Botwm Cartref iPad Ddim yn Gweithio? Dyma Beth i'w Wneud!

Ipad Home Button Not Working

Mae botwm Cartref iPad yn sownd ac nid ydych yn siŵr beth i'w wneud. Waeth faint o weithiau y ceisiwch ei wasgu, nid oes dim yn digwydd. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch beth i'w wneud pan nad yw'ch botwm Cartref iPad yn gweithio ac eglurwch sut y gallwch ei atgyweirio heddiw !

A yw fy iPad wedi torri? A Oes Angen Ei Atgyweirio?

Er nad yw botwm eich Cartref iPad yn gweithio, mae'n bosibl nad oes problem caledwedd o gwbl! Pan bwyswch botwm ar eich iPad, dyna'r meddalwedd mae hynny'n dweud wrth eich iPad i gyflawni'r dasg. Efallai bod eich iPad yn profi mân wall yn unig!Trowch ymlaen AssistiveTouch

Mae Apple wedi cynnwys datrysiad dros dro pan fydd botwm eich Cartref iPad yn sownd neu ddim yn gweithio - fe'i gelwir AssistiveTouch . Pan fydd AssistiveTouch ymlaen, bydd botwm rhithwir yn ymddangos ar arddangosfa eich iPad. Mae'r botwm hwn yn caniatáu ichi gloi eich iPad, diffodd ar eich iPad, a chymaint mwy.I droi AssistiveTouch ar eich iPad, ewch i Gosodiadau -> Hygyrchedd -> AssistiveTouch . Yna, trowch y switsh nesaf at AssistiveTouch. Cyn gynted ag y gwnewch, bydd botwm bach yn ymddangos ar arddangosfa eich iPad.trowch ymlaen ipad assistivetouch

Pan fydd y AssistiveTouch yn ymddangos ar y sgrin, gallwch ddefnyddio'ch bys i'w lusgo o amgylch yr arddangosfa. I ddefnyddio'r botwm, dim ond tapio ymlaen!

llythyrau argymhelliad ar gyfer mewnfudo yn Saesneg

Dileu Achos iPad Os Defnyddiwch Un

Er ei fod yn annhebygol, mae'n bosibl nad yw botwm Cartref iPad yn gweithio oherwydd bod yr achos ar eich iPad yn eich atal rhag ei ​​wasgu'r holl ffordd i lawr. Ceisiwch dynnu achos eich iPad i ffwrdd a phwyso'r botwm Cartref eto. Os nad yw'n gweithio o hyd, symudwch ymlaen i'r cam nesaf!Allwch Chi Dal Pwyso'r Botwm Cartref, Neu A Mae'n Hollol Sownd?

Yn y bôn mae dau fath gwahanol o broblemau botwm Cartref:

  1. Ni allwch ei wasgu i lawr oherwydd ei fod yn sownd yn llwyr.
  2. Gallwch ei wasgu i lawr, ond nid oes dim yn digwydd.

Os yw senario un yn disgrifio'ch iPad, yna efallai mai'ch unig opsiwn fydd ei atgyweirio. Weithiau gall baw, gwn, a malurion eraill fynd yn sownd yn botwm Cartref eich iPad. Ceisiwch ei sychu â lliain microfiber i weld a allwch chi lanhau unrhyw beth.

Mae'n debyg na fyddwch wedi cael llawer o lwyddiant gyda hyn oherwydd nid oes ffordd hawdd i'w lanhau heb agor eich iPad. Os ydych chi am gael eich botwm Cartref iPad yn sefydlog, sgroliwch i lawr i adran “Atgyweirio Eich iPad” yr erthygl hon.

Os nad yw'ch botwm Cartref Cartref yn sownd, mae siawns mai'r feddalwedd sy'n achosi'r broblem. Gweithiwch trwy'r camau datrys problemau isod i geisio datrys y broblem!

Ailgychwyn Eich iPad

Y cam datrys problemau meddalwedd cyntaf pan nad yw botwm cartref eich iPad yn gweithio yw ei ddiffodd ac yn ôl ymlaen. Gall hyn drwsio mân wall meddalwedd a allai fod yn achosi'r broblem.

dim gwasanaeth ar iphone 5

Pwyswch a dal y botwm pŵer, yna swipiwch yr eicon pŵer coch pan fydd “llithro i bweru i ffwrdd” yn ymddangos. Arhoswch ychydig eiliadau, yna pwyswch a dal y botwm pŵer eto nes bod logo Apple yn ymddangos.

Gwneud copi wrth gefn o'ch iPad

Cyn i ni symud ymlaen i'r cam adfer, rwy'n argymell yn gyntaf ategu eich iPad. Yn y ffordd honno, pan fyddwch chi'n perfformio'r adferiad mewn gwirionedd, byddwch chi'n gallu adfer yn gyflym o'r copi wrth gefn a pheidio â cholli unrhyw ran o'ch data neu wybodaeth.

I wneud copi wrth gefn o'ch iPad, plygiwch ef i'ch cyfrifiadur ac agor iTunes. Gallwch hefyd fynd i Gosodiadau -> Eich Enw -> iCloud -> copi wrth gefn iCloud -> Back Up Now .

allwch chi ddefnyddio golch corff i olchi'ch gwallt

Rhowch Eich iPad Yn y Modd DFU

Nawr bod eich iPad wedi'i ategu, mae'n bryd ei roi i mewn Modd DFU a'i adfer . Nid oes ond un broblem - mae'r botwm Cartref wedi torri! Heb botwm Cartref sy'n gweithio, ni allwch adfer eich iPad yn y ffordd gonfensiynol.

Yn lle, bydd yn rhaid i chi ddefnyddio meddalwedd arbennig i gyflawni'r adferiad. Rydym yn argymell Tenorshare 4uKey, yr ydym wedi'i brofi'n bersonol ac wedi'i adolygu .

Ni allwn warantu y bydd adferiad DFU yn trwsio botwm Cartref eich iPad oherwydd gallai fod yn dal i beidio â gweithio oherwydd mater caledwedd. Efallai yr hoffech chi atgyweirio'r botwm Cartref yn hytrach na thalu am feddalwedd trydydd parti nad yw hyd yn oed yn datrys y broblem. Mae cam olaf yr erthygl hon yn trafod eich dau opsiwn atgyweirio gorau, a bydd y ddau ohonynt yn eich helpu i drwsio'ch iPad!

Atgyweirio Eich iPad

Os ydych chi wedi cyrraedd yr holl gamau datrys problemau ac nad yw'ch botwm Cartref iPad yn gweithio o hyd, mae'n bryd archwilio'ch opsiynau atgyweirio. Os oes gennych AppleCare +, sefydlu apwyntiad yn eich Apple Store lleol a dewch â'ch iPad i mewn.

Fodd bynnag, pe bai botwm eich Cartref iPad yn stopio gweithio ar ôl iddo wlychu, ni fyddai’r Apple Store yn gallu eich helpu chi allan. Nid yw AppleCare + yn ymdrin â difrod hylifol, felly'r gorau y gallant ei wneud yw disodli'ch iPad yn llwyr, na fydd yn rhad.

Rydym hefyd yn argymell cwmni atgyweirio o'r enw Pwls . Byddant yn anfon technegydd fetio yn uniongyrchol atoch mewn cyn lleied â 60 munud. Gall technegau pwls atgyweirio botwm Cartref eich iPad a helpu i ddatrys problemau difrod dŵr, os mai dyna yw gwraidd eich problem botwm Cartref iPad.

Botwm Cartref iPad: Wedi'i Sefydlog!

Rydych chi wedi gosod botwm Cartref eich iPad yn llwyddiannus, neu mae gennych opsiwn gwych i'w atgyweirio os oes angen. Y tro nesaf nad yw botwm Cartref iPad yn gweithio, byddwch chi'n gwybod yn union beth i'w wneud. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPad, gadewch nhw yn yr adran sylwadau isod.