Ni fydd fy Apple Watch yn Ailgychwyn! Dyma The Real Fix.My Apple Watch Won T Restart

Ni fydd eich Apple Watch yn ailgychwyn ac nid ydych yn gwybod pam. Rydych chi'n pwyso'r botwm ochr a'r Goron Ddigidol, ond does dim yn digwydd. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch y rhesymau pam nad yw'ch Apple Watch yn ailgychwyn ac yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem !Pam na fydd fy Apple Watch yn Ailgychwyn?

Yn nodweddiadol mae pedwar rheswm pam na wnaeth Apple Watch ailgychwyn:  1. Mae wedi rhewi ac yn hollol anymatebol.
  2. Mae yn y modd Power Reserve.
  3. Roedd yn rhedeg allan o fywyd batri ac nid yw'n codi tâl.
  4. Mae yna broblem caledwedd gyda'ch Apple Watch.

Bydd yr erthygl hon yn eich helpu i fynd i'r afael â phob problem fel y gallwch gael eich Apple Watch i weithio fel arfer eto!

Ailosod Caled Eich Apple Watch

Os na fydd eich Apple Watch yn ailgychwyn oherwydd ei fod wedi rhewi, ceisiwch berfformio ailosodiad caled. Bydd hyn yn gorfodi eich Apple Watch i ddiffodd ac yn ôl yn sydyn, a fydd yn ei dynnu o'i gyflwr wedi'i rewi.I ailosod eich Apple Watch yn galed, pwyswch a dal y Goron Ddigidol a'r botwm ochr ar yr un pryd . Rhyddhewch y ddau fotwm pan fydd logo Apple yn ymddangos ar ganol yr arddangosfa. Bydd eich Apple Watch yn troi yn ôl ymlaen yn fuan ar ôl i logo Apple ymddangos.

A yw'ch Apple Watch Yn y Modd Wrth Gefn Pwer?

Efallai na fydd eich Apple Watch yn ailgychwyn oherwydd ei fod yn y modd Power Reserve, sy'n cadw bywyd batri trwy droi eich Apple Watch yn fawr mwy na gwylio arddwrn digidol.Os oes gan eich Apple Watch ddigon o fywyd batri, gallwch chi gadewch Power Reserve trwy wasgu a dal y botwm ochr nes bod logo Apple yn ymddangos ar ganol wyneb yr oriawr. Bydd eich Apple Watch yn troi yn ôl ymlaen yn fuan ar ôl i chi ryddhau'r botwm ochr.

Os nad oes gan eich Apple Watch ddigon o fywyd batri i adael y modd Power Reserve, ni fyddwch yn gallu ailgychwyn eich Apple Watch nes eich bod wedi ei godi am ychydig. Fe fyddwch chi'n gwybod bod yn rhaid i chi godi tâl ar eich Apple Watch os ydych chi'n gweld bollt mellt coch bach ar yr arddangosfa.

aeth sgrin iphone 6 yn wag

A yw'ch Apple Watch yn Codi Tâl?

Os ydych chi wedi gosod eich Apple Watch ar ei wefrydd magnetig, ond nid yw'n ailgychwyn o hyd, efallai y bydd meddalwedd neu broblem galed yn atal eich Apple Watch rhag codi tâl.

Mae eich meddalwedd Apple Watch, eich gwefrydd, eich cebl gwefru, a chefn magnetig eich Apple Watch i gyd yn chwarae rhan bwysig yn y broses codi tâl. Os nad yw un gydran yn gweithio'n iawn, ni fydd eich Apple Watch yn codi tâl.

Edrychwch ar ein herthygl i ddarganfod a thrwsio'r gwir reswm pam eich Ni fydd Apple Watch yn codi tâl . Ar ôl i chi wneud hynny, byddwch chi'n gallu ailgychwyn eich Apple Watch unwaith eto!

Dileu'r Holl Gynnwys A Gosodiadau

Mae dileu'r holl Gynnwys a Gosodiadau ar Apple Watch yn ailosod ei holl osodiad i ddiffygion ffatri ac yn dileu'r holl ddata a chyfryngau ar y Gwylfa. Dyma'r cam olaf y gallwch ei gymryd i ddiystyru problem meddalwedd yn llwyr. Ar ôl i'r ailosod gael ei gwblhau, bydd yn rhaid i chi ailgysylltu'ch Apple Watch â'ch iPhone fel y gwnaethoch pan wnaethoch chi ei dynnu allan o'r blwch.

Rydym yn argymell wrth gefn eich Apple Watch cyn cwblhau'r cam hwn. Os perfformiwch yr ailosodiad hwn heb gefn, byddwch yn colli'r holl ddata a arbedwyd ar eich Apple Watch.

Agorwch y Gwylio ap ar eich iPhone a tap Cyffredinol -> Ailosod -> Dileu Cynnwys a Gosodiadau Apple Watch . Tap Dileu'r Holl Gynnwys a Gosodiadau i gadarnhau eich penderfyniad.

dileu cynnwys a gosodiadau gwylio afal

Problemau Caledwedd

Os na fydd eich Apple Watch yn ailgychwyn a'ch bod wedi diystyru'r tri achos posib cyntaf, efallai y bydd problem caledwedd gyda'ch Apple Watch. Weithiau, gall difrod corfforol neu ddŵr atal eich Apple Watch rhag ailgychwyn.

Rydym yn argymell gwneud taith i'ch Apple Store lleol - cofiwch wneud hynny trefnwch apwyntiad yn gyntaf! Bydd technoleg Apple neu Athrylith yn gallu asesu'r difrod a phenderfynu a oes angen atgyweiriad ai peidio.

Dechreuad Ffres (Ail)

Rydych chi wedi gosod eich Apple Watch yn llwyddiannus a nawr gallwch chi ddechrau ei ddefnyddio eto. Y tro nesaf na fydd eich Apple Watch yn ailgychwyn, byddwch chi'n gwybod yn union ble i ddod i ddatrys y broblem. Mae croeso i chi adael unrhyw sylwadau eraill sydd gennych chi am eich Apple Watch yn yr adran sylwadau isod!

Diolch am ddarllen,
David L.