Ni all Fy iPhone Ddod o Hyd i'm Fitbit. Dyma The Real Fix!My Iphone Can T Find My Fitbit

Rydych chi wedi actifadu eich Fitbit ac yn gyffrous i ddechrau ei ddefnyddio, ond nid yw'ch iPhone yn ei gydnabod. Ni waeth beth rydych chi'n ceisio, ni allwch gysylltu'ch dyfeisiau. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch beth i'w wneud pan na all eich iPhone ddod o hyd i'ch Fitbit !Os na all eich ffôn ddod o hyd i'ch Fitbit: datrysiadau cyflym

Dyma ychydig o bethau y gallwch eu gwneud i sicrhau y bydd eich Fitbit a'ch iPhone yn cysylltu'n iawn. Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr bod eich iPhone a'ch Fitbit o fewn ystod o ddeg troedfedd ar hugain neu lai. Mae'r cam hwn yn bwysig oherwydd os nad yw'ch iPhone a'ch Fitbit o fewn deg troedfedd ar hugain, efallai na fyddan nhw'n gallu cysylltu â'i gilydd.Nesaf, gwiriwch ddwywaith bod iPhone Bluetooth ymlaen. Bluetooth yw'r dechnoleg y mae eich iPhone yn ei defnyddio i gysylltu â dyfeisiau eraill yn ddi-wifr.

Ar agor Gosodiadau a thapio Bluetooth . Bydd hyn yn mynd â chi i dudalen arall lle gallwch chi dapio'r llithrydd i alluogi neu analluogi'r cysylltiad Bluetooth, gweld dyfeisiau rydych chi wedi cysylltu â nhw, a gweld dyfeisiau eraill yn eich ystod.ni all gysylltu â siop app

Er mwyn sicrhau bod y broses baru yn mynd yn llyfn, gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n gysylltiedig ag unrhyw ddyfeisiau Bluetooth eraill. Gall cysylltu â dyfeisiau Bluetooth lluosog ar yr un pryd ymyrryd â gallu eich iPhone i baru â'ch Fitbit.

Ail-ddilysu gradd seicoleg yn yr Unol Daleithiau

Ar y Bluetooth tudalen i mewn Gosodiadau gwiriwch a yw'ch iPhone wedi'i gysylltu â dyfais arall. Os yw'ch iPhone wedi'i gysylltu â dyfeisiau eraill, cliciwch y botwm gwybodaeth ar ochr dde'r ddyfais a thapio Datgysylltwch .Trowch Bluetooth i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

Os na all eich iPhone ddod o hyd i'ch Fitbit o hyd, ceisiwch droi Bluetooth i ffwrdd ac yn ôl ymlaen eto. Bydd hyn yn ailosod y cysylltiad a gobeithio'n caniatáu i'ch Fitbit gysylltu. Mae hon yn broses hawdd - agored Gosodiadau a thapio Bluetooth . Tapiwch y llithrydd ddwywaith i'w ddiffodd ac yna yn ôl ymlaen eto.

Caewch ac Ailagor yr App Fitbit

Mae ailosod eich cysylltiad Bluetooth yn un ffordd i ddatrys problemau, ond os nad yw hyn yn gweithio, yna ceisiwch gau ac ailagor yr app Fitbit. Yn debyg i ailosod y cysylltiad Bluetooth, bydd hyn yn ailosod y cais ac yn rhoi cychwyn newydd iddo.

Yn gyntaf, mae'n rhaid i chi agor switcher yr app. Os oes botwm Cartref ar eich iPhone, pwyswch ddwywaith arno. Os nad oes botwm Cartref ar eich iPhone, codwch o'r gwaelod i ganol y sgrin. Yn olaf, swipe yr app Fitbit i fyny ac oddi ar ben y sgrin.

Gwiriwch Am Ddiweddariadau App Fitbit

Weithiau ni all eich iPhone ddod o hyd i'ch Fitbit oherwydd nad ydych wedi gosod y fersiwn fwyaf diweddar o'r app Fitbit. I wirio am ddiweddariad app, agorwch y Siop app a thapio eicon Cyfrif yng nghornel dde uchaf y sgrin. Sgroliwch i lawr i'r adran Diweddariadau a thapio Diweddariad i'r dde o'r app Fitbit os oes un ar gael.

Gwiriwch Am Ddiweddariad iOS

Mae hefyd yn syniad da gweld a yw'ch iPhone yn gyfredol, gan y gall meddalwedd sydd wedi dyddio achosi amrywiaeth o wahanol broblemau.

I wirio a oes angen diweddariad iOS arnoch, agorwch Gosodiadau ac ewch i cyffredinol , yna dewiswch Diweddariad Meddalwedd . Bydd y dudalen hon yn dweud wrthych a oes angen i chi ddiweddaru eich iOS. Mae yna opsiwn hyd yn oed i droi Diweddariadau Awtomatig ymlaen i sicrhau na fyddwch chi byth yn colli un.

sut i ailgychwyn eich oriawr afal

Ailgychwyn Eich iPhone A Fitbit

Os ydych chi'n dal i redeg i broblemau ac nad yw'ch iPhone wedi cysylltu â'ch Fitbit, yna efallai y bydd angen i chi ailgychwyn y ddau.

I ailgychwyn eich iPhone, daliwch y botwm cloi i lawr ac un o'r botymau cyfaint ar yr un pryd, yna dewiswch Sleid i Power Off . Os oes gennych iPhone 8 neu'n gynharach, yna daliwch y botwm cartref a chloi i lawr ar yr un pryd. Unwaith y bydd y ffôn i ffwrdd, arhoswch tua 30 eiliad, a'i droi yn ôl ymlaen eto trwy ddal y botwm pŵer i lawr.

Mae ailgychwyn eich Fitbit yn wahanol, yn dibynnu ar y fersiwn sydd gennych. Mae llawer yn cynnwys codi tâl ar eich Fitbit ar yr un pryd, felly gwnewch yn siŵr bod gennych fynediad i'ch cebl gwefru a phorthladd cyn i chi ddechrau'r ailgychwyn. I gael gwybodaeth benodol ar sut i ailgychwyn pob cyfres Fitbit, edrychwch ar yr erthygl hon sy'n manylu ar y camau.

Anghofiwch Eich Fitbit Fel Dyfais Bluetooth

Datrysiad arall y gallwch roi cynnig arno, os na all eich iPhone ddod o hyd i'ch Fitbit, yw anghofio'ch Fitbit fel dyfais Bluetooth yn eich Gosodiadau iPhone, ac yna ei ailgysylltu trwy'r app Fitbit. I wneud hyn, agorwch eich Gosodiadau cais ac ewch i Bluetooth . O dan Fy Nyfeisiau , dewiswch eich Fitbit trwy dapio'r eicon gwybodaeth ar yr ochr dde, yna cliciwch Anghofiwch y Dyfais hon .

Nesaf, ewch i'ch app Fitbit a chychwyn y broses sefydlu ar gyfer cysylltu'r ddyfais. Dylai hyn ysgogi neges destun, yn gofyn am ganiatáu i'ch dyfais Fitbit baru â'ch ffôn. I wneud hynny, tapiwch Pâr .

fideos youtube ddim yn chwarae ar iphone

Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith Eich iPhone

Os nad yw'r holl uchod yn helpu ac nad yw'ch iPhone yn dal i gysylltu â'ch Fitbit, y cam datrys problemau olaf fyddai ailosod Gosodiadau Rhwydwaith eich iPhone. Bydd hyn yn ailosod eich Wi-Fi, Bluetooth, a Rhwydweithiau Cellog, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cofio'ch holl gyfrineiriau. I ailosod eich Gosodiadau Rhwydwaith, agorwch Gosodiadau a dewis cyffredinol , yna Ail gychwyn , ac yn olaf Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith .

Nawr Gall Eich Ffôn Gysylltu â'ch Fitbit

Gobeithio, mae'r camau datrys problemau hyn wedi helpu i gysylltu eich iPhone a'ch Fitbit. Mae'n rhwystredig pan gewch chi Fitbit newydd, ac nid yw'ch iPhone yn cysylltu ag ef, ond nawr rydych chi'n gwybod beth i'w wneud! Gobeithiwn fod yr erthygl hon o gymorth i chi, mae croeso i chi adael unrhyw sylwadau neu gwestiynau sydd gennych isod. Diolch am ddarllen!