Llefarydd iPhone Ddim yn Gweithio? Dyma The Real Fix!Iphone Speaker Not Working

Pan fydd siaradwr iPhone yn stopio gweithio, felly hefyd lawer o'r nodweddion sy'n gwneud yr iPhone mor wych. Mae'r gerddoriaeth yn stopio chwarae, ni allwch wneud galwadau gan ddefnyddio'r ffôn siaradwr, ac nid ydych yn clywed “ding” pan fyddwch chi'n derbyn neges destun neu e-bost, neu efallai bod eich siaradwr iPhone wedi'i gymysgu. Un peth yn sicr: Mae eich iPhone yn defnyddio ei siaradwr llawer . Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro beth i'w wneud pan nad yw siaradwr iPhone yn gweithio felly gallwch chi trwsio'r broblem er daioni .A yw Llefarydd fy iPhone wedi torri?

Ar y pwynt hwn, nid ydym yn gwybod. Wedi torri a Dim yn gweithio yn ddau beth gwahanol. Fe ddylech chi geisio gwneud prawf siaradwr iPhone dim ond i weld a fydd dim sain yn dod allan o'ch ffôn o gwbl neu ddim ond ychydig o synau. Profwch eich tonau ffôn, synau cyfryngau, a gwiriwch i weld a yw siaradwr eich iPhone ddim yn gweithio yn ystod galwadau.I benderfynu pam nid yw siaradwr eich iPhone yn gweithio, mae angen deall y ddau beth sy'n digwydd bob tro y mae eich iPhone yn gwneud sain:

pam na fydd itunes yn cydnabod fy iphone
  1. Meddalwedd: Mae meddalwedd eich iPhone yn penderfynu pa sain i'w chwarae a phryd i'w chwarae.
  2. Caledwedd: Mae'r siaradwr adeiledig ar waelod eich iPhone yn trosi cyfarwyddiadau'r feddalwedd yn donnau sain y gallwch eu clywed.Beth sy'n Achosi Siaradwyr iPhone i Stopio Gweithio?

Meddalwedd

Os yw'r feddalwedd yn camweithio, efallai na fydd eich iPhone yn anfon y signalau cywir at y siaradwr, felly nid yw'r siaradwr yn gweithio o gwbl neu mae siaradwr eich iPhone wedi'i gymysgu. Dyma'r newyddion da: Gellir datrys y mwyafrif o broblemau meddalwedd gartref . Yn anffodus, mae'r caledwedd yn stori wahanol.

Caledwedd

Y siaradwr iPhone yw un o'r cydrannau mwyaf dueddol o ddifrod ar iPhones. Mae siaradwyr yn gwneud tonnau sain pan fydd darn tenau iawn o ddeunydd yn dirgrynu'n gyflym iawn, iawn. Os yw'r deunydd wedi'i ddifrodi i mewn unrhyw ffordd, gall eich siaradwr iPhone roi'r gorau i weithio'n gyfan gwbl, dechrau gwneud synau statig, neu gwnewch eich Siaradwr iPhone yn muffled.Pan oeddwn i'n gweithio gyda chwsmeriaid â phroblemau siaradwr, byddwn i bob amser ceisiwch drwsio meddalwedd yr iPhone cyn ailosod y siaradwr ei hun. Mae meddalwedd yn rhad ac am ddim i'w drwsio ac nid yw siaradwyr, ond nid dyna'r unig reswm pam. Os oes yn problem meddalwedd, gallem ddisodli'r siaradwr dro ar ôl tro ac ni fyddai'r iPhone yn chwarae sain o hyd.

Mae hyn yn digwydd trwy'r amser i bobl sy'n disodli eu batris iPhone ac yn synnu pan fydd eu batri yn draenio yr un mor gyflym neu hyd yn oed yn gyflymach . Yn nes ymlaen, maen nhw'n sylweddoli y broblem draen batri yn cael ei achosi gan feddalwedd ar hyd a lled.

Sut I Atgyweirio Problemau Llefarydd iPhone

1. Gwnewch yn siŵr nad yw eich iPhone yn dawel

Mae'n digwydd trwy'r amser. Daw cwsmer i mewn i'r Apple Store ac rydym yn trwsio'r broblem trwy droi i fyny'r cyfaint a fflipio'r switsh tawel i'r safle “Ring”. Edrychwch ar fy erthygl o'r enw Ni fydd fy iPhone yn canu os yw'ch siaradwr yn gwneud rhai swnio ond nid yw'n ffonio pan fyddwch chi'n derbyn galwad ffôn.

2. Gwnewch yn siŵr bod y gyfrol yr holl ffordd i fyny

Mae'n hawdd troi'r gyfrol yr holl ffordd i lawr ar eich iPhone yn ddamweiniol neu fflipio'r switsh distaw os ydych chi'n defnyddio achos mawr, swmpus. Datgloi eich iPhone a dal y botwm cyfaint i fyny nes bod eich iPhone wedi'i droi I gyd y ffordd i fyny. Rydw i wedi gweithio gyda chwsmeriaid sy'n dweud, “O! Roeddwn i'n meddwl tybed ble roedd y botymau cyfaint!

Os nad yw'r gyfrol yn troi i fyny hyd yn oed wrth i chi ddal y botwm cyfaint i lawr, agor yr app Gosodiadau a thapio Swnio a Haptics . Sicrhewch fod y switsh wrth ymyl Newid gyda Botymau yn cael ei droi ymlaen (byddwch chi'n gwybod ei fod ymlaen pan mae'n wyrdd).

Os trowch y gyfrol yr holl ffordd i fyny a'ch bod yn clywed sain yn chwarae'n dawel iawn, iawn, caiff eich siaradwr ei ddifrodi. Neidiwch i'r cam olaf i ddysgu am eich opsiynau atgyweirio.

sut i drwsio problemau sgrin gyffwrdd iphone

3. Gwnewch yn siŵr nad yw eich iPhone yn sownd ar y modd clustffonau

Pan fydd clustffonau wedi'u cysylltu â'ch iPhone, mae'r holl sain yn chwarae trwy'r clustffonau, nid y siaradwr. Dyma'r rhan anodd: Os yw eich iPhone yn meddwl mae clustffonau wedi'u plygio i mewn ond nid ydyn nhw, mae eich iPhone yn ceisio chwarae sain trwy glustffonau nid ydyn nhw yno .

Mae hyn fel arfer yn digwydd pan fydd darn o falurion neu ychydig bach o hylif yn mynd i mewn i'r jac clustffon ac yn “ffyliaid” yr iPhone i feddwl bod clustffonau wedi'u plygio i mewn. Os gwelwch Clustffonau o dan y llithrydd cyfaint pan fyddwch chi'n troi'r gyfrol i fyny neu i lawr, edrychwch ar fy erthygl amdani pam mae iPhones yn mynd yn sownd ar y modd clustffonau i ddarganfod sut i'w drwsio.

4. Gwnewch yn siŵr nad yw Sure Sound yn Chwarae Rhywle Arall (Ie, Hwn Yn gallu Digwydd)

Mae iPhones yn ailgysylltu ac yn chwarae sain yn awtomatig trwy siaradwyr Bluetooth, setiau teledu Apple, a dyfeisiau eraill cyn gynted ag y byddant yn dod mewn amrediad. Weithiau nid yw pobl yn sylweddoli bod eu iPhone yn chwarae sain trwy ddyfais arall yn eu tŷ neu eu car. Dyma ddwy enghraifft o sut y gall hyn ddigwydd:

  • Mae gennych chi Apple TV sydd wedi gwirioni ar eich teledu. Ar ryw adeg yn y gorffennol, roeddech chi'n arfer AirPlay i chwarae cerddoriaeth trwy'ch siaradwyr teledu. Pan ddewch adref, mae eich iPhone yn ailgysylltu â'r Apple TV ac yn parhau i ffrydio cerddoriaeth drwyddo - ond mae'r teledu, a'r siaradwyr, i ffwrdd.
  • Rydych chi'n defnyddio headset Bluetooth yn y car. Pan ewch chi yn y tŷ, mae siaradwr eich iPhone yn stopio gweithio yn sydyn - neu ydy e? Mewn gwirionedd, mae eich iPhone yn dal i chwarae sain trwy'r headset Bluetooth oherwydd i chi anghofio ei ddiffodd. (Gwyliwch allan am siaradwyr Bluetooth, hefyd!)

Er mwyn sicrhau nad yw'ch iPhone yn chwarae cerddoriaeth yn rhywle arall, byddwn yn diffodd Bluetooth, yn datgysylltu o ddyfeisiau AirPlay (fel eich Apple TV), ac yn ceisio chwarae sain eto. Gallwch chi gyflawni'r ddau gan ddefnyddio Canolfan Reoli ar eich iPhone.

I actifadu Canolfan Reoli, defnyddiwch eich bys i godi o waelod y sgrin. Tapiwch yr eicon Bluetooth (yn y blwch yng nghornel chwith uchaf y Ganolfan Reoli) i ddiffodd Bluetooth.

diflannodd lluniau o iphone 6s

diffodd bluetooth yn y ganolfan reoli

Nesaf, pwyswch a dal y canolbwynt cerddoriaeth yng nghornel dde uchaf y Ganolfan Reoli a thapio ar eicon AirPlay. Sicrhewch mai dim ond marc gwirio bach sydd wrth ymyl iPhone . Os yw'ch siaradwr yn dechrau gweithio eto, rydych chi wedi trwsio'ch iPhone ac wedi darganfod achos y broblem.

5. Adfer Eich iPhone

Nid oes ond un ffordd i fod hollol sicr mae eich siaradwr wedi torri, a hynny i adfer eich iPhone. Yn ôl i fyny eich iPhone yn gyntaf, yna dilynwch fy nghyfarwyddiadau yn fy erthygl am Sut I Adfer DFU iPhone , a dewch yn ôl yma pan fyddwch chi wedi gwneud.

Ar ôl i'r adfer ddod i ben, byddwch chi'n gwybod bron yn syth a yw'r broblem wedi'i datrys. Sicrhewch nad yw'ch iPhone yn y modd tawel (gweler cam 1) a bod y gyfrol yr holl ffordd i fyny (gweler cam 2). Dylech glywed cliciau bysellfwrdd cyn gynted ag y byddwch yn dechrau teipio'ch cyfrinair Wi-Fi neu Apple ID fel rhan o'r broses setup.

Os nad ydych yn dal i glywed unrhyw beth neu os yw siaradwr eich iPhone yn dal i gael ei gymysgu, rydym wedi dileu'r posibilrwydd mai meddalwedd eich iPhone oedd yn achosi'r broblem, ac yn anffodus, mae'n golygu bod eich siaradwr iPhone wedi torri. Ond peidiwch â digalonni - mae yna opsiynau da ar gael ar gyfer atgyweirio siaradwr iPhone.

6. Atgyweirio Eich Llefarydd iPhone

Os yw siaradwr eich iPhone wedi torri neu os yw'ch siaradwr iPhone wedi'i gymysgu neu os nad yw'n gweithio yn ystod galwadau, y newyddion da yw bod Apple yn gwneud disodli siaradwyr iPhone yn y Genius Bar a thrwy eu gwasanaeth atgyweirio post-mewn yn eu gwefan gymorth .

Mae yna ddewisiadau amgen llai costus hefyd: Un o'n ffefrynnau yw Pwls , gwasanaeth atgyweirio iPhone a fydd yn cwrdd â chi mewn lleoliad o'ch dewis mewn cyn lleied â 60 munud ac yn atgyweirio'ch iPhone yn y fan a'r lle. Mae Puls hefyd yn cynnig gwarant oes. Os ewch chi lwybr Apple Store, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud apwyntiad yn gyntaf, oherwydd maen nhw'n gallu ei gael a dweud y gwir prysur!

iPhone, Gallaf Eich Clywed!

Erbyn y pwynt hwn, rydyn ni naill ai wedi gosod meddalwedd eich iPhone neu rydyn ni wedi penderfynu nad yw siaradwr eich iPhone yn gweithio oherwydd problem caledwedd ac rydych chi'n gwybod sut i atgyweirio'ch iPhone. Os oes gennych amser, rhannwch sut y gwnaethoch sylweddoli gyntaf nad oedd eich siaradwr iPhone yn gweithio a pha atgyweiriad a weithiodd i chi yn yr adran sylwadau isod - bydd hynny'n helpu pobl eraill sydd â'r un broblem.

Diolch am ddarllen, a chofiwch ei dalu ymlaen,
David P.