Mae Llinellau Ar Sgrin Fy iPhone! Dyma The Fix.There Are Lines My Iphone Screen

Rydych chi'n gweld llinellau ar sgrin eich iPhone ac nid ydych chi'n siŵr pam. Mae'r broblem hon fel arfer yn digwydd pan fydd cebl LCD eich iPhone yn cael ei datgysylltu oddi wrth ei fwrdd rhesymeg, ond gallai hefyd fod yn broblem feddalwedd. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch pam mae llinellau ar sgrin eich iPhone a dangos i chi sut i ddatrys y broblem er daioni !Ailgychwyn Eich iPhone

Yn gyntaf, gadewch inni geisio diystyru mân wall meddalwedd. Bydd ailgychwyn eich iPhone yn gadael i'w holl raglenni gau i lawr fel arfer, a allai drwsio problem gan beri i linellau ymddangos ar arddangosfa eich iPhone.Os oes gennych fodel iPhone 8 neu hŷn, pwyswch a dal y botwm pŵer tan llithro i bweru i ffwrdd yn ymddangos ar y sgrin. Ar iPhone X neu fodel mwy newydd, pwyswch a dal y botwm cyfaint a'r botwm ochr nes llithro i bweru i ffwrdd yn ymddangos.Sychwch yr eicon pŵer gwyn a choch o'r chwith i'r dde i gau eich iPhone. Arhoswch ychydig eiliadau, yna pwyswch a dal y botwm pŵer (iPhone 8 ac yn gynharach) neu'r botwm ochr (iPhone X a mwy newydd) nes bod logo Apple yn ymddangos yng nghanol yr arddangosfa.

Mewn rhai achosion, bydd y llinellau ar sgrin eich iPhone mor rhwystrol fel na allwch weld unrhyw beth ar y sgrin. Os yw'r llinellau ar sgrin eich iPhone yn rhwystro'ch barn yn llwyr, gallwch ei ailgychwyn trwy ailosod yn galed. Mae ailosodiad caled yn sydyn yn troi eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen.

Mae'r ffordd i ailosod iPhone yn galed yn dibynnu ar ba iPhone sydd gennych chi:  • iPhone 6s a modelau cynharach : Pwyswch a dal y botwm Cartref a'r botwm pŵer i lawr ar yr un pryd nes i chi weld logo Apple yn fflachio ar y sgrin.
  • iPhone 7 ac iPhone 7 Plus : Pwyswch a dal y botwm cyfaint i lawr a'r botwm pŵer ar yr un pryd nes bod logos Apple yn ymddangos ar ganol y sgrin.
  • iPhone 8 a modelau mwy newydd : Pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i fyny yn gyflym, yna'r botwm cyfaint i lawr, yna pwyswch a dal y botwm ochr. Pan fydd logo Apple yn ymddangos ar yr arddangosfa, rhyddhewch y botwm ochr.

Gall gymryd 25-30 eiliad cyn i logo Apple ymddangos, felly byddwch yn amyneddgar a pheidiwch â rhoi’r gorau iddi!

Gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone

Rydym yn argymell gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone cyn gynted â phosibl os oes llinellau o hyd ar y sgrin. Efallai mai dyma'ch cyfle olaf i wneud copi wrth gefn os yw'ch iPhone wedi'i ddifrodi'n ddifrifol neu'n dioddef o ddifrod hylif.

Mae cefnogi'ch iPhone yn arbed copi o'r holl wybodaeth arno. Mae hyn yn cynnwys eich lluniau, cysylltiadau, fideos, a mwy!

Gallwch ddefnyddio iTunes neu iCloud i ategu eich iPhone. Bydd angen cebl Mellt a chyfrifiadur gyda iTunes arnoch chi wrth gefn eich iPhone i iTunes . Os ydych chi eisiau gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone i iCloud , nid oes angen cebl na chyfrifiadur arnoch, ond bydd angen digon o le storio iCloud arnoch i achub y copi wrth gefn.

Rhowch Eich iPhone Yn y Modd DFU

Adfer Diweddariad Cadarnwedd Dyfais (DFU) yw'r math dyfnaf o adfer iPhone a dyma'r cam olaf y gallwn ei gymryd i ddiystyru problem meddalwedd. Mae'r math hwn o adfer yn dileu ac yn ail-lwytho'r holl god ar eich iPhone, gan ei adfer i'w ddiffygion ffatri.

Rydym yn argymell yn gryf arbed copi wrth gefn o'r wybodaeth ar eich iPhone cyn ei rhoi yn y modd DFU. Edrychwch ar ein canllaw cam wrth gam pan fyddwch chi'n barod i wneud hynny rhowch eich iPhone yn y modd DFU !

Opsiynau Atgyweirio Sgrin

Y rhan fwyaf o'r amser, mae llinellau ar sgrin eich iPhone yn ganlyniad i broblem caledwedd. Gall ddigwydd pan fyddwch chi'n gollwng eich iPhone ar wyneb caled, neu os yw'ch iPhone yn dod i gysylltiad â hylifau. Mae llinellau fertigol ar arddangosfa eich iPhone fel arfer yn ddangosydd nad yw'r cebl LCD bellach wedi'i gysylltu â'r bwrdd rhesymeg.

Sefydlu apwyntiad yn eich Apple Store lleol i gwrdd â thechnegydd, yn enwedig os yw'ch iPhone wedi'i gwmpasu gan Gynllun Amddiffyn AppleCare +. Rydym hefyd yn argymell Pwls , cwmni atgyweirio ar alw a all anfon technegydd ardystiedig yn uniongyrchol i'ch cartref neu'ch swyddfa. Gallant fod yno i'ch helpu i ddatrys y broblem llinellau fertigol ar eich iPhone o fewn trigain munud!

Dim Mwy o Llinellau!

Rwy'n gobeithio bod yr erthygl hon wedi eich helpu i drwsio'ch iPhone neu ddod o hyd i opsiwn atgyweirio a fydd yn eich helpu i gael sgrin newydd yn ei lle cyn gynted â phosibl. Nawr eich bod chi'n gwybod pam mae llinellau ar sgrin eich iPhone, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol gyda theulu a ffrindiau! Gadewch unrhyw gwestiynau eraill sydd gennych i ni yn yr adran sylwadau isod.