Ni fydd fy iPhone yn Cysylltu â'r Rhyngrwyd! Dyma The Real Fix.My Iphone Won T Connect Internet

Rydych chi'n ceisio defnyddio Safari ar eich iPhone, ond nid yw'n cysylltu â'r rhyngrwyd. Ni waeth beth a wnewch, ni allwch bori'r we. Yn yr erthygl hon, byddwn yn egluro sut i wneud diagnosis a thrwsio'r broblem pan nad yw'ch iPhone yn cysylltu â'r rhyngrwyd !Ydy Eich iPhone Yn Dweud “Dim Cysylltiad Rhyngrwyd”?

Weithiau bydd eich iPhone yn dweud ei fod wedi'i gysylltu â Wi-Fi, ond mae neges “Dim Cysylltiad Rhyngrwyd” yn ymddangos o dan enw eich rhwydwaith. Os yw'ch iPhone yn profi'r broblem hon, gallwch hepgor heibio'r adran Datrys Problemau Data Cellog yn yr erthygl hon, gan na ddylai'r camau fod yn berthnasol.Un rheswm cyffredin pam mae'r hysbysiad hwn yn ymddangos yw oherwydd bod eich iPhone yn rhy bell i ffwrdd o'ch llwybrydd Wi-Fi i sefydlu cysylltiad cryf. Ceisiwch symud eich iPhone yn agosach at eich llwybrydd Wi-Fi a gweld a yw'r neges yn diflannu.

Os bydd yn parhau, gwnewch yn siŵr eich bod yn ailgychwyn eich iPhone, dilynwch y camau yn yr adran Materion Wi-Fi Datrys Problemau, a chwblhewch y camau mwy datblygedig isod.Ailgychwyn Eich iPhone

Y peth cyntaf i roi cynnig arno pan nad yw'ch iPhone yn cysylltu â'r rhyngrwyd yw ailgychwyn syml. Mae troi eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen yn caniatáu i'w holl raglenni gau i lawr ac ailgychwyn yn naturiol, gan drwsio mân fater meddalwedd o bosibl.

sut i ddiffodd clustffonau ar iphone

Pwyswch a dal y botwm pŵer nes bod “llithro i bweru” yn ymddangos. Os oes gennych iPhone heb fotwm Cartref, pwyswch a dal y botwm ochr a'r botwm cyfaint naill ai. Sychwch yr eicon pŵer coch a gwyn o'r chwith i'r dde i gau eich iPhone.

Arhoswch ychydig eiliadau, yna trowch eich iPhone ymlaen eto trwy wasgu a dal y botwm pŵer neu'r botwm ochr nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin.Data Cellog Wi-Fi Versus

Gallwch gysylltu eich iPhone â'r rhyngrwyd gan ddefnyddio Wi-Fi neu ddata cellog. Yn gyntaf, byddwn yn dangos i chi sut i ddarganfod a thrwsio problemau Wi-Fi, yna byddwn yn gwneud yr un peth ar gyfer materion data cellog.

Datrys Problemau Wi-Fi

Diffoddwch Eich Wi-Fi Yna Yn Ôl Ymlaen

Y peth cyntaf i'w wneud pan nad yw'ch iPhone yn cysylltu â'r rhyngrwyd yw troi Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl yn gyflym. Mae hyn yn rhoi ail gyfle i'ch iPhone gysylltu â'ch rhwydwaith Wi-Fi, a allai ddatrys problem feddalwedd fach.

Ar agor Gosodiadau a thapio Wi-Fi . Yna, tap y newid wrth ymyl Wi-Fi ar frig y ddewislen. Arhoswch ychydig eiliadau, yna toglo Wi-Fi ymlaen eto.

Anghofiwch y Rhwydwaith Wi-Fi Ar Eich iPhone

Weithiau gall anghofio eich rhwydwaith Wi-Fi ar eich iPhone a'i sefydlu fel newydd ddatrys problemau cysylltedd. Pan fyddwch chi'n cysylltu'ch iPhone â rhwydwaith Wi-Fi am y tro cyntaf, mae'n arbed gwybodaeth am y rhwydwaith hwnnw a sut i gysylltu ag ef . Os yw rhan o’r broses gysylltu honno wedi newid, gallai fod y rheswm pam nad yw eich iPhone yn cysylltu â’r rhyngrwyd, neu pam mae eich iPhone yn dweud “Dim Cysylltiad Rhyngrwyd.”

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ysgrifennu'ch cyfrinair Wi-Fi cyn i chi gwblhau'r cam hwn! Bydd yn rhaid i chi ei ail-gysylltu pan fyddwch chi'n ailgysylltu â'r rhwydwaith.

Agor Gosodiadau a thapio Wi-Fi. Tap ar y botwm gwybodaeth wrth ymyl eich rhwydwaith Wi-Fi, yna tap Anghofiwch y Rhwydwaith hwn .

Nesaf, ewch yn ôl i Gosodiadau -> Wi-Fi a thapio ar eich rhwydwaith Wi-Fi i ailgysylltu ag ef.

Ailgychwyn Eich Llwybrydd

Weithiau, nid yw'r rhyngrwyd yn gweithio oherwydd problem gyda'ch llwybrydd Wi-Fi, nid eich iPhone. Efallai y bydd angen i chi ailgychwyn eich llwybrydd.

Yn gyntaf, tynnwch y plwg eich llwybrydd o'r wal. Arhoswch ychydig eiliadau a'i blygio yn ôl i mewn. Bydd eich llwybrydd yn cychwyn yn ôl i fyny ac yn dechrau ailgysylltu. Byddwch yn barod, gallai hyn gymryd cryn amser!

Datrys Problemau Data Cellog

Trowch Cellog i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

Weithiau gall troi Data Cellog i ffwrdd ac yn ôl ymlaen ddatrys mân faterion cysylltedd. Ar agor Gosodiadau a thapio Cellog . Yna, diffoddwch y switsh wrth ymyl Data Cellog . Arhoswch ychydig eiliadau, yna trowch ef ymlaen eto.

Dadfeddiannu ac Ailadrodd eich Cerdyn SIM

I Cerdyn Sim yw'r hyn sy'n cysylltu eich iPhone â rhwydwaith diwifr eich cludwr. Weithiau gall alldaflu'r cerdyn SIM a'i ail-ddatrys ddatrys problemau cysylltedd.

Mae eich cerdyn SIM iPhone wedi'i leoli mewn hambwrdd ar ochr eich iPhone. Edrychwch ar ein canllaw ar ddileu cardiau SIM os oes angen help arnoch chi! Ar ôl ail-adrodd eich cerdyn SIM, ceisiwch gysylltu â'r rhyngrwyd.

Camau Terfynol

Os nad yw'ch iPhone yn dal i gysylltu â'r rhyngrwyd ar ôl dilyn y camau uchod, efallai y bydd yn rhaid i chi ailosod yn ddyfnach ar eich iPhone. Cyn i chi wneud, ewch i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd a gwnewch yn siŵr bod eich iPhone yn rhedeg y fersiwn ddiweddaraf o iOS. Tap Dadlwytho a Gosod os oes diweddariad meddalwedd ar gael.

Mae Apple yn rhyddhau diweddariadau iOS yn rheolaidd i drwsio mân chwilod a phroblemau, a gallai un ohonynt fod yn atal eich iPhone rhag cysylltu â'r rhyngrwyd.

diweddariad i ios 14.4

faint mae llinyn o bren pwysau pren

Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith

Pan fyddwch yn Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith, caiff yr holl leoliadau Wi-Fi, Bluetooth, Cellog a VPN eu hadfer i ddiffygion ffatri. Bydd yn rhaid i chi ailgysylltu'ch dyfeisiau Bluetooth ac ail-gysylltu'ch cyfrineiriau Wi-Fi ar ôl cwblhau'r cam hwn.

Agor Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith . Yna, tap Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith pan fydd y naidlen gadarnhau yn ymddangos. Bydd eich iPhone yn cau i lawr, yn perfformio'r ailosod, yna'n troi ei hun ymlaen eto.

Rhowch Eich iPhone Yn y Modd DFU

Adferiad DFU (Diweddariad Cadarnwedd Dyfais) yw'r adferiad mwyaf manwl y gallwch ei wneud ar eich iPhone. Cyn rhoi eich iPhone yn y modd DFU, byddwch chi eisiau gwneud hynny yn ôl i fyny er mwyn osgoi colli'ch holl ddata, fel eich cysylltiadau a'ch lluniau. Pan fyddwch chi'n barod, edrychwch ar ein herthygl i ddysgu sut i DFU adfer eich iPhone .

Opsiynau Atgyweirio a Chefnogi

Os na wnaeth unrhyw un o'n camau datrys problemau meddalwedd ddatrys y broblem, mae'n bryd cysylltu â chynrychiolydd cymorth i gwsmeriaid yn Apple, eich cludwr diwifr, neu'ch gwneuthurwr llwybrydd.

Cysylltwch ag Apple

Rydym yn argymell estyn allan i gefnogaeth Apple yn gyntaf i weld a allant eich helpu i drwsio'ch iPhone. Mae Apple yn darparu cefnogaeth ar-lein, dros y ffôn, ac yn bersonol. Os ydych chi'n bwriadu mynd i mewn i'ch Apple Store lleol, trefnwch apwyntiad i sicrhau bod Apple Tech ar gael cyn gynted ag y byddwch chi'n cyrraedd.

Os oes gan eich iPhone broblem caledwedd, efallai y byddai'n werth buddsoddi mewn ffôn newydd yn hytrach na thalu i gael eich hen un yn sefydlog. Edrychwch ar y Offeryn cymharu ffôn UpPhone i ddod o hyd i'r prisiau gorau ar ffonau newydd gan Apple, Samsung, Google, a mwy.

Cysylltwch â'ch Cludwr Di-wifr

Cysylltwch â'ch cludwr diwifr os ydych chi'n cael problemau wrth ddefnyddio data cellog, neu os ydych chi'n meddwl y gallai fod problem gyda'ch cynllun ffôn symudol. Gallwch ddod o hyd i rif cymorth i gwsmeriaid eich cludwr diwifr yn gyflym trwy Googling ei enw a “chymorth i gwsmeriaid.”

Os ydych chi wedi cael llond bol ar faterion data cellog, efallai ei bod hi'n bryd newid cludwyr. Edrychwch ar UpPhone’s offeryn cymharu cynllun ffôn symudol i ddod o hyd i gynllun gwell!

Cysylltwch â'ch Gwneuthurwr Llwybrydd

Os na allwch gysylltu â Wi-Fi ar unrhyw ddyfais, cysylltwch â gwneuthurwr eich llwybrydd. Gallai fod problem gyda'r llwybrydd ei hun. Edrychwch ar ein herthygl arall am fwy awgrymiadau datrys problemau llwybrydd datblygedig , neu Google enw eich gwneuthurwr llwybrydd a “chymorth i gwsmeriaid” i ddod o hyd i'r rhif ffôn priodol.

Wedi'i Gysylltu â'r Rhyngrwyd!

Rydych chi wedi trwsio'r broblem ac mae'ch iPhone yn cysylltu â'r rhyngrwyd eto. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i ddysgu'ch ffrindiau, eich teulu a'ch dilynwyr beth i'w wneud pan nad yw eu iPhone yn cysylltu â'r rhyngrwyd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone neu gynllun ffôn symudol, gadewch sylw isod!