Beth sy'n Defnyddio Data Ar iPhone? Defnyddio Gormod? Yr Atgyweiriad!

What Uses Data Iphone

Mae data symudol yn ddrud, a phan fydd iPhone yn defnyddio gormod o ddata, gall y bil a dderbyniwch gan eich cludwr fod yn ysgytwol, a dweud y lleiaf. I wneud pethau'n waeth, ni all cludwyr ddweud dim mwy na chi sydd ffôn yn cael y broblem - ni allant ddweud wrthych beth achosi y broblem. Chi sydd i benderfynu pam mae'ch iPhone yn defnyddio cymaint o ddata, a gall fod yn rhwystredig iawn os nad ydych chi'n gwybod ble i ddechrau. Gall fod yn anodd olrhain yr hyn sy'n defnyddio data ar iPhone, ond rydw i yma i ddangos i chi sut.Yn yr erthygl hon, byddaf yn eich helpu i ddatrys dirgelwch pam mae defnydd data eich iPhone mor uchel. Byddwn yn dechrau trwy gwmpasu ychydig o bwyntiau pwysig ynglŷn â lleihau'r defnydd o ddata iPhone, ac yna byddwn yn symud ymlaen at rai o'r problemau penodol a allai fod yn achosi eich iPhone i ddefnyddio cymaint o ddata.beth yw'r defnydd o ddata ar iphone

Sut Ydw i'n Gwybod Os Mae Fy iPhone Yn Defnyddio Data Symudol?

Os yw'ch iPhone wedi'i gysylltu â Wi-Fi, nid yw'n defnyddio data symudol, ac ni fydd unrhyw beth rydych chi'n defnyddio'ch iPhone i'w wneud yn cyfrif yn erbyn eich lwfans data. Felly mae'n bwysig gwybod pryd mae'ch iPhone wedi'i gysylltu â Wi-Fi a phryd nad yw, ac mae'n hawdd dweud. Edrychwch yng nghornel chwith uchaf eich iPhone. Os ydych chi'n gweld y signal radio Wi-Fi wrth ymyl enw'ch cludwr (ar ffurf diemwnt pêl fas), rydych chi wedi'ch cysylltu â Wi-Fi. Os ydych chi'n gweld LTE, 4G, 3G, neu unrhyw beth arall wrth ymyl enw'ch cludwr, mae eich iPhone yn defnyddio data symudol.

Tri Awgrymiadau Arbed Data Pwysig iPhone Efallai y byddwch eisoes yn ymwybodol ohonynt1. Defnyddiwch Wi-Fi yn lle Data

Defnyddiwch Wi-Fi bob amser pan fydd ar gael. Boed yn Starbucks, McDonalds, y Llyfrgell, neu gartref, gwnewch yn siŵr bod eich iPhone wedi'i gysylltu â Wi-Fi. Edrychwch ar yr erthygl gefnogaeth Apple hon o'r enw iOS: Cysylltu â Wi-Fi am gyfarwyddiadau ar sut i gysylltu â Wi-Fi gan ddefnyddio'ch iPhone.

Un o nodweddion gwych yr iPhone yw unwaith y byddwch wedi cysylltu â rhwydwaith Wi-Fi y tro cyntaf, mae eich iPhone yn cofio'r cysylltiad hwnnw ac yn cysylltu'n awtomatig â'r rhwydwaith Wi-Fi hwnnw pan fydd mewn amrediad. O ystyried y dewis, dylai eich iPhone bob amser defnyddio Wi-Fi yn lle data symudol.pam mae fy iphone yn codi mor araf

2. Ffrydio Terfynau Fideo a Cherddoriaeth

Mae'n bwysig bod yn ymwybodol o'r hyn sy'n defnyddio'r mwyaf o ddata pan fyddwch chi'n defnyddio'ch iPhone. Mae ffrydio fideo a cherddoriaeth fel arfer yn defnyddio'r data mwyaf symudol yn yr amser byrraf. Mae'n bwysig, felly, cyfyngu'ch defnydd o apiau ffrydio fideo fel YouTube, Hulu Plus i pan rydych chi ar Wi-Fi. Gall apiau sy'n ffrydio cerddoriaeth hefyd ddefnyddio cryn dipyn o ddata, ond mae ffrydio cerddoriaeth yn defnyddio llawer llai o ddata na fideo. Ar fy iPhone, dim ond unwaith mewn ychydig yr wyf yn ffrydio fideo pan fyddaf yn defnyddio data symudol, ond nid wyf yn poeni cymaint am ffrydio cerddoriaeth o Pandora neu Spotify.

Os ydych chi am wylio fideo ar eich iPhone, yn enwedig ar deithiau hir, ceisiwch lawrlwytho'r fideo i'ch iPhone cyn i chi adael. Os ydych chi'n rhentu neu'n prynu ffilm o iTunes, er enghraifft, mae gennych yr opsiwn i'w lawrlwytho i'ch ffôn gan ddefnyddio Wi-Fi o flaen amser. Os ydych chi eisoes ar wyliau ac nad oes gennych Wi-Fi yn eich gwesty, ewch i Starbucks lleol a defnyddiwch eu Wi-Fi i lawrlwytho'r ffeil ffilm fawr. Yn ddiweddar, cwrddais â chwpl o bobl fendigedig a oedd yn gwneud yn union hynny.

3. Caewch Eich Apiau

Unwaith bob dydd neu ddau, caewch eich apiau allan trwy wasgu'r botwm cartref ddwywaith yn gyflym a newid ar bob app. Gall apiau anfon a derbyn data yn y cefndir, ac mae hynny'n hollol iawn, oni bai bod rhywbeth yn mynd o chwith. Mae cau ap allan yn ei glirio o gof y rhaglen a dylai atal yr ap penodol hwnnw rhag defnyddio'ch data symudol yn y cefndir.

pam mae fy iphone yn codi mor araf

Dal i Ddefnyddio Gormod o Ddata?

Os ydych chi eisoes yn ymwybodol o'r awgrymiadau hyn a'ch bod chi o hyd gan ddefnyddio gormod o ddata, bydd yn rhaid i ni symud ymlaen a cheisio darganfod pa ap sy'n anfon neu'n derbyn data heb eich caniatâd. Mae problemau gydag apiau sy'n defnyddio gormod o ddata yn aml yn digwydd oherwydd bod uwchlwytho neu lawrlwytho yn methu. Hynny yw, mae'r ap yn ceisio anfon ffeil, ac mae'n methu, felly mae'n ceisio anfon y ffeil eto, ac mae'n methu eto, ac ati ac ati ...

Ymlaen y dudalen nesaf , Byddaf yn dangos i chi sut i ddarganfod pa ap sy'n defnyddio cymaint o ddata , felly gallwch chi datrys y dirgelwch hwn unwaith ac am byth.

Tudalennau (1 o 2):