Pam fod Wi-Fi yn cael ei lwydo ar fy iPhone? Dyma The Real Fix!Why Is Wi Fi Grayed Out My Iphone

Nid yw eich iPhone wedi bod yn cysylltu â rhwydweithiau Wi-Fi yr arferai gysylltu â nhw'n awtomatig. Fe wnaethoch chi agor Gosodiadau -> Wi-Fi i weld beth sy'n digwydd, a darganfod bod y botwm Wi-Fi wedi'i lwydo ac na allwch ei droi yn ôl.Os yw'r Bluetooth ar eich iPhone yn dangos yr olwyn nyddu yn Gosodiadau -> Bluetooth ac nad yw'n canfod unrhyw ddyfeisiau, gallai'r awgrymiadau yn yr erthygl hon ddatrys y broblem honno hefyd. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam fod Wi-Fi eich iPhone wedi'i llwydo a y camau y gallwch eu cymryd i drwsio'r Wi-Fi ar eich iPhone.Mae'r erthygl hon wedi'i hysbrydoli gan gwestiwn a gefais gan Robert yn ein Grŵp Facebook Help iPhone , lle rwy'n annog darllenwyr i ofyn cwestiynau am eu iPhones a dyfeisiau technoleg eraill. Postiodd Robert,

pam nad yw fy data symudol yn gweithio

“Mae'r botwm wifi wedi'i greyed-allan ac nid yw'n gweithio ac ni fydd Bluetooth yn gweithio chwaith (olwyn nyddu) A allwch chi helpu os gwelwch yn dda?'Robert, rwy'n sicr yn gobeithio hynny: Mae'r un hon wedi'i chysegru i chi!

Pam fod y Wi-Fi yn cael ei lwydo ar fy iPhone?

Yn fy mhrofiad i, mae botwm Wi-Fi llwyd fel arfer yn nodi problem caledwedd gyda'r antena Wi-Fi ar eich iPhone. Ar fodel Robert’s, iPhone 4S, mae’r antena Wi-Fi yn rhedeg yn uniongyrchol o dan y jack clustffon, ac yn aml weithiau gall rhywfaint o falurion neu ychydig o ostyngiad o hylif ei fyrhau.

Gall botwm Wi-Fi llwyd-lwyd effeithio ar unrhyw fodel o iPhone, gan gynnwys yr iPhone 4, iPhone 5, ac iPhone 6 yn ogystal â'r iPhone 7, iPhone 8, neu iPhone X, er nad oes gan yr un o'r fersiynau hyn jack clustffon .Sut Alla i Ddweud A yw Antena Wi-Fi fy iPhone yn cael ei ddifrodi?

Cymerwch flashlight a'i bwyntio i lawr y jack clustffon ar eich iPhone. Os gwelwch unrhyw falurion i mewn yno, ewch â brws dannedd (un nad ydych erioed wedi'i ddefnyddio) neu frwsh gwrth-statig a brwsiwch y gwn yn ysgafn. Os oes gennych iPhone 4 neu 4S, fe welwch ddot gwyn ar waelod y jack clustffon.

nid yw fy iphone4 yn canu

Y sticer crwn hwnnw yw un o'r dangosyddion cyswllt hylif y mae technolegau Apple yn eu defnyddio i benderfynu a yw hylif wedi dod i gysylltiad â'ch iPhone. Nid wyf yma i chwarae'r gêm bai, ond os yw'r dot gwyn hwnnw wedi troi'n goch, mae eich iPhone wedi dod i gysylltiad â hylif ar ryw adeg, a gall hynny egluro achos y mater.

Cyn i ni ddiystyru mater meddalwedd, ceisiwch ailosod y Gosodiadau Rhwydwaith ar eich iPhone trwy fynd i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith . Mae ailosod gosodiadau'r rhwydwaith yn adfer Wi-Fi eich iPhone, Bluetooth, Rhwydwaith Preifat Rhithwir , a gosodiadau rhwydwaith eraill i ddiffygion ffatri.

Cyn i chi wneud hynny, fodd bynnag, gwnewch yn siŵr eich bod yn adnabod eich cyfrineiriau Wi-Fi, oherwydd bydd ‘Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith’ yn eu dileu o’ch iPhone. Ar ôl i'ch iPhone ailgychwyn, bydd yn rhaid i chi ailgysylltu â'ch rhwydwaith Wi-Fi trwy fynd i Gosodiadau -> Wi-Fi.

ailosod gosodiadau rhwydwaith iPhone mewn app gosodiadau

Beth Os nad yw ‘Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith’ yn Trwsio Antena Wi-Fi fy iPhone?

Mae fy mhrofiad a'm perfedd yn dweud wrthyf y bydd eich antena Wi-Fi yn dal i gael ei dynnu allan ar ôl i'ch iPhone ailgychwyn, ac mae gennym fater caledwedd ar ein dwylo. Nid yw Apple yn atgyweirio antena Wi-Fi yn unig ar iPhone, felly mae antena Wi-Fi llwyd yn golygu y bydd yn rhaid i chi ailosod eich iPhone cyfan - os ewch chi trwy Apple. (Os ydych chi dan warant, ar bob cyfrif, ewch trwy Apple!)

Os nad ydych chi o dan warant, mae ailosod iPhone trwy'r Genius Bar neu AppleCare yn llawer yn rhatach na phrynu ffôn newydd am gost manwerthu, ond nid yw'n rhad o hyd. I ddechrau'r broses atgyweirio, ffoniwch eich Apple Store lleol a sefydlu apwyntiad gyda'r Genius Bar neu ewch i gwefan Apple Support i ddechrau'r broses atgyweirio ar-lein.

Beth Os nad wyf am gael iPhone Cyfan Newydd?

Os nad ydych chi eisiau gwanwynio am iPhone hollol newydd, mae yna yn opsiynau eraill y gallwch eu hystyried.

llinellau sgrin difrod dŵr iphone

Yn gyntaf, rwy'n argymell Pwls , cwmni atgyweirio sy'n anfon technegydd i'ch cartref neu'ch swyddfa a fydd yn trwsio'ch iPhone (ac weithiau am bris rhatach na'r hyn a gewch yn yr Apple Store!).

Rydym hefyd wedi darllen rhai atebion anhraddodiadol ar gyfer Wi-Fi llwyd ar iPhone, fel glynu'ch iPhone mewn oergell am 15 munud neu o dan lamp am 30 munud.

Eich Profiadau Gyda Thrwsio'r Wi-Fi Llwyd-Allan Ar iPhone

Wrth i'r erthygl hon lapio i fyny, byddwn i wrth fy modd yn clywed eich profiadau gyda thrwsio'r Wi-Fi ar eich iPhone personol yn yr adran sylwadau isod - yn enwedig os ydych chi wedi mynd cyn belled â glynu'ch iPhone yn yr oergell neu o dan lamp . Rwy'n hyderus y gallwn weithio gyda'n gilydd i ddatrys y broblem Wi-Fi llwyd ar eich iPhone, a byddaf o gwmpas i ateb eich cwestiynau wrth iddynt godi.

Pob hwyl,
David P.