Pam fod fy apiau iPhone yn cadw damwain? Dyma The Fix.Why Do My Iphone Apps Keep Crashing

Rydych chi'n mynd i agor eich hoff app iPhone, ond eiliadau ar ôl i chi ei lansio, mae'r app yn damweiniau. Rydych chi'n mynd i agor app arall ac mae'n damweiniau hefyd. Ar ôl rhoi cynnig ar ychydig mwy o apiau, rydych chi'n dod yn araf i sylweddoli bod un neu fwy o'ch apiau'n chwalu, er eu bod nhw'n arfer gweithio. “Pam mae fy apiau iPhone yn dal i ddamwain?” , rydych chi'n meddwl i chi'ch hun.Yn ffodus mae yna ychydig o atebion syml i'r broblem hon - mae angen ychydig o ddatrys problemau i ddod o hyd i'r un iawn. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro sut i drwsio'ch iPhone pan fydd apiau'n chwilfriwio . Bydd y camau hyn yn eich helpu i drwsio apiau damwain ar eich iPad hefyd!Sut I Atal Eich Apiau rhag Cwympo

Mae yna lawer o resymau pam y gallai eich apiau iPhone fod yn chwilfriw. Oherwydd hyn, nid oes ateb un maint i bawb ar gyfer trwsio apiau iPhone damweiniol. Fodd bynnag, gydag ychydig o ddatrys problemau, byddwch yn gallu dychwelyd i'ch hoff apiau a gemau dim amser. Gadewch i ni gerdded trwy'r broses.

 1. Ailgychwyn Eich iPhone

  Y cam cyntaf i'w gymryd pan fydd eich apiau iPhone yn cadw damwain yw ailgychwyn eich iPhone. Mae'n hawdd ei wneud: dim ond dal botwm pŵer eich iPhone i lawr tan y Sleid I Bweru Diffodd prydlon yn ymddangos. Os oes gennych iPhone X neu fwy newydd, pwyswch a dal y botwm ochr a'r botwm cyfaint tan Sleid I Bweru Diffodd yn ymddangos.  Llithro'r eicon pŵer coch o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone. Arhoswch 20 eiliad, fwy neu lai, nes bod eich iPhone wedi cau'r holl ffordd i ffwrdd, ac yna trowch eich iPhone yn ôl ymlaen trwy ddal y botwm pŵer (iPhone 8 a hŷn) neu'r botwm ochr (iPhone X a mwy newydd) i lawr nes bod logo Apple yn ymddangos ymlaen y sgrin. Ceisiwch agor app unwaith y bydd eich iPhone wedi ailgychwyn yn llawn.

 2. Diweddarwch Eich Apps

  Gall apiau iPhone sydd wedi dyddio hefyd achosi i'ch dyfais chwalu. Mae diweddaru eich apiau iPhone i'r fersiwn ddiweddaraf yn syml a dim ond ychydig funudau sy'n cymryd. Dilynwch isod:

  1. Agorwch y Siop app ap ar eich iPhone.
  2. Tap ar eicon eich Cyfrif yng nghornel dde uchaf y sgrin.
  3. Sgroliwch i lawr i ddod o hyd i restr o'ch apiau gyda'r diweddariadau ar gael.
  4. Tap Diweddariad wrth ymyl yr app neu'r apiau rydych chi am eu diweddaru.
  5. Gallwch hefyd tapio Diweddarwch Bawb i ddiweddaru'ch holl apiau ar unwaith.

 3. Ailosod Eich Ap Problemau Neu Apiau

  Os mai dim ond un neu ddau o'ch apiau iPhone sy'n dal i chwalu, eich cam nesaf yw ailosod yr apiau problemus iPhone. Yn fyr, mae hyn yn gofyn ichi ddileu ac ail-lwytho'r cymwysiadau damweiniol o'r App Store.

  I ddileu app, dewch o hyd i'w eicon ar y sgrin Cartref neu'r Llyfrgell App. Pwyswch a dal eicon yr app nes bod y ddewislen yn ymddangos. Tap Dileu App -> Dileu App -> Dileu i ddadosod yr app ar eich iPhone.  I ailosod, agorwch y Siop app ap a chwilio am y rhaglen rydych chi newydd ei dileu. Ar ôl i chi ddod o hyd iddo, tapiwch y Cwmwl eicon i'r dde o'i enw. Yna bydd yr app yn cael ei ailosod ar eich iPhone ac yn ymddangos ar y sgrin Cartref.

 4. Diweddarwch Eich iPhone

  Rheswm posibl arall pam mae eich apiau iPhone yn cadw damwain yw y gallai eich meddalwedd iPhone fod wedi dyddio. I ddiweddaru'ch iPhone, dilynwch y tri cham hyn:

  1. Ar agor Gosodiadau ar eich iPhone.
  2. Tap cyffredinol .
  3. Tap Diweddariad Meddalwedd .
  4. Tap Dadlwytho a Gosod neu Gosod Nawr os oes diweddariad iOS ar gael.
  5. Os nad oes diweddariad ar gael, fe welwch negeseuon sy'n dweud, “Mae eich meddalwedd yn gyfredol.”

 5. DFU Adfer Eich iPhone

  Os yw eich apiau iPhone o hyd damwain, y cam nesaf yw perfformio adferiad DFU. Yn fyr, mae adferiad DFU yn fath arbennig o adferiad iPhone sy'n sychu gosodiadau meddalwedd a chaledwedd eich iPhone, gan roi dyfais hollol “lân” i chi.

  Sylwch y bydd DFU sy'n adfer eich iPhone, fel adferiad safonol, yn dileu'r holl gynnwys a gosodiadau o'ch dyfais. Gyda hyn mewn golwg, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud copi wrth gefn o'ch data i'ch cyfrifiadur neu iCloud cyn adfer DFU. I berfformio adferiad DFU, dilynwch ganllaw adfer Payette Forward DFU .

Apping Hapus!

Rydych chi wedi datrys y broblem yn llwyddiannus ac yn awr yn gwybod beth i'w wneud pan fydd eich apiau iPhone yn dal i chwalu. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i ddysgu'ch ffrindiau a'ch teulu sut i ddatrys y broblem hefyd! Gadewch sylw i lawr isod i roi gwybod i ni pa rai o'r atebion hyn a unionodd eich apiau iPhone damweiniol.