Botwm Ochr iPhone X Ddim yn Gweithio? Dyma The Real Fix!

Iphone X Side Button Not Working

Nid yw'r botwm ochr ar eich iPhone X yn gweithio ac nid ydych yn gwybod beth i'w wneud. Efallai mai'r botwm ochr yw'r botwm pwysicaf ar eich iPhone X, yn enwedig gan nad oes botwm Cartref. Yn yr erthygl hon, byddaf dangoswch ateb tymor byr i chi pan nad yw botwm ochr iPhone X yn gweithio ac eglurwch sut y gallwch atgyweirio botwm ochr eich iPhone !

AssistiveTouch: Yr Datrysiad Tymor Byr

Pan nad yw botwm ochr iPhone X yn gweithio, gallwch gael llawer o ymarferoldeb y botwm trwy droi AssistiveTouch ymlaen yn yr app Gosodiadau. Mae'r botwm AssistiveTouch yn caniatáu ichi wneud pethau fel actifadu Siri, defnyddio SOS Brys, cymryd sgrinluniau, a chloi neu ddiffodd eich iPhone.ystyr cusanau ar dalcen

Sut I Troi CynorthwyolTouch Ar iPhone X.

I droi AssistiveTouch ar eich iPhone X, agorwch yr app Gosodiadau a thapio Hygyrchedd -> AssistiveTouch . Yna, trowch y switsh nesaf at AssistiveTouch. Fe wyddoch fod AssistiveTouch ymlaen pan fydd y switsh yn wyrdd a botwm bach, crwn yn ymddangos ar arddangosfa eich iPhone X.

Unwaith y bydd y botwm AssistiveTouch yn ymddangos, gallwch ddefnyddio'ch bys i'w lusgo ble bynnag yr hoffech chi ar arddangosfa eich iPhone. Isod, byddaf yn dangos i chi sut y gallwch ddefnyddio AssistiveTouch i wneud llawer o'r pethau y byddech fel arfer yn eu gwneud gyda botwm ochr iPhone X.

Sut i gloi eich iPhone X gan ddefnyddio AssistiveTouch

I gloi eich iPhone X gan ddefnyddio AssistiveTouch, tapiwch y botwm AssistiveTouch, yna tapiwch Dyfais . Yn olaf, tapiwch y Sgrin Lock botwm yn newislen AssistiveTouch.

ringer iphone 5s ddim yn gweithioSut I Actifadu Siri Gan ddefnyddio AssistiveTouch Ar iPhone X.

Yn gyntaf, tapiwch y botwm rhithwir AssistiveTouch. Nesaf, actifadwch Siri trwy dapio'r syria eicon pan fydd y ddewislen AssistiveTouch yn ymddangos.

Sut i Ddefnyddio SOS Brys Gyda AssistiveTouch Ar iPhone X.

Yn gyntaf, tapiwch y botwm rhithwir AssistiveTouch, yna tapiwch Dyfais . Nesaf, tap Mwy -> SOS . Pan fyddwch chi'n tapio SOS, bydd yn actifadu SOS Brys ar eich iPhone .

nid yw fy gwefrydd yn gwefru fy ffôn

defnyddio sos brys o assistivetouch

Cadwch yn y meddwl hwn : os oes gennych alwad auto wedi'i droi ymlaen, bydd y gwasanaethau brys yn cael eu galw yn syth ar ôl i chi dapio'r botwm SOS yn AssistiveTouch. Efallai yr hoffech fynd i Gosodiadau -> SOS Brys i wirio'ch gosodiadau yn gyntaf.

Sut I Atgyweirio Eich Botwm Ochr Broken iPhone X.

Yn anffodus, os nad yw botwm ochr iPhone X yn gweithio, mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi ei atgyweirio ar ryw adeg. Oni bai eich bod yn gweithio neu wedi gweithio mewn Apple Store, mae'n debyg na fydd yn rhaid i chi gael yr offer neu'r wybodaeth i'w atgyweirio'n llwyddiannus ar eich pen eich hun.

Mae cydrannau eich iPhone X yn fach iawn - heb becyn cymorth arbennig, mae bron yn amhosibl trwsio'ch botwm ochr iPhone X sydd wedi torri ar eich pen eich hun. Ar ben hynny, os gwnewch gamgymeriad wrth geisio atgyweirio eich iPhone X, rydych mewn perygl o ddirymu'ch gwarant.

Opsiynau Atgyweirio Botwm Ochr

Os yw'ch Apple X wedi'i gwmpasu gan AppleCare neu AppleCare +, rydym yn argymell ei gymryd i mewn i'ch Apple Store lleol neu ei gludo i mewn Gwasanaeth atgyweirio post-i-mewn Apple . Os ewch chi ag ef i'ch Apple Store lleol, gwnewch yn siŵr eich bod chi trefnu apwyntiad yn gyntaf !

Os nad yw'ch iPhone X wedi'i amddiffyn gan warant, rydym yn argymell y gwasanaeth atgyweirio ar alw Puls . Bydd Puls yn anfon technegydd ardystiedig i chi mewn cyn lleied ag awr a byddan nhw'n atgyweirio'ch botwm ochr iPhone X sydd wedi torri yn y fan a'r lle.

ni fydd iphone yn gefn i icloud

Edrych Ar Y Llachar Ochr

Bellach mae gennych ddatrysiad tymor byr i'ch botwm ochr iPhone X sydd wedi torri yn ogystal ag opsiynau atgyweirio a fydd wedi'i osod mewn dim o dro! Y tro nesaf nad yw botwm ochr iPhone X yn gweithio, byddwch chi'n gwybod yn union beth i'w wneud. Gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol gyda'ch ffrindiau a'ch teulu, neu'n gadael sylw neu gwestiwn i ni isod!

Diolch am ddarllen,
David L.