Beth Yw “Diweddariad Gosodiadau Cludwr” Ar iPhone? Dyma’r Gwirionedd!What Is Carrier Settings Update An Iphone

Rydych chi'n troi eich iPhone ymlaen ac yn gweld naidlen sy'n darllen, “Carrier Settings Update” ar unwaith. Iawn, mae gosodiadau newydd ar gael - ond beth mae'r neges hon yn ei olygu, ac a ddylech chi ei diweddaru? Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam ei fod yn dweud “Diweddariad Gosodiadau Cludwyr” ar eich iPhone , beth mae diweddariad gosodiadau cludwr yn ei wneud i'ch iPhone , a dangos i chi sut i wirio am ddiweddariadau gosodiadau cludwyr yn y dyfodol.Beth Yw 'Diweddariad Gosodiadau Cludwr'?

Pan welwch rybudd sy'n dweud “Diweddariad Gosodiadau Cludwyr” ar eich iPhone, mae'n golygu bod Apple neu'ch cludwr diwifr (Verizon, T-Mobile, AT&T, ac ati) wedi rhyddhau diweddariad gyda gosodiadau cludwyr newydd a fydd yn helpu i wella eich iPhone. gallu i gysylltu â rhwydwaith eich cludwr diwifr.uchel yn canu mewn clustiau yn ysbrydol

Er enghraifft, os ydych chi ar AT&T, efallai y byddwch chi'n gweld neges sy'n dweud “diweddariad cludwr AT&T” neu “diweddariad cludwr ATT”.

A yw'n Bwysig Diweddaru Gosodiadau Cludwyr Ar Fy iPhone?

Pan fydd eich cludwr diwifr yn diweddaru ei dechnoleg, mae'n rhaid i'ch iPhone ddiweddaru hefyd er mwyn cysylltu â'r dechnoleg newydd honno. Os na fyddwch yn cyflawni'r diweddariad gosodiadau cludwr, efallai na fydd eich iPhone yn gallu cysylltu â phopeth y mae eich cludwr diwifr yn ei gynnig. Felly, mae'n bwysig iawn sicrhau eich bod chi'n gwneud diweddariad gosodiadau cludwr ar gyfer eich iPhone yn 2020 ac yn gosod y gosodiadau cludwr newydd hynny.Ar ben hynny, gall diweddariad gosodiadau cludwr ar eich iPhone hefyd gyflwyno nodweddion newydd fel galw Wi-Fi neu lais-dros-LTE, neu drwsio chwilod meddalwedd a glitches sy'n achosi problemau i lawer o ddefnyddwyr iPhone.

Sut Ydw i'n Gwybod Os oes Diweddariad Gosodiadau Cludwr ar gael?

Pan fydd diweddariad gosodiadau cludwr ar gael, byddwch fel arfer yn derbyn pop-ups dyddiol ar eich iPhone sy'n dweud, “Diweddariad Gosodiadau Cludwyr: Mae gosodiadau newydd ar gael. Hoffech chi eu diweddaru nawr? ”

Ond beth os ti eisiau gwirio am ddiweddariad gosodiadau cludwr â llaw? Nid oes botwm “Check For Carrier Updates” yn unrhyw le ar eich iPhone. Fodd bynnag, mae ffordd arall i wirio:I wirio am ddiweddariad gosodiadau cludwr ar eich iPhone, agorwch y Gosodiadau ap a thapio Cyffredinol -> Amdanom. Os oes diweddariad gosodiadau cludwr ar gael ar eich iPhone, bydd pop-up yn ymddangos ar y sgrin yn gofyn a ydych chi am ddiweddaru. Os bydd 15-30 eiliad yn pasio ac nad oes naidlen yn ymddangos ar eich iPhone, mae hynny'n golygu ei bod yn debyg nad oes diweddariadau gosodiadau cludwyr newydd ar gyfer eich iPhone yn 2020.

Sut Ydw i'n Diweddaru Gosodiadau Cludwyr Ar Fy iPhone?

I ddiweddaru'r gosodiadau cludwr ar eich iPhone, tapiwch Diweddariad pan fydd y rhybudd yn ymddangos ar y sgrin. Yn wahanol i ddiweddariadau neu ailosodiadau eraill, ni fydd eich iPhone yn ailgychwyn ar ôl i'r gosodiadau cludwr gael eu diweddaru.

Sut i Wirio A yw Gosodiadau Cludwyr iPhone yn Ddiweddar

Os nad ydych yn siŵr a yw'r gosodiadau cludwr wedi'u diweddaru mewn gwirionedd ai peidio, gwnewch hyn:

  1. Trowch eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen eto trwy wasgu'r botwm pŵer tan llithro i bweru i ffwrdd yn ymddangos ar sgrin eich iPhone. Yna, swipe yr eicon pŵer coch o'r chwith i'r dde i gau eich iPhone i lawr.
  2. Arhoswch oddeutu 30 eiliad, a throwch eich iPhone yn ôl ymlaen trwy wasgu a dal y botwm pŵer nes bod logo Apple yn ymddangos yn uniongyrchol yng nghanol arddangosfa eich iPhone.
  3. Yna, agorwch y Gosodiadau ap a thapio Cyffredinol -> Am . Os nad yw rhybudd yn ymddangos ar y sgrin yn dweud bod diweddariad gosodiadau cludwr ar gael ar eich iPhone, mae hynny'n golygu bod eich gosodiadau cludwr yn gyfredol.

Gosodiadau Cludwyr: Wedi'i ddiweddaru!

Mae eich gosodiadau cludwr yn gyfredol a'r tro nesaf y byddwch chi'n gwybod beth mae'n ei olygu pan fydd iPhone yn dweud “Diweddariad Gosodiadau Cludwyr”. Rwyf wrth fy modd yn clywed gennych yn yr adran sylwadau isod, a pheidiwch ag anghofio dilyn Payette Forward ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol i gael y cynnwys iPhone gorau ar y rhyngrwyd!