Ni fydd fy iPhone yn troi ymlaen heibio'r logo Apple! Dyma The Fix.



My Iphone Won T Turn Past Apple Logo

Wrth roi hwb i'ch iPhone, rydych chi'n sylweddoli ei fod yn treulio amser anarferol o hir yn troi ymlaen. Dim ond logo Apple a dim byd arall y mae sgrin eich iPhone yn ei ddangos ac nid ydych yn gwybod beth i'w wneud. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch beth i'w wneud pan na fydd eich iPhone yn troi ymlaen heibio'r logo Apple .



Pam na fydd fy iPhone yn troi ymlaen heibio'r logo Apple?

Pan fyddwch chi'n troi'ch iPhone ymlaen, mae'n cychwyn y feddalwedd ac yn gwirio'r holl galedwedd i sicrhau ei fod yn gweithio'n iawn. Mae logo Apple yn cael ei arddangos ar eich iPhone tra bod hyn i gyd yn digwydd. Os aiff rhywbeth o'i le ar hyd y ffordd, ni fydd eich iPhone yn troi ymlaen heibio'r logo Apple.



Yn anffodus, mae hyn fel arfer yn arwydd o broblem eithaf difrifol. Fodd bynnag, mae siawns o hyd y gellir ei drwsio.

Os ydych chi newydd ddisodli rhan ar eich iPhone ac yn awr yn cael y broblem hon, efallai y byddai'n syniad da ceisio ail-greu'r rhan honno. Os nad ydych newydd ddisodli rhan o'ch iPhone, dilynwch y camau isod!



Ailosod Caled Eich iPhone

Weithiau gorfodi eich iPhone i ailgychwyn yw'r cyfan sydd angen i chi ei wneud i ddatrys y broblem. Gan na fydd eich iPhone yn troi ymlaen heibio i logo Apple, bydd yn rhaid i chi ailosod yn galed. Mae'r ffordd i ailosod iPhone yn galed yn dibynnu ar ba fodel sydd gennych chi, felly rydyn ni wedi dadansoddi'r broses ar gyfer pob dyfais.

iPhone 6s, iPhone SE, & Yn gynharach

Pwyswch a dal yr Botwm cartref a'r botwm pŵer (Botwm Cwsg / Deffro) nes bod y sgrin yn mynd yn ddu a logo Apple yn ymddangos eto.

iPhone 7 & iPhone 7 Plus

Pwyswch a dal i lawr y botwm cyfaint i lawr a'r botwm pŵer ar yr un pryd. Daliwch y ddau fotwm nes bod logo Apple yn ailymddangos ar yr arddangosfa.



iPhone 8, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone 11

Dechreuwch trwy wasgu a rhyddhau'r Botwm Cyfrol i Fyny . Yna, pwyswch a rhyddhewch y Botwm Cyfrol i Lawr . Yn olaf, dal i lawr y botwm ochr . Daliwch i ddal y botwm ochr nes bod logo Apple yn ymddangos. Cofiwch wasgu'r botymau cyfaint ar y dechrau, neu fel arall fe allech chi anfon neges at eich cysylltiadau SOS ar ddamwain!

Rhowch Eich iPhone Yn y Modd DFU

I Diweddariad Cadarnwedd Dyfais (DFU) adfer dileu ac ail-lwytho meddalwedd a firmware eich iPhone. Y math hwn o adfer hefyd yw'r cam olaf y gallwch ei gymryd i ddiystyru unrhyw fath o broblem meddalwedd iPhone yn llwyr.

Isod, rydym wedi torri i lawr y broses adfer DFU ar gyfer gwahanol fodelau o'r iPhone.

DFU Adfer iPhones Hŷn

Yn gyntaf, cysylltwch eich iPhone â chyfrifiadur gydag iTunes gan ddefnyddio'ch cebl gwefru. Yna, pwyswch a dal y botwm pŵer a'r botwm Cartref ar yr un pryd. Ar ôl tua wyth eiliad, gadewch i'r botwm pŵer fynd wrth barhau i wasgu'r botwm Cartref. Rhyddhewch y botwm Cartref pan fydd eich iPhone yn ymddangos yn iTunes.

Dechreuwch y broses o'r cychwyn cyntaf os na ddangosodd eich iPhone yn iTunes.

Mynd i'r afael â Phroblem Caledwedd Posibl

Os nad yw'ch iPhone yn dal i droi ymlaen heibio'r logo Apple, mae mater caledwedd yn achosi'r broblem. Mae'r broblem benodol hon yn aml yn digwydd ar ôl swydd atgyweirio botched.

Os aethoch chi i siop atgyweirio trydydd parti, rydyn ni'n argymell dychwelyd yno i weld a fyddan nhw'n trwsio'r broblem. Gan mai nhw efallai yw'r rhai a'i hachosodd, mae siawns y byddan nhw'n trwsio'ch iPhone, yn rhad ac am ddim.

Os gwnaethoch geisio disodli unrhyw beth ar eich pen eich hun, byddwch chi am gael yr iPhone yn ôl i'w gyflwr gwreiddiol o'r blaen mynd ag ef i mewn i Apple Store . Ni fydd Apple yn cyffwrdd â'ch iPhone nac yn cynnig pris amnewid y tu allan i warant i chi os ydyn nhw'n sylwi eich bod chi wedi disodli cydrannau o'ch iPhone â rhannau nad ydyn nhw'n Apple.

Pwls yn opsiwn atgyweirio gwych arall y gallwch droi ato. Mae Puls yn gwmni atgyweirio ar alw sy'n anfon technegydd cymwys yn syth at garreg eich drws. Maent yn atgyweirio iPhones yn y fan a'r lle ac yn cynnig gwarant oes ar yr atgyweiriad.

Siopa Am Ffôn Cell Newydd

Yn lle talu am atgyweiriad drud, efallai yr hoffech ystyried defnyddio'r arian hwnnw tuag at brynu ffôn newydd sbon. Edrychwch ar yr offeryn cymharu ffôn ar UpPhone.com i gymharu pob ffôn oddi wrth bob cludwr diwifr! Llawer o'r amser, bydd cludwyr yn cynnig bargeinion gwych i chi ar ffôn newydd os penderfynwch newid.

Afal Diwrnod

Rydym yn gwybod ei fod yn straen pan na fydd eich iPhone yn troi ymlaen heibio i logo Apple. Nawr rydych chi'n gwybod yn union sut i ddatrys y broblem hon os bydd yn digwydd eto. Diolch am ddarllen. a gadewch i ni wybod sut gwnaethoch chi osod eich iPhone yn y sylwadau isod!