Diweddariad Data Symudol ar iPhone Wedi Methu? Dyma pam a'r ateb!La Actualizaci N De Datos M Viles En Iphone Fall

Ni allwch wneud na derbyn galwadau na defnyddio data symudol ar eich iPhone. Cawsoch hysbysiad am ddiweddariad data symudol, ond nid ydych yn siŵr beth mae'n ei olygu. Yn yr erthygl hon, Byddaf yn esbonio pam mae gennych wall diweddaru data symudol ar iPhone ac yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem .Oes gennych chi iPhone 7?

Mae gan nifer fach o fodelau iPhone 7 ddiffyg caledwedd sy'n achosi i'r hysbysiad gwall diweddaru data symudol ymddangos. Mae hefyd yn gwneud i'ch iPhone ddangos Dim gwasanaeth yng nghornel chwith uchaf y sgrin, hyd yn oed os yw'r gwasanaeth ar gael.Mae Apple yn ymwybodol o'r mater hwn ac maen nhw'n cynnig atgyweiriad dyfais am ddim os yw'ch iPhone 7 yn gymwys. Ewch i wefan Apple i gweld a yw'ch iPhone 7 yn gymwys i gael atgyweiriad am ddim .

siaradwr ddim yn gweithio ar iphoneDatrysiad Dros Dro i Rai iPhones

Mae rhai pobl wedi nodi bod diffodd Wi-Fi a galw LTE Voice wedi gosod y broblem ar eu iPhone. Yn bendant nid yw hwn yn ddatrysiad perffaith, a byddwch chi am fynd yn ôl a throi ymlaen Wi-Fi a Voice LTE yn galw eto ar ôl diweddaru eich iPhone i fersiwn mwy diweddar o iOS.

Mae'n bwysig nodi hefyd nad yw pob darparwr gwasanaeth diwifr yn cefnogi galwadau Wi-Fi neu LTE LTE. Os na welwch yr opsiynau hyn ar eich iPhone, ewch ymlaen i'r cam nesaf.

Agor Gosodiadau a thapio Data Symudol> Galwadau Wi-Fi . Diffoddwch y switsh wrth ymyl Galw Wi-Fi i analluogi Galw Wi-Fi.Yna ewch yn ôl i Gosodiadau> Data symudol a chyffwrdd Opsiynau . Cyffwrdd Galluogi LTE> Data yn unig i analluogi LTE LTE. Byddwch yn gwybod bod Voice LTE yn anabl pan fydd y marc gwirio glas yn ymddangos wrth ymyl Data yn unig .

Trowch Modd Awyren i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

Ni fydd eich iPhone yn cysylltu â rhwydweithiau symudol os yw'r modd awyren ymlaen. Weithiau gall troi modd awyren ymlaen ac i ffwrdd drwsio mân broblemau cysylltedd symudol.

Agorwch Gosodiadau a tapiwch y switsh wrth ymyl modd Awyren i'w droi ymlaen. Tapiwch y switsh eto i'w ddiffodd. Byddwch yn gwybod bod modd awyren i ffwrdd pan fydd y switsh yn wag.

sut i ailgychwyn iphone gyda botwm cloi wedi torri a sgrin ddu

Ysgogi a Dadactifadu Data Symudol

Ffordd gyflym arall o ddatrys problemau mân gysylltedd cellog yw troi Data Symudol i ffwrdd ac yn ôl. Nid yw hyn bob amser yn gweithio, ond nid yw'n brifo ceisio.

Agor Gosodiadau a thapio Data symudol . Yna tapiwch y switsh wrth ymyl data Symudol ar frig y sgrin i'w ddiffodd. Tapiwch y switsh eto i droi data cellog yn ôl.

Gwiriwch am Ddiweddariad i Gosodiadau Gweithredwr

Mae diweddariad gosodiadau cludwr yn ddiweddariad a ryddhawyd gan eich cludwr symudol neu Apple i wella gallu eich iPhone i gysylltu â rhwydwaith symudol eich cludwr. Nid yw diweddariadau gosodiadau cludwyr yn cael eu rhyddhau mor aml â diweddariadau iOS, ond mae'n bwysig gwirio'n rheolaidd i weld a oes rhai ar gael.

iphone ddim yn cysylltu â'r rhyngrwyd

Yn agor Gosodiadau a chyffwrdd Am i wirio am ddiweddariad o'r gosodiadau cludwr. Os oes diweddariad ar gael, bydd ffenestr naid yn ymddangos mewn tua deg eiliad.

Cyffwrdd I ddiweddaru os oes diweddariad gosodiadau cludwr ar gael. Os nad oes diweddariad ar gael, ewch ymlaen i'r cam nesaf.

Diweddarwch iOS ar eich iPhone

Mae Apple yn aml yn rhyddhau diweddariadau iOS i gyflwyno nodweddion newydd a thrwsio chwilod fel yr un rydych chi'n ei brofi ar hyn o bryd. Yn agor Gosodiadau a chyffwrdd Cyffredinol> Diweddariad meddalwedd i weld a oes diweddariad iOS ar gael. Gwasg Dadlwythwch a gosod os oes diweddariad meddalwedd ar gael.

mae fy iphone wedi bod yn codi tâl am oriau ond ni fydd yn troi ymlaen

Dadfeddiannu ac Ailadrodd eich Cerdyn SIM

Gan nad yw'n anghyffredin i chi iPhone dweud Dim SIM Pan gewch yr hysbysiad Gwall Diweddariad Data Symudol, mae'n syniad da dileu eich cerdyn SIM a'i roi yn ôl i mewn.

Defnyddiwch eich teclyn dileu cerdyn SIM (neu os nad oes gennych un o'r rheini, defnyddiwch glip sythu). Mewnosodwch yr offeryn alldaflu neu'r clip papur yn y twll yn yr hambwrdd cerdyn SIM i'w agor. Rhowch yr hambwrdd cerdyn SIM yn ôl yn eich iPhone i roi'r cerdyn SIM yn ôl.

Ailosod eich Gosodiadau Rhwydwaith iPhone

Mae gosodiadau rhwydwaith ailosod yn dileu'r holl ddata symudol, Wi-Fi, Bluetooth, VPN gosodiadau o'ch iPhone. Trwy glirio pob gosodiad rhwydwaith ar unwaith, gallwch weithiau drwsio mater meddalwedd trafferthus.

Agor Gosodiadau a gwasgwch Cyffredinol> Ailosod> Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith . Tap Gosodiadau rhwydwaith Ailosod i gadarnhau eich penderfyniad.

ailosod, yna ailosod gosodiadau rhwydwaith ar eich iPhone

Rhowch eich iPhone yn y modd DFU

Adfer DFU yw'r adferiad iPhone dyfnaf. Mae pob llinell o god yn cael ei ddileu a'i ail-lwytho, gan ailosod eich iPhone i ddiffygion ffatri.

Gwnewch yn siŵr arbed copi wrth gefn o'ch iPhone cyn ei roi yn y modd DFU! Bydd popeth yn cael ei ddileu o'ch iPhone yn ystod y broses adfer DFU. Trwy arbed copi wrth gefn byddwch yn sicrhau na fyddwch yn colli unrhyw un o'ch lluniau, fideos a ffeiliau eraill sydd wedi'u cadw.

Pan fyddwch chi'n barod, edrychwch ar ein herthygl arall i ddysgu sut i roi eich iPhone yn y modd DFU a'i adfer.

Cysylltwch ag Apple neu'ch darparwr gwasanaeth symudol

Byddwch am gysylltu ag Apple neu'ch darparwr gwasanaeth diwifr os yw'ch iPhone yn dal i ddweud bod y diweddariad data symudol wedi methu ar ôl i chi adfer DFU. Efallai y bydd problem gyda'r modem y tu mewn i'ch iPhone.

Trefnwch apwyntiad yn eich Apple Tinda lleol i weld a all technegydd Apple eich helpu i ddatrys y broblem. Fodd bynnag, peidiwch â synnu os yw Apple yn dweud wrthych am gysylltu â'ch darparwr gwasanaeth diwifr. Gallai fod problem gymhleth gyda'ch cyfrif na all cynrychiolydd gwasanaeth cwsmeriaid ei ddatrys gan eich darparwr gwasanaeth diwifr yn unig.

Dyma'r rhifau ffôn gwasanaeth cwsmeriaid ar gyfer y pum darparwr gwasanaeth diwifr gorau yn yr Unol Daleithiau:

  1. AT&T : 1- (800) -331-0500
  2. Sbrint : 1- (888) -211-4727
  3. T-Symudol : 1- (877) -746-0909
  4. Cellog yr UD : 1- (888) -944-9400
  5. Verizon : 1- (800) -922-0204

Wedi'i ddiweddaru ac yn barod i fynd!

Rydych wedi trwsio'r broblem ar eich iPhone a gallwch wneud galwadau eto! Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i ddysgu'ch ffrindiau a'ch teulu beth i'w wneud pan fydd eu iPhone yn dweud bod Gwall Diweddaru Data Symudol. Mae croeso i chi adael unrhyw gwestiynau eraill sydd gennych chi am eich iPhone yn yr adran sylwadau isod.

ni all iphone ddod o hyd i fitbit

Diolch,
David L.