhyw beth mewn gwirionedd. Mae sgamiwr allan yna yn ceisio dwyn eich gwybodaeth. Bydd yr erthygl hon yn dangos i chi sut i atal hynny rhag digwydd!

Darllen Mwy

Beth Yw Galw Fideo? Sut I Wneud Galwadau Fideo Ar iPhone, Android, a Mwy!

Mae arbenigwr ffôn symudol yn esbonio beth yw galw fideo ac yn dangos i chi sut i wneud galwadau fideo ar eich iPhone, Android, a mwy!

Darllen Mwy

Y Camgymeriadau iPhone Mwyaf Cyffredin Mae Pobl Yn Eu Gwneud

Mae arbenigwr Apple yn dweud wrthych am bum camgymeriad iPhone cyffredin y mae llawer o bobl yn eu gwneud ac yn dangos i chi sut i'w hosgoi!

Darllen Mwy

Pam fod fy Batri Android yn marw mor gyflym? Arbedwyr Bywyd Batri Ffôn / Dabled Orau!

O dechnoleg Android: Y gwir resymau y mae eich Nexus, Galaxy, Note, neu batri ffôn / llechen arall yn draenio a chynilwyr ac apiau bywyd batri Android go iawn!

Darllen Mwy

Sut I Wrando Ar YouTube Yng Nghefndir Eich iPhone: Yr Atgyweiriad Cyflym!

Mae arbenigwr Apple yn dangos i chi sut i wrando ar YouTube yn y cefndir ar eich iPhone fel nad oes raid i chi adael yr ap ar agor i wylio'ch hoff fideos!

Darllen Mwy

Beth yw cerdyn SIM a pham mae angen un arnaf? Dyma'r gwir!

Mae arbenigwr ffôn symudol yn esbonio beth yw cerdyn SIM, pam mae angen cerdyn SIM ar eich ffôn, a sut i dynnu'r cerdyn SIM o'ch ffôn.

Darllen Mwy