Beth yw cerdyn SIM a pham mae angen un arnaf? Dyma'r gwir!

Qu Es Una Tarjeta Sim Y Por Qu Necesito Una

Cerdyn SIM (Modiwl Hunaniaeth Tanysgrifiwr) yw un o rannau pwysicaf eich ffôn. Hebddo, ni fyddai'ch ffôn yn gallu cysylltu â rhwydwaith symudol eich darparwr gwasanaeth diwifr. Yn yr erthygl hon, egluraf ichi beth yw cerdyn sim, byddaf yn dangos i chi sut i ddod o hyd i'ch cerdyn sim ffôn a'ch helpu chi i dynnu'r cerdyn sim o'ch ffôn .

iphone 7 yn sownd ar sgrin logo afal

Beth yw cerdyn SIM?

Mae cerdyn SIM yn gyfrifol am storio llawer iawn o ddata sy'n helpu'ch gweithredwr diwifr i wahaniaethu'ch ffôn oddi wrth ffonau a dyfeisiau eraill ar ei rwydwaith. Mae'r allweddi awdurdodi ar gyfer eich ffôn yn cael eu storio ar y cerdyn SIM fel bod gan eich ffôn fynediad i'r gwasanaethau data, neges destun a galwadau y mae eich cynllun ffôn symudol yn rhoi hawl ichi. Mae eich rhif ffôn hefyd yn cael ei storio ar y cerdyn SIM.Yn y bôn, y cerdyn SIM yw'r hyn sy'n caniatáu i'ch ffôn wneud cyrchu a gweithio ar rwydwaith eich darparwr gwasanaeth diwifr .Ble mae cerdyn SIM fy ffôn?

Mae lleoliad y cerdyn SIM yn dibynnu ar y ffôn sydd gennych. Y rhan fwyaf o'r amser, mae'r cerdyn SIM mewn hambwrdd ar un ymyl o'r ffôn.Yn y mwyafrif o iPhones, mae'r cerdyn SIM mewn hambwrdd bach ar ymyl dde'r ffôn. Ar y Samsung Galaxy S9, mae'r hambwrdd cerdyn SIM wedi'i leoli ar hyd ymyl uchaf y ffôn. Os na allwch ddod o hyd i'r hambwrdd cerdyn SIM ar un o ymylon eich ffôn, bydd chwiliad cyflym gan Google yn eich helpu i ddod o hyd iddo.

Pam fod gan ffonau gardiau SIM?

Nid cysylltu'ch ffôn â rhwydwaith eich darparwr gwasanaeth diwifr yw'r unig reswm y mae gan ffonau gardiau SIM o hyd. Mae cardiau SIM yn ei gwneud hi'n anhygoel o hawdd trosglwyddo'ch rhif ffôn o un ffôn i'r llall.

Felly, os ydych chi wedi prynu ffôn newydd, mae'n hawdd iawn i chi dynnu'r cerdyn SIM o'ch hen ffôn a'i fewnosod yn yr un newydd!Sut mae tynnu cerdyn SIM?

I dynnu'r cerdyn SIM o'ch ffôn, rhaid i chi agor yr hambwrdd cerdyn SIM. Gall yr hambwrdd hwn fod yn anodd ei agor oherwydd ei fod mor fach. Os ymwelwch â'r Apple Store neu siop adwerthu gweithredwr, fe welwch eu bod yn agor yr hambwrdd cerdyn SIM gyda ffansi Offeryn tynnu cerdyn SIM .

Fodd bynnag, nid oes gan y mwyafrif o bobl offer tynnu cardiau SIM gartref. Yn lle, gallwch agor yr hambwrdd cerdyn SIM gyda chlip papur wedi'i sythu. Edrychwch ar ein fideo YouTube os oes angen help arnoch chi echdynnwch y cerdyn SIM o'ch ffôn !

Trwsiwch Broblemau Cerdyn SIM Cyffredin ar eich iPhone

Mae cardiau SIM yn wych, ond nid ydyn nhw bob amser yn gweithio'n iawn. Mae gennym rai erthyglau gwych i'ch helpu chi i ddatrys y problemau mwyaf cyffredin a allai fod gennych gyda cherdyn SIM eich iPhone.

Cardiau SIM wedi'u gwneud yn SIMple

Rwy'n gobeithio y bydd yr erthygl hon yn clirio unrhyw ddryswch sydd gennych chi ynglŷn â chardiau SIM. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill yr hoffech i ni eu hateb, mae croeso i chi adael sylw isod.

sut i adael sgwrs grŵp ar iphone

Diolch,
David L.