Siaradwr clust eich iPhone ddim yn gweithio? Dyma'r ateb!

El Altavoz Del O Do De Tu Iphone No Funciona

Ydych chi'n cael trafferth clywed llais eich ffrind gorau ar eich iPhone? Nid yw siaradwr clust eich iPhone yn gweithio yn unig? Yn yr erthygl hon, Byddaf yn egluro ichi sut i drwsio siaradwr clust eich iPhone pan nad yw'n cydweithredu yn unig .Trowch y Gyfrol i Fyny Wrth Wneud Galwad Ffôn

Cyn rhoi cynnig ar unrhyw beth arall, rwy'n argymell troi'r gyfrol i fyny wrth wneud galwad ffôn. Cadwch mewn cof y bydd yn rhaid i chi addasu'r gyfaint yn ystod yr alwad ffôn oherwydd bod y gosodiadau hyn yn annibynnol ar y gosodiadau cyfaint eraill ar eich iPhone.Tynnwch yr Achos a Glanhewch yr holl Siaradwyr a Meicroffonau

Os nad yw addasu'r gyfrol yn gweithio, ceisiwch gael gwared ar yr achos a glanhau'r holl siaradwyr a meicroffonau. Cymerwch eiliad i feddwl faint o faw a gronynnau llwch y mae eich iPhone yn eu cronni bob dydd. Os nad ydych wedi glanhau'ch iPhone ymhen ychydig, mae'n debyg ei fod yn fudr.Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n glanhau pob siaradwr a meicroffon yn ofalus. Mae meicroffon ar y glust, un ar y gwaelod wrth ymyl y porthladd gwefru ac un ar gefn eich iPhone ger lens y camera. Brwsh gwrthstatig neu frws dannedd newydd yw'r offeryn gorau i gyflawni'r swydd. A chofiwch fod yn dyner!

Analluoga Canslo Sŵn Ffôn

Er bod canslo sŵn y ffôn yn nodwedd dda, weithiau mae'n gwneud mwy o ddrwg nag o les. Er ei fod i fod i ganslo sŵn cefndir, gall weithiau wneud i'ch galwadau swnio ychydig yn rhyfedd.

I analluogi canslo sŵn ar eich ffôn, dilynwch y camau hyn:  1. Yn agor Gosodiadau .
  2. Cyffwrdd Hygyrchedd .
  3. Cyffwrdd Clyweledol .
  4. Diffoddwch y Canslo Sŵn o'r ffôn.

Ailosod pob gosodiad

Gall fod yn anodd dod o hyd i rai problemau meddalwedd. Dyna pam rydym yn argymell ailosod yr holl leoliadau ar eich iPhone. Bydd hyn yn ailosod popeth yn yr app Gosodiadau iPhone i ddiffygion ffatri.

Bydd yn rhaid i chi osod eich papur wal eto, ail-nodi'ch cyfrineiriau Wi-Fi, ailgysylltu'ch dyfeisiau Bluetooth, a mwy. Mae'n bris bach i'w dalu i gael eich iPhone i weithio'n normal eto.

I ailosod pob gosodiad, agorwch Gosodiadau a chyffwrdd Cyffredinol> Ailosod> Ailosod Gosodiadau .

Cymhariaeth o'ch Opsiynau Atgyweirio

Os nad yw siaradwr clust eich iPhone yn gweithio o hyd, mae'n bryd archwilio rhai opsiynau atgyweirio. Mae'r Apple Store bob amser yn barod a gall eich helpu chi gydag anghenion eich iPhone. Os oes gennych AppleCare +, yr Apple Store ddylai fod eich dewis cyntaf. Gwnewch yn siŵr trefnu apwyntiad yn gyntaf !

Gallwch chi ddibynnu hefyd Pwls , cwmni cynnal a chadw sy'n anfon technegydd i ble'r ydych chi ac sy'n canolbwyntio ar atgyweirio technoleg. Bydd y naill gwmni neu'r llall yn sicr o ddatrys problem eich iPhone.

Gwiriwch yr offeryn cymharu UpPhone

Os nad yw popeth a grybwyllir yn datrys y broblem, efallai ei bod yn bryd prynu ffôn newydd. Os yw hyn yn wir, gweler y Offeryn cymharu UpPhone i'ch helpu chi yn eich chwiliad. Mae'r offeryn cymharu hwn yn gwneud prynu ffôn yn hawdd ac yn foddhaol!

Nawr Gallaf Eich Clywed!

Mae siaradwr clust eich iPhone yn gweithio a nawr gallwch chi wneud galwadau ffôn eto. Y tro nesaf nad yw siaradwr clust eich iPhone yn gweithio, byddwch chi'n gwybod beth i'w wneud. Oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill? Sylw isod!