Ni fydd fy iPhone yn Diweddariad! Dyma The Real Fix.

My Iphone Won T UpdateRhowch Gynnig Ar Ein Hofferyn Ar Gyfer Dileu Problemau

Mae Apple newydd ryddhau diweddariad meddalwedd iPhone newydd ac rydych chi'n awyddus i roi cynnig ar yr holl nodweddion newydd y mae'n eu cynnwys. Rydych chi'n mynd i ddiweddaru'ch iPhone i'r fersiwn ddiweddaraf o iOS a BAM! Nid yw eich iPhone wedi diweddaru . Waeth faint o weithiau rydych chi'n ceisio, mae negeseuon gwall yn cadw i fyny neu mae'r broses yn syml yn stondinau, ac mae'n mynd yn gythryblus. Peidiwch â phoeni: Yn yr erthygl hon, rydw i'n mynd i ddangos i chi sut i drwsio iPhone nad yw wedi'i ddiweddaru .

alla i fwyta caws gafr wrth feichiog

Ni fydd Diweddariad Fy iPhone: Yn ôl i'r Hanfodion

Gall hyn ymddangos yn amlwg, ond gall ailgychwyn eich iPhone ddatrys problemau diweddaru. I wneud hyn, daliwch botwm pŵer eich iPhone i lawr nes bod y llithrydd “Slide to Power Off” yn ymddangos. Os nad oes botwm Cartref ar eich iPhone, pwyswch a dal y botwm ochr a'r botwm cyfaint naill ai.Sychwch y llithrydd o'r chwith i'r dde gyda'ch bys, arhoswch ychydig eiliadau i'ch iPhone bweru, a'i droi yn ôl ymlaen ar unwaith trwy ddal y botwm pŵer i lawr.

Gwnewch yn siŵr bod gennych chi ddigon o le am ddim

Nesaf, gwiriwch a oes gan eich iPhone ddigon o le i storio'r diweddariad. yn gyffredinol mae diweddariadau iOS yn gofyn am 750–800 megabeit o le am ddim cyn y gellir eu gosod. (Mae yna 1000 megabeit mewn 1 gigabeit, felly does dim llawer o le.)

I wirio faint o le sydd ar gael, gwnewch y canlynol:

 1. Ar agor Gosodiadau ar eich iPhone.
 2. Tap y cyffredinol .
 3. Sgroliwch i lawr a thapio Storio iPhone .
 4. Ar ben y sgrin, fe welwch faint o storio sydd ar gael ar eich iPhone. Os oes gennych chi fwy nag 1 GB (gigabeit) ar gael, yna mae gennych chi ddigon o le storio i ddiweddaru'ch iPhone.

Os nad yw iTunes yn Gweithio, Rhowch gynnig ar yr App Settings (ac Vice-Versa)

Mae dwy ffordd i ddiweddaru dyfais iOS: defnyddio iTunes neu o fewn yr app Gosodiadau. Os byddwch chi'n cael gwallau wrth ddefnyddio iTunes i ddiweddaru'ch iPhone, rhowch ergyd i'r app Gosodiadau. Os nad yw'r app Gosodiadau yn gweithio, ceisiwch ddefnyddio iTunes. Byddaf yn dangos i chi sut i wneud y ddau. Rwy'n argymell yn fawr gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone i iTunes neu iCloud cyn dechrau'r broses ddiweddaru.

Diweddaru Eich iPhone Yn iTunes

 1. Ar agor iTunes ar eich cyfrifiadur a plygiwch eich iPhone i mewn gan ddefnyddio'ch cebl Mellt (y cebl rydych chi'n ei ddefnyddio i wefru'ch iPhone).
 2. Cliciwch y iPhone botwm ar frig ffenestr iTunes.
 3. Cliciwch y Diweddariad botwm ar ochr dde'r sgrin.
 4. Cadarnhewch eich bod am ddiweddaru'ch iPhone trwy dapio Dadlwytho a Diweddaru.

Diweddaru Eich iPhone Mewn Darganfyddwr

Os yw'ch Mac yn rhedeg macOS Catalina 10.15 neu'n fwy newydd, byddwch chi'n defnyddio Finder yn lle iTunes wrth ddiweddaru'ch iPhone.

 1. Cysylltwch eich iPhone â'ch Mac gan ddefnyddio cebl Mellt.
 2. Darganfyddwr Agored.
 3. Cliciwch ar eich iPhone o dan Lleoliadau .
 4. Cliciwch Gwiriwch am y Diweddariad .

Diweddaru Eich iPhone Mewn Gosodiadau

 1. Lansiwch yr app Gosodiadau ar eich iPhone a thapio cyffredinol .
 2. Tap Diweddariad Meddalwedd.
 3. Plygiwch eich iPhone a tapiwch y Dadlwytho a Gosod botwm.

A yw Gweinyddion Apple wedi'u Gorlwytho?

Pan fydd Apple yn rhyddhau diweddariad iOS newydd, mae miliynau o bobl yn cysylltu eu iPhones â gweinyddwyr Apple i'w lawrlwytho a'i osod. Gyda’r holl bobl hynny yn cysylltu ar yr un pryd, efallai y bydd gweinydd Apple yn ei chael yn anodd cadw i fyny, a dyna’r rheswm pam na wnaeth eich iPhone ddiweddaru.

Gwelsom y broblem hon gyda diweddariad mawr mwyaf diweddar Apple: iOS 13. Cafodd miloedd o bobl amser caled yn gosod y diweddariad a gofyn i ni am help!

Felly, os ydych chi'n ceisio perfformio diweddariad mawr ar eich iPhone, cadwch mewn cof bod llawer o bobl eraill hefyd, felly weithiau mae'n rhaid i chi fod yn glaf bach! Ymweld Gwefan Apple’s i weld a yw eu gweinyddwyr yn gweithio'n iawn.

Fy iPhone Still Ddim yn Diweddariad!

Os nad yw'ch iPhone yn dal i gael ei ddiweddaru, mae'n bryd adfer eich iPhone yn iTunes. Sicrhewch fod copi wrth gefn o'ch ffôn cyn ei adfer, oherwydd byddwch chi'n dileu'r holl gynnwys a gosodiadau o'ch iPhone.

Adfer Eich iPhone

 1. Ar agor iTunes ar eich cyfrifiadur a plygiwch eich iPhone i mewn gan ddefnyddio'ch cebl Mellt.
 2. Cliciwch y iPhone botwm ar frig ffenestr iTunes.
 3. Cliciwch y Adfer botwm ar ochr dde'r ffenestr.
 4. Cadarnhau rydych chi am adfer eich dyfais yn y ffenestr naid. Bydd iTunes yn lawrlwytho'r fersiwn ddiweddaraf o iOS, yn dileu popeth o'ch iPhone, ac yn gosod fersiwn wedi'i diweddaru o iOS.

Help! A Restore Didn’t Work!

Os ydych chi'n dal i weld gwallau yn iTunes, dilynwch ein tiwtorial ar sut i DFU adfer eich iPhone . Mae hyn yn wahanol i adferiad traddodiadol oherwydd ei fod yn sychu'r holl feddalwedd a gosodiadau caledwedd o'ch ffôn. Fe'i gwelir yn aml fel y cam olaf wrth drwsio meddalwedd ar iPhone sownd. Os nad yw'r adferiad DFU yn gweithio, mae'n debyg bod problem caledwedd gyda'ch iPhone.

id galwr wedi'i rwystro ar iphone

Eich iPhone: Wedi'i ddiweddaru

Ac yno mae gennych chi: mae eich iPhone yn gorffen eto! Rwy'n gobeithio bod yr erthygl hon wedi eich helpu chi. Gadewch inni wybod pa atebion a weithiodd i chi yn yr adran sylwadau isod.