'Nid yw Face ID ar gael' ar eich iPhone? Dyma'r ateb go iawn (hefyd ar gyfer iPads)!

Face Id No Est Disponible Un Tu Iphone

Nid yw Face ID yn gweithio ar eich iPhone neu iPad ac nid ydych chi'n gwybod pam. Ni waeth beth a wnewch, ni allwch ddatgloi eich dyfais na sefydlu Face ID am y tro cyntaf. Yn yr erthygl hon, egluraf ichi beth i'w wneud pan nad yw'r iPhone 'Face ID ar gael' . Bydd y camau hyn hefyd yn eich helpu i drwsio Face ID ar eich iPad!Ailgychwyn eich iPhone

Mae ailgychwyn eich iPhone neu iPad yn ateb cyflym ar gyfer mân glitch meddalwedd a allai fod y rheswm pam nad yw Face ID ar gael. Ar iPhones, pwyswch a dal y botwm ochr ac unrhyw botwm cyfaint nes bod y llithrydd “sleid i bweru” yn ymddangos ar y sgrin.

Llithro'r eicon pŵer crwn gwyn a choch o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone X neu fodel mwy newydd. Pwyswch a dal y botwm ochr nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin i droi eich iPhone yn ôl.

Ar iPads, pwyswch a dal y botwm pŵer nes bod “llithro i bweru” yn ymddangos. Yn union fel ar iPhone, llithro'r eicon pŵer gwyn a choch o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPad. Arhoswch ychydig eiliadau, yna pwyswch a dal y botwm pŵer eto i droi eich iPad ymlaen eto.

faint yw storio icloud

Sicrhewch nad oes dim yn cwmpasu'r rhic neu'r rhic

Os yw camera TrueDepth ar eich iPhone neu iPad yn cael ei rwystro, ni fydd Face ID yn gallu adnabod eich wyneb, felly ni fydd yn gweithio. Mae'r camera TrueDepth wedi'i leoli yn rhic neu ric yr iPhone X a modelau mwy newydd, gallwch hefyd ddod o hyd iddo ar ben eich iPad pan fyddwch chi'n ei ddal mewn cyfeiriadedd portread.Cofiwch sicrhau bod brig eich iPhone neu iPad yn hollol lân, fel arall efallai na fydd Face ID yn gweithio'n iawn. Yn gyntaf, cymerwch frethyn microfiber a sychwch y rhic ar frig sgrin eich iPhone. Nesaf, gwnewch yn siŵr nad yw'ch achos yn rhwystro camera TrueDepth.

Sicrhewch nad oes unrhyw beth yn gorchuddio'ch wyneb

Rheswm cyffredin arall efallai na fyddai Face ID ar gael yw oherwydd bod rhywbeth yn gorchuddio'ch wyneb. Mae hyn yn digwydd i mi yn eithaf aml, yn enwedig pan fyddaf yn gwisgo het a sbectol haul.

Tynnwch eich het, cwfl, sbectol haul, neu balaclava cyn ceisio sefydlu Face ID ar eich iPhone neu iPad. Os yw'ch wyneb yn weladwy ac nad yw ID ID ar gael, ewch ymlaen i'r cam nesaf.

Daliwch eich iPhone neu iPad mewn cyfeiriadedd portread

Dim ond pan fyddwch chi'n dal eich iPhone neu iPad mewn cyfeiriadedd portread y mae Face ID yn gweithio. Mae cyfeiriadedd portread yn golygu dal eich iPhone neu iPad yn fertigol, yn hytrach nag ar ei ochr (neu'n llorweddol). Bydd y camera TrueDepth ar frig y sgrin pan fyddwch chi'n dal eich iPhone neu iPad mewn cyfeiriadedd portread.

Diweddarwch iOS i'w Fersiwn Ddiweddaraf

iOS yw'r system weithredu sy'n rhedeg ar eich iPhone neu iPad. Mae diweddariadau IOS yn cyflwyno nodweddion newydd ac weithiau'n datrys mân broblemau meddalwedd neu broblemau mawr.

Mynd i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Diweddariad meddalwedd i weld a oes fersiwn newydd o iOS ar gael. Gwasg Dadlwythwch a gosod os oes diweddariad meddalwedd ar gael.

Rhowch eich iPhone neu iPad yn y modd DFU

Y cam olaf i ddatrys y broblem feddalwedd bosibl sy'n achosi i'ch iPad neu iPhone ddweud “Nid yw Face ID ar gael” yw ei roi yn y modd DFU a'i adfer. Adferiad DFU (diweddariad firmware dyfais) yw'r adferiad mwyaf trylwyr y gallwch ei berfformio ar iPhone neu iPad. Dileu ac ail-lwytho pob llinell o god ar eich dyfais, gan adael y firmware a'r feddalwedd cystal â newydd.

Rwy'n argymell arbed copi wrth gefn o iPhone neu iPad cyn ei roi yn y modd DFU. Pan fyddwch chi'n barod, edrychwch ar ein canllaw cam wrth gam i adfer DFU . Os ydych chi'n datrys eich iPad, edrychwch ar ein fideo ar sut i roi iPads yn y modd DFU .

Opsiynau Atgyweirio IPhone a iPad

Mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi fynd â'ch iPhone neu iPad i'r Apple Store agosaf os yw'n dal i ddweud “Nid yw Face ID ar gael”. Gallai fod problem caledwedd gyda'r camera TrueDepth.

Peidiwch ag oedi Penodiad Atodlen yn eich Apple Store lleol! Bydd Apple yn cyfnewid eich iPhone neu iPad diffygiol am un newydd, os yw'n dal i fod o fewn y cyfnod dychwelyd. Mae gan Apple hefyd raglen atgyweirio post-mewn gwych rhag ofn na allwch gyrraedd lleoliad corfforol.

ID Wyneb: Ar gael eto!

Mae ID ID ar gael ar eich iPhone neu iPad a nawr gallwch ddatgloi eich dyfais dim ond trwy edrych arno. Y tro nesaf y bydd eich iPhone neu iPad yn dweud “Nid yw Face ID ar gael”, byddwch yn gwybod sut i ddatrys y broblem. Mae croeso i chi adael unrhyw gwestiynau Face ID eraill sydd gennych isod yn yr adran sylwadau!

Diolch,
David L.