Botymau Cyfrol IPhone Ddim yn Gweithio? Dyma'r ateb!Los Botones De Volumen Del Iphone No Funcionan

Nid yw'r botymau cyfaint ar eich iPhone yn gweithio ac nid ydych yn gwybod pam. Mae seiniau'n cael eu chwarae'n rhy feddal neu'n uchel ac mae hyn yn dechrau mynd yn rhwystredig. Yn yr erthygl hon, egluraf ichi beth i'w wneud pan nad yw'r botymau cyfaint ar eich iPhone yn gweithio .Ydy'r Botymau'n Sownd neu Allwch Chi Bwyso Nhw?

Dyma'r cwestiynau cyntaf i'w gofyn i'ch hun pan nad yw'r botymau cyfaint ar eich iPhone yn gweithio:  1. A yw'r botymau'n sownd fel na allaf eu pwyso?
  2. Allwch chi wasgu'r botymau i lawr, ond does dim yn digwydd ar y sgrin?

Mae gan bob problem set unigryw o gamau datrys problemau, felly byddaf yn chwalu'r erthygl hon trwy fynd i'r afael â senario un gyntaf a senario dau eiliad.

Defnyddiwch y Llithrydd Cyfrol yn yr app Gosodiadau

Er nad yw'r botymau cyfaint corfforol ar eich iPhone yn gweithio, gallwch chi bob amser addasu'r cyfaint ringer yn yr app Gosodiadau. Mynd i Gosodiadau -> Swnio . I addasu cyfaint y ringer, defnyddiwch un bys i lusgo'r llithrydd.Po bellaf i'r chwith y llusgwch y llithrydd, isaf fydd cyfaint eich iPhone. Po bellaf i'r dde y llusgwch y llithrydd, yr uchaf y bydd yn swnio. Pan lusgwch y llithrydd, bydd ffenestr naid yn ymddangos yng nghanol y sgrin i'ch hysbysu bod cyfaint y ringer wedi'i addasu.

rhowch iphone 5s yn y modd dfu

Bydd apiau sy'n chwarae caneuon, podlediadau, neu fideos hefyd â llithrydd y gallwch ei ddefnyddio i addasu'r gyfrol. Er enghraifft, gadewch i ni edrych ar yr app Music. Ger gwaelod y sgrin, fe welwch llithrydd llorweddol y gallwch ei ddefnyddio i addasu cyfaint y gân rydych chi'n gwrando arni. Bydd gan yr app Podcasts a'ch hoff apiau ffrydio fideo ddyluniad tebyg hefyd.Mae Botymau Cyfrol Fy iPhone Yn Sownd!

Yn anffodus, os yw'r botymau cyfaint yn hollol sownd, does dim llawer y gallwch chi ei wneud. Rhan fwyaf o'r amser, gall llewys rwber rhad jamio'r botymau o'ch iPhone. Ceisiwch dynnu'r achos o'ch iPhone a phwyso'r botymau cyfaint eto.

Os ydyn nhw'n dal i fod yn sownd, mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi atgyweirio'ch iPhone. Sgroliwch i lawr i waelod yr erthygl hon i archwilio'r opsiynau atgyweirio botwm cyfaint!

Atgyweiriad Dros Dro ar gyfer Botymau Cyfrol Sownd

Os yw'r botymau cyfaint yn sownd ac na allwch drwsio'ch iPhone nawr, gallwch ddefnyddio AssistiveTouch! Mae AssistiveTouch yn gosod botwm rhithwir ar sgrin eich iPhone sydd â llawer o'r un swyddogaethau â botymau corfforol.

sylw symudol gorau yn yr Unol Daleithiau

I actifadu AssistiveTouch, ewch i Gosodiadau - >> Hygyrchedd -> Cyffwrdd -> AssistiveTouch . Trowch y switsh nesaf at AssistiveTouch - bydd y botwm rhithwir yn ymddangos.

actifadu Assistivetouch ios 13

I ddefnyddio AssistiveTouch fel botwm cyfaint, tapiwch y botwm rhithwir a tapiwch Dyfais . Fe welwch opsiwn i addasu'r gyfaint i fyny neu i lawr, yn union fel y gallwch gyda'r botymau cyfaint corfforol!

Gallaf Bwyso'r Botymau Cyfrol, Ond Nid oes Dim yn Digwydd!

Os gallwch chi ddal i wasgu'r botymau cyfaint, efallai y byddwch chi mewn lwc! Er nad oes dim yn digwydd pan bwyswch y botymau cyfaint, gallai hyn fod yn ganlyniad problem meddalwedd . Dilynwch y camau datrys problemau isod i ddarganfod a chywiro'r gwir reswm pam nad yw'r botymau cyfaint ar eich iPhone yn gweithio.

sut i ddiffodd y cod post ar iphone 8

Grym ailgychwyn eich iPhone

Efallai bod y feddalwedd wedi mynd yn sownd ac wedi rhewi'ch iPhone. Felly pan fyddwch chi'n pwyso'r botymau cyfaint ar eich iPhone, does dim yn digwydd. Trwy orfodi ailgychwyn, bydd eich iPhone yn cael ei orfodi i droi ei hun i ffwrdd ac ymlaen eto. Bydd ailgychwyn yr heddlu yn dadorchuddio'ch iPhone a gobeithio trwsio'r mater botwm cyfaint.

Mae yna ychydig o wahanol ffyrdd i orfodi ailgychwyn ac maen nhw'n amrywio yn dibynnu ar y model o iPhone sydd gennych chi:

  • iPhone 6s a modelau cynharach - Pwyswch a dal y botwm pŵer a'r botwm cartref ar yr un pryd nes bod logo Apple yn ymddangos.
  • iPhone 7 ac iPhone 7 Plus - Pwyswch a dal y botwm pŵer a'r botwm cyfaint ar yr un pryd nes bod logo Apple yn ymddangos.
  • iPhone 8, 8 Plus ac X. : Pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i fyny, pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i fyny, yna pwyswch a dal y botwm ochr nes bod logo Apple yn ymddangos.

Activate Set Gyda Botymau

Os ydych chi'n ceisio cynyddu neu leihau cyfaint y cylch ar eich iPhone gan ddefnyddio'r botymau cyfaint, gwnewch yn siŵr hynny Addasu Gyda Botymau yn cael ei actifadu. Os yw'r Gosodiad hwn i ffwrdd, bydd y botymau cyfaint ond yn addasu'r cyfaint sain ar gyfer pethau fel cerddoriaeth, podlediadau, a fideos pan fyddant yn cael eu chwarae trwy glustffonau neu siaradwyr eich iPhone.

Ewch i A. Gosodiadau -> Swnio a throwch y switsh nesaf at Addasu gyda botymau. Fe wyddoch ei fod ymlaen pan fydd y switsh yn wyrdd!

Rhowch Eich iPhone Yn y Modd DFU

Adferiad DFU (Diweddariad Cadarnwedd Dyfais) yw'r math mwyaf manwl o adfer y gallwch ei berfformio ar iPhone. Mae'r 'F' yn DFU yn sefyll firmware , rhaglennu eich iPhone sy'n rheoli'r caledwedd. Os nad yw'r botymau cyfaint yn gweithio, rhowch eich iPhone yn y modd DFU a'i adfer allai ddatrys y broblem!

Atgyweirio Botwm Cyfrol

Os nad yw'r botymau cyfaint yn gweithio o hyd ar ôl i chi berfformio adferiad DFU, mae'n debyg y bydd angen i chi atgyweirio'ch iPhone. O ran iPhones cynnar, nid oedd botymau cyfaint wedi'u torri yn llawer o broblem oherwydd y cyfan a wnaethant oedd addasu'r gyfrol. Nawr, mae'r botymau cyfaint yn bwysicach o lawer oherwydd eu bod yn cael eu defnyddio i gymryd sgrinluniau ar yr iPhone X ac ailgychwyn yr iPhone 7, 8 a X.

Trefnwch apwyntiad yn eich Apple Store lleol a darganfod beth allan nhw ei wneud i'ch iPhone. Rydym hefyd yn argymell Pwls , cwmni atgyweirio iPhone sy'n anfon technegydd ardystiedig yn uniongyrchol i'ch cartref neu'ch swyddfa. Byddant yn trwsio botymau cyfaint wedi torri yn y fan a'r lle ac yn gorchuddio'r atgyweiriad gyda gwarant oes.

cost trwydded waith yn yr Unol Daleithiau

Trowch i fyny'r gyfrol!

Mae eich botymau cyfaint yn gweithio eto! Y tro nesaf na fydd y botymau cyfaint ar eich iPhone yn gweithio, byddwch chi'n gwybod ble i fynd i ddatrys y broblem. Gadewch sylw i mi isod a gadewch imi wybod pa ddatrysiad a ddatrysodd broblem eich iPhone!

Diolch,
David L.