iPhone Ringer Ddim yn Gweithio? Dyma The Real Fix!Iphone Ringer Not Working

Os ydych chi bob amser yn symud neu'n hynod brysur trwy gydol y dydd, rydych chi'n gwybod pa mor bwysig yw clywed testunau a galwadau pan ddônt drwodd. Fodd bynnag, er i chi wirio ddwywaith i sicrhau bod eich ringer ymlaen, rydych chi'n dal i fethu galwadau! Yn yr erthygl hon, Byddaf yn egluro beth i'w wneud pan nad yw eich ringer iPhone yn gweithio!Yn gyntaf, Gwiriwch The Basics

Er y gall hyn ymddangos fel dim meddwl, gwiriwch i sicrhau bod y switsh Ring / Silent ar ochr eich iPhone yn cael ei dynnu tuag at yr arddangosfa. Os yw wedi gwthio tuag at y cefn, mae eich iPhone wedi'i osod yn ddistaw. Tynnwch ef ymlaen i'w osod i ganu.Unwaith y byddwch yn siŵr ei fod ar fin canu, gwnewch yn siŵr bod y gyfrol yn cael ei throi i fyny. Gallwch wneud hyn mewn Gosodiadau neu trwy ddefnyddio'r botymau cyfaint ar ochr eich iPhone.

Os ydych chi am ddefnyddio'r botymau cyfaint i addasu'r cyfaint, gwnewch yn siŵr bod y bar cyfaint sy'n dod ar y sgrin yn dweud Ringer pan bwyswch arnynt. Os dywed Cyfrol , pen i Gosodiadau i addasu'r cyfaint ringer. 1. Mynd i Gosodiadau .
 2. Tap ar Swnio a Haptics .
 3. Sicrhewch “ Newid gyda Botymau ”Yn cael ei droi ymlaen.
 4. Gallwch ddefnyddio'r bar cyfaint ar y sgrin i addasu'r cyfaint ringer neu'r botymau cyfaint nawr.

Diffodd Peidiwch â Tharfu

Os yw'ch ringer ymlaen, ond mae Do Not Disturb hefyd yn cael ei droi ymlaen, ni fyddwch yn derbyn hysbysiadau am alwadau neu destunau. Y ffordd hawsaf o wybod a yw'ch iPhone yn y modd Peidiwch â Tharfu yw trwy chwilio am y lleuad yng nghornel dde uchaf yr arddangosfa.

Os oes gennych iPhone X neu fwy newydd, byddwch chi'n gwybod gweld eicon y lleuad pan fyddwch chi'n agor y Ganolfan Reoli.I ddiffodd Peidiwch â Tharfu, agorwch Gosodiadau a thapio Peidiwch â Tharfu. Os yw'r switsh yn cael ei droi ymlaen fel uchod, mae Peidiwch â Tharfu ymlaen. Gallwch chi dapio'r switsh i'w ddiffodd.

Gallwch hefyd ddiffodd Peidiwch â Tharfu yn y Ganolfan Reoli trwy dapio ar eicon y lleuad. Fe fyddwch chi'n gwybod bod Do Not Disturb ymlaen pan fydd yr eicon wedi'i oleuo yn y Ganolfan Reoli.

Datgysylltwch O Bluetooth

Mae'n bosibl bod eich iPhone wedi'i gysylltu â dyfais Bluetooth a bod eich galwadau a'ch testunau yn canu yno. Er mwyn ei ddatgysylltu, gwnewch hyn:

 1. Mynd i Gosodiadau .
 2. Tap Bluetooth .
 3. Gwiriwch i weld a ydych chi wedi cysylltu ag unrhyw ddyfeisiau.
 4. Os ydych chi, tap ar las i ar y dde.
 5. Tap Datgysylltwch .

Ailosod Pob Gosodiad

Os na weithiodd yr un o’r uchod i chi, gadewch inni geisio ailosod pob lleoliad. Bydd hyn yn ailosod popeth yn yr app Gosodiadau yn ôl i ddiffygion ffatri, a all yn aml drwsio mater meddalwedd dyfnach. I wneud hyn, dilynwch y cyfarwyddiadau hyn:

 1. Mynd i Gosodiadau .
 2. Tap cyffredinol .
 3. Sgroliwch i lawr a thapio Ail gychwyn .
 4. Tap Ailosod Pob Gosodiad .

Opsiynau Atgyweirio iPhone

Os nad yw hyn hyd yn oed yn gweithio, efallai y bydd gennych broblem fwy ar eich dwylo. Edrychwch ar ein herthygl ar beth i'w wneud os bydd siaradwr eich iPhone yn stopio gweithio neu sut i drwsio iPhone sy'n sownd yn y modd clustffon .

Os yw'n rhywbeth difrifol, efallai y bydd yn rhaid i chi fynd ag ef i Apple i'w atgyweirio. Gallwch wneud apwyntiad yn eich agosaf Bar Athrylith Afal . Opsiwn atgyweirio iPhone gwych arall yw Pwls , cwmni a fydd yn anfon technegydd ardystiedig yn uniongyrchol atoch chi!

Os oes gennych iPhone hŷn gyda siaradwr wedi torri, efallai yr hoffech ystyried uwchraddio. Mae gan iPhones mwy newydd siaradwyr stereo anhygoel. Edrychwch ar y Offeryn cymharu UpPhone i gymharu'r ffonau diweddaraf!

Allwch Chi Glywed Fi Nawr?

Gobeithio, nawr eich bod wedi cyrraedd diwedd yr erthygl hon, mae eich ringer iPhone yn gweithio eto! Ni fyddwch byth yn colli galwad neu destun pwysig arall eto. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ychwanegol, mae croeso i chi eu gadael yn y sylwadau isod!