Ni fydd fy iPhone yn Adfer. Dyma The Real Fix!

My Iphone Won T RestoreRhowch Gynnig Ar Ein Hofferyn Ar Gyfer Dileu Problemau

Rydych chi'n ceisio adfer eich iPhone, ond nid yw'n gweithio. Rydych chi wedi plygio'ch iPhone i iTunes ac wedi cychwyn y broses adfer, ond rydych chi'n gweld neges gwall fel “Ni ellir adfer yr iPhone hwn” ac nid ydych chi'n gwybod beth i'w wneud. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam nad yw'ch iPhone wedi adfer a yn union sut i ddatrys y broblem gydag iTunes .

Peidiwch â chynhyrfu: mae hwn yn fater hynod gyffredin. Mae adfer iPhone yn dileu popeth arno, a'r ateb i broblemau meddalwedd iPhone - yn enwedig rhai difrifol. Felly gadewch inni gyrraedd!Nid yw Erthygl Gymorth Apple yn Ei Torri

Mae tudalen gymorth Apple ei hun ynglŷn â beth i'w wneud pan na fydd eich iPhone yn ei adfer yn gyfyngedig iawn, ac a dweud y gwir, mae'n anghyflawn. Maen nhw'n awgrymu atebion cwpl, ac maen nhw'n ddilys, ond mae yna nifer o resymau pam nad yw iPhone wedi adfer gydag iTunes . Mewn gwirionedd, gellir olrhain y mater hwn i'r ddau feddalwedd a problemau caledwedd - ond mae'n hawdd eu datrys os ewch ati yn y ffordd iawn.

gollyngais fy iphone ac mae'r sgrin yn ddu

Oherwydd hyn, rwyf wedi llunio rhestr o sawl datrysiad ar gyfer trwsio iPhone nad yw wedi'i adfer. Mae'r camau hyn yn mynd i'r afael â phroblemau meddalwedd a chaledwedd mewn trefn resymegol, felly byddwch chi'n gallu adfer eich iPhone eto mewn dim o dro.

Sut I Atgyweirio iPhone Na Fydd Yn Ei Adfer

1. Diweddarwch iTunes Ar Eich Cyfrifiadur

Yn gyntaf, mae'n bwysig sicrhau bod iTunes yn gyfredol ar eich Mac neu'ch PC. Mae'n hawdd gwirio! Ar Mac, dilynwch y tri cham hyn:

  1. Agor iTunes ar eich cyfrifiadur.
  2. Edrychwch tuag at ochr chwith bar offer Apple ar frig eich sgrin a chlicio iTunes botwm.
  3. Cliciwch Gwiriwch am Ddiweddariadau o'r gwymplen. Yna bydd iTunes naill ai'n diweddaru ei hun neu'n eich hysbysu bod eich copi o iTunes eisoes yn gyfredol.


Ar gyfrifiadur Windows, gwnewch y canlynol:

  1. Agor iTunes ar eich cyfrifiadur.
  2. O'r menubar Windows, cliciwch y Help botwm.
  3. Cliciwch Gwiriwch am Ddiweddariadau o'r gwymplen. Yna bydd iTunes ar gyfer Windows naill ai'n diweddaru ei hun neu'n eich hysbysu bod eich copi o iTunes eisoes yn gyfredol.

2. Ailgychwyn eich Cyfrifiadur

Os yw'ch iTunes eisoes yn gyfredol, y cam nesaf wrth drwsio'ch iPhone yw ailgychwyn eich cyfrifiadur. Ar Mac, cliciwch ar y Afal botwm yng nghornel chwith uchaf y sgrin a chlicio Ail-ddechrau o waelod y gwymplen. Ar gyfrifiadur personol, cliciwch ar y Dewislen Cychwyn a chlicio Ail-ddechrau.

3. Ailosod Caled Eich iPhone Pan Fydd Wedi'i Plygio I Mewn I'r Cyfrifiadur

Nid ydym bob amser yn argymell ailosod eich iPhone yn galed, ond gallai fod yn gam angenrheidiol pan na fydd eich iPhone yn adfer. Sicrhewch fod eich iPhone wedi'i blygio i'ch cyfrifiadur wrth berfformio'r ailosodiad caled.

Mae'r broses o ailosod iPhone yn galed yn dibynnu ar ba fodel sydd gennych chi:

  • iPhone 6s, SE, a hŷn : Pwyswch a dal y botwm Cartref a'r botwm pŵer ar yr un pryd nes i chi weld logo Apple yn ymddangos ar yr arddangosfa.
  • iPhone 7 ac iPhone 7 Plus : Pwyswch a dal y botwm pŵer a'r botwm cyfaint i lawr ar yr un pryd. Rhyddhewch y ddau fotwm pan fydd logo Apple yn ymddangos ar y sgrin.
  • iPhone 8 a mwy newydd : Pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i fyny yn gyflym, yna pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i lawr yn gyflym, yna pwyswch a dal y botwm ochr. Rhyddhewch y botwm ochr pan fydd logo Apple yn ymddangos.

4. Rhowch gynnig ar Gebl Mellt / USB Gwahanol

Oftentimes, nid yw iPhone yn adfer oherwydd cebl Mellt sydd wedi torri neu sydd fel arall yn ddiffygiol. Rhowch gynnig ar ddefnyddio cebl Mellt gwahanol, neu fenthyg un gan ffrind.

Yn ogystal, gan ddefnyddio ceblau trydydd parti sydd nid MFi-ardystiedig gan Apple yn gallu achosi problemau adfer. Mae ardystiad MFi yn golygu bod Apple wedi profi’r cebl i gydymffurfio â’i safonau a’i fod “wedi ei wneud ar gyfer iPhone.” Os ydych chi'n defnyddio cebl trydydd parti nad yw wedi'i ardystio gan MFi, rwy'n argymell yn gryf prynu a cebl mellt o ansawdd uchel, wedi'i ardystio gan MFi a wnaed gan Amazon - mae’n 6 troedfedd o hyd ac yn llai na hanner pris Apple’s!

5. Defnyddiwch Borthladd neu Gyfrifiadur USB Gwahanol

Gall problemau gyda'r porthladd USB ar eich cyfrifiadur beri i'r broses adfer fethu, hyd yn oed os yw'r un porthladd hwnnw'n gweithio gyda dyfeisiau eraill. Ni fydd iPhone yn adfer os yw un o'ch porthladdoedd USB wedi'i ddifrodi neu os nad yw'n cyflenwi digon o bŵer i wefru'ch dyfais trwy gydol y broses adfer. Gyda hyn mewn golwg, ceisiwch ddefnyddio porthladd USB gwahanol bob amser i adfer eich iPhone cyn i chi symud ymlaen i'r cam nesaf.

6. DFU Adfer Eich iPhone

Mae'n bryd rhoi cynnig ar adfer DFU os nad yw'ch iPhone yn dal i adfer ar ôl rhoi cynnig ar borthladd USB a chebl Mellt newydd. Mae hwn yn fath arbennig o adferiad sy'n clirio gosodiadau caledwedd a meddalwedd eich iPhone, gan roi llechen hollol lân i'ch iPhone. Bydd Oftentimes y bydd DFU yn ei adfer yn caniatáu ichi adfer iPhones sy'n profi anawsterau meddalwedd sy'n atal adferiadau arferol. Dilynwch ein Canllaw adfer DFU yma.

7. Os yw Pawb Arall yn Methu: Opsiynau ar gyfer Atgyweirio Eich iPhone

Os nad yw'ch iPhone yn adfer o hyd, mae siawns y bydd angen anfon eich iPhone i mewn i'w atgyweirio. Yn ffodus, nid oes rhaid i hyn fod yn broses ddrud na llafurus.

Os penderfynwch fynd i Apple Store i gael help, gwnewch yn siŵr gwneud apwyntiad yn y Genius Bar yn gyntaf felly ni fyddwch yn aros mewn llinell hir iawn. Os ydych chi'n chwilio am ddewis arall llai costus, Pwls yn anfon technegydd ardystiedig i chi i drwsio'ch iPhone mewn cyn lleied â 60 munud, ac maen nhw'n cynnig gwarant oes ar eu gwaith.

Adfer Hapus!

Yn yr erthygl hon, fe wnaethoch chi ddysgu sut i drwsio iPhone nad yw wedi'i adfer, ac os bydd gennych chi'r broblem eto, byddwch chi'n gwybod yn union beth i'w wneud. Rwy'n gobeithio bod yr erthygl hon wedi eich helpu chi i drwsio'ch iPhone, a rhoi gwybod i ni a wnaeth yn yr adran sylwadau isod!