Arhoswch wedi'ch Pweru Dramor gyda'r Byd PlugBugStay Powered Abroad With Plugbug World

I mi, y rhan fwyaf annifyr o deithio dramor yw addaswyr pŵer. Nid yn unig y mae angen i chi wybod pa soced drydan y mae'r rhanbarth rydych chi'n teithio iddi yn ei defnyddio, ond mae angen i chi hefyd sicrhau eich bod chi'n defnyddio addasydd pŵer o ansawdd uchel nad yw wedi chwythu'ch iPhone a'ch MacBook i fyny.Yn ffodus, mae yna ateb syml i'r annifyrrwch hwn: y Byd PlugBug gan TwelveSouth .nid yw sgrin iphone yn cylchdroi

Dewis Blaen Payette

Byd PlugBug gan TwelveSouth

Mae'r Byd PlugBug gan TwelveSouth yn hanfodol i unrhyw drotter glôb. Bydd y ddyfais hon yn codi tâl ar eich MacBook a'ch dyfais USB ym mron unrhyw ran o'r byd gan ddefnyddio brics pŵer presennol MacBook.Prynu Nawr

mae fy sgrin iphone yn llanast

Mae'r ddyfais hon yn atodi i'ch gwefrydd MagSafe safonol neu USB-C yn gwneud dau beth: mae'n ychwanegu plygiau pŵer rhyngwladol a phorthladd gwefru USB safonol. Mae'r PlugBug yn atodi i'ch addasydd pŵer Apple gan ddefnyddio'r porthladd plwg pŵer symudadwy ac nid oes angen ceblau ychwanegol nac addaswyr eraill arno.Yn bwysicaf oll, mae'r Byd PlugBug yn cynnwys pum plwg pŵer rhanbarthol gwahanol: un ar gyfer Gogledd America, Ewrop, y DU / Hong Kong / Singapore, Awstralia / Seland Newydd, a China. Mae'r addaswyr hyn yn anhygoel o hawdd i'w gosod a byddant yn codi tâl ar eich dyfeisiau bron unrhyw le yn y byd.

sut ydych chi'n galw fideo

Nodwedd wych arall am y Byd PlugBug yw’r ffaith bod y porthladd USB yn darparu 10 wat o bŵer - yr un peth â gwefrydd Apple’s iPad. Mae hyn yn golygu y gall ddarparu digon o bŵer i wefru iPad heb unrhyw oedi, neu iPhone ar gyflymder yr addasydd 5-wat safonol ddwywaith.

Ar y cyfan, mae'r ddyfais hon yn opsiwn gwych i deithwyr rhyngwladol. Y ddyfais yn costio dim ond $ 45 ar Amazon.com , gan ei wneud bron yr un pris â Apple’s World Travel Kit.