Sut i Diffodd Darllenwch Dderbyniadau Ar iPhone: The Real Fix!How Turn Off Read Receipts Iphone

Nid ydych chi am i bobl wybod pryd rydych chi wedi darllen eu iMessages, ond nid ydych chi'n siŵr sut i wneud hynny. Rydyn ni i gyd yn gwybod y ffrind neu'r aelod o'r teulu hwnnw sy'n cynhyrfu pan na fyddwch chi'n ymateb ar unwaith! Yn yr erthygl hon, byddaf dangos sut i ddiffodd derbynebau darllen ar iPhone fel nad yw pobl yn gwybod pryd rydych chi wedi agor a darllen eu iMessages !Beth Yw Derbynebau Darllen Ar iPhone?

Mae Derbynebau Darllen yn hysbysiadau y mae eich iPhone yn eu hanfon at unigolion yr ydych yn anfon iMessages atynt. Os yw'r person rydych chi'n anfon neges destun ato wedi anfon Derbynebau Darllen ymlaen, byddwch chi'n gallu gweld y gair Darllenwch yn ogystal â'r amser maen nhw'n darllen eich iMessage. Yn yr un modd, os oes gennych chi Dderbyniadau Anfon Darllen wedi'u troi ymlaen, bydd y sawl rydych chi'n anfon neges destun yn gallu eu gweld wrth ddarllen eu iMessages.ni fydd iphone 7 yn diffodd

Sut I Diffodd Darllenwch Dderbyniadau Ar iPhone

I ddiffodd darllen derbynebau ar iPhone, agorwch yr app Gosodiadau a thapio Negeseuon. Yna, diffoddwch y switsh wrth ymyl Anfon Derbynebau Darllen . Fe fyddwch chi'n gwybod ei fod i ffwrdd pan fydd y switsh wedi'i leoli ar y chwith.Nawr pan fyddwch chi'n agor a darllen iMessage, dim ond y sawl a anfonodd y neges fydd yn gweld Dosbarthwyd .A allaf Anfon Derbynebau Darllen Pan Anfonaf Neges Testun?

Na, nid yw negeseuon testun rheolaidd yn anfon derbynebau darllen. Felly, os ydych chi'n anfon neges destun at rywun sydd â ffôn Android neu ffôn arall nad yw'n Apple, ni fyddan nhw'n gallu gweld a ydych chi erioed wedi darllen eu neges. Darllenwch Dderbyniadau dim ond pan fyddwch yn anfon neges destun at iMessages rhywun.

Beth Os Dwi Am Droi Derbyn Derbyniadau Yn Ôl Ymlaen?

Os ydych chi erioed eisiau troi derbynebau darllen yn ôl, ewch yn ôl i mewn Gosodiadau -> Negeseuon a throwch y switsh wrth ymyl Anfon Derbynebau Darllen . Fe fyddwch chi'n gwybod bod Anfon Darllenebau ymlaen pan fydd y switsh yn wyrdd ac wedi'i leoli ar y dde.

botwm iphone 6s ynghyd â botwm cartref ddim yn gweithio

Hoffech chi Gopi o'ch Derbynneb?

Rydych nawr yn gwybod sut i ddiffodd derbynebau darllen ar eich iPhone a nawr nid yw pobl yn gwybod pryd rydych chi'n darllen eu iMessages. Mae croeso i chi adael sylw i lawr isod os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone!

Diolch am ddarllen,
David L.