Pam fod fy iPhone yn Dal i Ddatgysylltu â WiFi? Dyma’r Gwirionedd!Why Does My Iphone Keep Disconnecting From Wifi

Nid yw'ch iPhone yn aros yn gysylltiedig â WiFi ac nid ydych yn siŵr pam. Ni waeth beth rydych chi'n ceisio, mae eich iPhone yn parhau i gael ei ddatgysylltu o'r rhyngrwyd. Yn yr erthygl hon, byddaf dangos i chi beth i'w wneud pan fydd eich iPhone yn parhau i ddatgysylltu oddi wrth WiFi !Trowch Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

Yn gyntaf, ceisio troi Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl ymlaen. Efallai y bydd mân glitch cysylltedd sy'n cadw datgysylltu'ch iPhone o WiFi.Mynd i Gosodiadau -> Wi-Fi a thapio ar y switsh ar frig y sgrin i ddiffodd Wi-Fi. Tapiwch y switsh eto i droi Wi-Fi yn ôl.Trowch Eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

Mae troi eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen yn ffordd arall y gallwn fynd i'r afael â hi a cheisio datrys mân broblem feddalwedd. Mae diffodd eich iPhone yn caniatáu i'w holl raglenni gau i lawr a dechrau o'r newydd pan fyddwch chi'n troi'ch iPhone yn ôl ymlaen.

I ddiffodd iPhone 8 neu'n gynharach, pwyswch a dal y botwm pŵer nes bod “llithro i bweru” yn ymddangos ar y sgrin. Os oes gennych iPhone X neu'n hwyrach, pwyswch a dal y botwm ochr a'r botwm cyfaint i lawr nes bod “llithro i bweru” yn ymddangos.Sychwch yr eicon pŵer coch o'r chwith i'r dde i gau eich iPhone. Arhoswch ychydig eiliadau, yna pwyswch a dal y botwm pŵer (iPhone 8 neu'n gynharach) neu'r botwm ochr (iPhone X neu'n fwy newydd) nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin i droi eich iPhone yn ôl.

Ailgychwyn Eich Llwybrydd WiFi

Tra'ch bod chi'n ailgychwyn eich iPhone, ceisiwch ailgychwyn eich llwybrydd WiFi hefyd. Weithiau mae materion WiFi yn gysylltiedig â llwybrydd, nid yn gysylltiedig ag iPhone.

I ailgychwyn eich llwybrydd, dim ond ei ddad-blygio o'r wal a'i blygio'n ôl i mewn. Mae mor syml â hynny! Cymerwch gip ar ein herthygl arall am fwy camau datrys problemau llwybrydd Wi-Fi datblygedig .

Anghofiwch Eich Rhwydwaith WiFi ac Ailgysylltwch

Mae eich iPhone yn arbed gwybodaeth am eich rhwydwaith WiFi a sut i ymuno â'ch rhwydwaith WiFi pan fyddwch chi'n cysylltu ag ef am y tro cyntaf. Pan fydd y ffordd y mae eich iPhone yn cysylltu â'ch rhwydwaith WiFi yn newid, gall achosi amrywiaeth o broblemau.

Yn gyntaf, byddwn yn anghofio eich rhwydwaith WiFi, sy'n ei ddileu yn llwyr o'ch iPhone. Pan fyddwch chi'n ailgysylltu'ch iPhone â'ch rhwydwaith WiFi, bydd fel petaech chi'n cysylltu ag ef am y tro cyntaf!

I anghofio'ch rhwydwaith WiFi ar eich iPhone, ewch i Gosodiadau -> Wi-Fi a tapiwch y botwm gwybodaeth (edrychwch am y glas i) wrth ymyl enw eich rhwydwaith WiFi. Yna, tap Anghofiwch y Rhwydwaith hwn .

mae gwybodaeth wifi yn anghofio

Nawr bod eich rhwydwaith Wi-Fi wedi'i anghofio, ewch yn ôl i Gosodiadau -> Wi-Fi a dewch o hyd i enw eich rhwydwaith o dan Dewiswch Rwydwaith . Tap ar enw eich rhwydwaith, yna nodwch eich cyfrinair WiFi i ailgysylltu â'ch rhwydwaith WiFi.

Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith

Mae ailosod y gosodiadau rhwydwaith ar eich iPhone yn dileu ei holl leoliadau Wi-Fi, Bluetooth, Cellog, a VPN ac yn eu hadfer i ddiffygion ffatri. Mae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i chi ail-ymddangos cyfrineiriau Wi-Fi, ailgysylltu'ch dyfeisiau Bluetooth, a sefydlu'ch VPN eto os oes gennych chi un.

Os oes problem meddalwedd gyda gosodiadau Wi-Fi eich iPhone, bydd ailosod gosodiadau rhwydwaith fel arfer yn ei drwsio. Mynd i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Ailosod a thapio Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith . Yna, tap Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith eto i gadarnhau. Bydd eich iPhone yn cau i lawr, yn ailosod ei osodiadau rhwydwaith, ac yn troi yn ôl ymlaen.

DFU Adfer Eich iPhone

Os yw'ch iPhone yn dal i ddatgysylltu oddi wrth WiFi, mae'n bryd ei roi yn y modd DFU a'i adfer. Mae adferiadau DFU yn dileu wedyn yn ail-lwytho'r holl god ar eich iPhone, sy'n sicr o drwsio unrhyw broblem feddalwedd ddwfn. Edrychwch ar ein canllaw adfer DFU manwl i ddysgu sut i roi unrhyw iPhone yn y modd DFU !

Archwilio Opsiynau Atgyweirio

Mae'n bryd dechrau archwilio opsiynau atgyweirio os yw'ch iPhone yn dal i ddatgysylltu o'ch rhwydwaith WiFi. Mae'n bosibl bod yr antena sy'n cysylltu'ch iPhone â WiFi wedi'i ddifrodi, gan ei gwneud hi'n anodd i'ch iPhone gysylltu ac aros yn gysylltiedig â WiFi.

diweddariad iphone yn sownd wrth wirio'r diweddariad

Trefnwch apwyntiad yn eich Apple Store lleol os ydych chi'n bwriadu cael y Bar Athrylith edrychwch arno. Rydym hefyd yn argymell a cwmni atgyweirio ar alw o'r enw Puls , a all anfon technegydd ardystiedig atoch mewn cyn lleied ag awr.

Efallai y byddwch am geisio cysylltu â gwneuthurwr eich llwybrydd WiFi os ydych chi'n meddwl bod problem ag ef. Google enw gwneuthurwr eich llwybrydd ac edrychwch am rif cymorth i gwsmeriaid i gael y bêl i rolio.

Cysylltedd WiFi: Wedi'i Sefydlog!

Rydych chi wedi datrys y broblem gyda'ch iPhone ac nawr mae'n aros yn gysylltiedig â WiFi. Y tro nesaf y bydd eich iPhone yn parhau i ddatgysylltu oddi wrth WiFi, byddwch chi'n gwybod sut i ddatrys y mater! Gadewch unrhyw gwestiynau neu sylwadau eraill sydd gennych yn yr adran sylwadau i lawr isod.

Diolch am ddarllen,
David L.