Iechyd

A all Menywod Beichiog Yfed Eggnog?

Beichiogrwydd Eggnog. A all menywod beichiog yfed eggnog ?. Os ydych chi'n feichiog neu'n bwydo ar y fron, efallai y byddwch chi'n meddwl tybed a yw'n ddiogel yfed eggnog, yn enwedig o ystyried y