Sut Ydw i'n Ailgychwyn iPhone Heb Y Botwm Pwer? Yr Atgyweiriad!

How Do I Restart An Iphone Without Power Button

Rydych chi am ailgychwyn eich iPhone, ond mae ei botwm pŵer wedi torri, jamio neu sownd. Mae ailgychwyn iPhone yn broses dau gam yn iOS 10, ac yn iOS 11 (sydd i fod i gael ei ryddhau y cwymp hwn), gallwch ailgychwyn eich iPhone trwy daro un botwm yn AssistiveTouch. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i ailgychwyn iPhone heb y botwm pŵer!Os yw'ch iPhone yn Rhedeg iOS 10

Os yw'ch iPhone yn rhedeg iOS 10, mae ailgychwyn iPhone heb botwm pŵer yn broses dau gam. Yn gyntaf bydd angen i chi ddiffodd eich iPhone, ac yna byddwch chi'n ei droi yn ôl ymlaen trwy ei blygio i rym. Nid yw hyn yr un peth ag ailosodiad caled, ond mae'n cyflawni'r un peth.Dylai hyn ateb un cwestiwn sydd gan lawer o bobl: Os yw'ch iPhone yn diffodd ac nad yw'r botwm pŵer yn gweithio, gallwch chi ei droi yn ôl ymlaen bob amser trwy blygio'ch iPhone i unrhyw ffynhonnell bŵer.

Gwneud Sure AssistiveTouch yn cael ei droi ymlaen

Er mwyn ailgychwyn iPhone heb y botwm pŵer, bydd angen i chi droi AssistiveTouch ymlaen. Mae AssistiveTouch yn creu botwm Cartref rhithwir sy'n ymddangos ar arddangosfa eich iPhone, gan roi ei holl ymarferoldeb i'ch iPhone hyd yn oed pan fydd ei fotymau corfforol wedi torri, jamio neu sownd.I droi AssistiveTouch ymlaen, agorwch y Gosodiadau ap a thapio Hygyrchedd -> AssistiveTouch . Yna, trowch y switsh nesaf at AssistiveTouch (byddwch chi'n gwybod ei fod ymlaen pan fydd y switsh gwyrdd ac wedi'i leoli ar y dde ).

Yn olaf, bydd y botwm rhithwir AssistiveTouch Home yn ymddangos ar arddangosfa eich iPhone, y gallwch ei lusgo unrhyw le ar sgrin eich iPhone.Sut i Ailgychwyn iPhone sy'n Rhedeg iOS 10

I ailgychwyn eich iPhone gan ddefnyddio iOS 10, tapiwch y botwm gwyn AssistiveTouch crwn ar y sgrin i agor y ddewislen AssistiveTouch. Os na welwch y botwm, ewch yn ôl i'r cam blaenorol a gwnewch yn siŵr bod AssistiveTouch yn cael ei droi ymlaen.

iphone 6 yn sownd wrth logo afal

Nesaf, tap Dyfais , ac yna pwyswch a dal y botwm Lock Screen yn AssistiveTouch yn union fel y byddech chi'n dal y botwm pŵer corfforol ar ochr eich iPhone. Ar ôl sawl eiliad o ddal y botwm Lock Screen, fe welwch llithro i bweru i ffwrdd ymddangos ar y sgrin. Defnyddiwch eich bys i llithro'r eicon pŵer o'r chwith i'r dde ar y sgrin ac aros i'ch iPhone ddiffodd.

I droi eich iPhone yn ôl ymlaen, plygiwch ef i mewn i unrhyw ffynhonnell bŵer , yn union fel y gwnewch chi i'w godi. Bydd logo Apple yn ymddangos ar y sgrin ar ôl eiliad neu ddwy a bydd eich iPhone yn troi ymlaen.

Os Rydych chi wedi Diweddaru Eich iPhone I iOS 11

Cyflwynwyd y gallu i ailgychwyn iPhone heb y botwm pŵer gyda'r diweddariad meddalwedd iOS 11. I ddiweddaru iOS ar eich iPhone, agorwch yr app Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd . Os oes diweddariad ar gael, tapiwch Dadlwytho a Gosod . Efallai y bydd y broses ddiweddaru yn cymryd amser hir, felly byddwch yn amyneddgar!

Sut i Ailgychwyn iPhone Heb Y Botwm Pwer Yn iOS 11

  1. Tapiwch y botwm rhithwir AssistiveTouch.
  2. Tap y Dyfais eicon .
  3. Tap y Mwy eicon .
  4. Tap y Ail-ddechrau eicon .
  5. Tap Ail-ddechrau pan fydd y rhybudd yn ymddangos ar arddangosfa eich iPhone.
  6. Diffoddwch eich iPhone, yna yn ôl ymlaen ar ôl tua 30 eiliad.

Dwi wedi Cael y Pwer!

Rydych nawr yn gwybod sut i ailgychwyn iPhone heb y botwm pŵer! Os yw'ch botwm pŵer wedi torri, gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych allan ein herthygl ar fotymau pŵer iPhone sownd i ddysgu am eich opsiynau atgyweirio gorau. Mae croeso i chi adael sylw i ni isod os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone, a pheidiwch ag anghofio rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol.

Diolch am ddarllen,
David L.