Mae fy iPhone yn Cadw Diffodd! Dyma The Real Fix.

My Iphone Keeps Shutting Off

Mae eich iPhone yn cau i lawr ar hap ac nid ydych yn siŵr pam. Yn sydyn, mae'ch iPhone yn diffodd heb roi unrhyw rybudd i chi. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam mae eich iPhone yn cadw cau i ffwrdd ac yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem hon am byth !

Ailosod Caled Eich iPhone

Un o'r rhesymau mwyaf cyffredin pam mae'ch iPhone yn cadw cau i ffwrdd yw oherwydd ei fod yn sownd mewn dolen ailgychwyn, yn cau i ffwrdd yn gyson, yn troi yn ôl ymlaen, yn cau i ffwrdd eto, ac ati. Trwy berfformio ailosodiad caled, efallai y byddwn yn gallu torri'ch iPhone allan o'r ddolen honno.Sut Ydw i'n Ailosod Caled Fy iPhone?

Mae'r broses o ailosod iPhone yn galed yn amrywio yn ôl model:  • iPhone 6s, SE, a modelau hŷn : Pwyswch a dal y botwm pŵer a'r Botwm cartref ar yr un pryd nes bod y sgrin yn troi'n ddu a logo Apple yn ymddangos. Rhyddhewch y ddau fotwm unwaith y bydd logo Apple yn ymddangos ar yr arddangosfa.
  • iPhone 7 & iPhone 7 Plus : Pwyswch a daliwch y botwm cyfaint i lawr a botwm pŵer . Gadewch i ni fynd o'r ddau fotwm pan fydd logo Apple yn ymddangos ar y sgrin.
  • iPhone 8, X, XS a modelau mwy newydd : Yn gyntaf, pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i fyny . Yn ail, pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i lawr . Yn olaf, pwyswch a dal y botwm ochr nes bod y sgrin yn troi'n ddu a logo Apple yn ymddangos.

A oes angen Ail-raddnodi'r Batri?

A yw'ch iPhone yn cadw cau i ffwrdd hyd yn oed pan mae'n dweud bod ganddo oes batri ar ôl? Mae'n bosib bod eich iPhone dangosydd canran batri wedi dod yn wallus ac yn annibynadwy!Llawer o'r amser, canlyniad problem meddalwedd yw hon, nid batri diffygiol! Gallwch ddarllen ein herthygl arall gyda manylion mwy penodol ynghylch pam eich Mae iPhone yn diffodd hyd yn oed pan fydd ganddo fywyd batri o hyd , neu gallwch barhau i ddilyn y camau isod. Bydd y ddwy erthygl yn eich helpu i fynd i'r afael â'r mater meddalwedd dyfnach a allai fod yn achosi'r broblem hon!

Diweddarwch Eich iPhone I'r iOS Diweddaraf

Mae Apple yn aml yn rhyddhau fersiynau newydd o iOS, system weithredu'r iPhone, i drwsio materion meddalwedd trafferthus a chyflwyno nodweddion newydd. Gallai diweddariad meddalwedd newydd ddatrys problem feddalwedd bosibl sy'n gwneud i'ch iPhone gau i lawr yn annisgwyl.

Gwiriwch am ddiweddariad iOS trwy agor Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd . Tap Dadlwytho a Gosod os oes diweddariad meddalwedd newydd ar gael! Cymerwch gip ar ein herthygl arall os ydych chi'n rhedeg i mewn i unrhyw problemau wrth ddiweddaru eich iPhone .diweddaru iphone i ios 12

Rhowch Eich iPhone Yn y Modd DFU

Adferiad DFU (diweddariad firmware dyfais) yw'r math dyfnaf o adfer iPhone. Os yw problem meddalwedd yn achosi i'ch iPhone ddal i gau, bydd adferiad DFU yn trwsio'r broblem. Edrychwch ar ein herthygl adfer DFU i ddysgu sut i roi eich iPhone yn y modd DFU !

Archwilio Eich Opsiynau Atgyweirio iPhone

Os yw'ch iPhone yn dal i gau i lawr ar hap ar ôl i chi gwblhau adferiad DFU, mae'n bryd archwilio'ch opsiynau atgyweirio. Fy argymhelliad cyntaf yw mynd i'ch Apple Store lleol, yn enwedig os yw'ch iPhone wedi'i gwmpasu gan gynllun amddiffyn AppleCare +.

Gwnewch yn siŵr i sefydlu apwyntiad cyn i chi fynd i mewn i'ch Apple Store lleol! Heb apwyntiad, efallai y bydd yn rhaid i chi dreulio llawer o amser yn sefyll o gwmpas ac yn aros i dechnoleg Apple ddod ar gael.

Rwyf hefyd yn argymell gwasanaethau Pwls , cwmni atgyweirio ffôn ar alw. Gall Puls anfon technegydd atoch mewn cyn lleied â thrigain munud. Mae atgyweiriadau pwls weithiau'n rhatach na'r Apple Store ac yn dod gyda gwarant oes!

ipad mini dim sain heb glustffonau

Caeu'r Drws Ar Y Broblem iPhone hon

Rydych chi wedi trwsio'ch iPhone ac nid yw bellach yn cau i lawr ar ei ben ei hun. Gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i ddysgu'ch ffrindiau a'ch teulu beth i'w wneud os yw eu iPhone yn parhau i gau! Mae croeso i chi adael unrhyw sylwadau neu gwestiynau eraill sydd gennych i lawr isod - byddaf yn eu hateb cyn gynted ag y gallaf!

Diolch am ddarllen,
David L.