Botymau Cyfrol iPad Yn Sownd Neu Ddim yn Gweithio? Dyma The Real Fix!Ipad Volume Buttons Stuck

Nid yw'r botymau cyfaint ar eich iPad yn gweithio'n iawn ac nid ydych yn siŵr pam. Rydych chi'n cael trafferth addasu cyfaint eich iPad ac mae'n dechrau mynd yn rhwystredig. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch beth i'w wneud pan fydd eich botymau cyfaint iPad yn sownd neu ddim yn gweithio !Defnyddiwch y Llithrydd Cyfrol Yn Yr App Gosodiadau

Pan nad yw'r botwm cyfaint yn gweithio gallwch barhau i addasu cyfaint yr iPad yn yr app Gosodiadau. Mynd i Gosodiadau -> Swnio a llusgwch y llithrydd i'ch cyfaint a ddymunir. Po bellaf y byddwch chi'n ei lusgo'n iawn, po uchaf y bydd eich iPad yn chwarae synau.gweld rhywun yn feichiog mewn breuddwyd

Defnyddiwch AssistiveTouch

Gallwch hefyd addasu'r cyfaint ar eich iPad gan ddefnyddio'r botwm AssistiveTouch. I droi AssistiveTouch ymlaen, ewch i Gosodiadau -> Hygyrchedd -> Cyffwrdd -> AssistiveTouch . Nesaf, trowch y switsh nesaf at AssistiveTouch. Pan wnewch chi, bydd botwm rhithwir yn ymddangos ar arddangosfa eich iPad.Unwaith y bydd y botwm yn ymddangos, tapiwch arno a tapiwch Dyfais . Yma, fe welwch yr opsiwn i droi'r gyfrol i fyny neu i lawr.

yn gallu cyrchu siop app

Mynd i'r afael â'r Broblem Go Iawn

Mae'r llithrydd cyfaint yn Settings a AssistiveTouch ill dau yn atebion dros dro ar gyfer problem yr ydych chi am ei datrys yn barhaol mae'n debyg. Cyn y gallwn ddatrys y broblem, yn gyntaf mae'n rhaid i chi ddarganfod pa fath o botwm cyfaint rydych chi'n delio ag ef. Mae dwy broblem unigryw:  1. Mae'r botymau cyfaint yn hollol sownd, felly ni allwch hyd yn oed eu pwyso i lawr.
  2. Nid yw'r botymau cyfaint yn sownd, ond pan fyddwch chi'n eu pwyso, does dim yn digwydd.

Gan fod y rhain yn broblemau gwahanol gyda set wahanol o atebion, byddaf yn mynd i'r afael â nhw un ar y tro. Dechreuaf gyda senario 1, felly os yw senario 2 yn cynrychioli problem eich iPad, gallwch hepgor ychydig.

Mae'r Botymau Cyfrol iPad Yn Sownd!

Yn anffodus, os yw'ch botymau cyfaint iPad yn sownd, nid oes llawer y gallwch ei wneud gan nad yw'r broblem yn gysylltiedig â meddalwedd. Un peth yr wyf yn argymell ei wneud yw dileu achos eich iPad. Yn aml weithiau, gall achosion rhad wedi'u gwneud o rwber jamiwch y botymau cyfaint iPad a'r botwm pŵer .

Os yw'r botymau cyfaint yn dal yn sownd ar ôl i chi ddileu'r achos, mae'n debyg y bydd yn rhaid i chi atgyweirio'ch iPad. Neidio i lawr i'r adran 'Atgyweirio Eich iPad' i ddysgu am eich opsiynau atgyweirio gorau!

beth mae'n ei olygu pan welwch bry cop

Pan fyddaf yn pwyso i lawr y botymau cyfrol, does dim yn digwydd!

Os na fydd unrhyw beth yn digwydd pan fyddwch yn pwyso botymau cyfaint yr iPad i lawr, yna efallai na fydd angen eu hatgyweirio. Mae'n bosibl iawn bod eich iPad yn profi mater meddalwedd.

Yn gyntaf, ceisiwch ailosod eich iPad yn galed, a fydd yn gorfodi eich iPad i ddiffodd ac yn ôl yn gyflym. Os nad yw'r botymau cyfaint yn gweithio oherwydd damwain meddalwedd, bydd hyn yn datrys y broblem.

I ailosod eich iPad yn galed, pwyswch a dal y botwm Cartref a'r botwm pŵer ar yr un pryd nes bod y sgrin yn troi'n ddu a bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin. Rhyddhewch y ddau fotwm cyn gynted ag y bydd logo Apple yn ymddangos.

itunes ddim yn canfod iphone 7

Weithiau mae'n rhaid i chi ddal y botwm pŵer a'r botwm Cartref ar gyfer 25 - 30 eiliad , felly byddwch yn amyneddgar a daliwch gafael!

Os nad yw'r botymau cyfaint yn dal i weithio unwaith y bydd eich iPad yn troi yn ôl ymlaen, symudwch ymlaen i'n cam datrys problemau meddalwedd terfynol: adfer y DFU.

Rhowch Eich iPad yn y modd DFU

Mae DFU yn sefyll am Device Firmware Update a dyma'r math dyfnaf o adfer y gallwch chi ei wneud ar iPad. Mae'n bwysig eich bod chi'n perfformio adferiad DFU, nid adferiad rheolaidd oherwydd bod adferiad DFU yn diweddaru'r firmware - y cod sy'n gyfrifol am reoli caledwedd eich iPad. Edrychwch ar ein fideo ar YouTube i ddysgu sut i roi eich iPad yn y modd DFU ac adfer!

Atgyweirio Eich iPad

Os nad yw adferiad DFU wedi trwsio neu'ch iPad, neu os yw ei fotymau cyfaint yn dal yn sownd, bydd yn rhaid i chi atgyweirio'ch iPad. Os ydych chi'n bwriadu mynd â'ch iPad i'ch Apple Store lleol, rydyn ni'n argymell amserlennu apwyntiad yn gyntaf felly does dim rhaid i chi aros o gwmpas. Rydym hefyd yn argymell Pwls , gwasanaeth atgyweirio ar-alw trydydd parti. Maen nhw'n anfon technegydd wedi'i fetio i gwrdd â chi yn eich tŷ, gweithle, neu siop goffi leol.

Trowch i fyny'r gyfrol!

Mae botymau cyfaint eich iPad yn gweithio unwaith eto, neu mae gennych opsiwn atgyweirio rhagorol a all eu trwsio cyn gynted â phosibl. Os oes gennych gwestiynau o hyd ynglŷn â beth i'w wneud pan fydd botymau cyfaint eich iPad yn sownd neu ddim yn gweithio, mae croeso i chi eu gofyn yn yr adran sylwadau isod!

Diolch am ddarllen,
David L.