Ni all fy iPhone gysoni! Dyma'r ateb yn y pen draw.Mi Iphone No Se Puede Sincronizar

Rydych chi'n ceisio cysoni'ch iPhone ag iTunes, ond nid yw rhywbeth yn gweithio. Rydych chi'n dal i weld gwall -54 ac nid ydych chi'n siŵr beth i'w wneud. Yn yr erthygl hon, egluraf ichi beth i'w wneud os na all eich iPhone gysoni.Ailgychwyn eich iPhone

Yn gyntaf, ceisiwch ailgychwyn eich iPhone. Gallai fod mân fater meddalwedd yn atal eich iPhone rhag cydamseru.Os oes gennych fodel iPhone 8 neu gynharach, pwyswch a dal y botwm pŵer. Ar iPhone X neu fwy newydd, pwyswch a dal y botwm ochr a naill ai o'r botymau cyfaint ar yr un pryd. Yna, llithro'r eicon pŵer o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone.

Arhoswch ychydig eiliadau, yna pwyswch a dal y botwm pŵer neu'r botwm ochr i droi ar eich iPhone eto.Diweddarwch Feddalwedd eich iPhone a'ch Cyfrifiadur

Os oes gan eich iPhone neu gyfrifiadur feddalwedd sydd wedi dyddio, gallai achosi rhywfaint o anghyfleustra yn ystod y broses syncing.

I wirio am ddiweddariad iPhone, agorwch Gosodiadau a thapio Cyffredinol> Diweddariad meddalwedd . Cyffyrddais Dadlwythwch a gosod os oes diweddariad iOS ar gael.I ddiweddaru Mac, cliciwch ar logo Apple yng nghornel chwith uchaf y sgrin. Yna cliciwch Ynglŷn â'r Mac> Diweddariad Meddalwedd hwn . Os oes diweddariad ar gael, tapiwch Diweddariad nawr .

I uwchraddio cyfrifiadur Windows, cliciwch Dechreuwch> Gosodiadau> Diweddariad a Diogelwch> Diweddariad Windows .

Cydgrynhoi eich iTunes Media Files

Os yw'r ffeiliau cyfryngau ar eich cyfrifiadur yn cael eu cadw mewn sawl lleoliad gwahanol, gallai achosi problemau wrth geisio cysoni eich iPhone. I gydgrynhoi eich llyfrgell gyfryngau iTunes, agorwch iTunes a chlicio Ffeil yng nghornel chwith uchaf y sgrin. Cliciwch ar llyfrgell ac yna i mewn Cydgrynhoi ffeiliau .

Dadosod meddalwedd diogelwch trydydd parti

Weithiau gall rhaglenni gwrthfeirws trydydd parti (fel McAfee) ymyrryd â phroses syncing yr iPhone. Weithiau mae'r rhaglenni hyn yn camddehongli amseru fel bygythiad diogelwch ac yn ei atal rhag digwydd.

Edrychwch ar ganllaw Apple i ddysgu sut dadosod rhaglen ar Mac . Os oes gennych gyfrifiadur Windows, gweler canllaw Microsoft i dadosod rhaglen trydydd parti .

A wnaethoch chi lawrlwytho'r cynnwys o'r App Store?

Os na allwch gysoni ffeil neu ap y gwnaethoch ei lawrlwytho o iTunes Store, ceisiwch ddileu'r cynnwys a'i lawrlwytho eto. Gan fod y cynnwys wedi'i gysylltu â'ch ID Apple, gallwch hefyd ei lawrlwytho'n uniongyrchol i'ch iPhone o'r App Store.

Ar ôl dileu'r ffeiliau, agorwch yr App Store ar eich Mac a chlicio'ch enw yng nghornel chwith isaf y sgrin. Dewch o hyd i'r app rydych chi am ei ailosod, yna cliciwch eicon y cwmwl.

Os yw'n well gennych chi lawrlwytho'r cynnwys yn uniongyrchol i'ch iPhone, agorwch yr App Store a chlicio ar eicon y cyfrif yng nghornel dde uchaf y sgrin. Cyffwrdd Prynu> Ddim ar yr iPhone hwn . Tapiwch eicon y cwmwl i osod yr app.

Nid yw fy nghynnwys o iTunes!

Os nad yw'r cynnwys nad yw'n cydamseru o'r iTunes Store (fel CD), ceisiwch ddileu'r cynnwys hwnnw a'i ail-fewnforio i iTunes. Yn gyntaf, bydd yn rhaid ichi agor iTunes i fewnforio ffeiliau iddo. Yna cliciwch Ffeil yng nghornel chwith uchaf y sgrin. Yna cliciwch Ychwanegu at y Llyfrgell a dewch o hyd i'r ffeiliau rydych chi am eu mewnforio i iTunes.

DFU adfer eich iPhone

Os na all eich iPhone gysoni o hyd, ceisiwch roi eich iPhone yn y modd DFU. Gall adferiad DFU atgyweirio'r problemau meddalwedd mwyaf dwys sy'n digwydd ar iPhone. Cyn rhoi eich iPhone yn y modd DFU, rydym yn argymell eich bod yn gwneud copi wrth gefn yn gyntaf fel na fyddwch yn colli'ch holl ddata.

Pan fyddwch chi'n barod, edrychwch ar ein canllaw ar sut i wneud DFU adfer i'ch iPhone .

Dal ddim yn syncing?

Mae'n bryd gwneud hynny Penodiad Atodlen yn eich Apple Store agosaf. Efallai y bydd problem gyda'ch cyfrif mai dim ond technegydd Apple all ei datrys.

Ni all fy iPhone gysoni - eglurir!

Gobeithio bod yr erthygl hon wedi eich helpu chi i ddatrys y broblem cysoni ar eich iPhone. Y tro nesaf na all eich iPhone gysoni neu os gwelwch Gwall -54, byddwch chi'n gwybod beth i'w wneud! Unrhyw gwestiynau? Gadewch inni wybod pa gwestiynau sydd gennych yn y sylwadau isod.