Ni fydd fy iPhone yn Cyhuddo! Dyma The Real Fix.

My Iphone Won T ChargeRhowch Gynnig Ar Ein Hofferyn Ar Gyfer Dileu Problemau

Pan nad yw iPhone yn codi tâl, mae'n fargen fawr. Rwy'n gyn-weithiwr Apple, ac yn ystod fy nghyfnod yn yr Apple Store, roedd trwsio problemau codi tâl iPhone yn rhan fawr o fy ngwaith beunyddiol. Y newyddion da yw hynny gellir gosod mwyafrif y problemau codi tâl iPhone gartref . Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i drwsio iPhone nad yw'n codi tâl , cam wrth gam.

Tabl Cynnwys  1. Ailosod Caled Eich iPhone
  2. Gwiriwch Eich Cable Mellt Am Niwed
  3. Rhowch gynnig ar Gwefrydd iPhone Gwahanol
  4. Brwsiwch The Gunk Out Of Your iPhone’s Charging Port
  5. Rhowch Eich iPhone Mewn Modd DFU Ac Adfer
  6. Atgyweirio Eich iPhone

Gwybod Hwn Cyn i Chi Ddechrau

Un o'r cwestiynau mwyaf cyffredin y mae technolegau Apple yn ei dderbyn pan nad yw iPhone yn codi tâl yw hwn: “Os nad yw fy iPhone yn codi tâl, a oes angen batri newydd arnaf?”

pam wont fy ngwaith problemus

Er gwaethaf yr hyn y byddwch wedi'i ddarllen ar lawer o wefannau, yr ateb i'r cwestiwn hwn yw ddim! Mae yna lawer o wybodaeth anghywir allan yna, a dyna un o'r prif resymau roeddwn i eisiau ysgrifennu'r erthygl hon.

Fel cyn-dechnoleg Apple sydd â phrofiad o weithio gyda channoedd o iPhones na fyddai’n codi tâl, gallaf ddweud hynny wrthych ailosod batri yw'r peth anghywir llwyr i'w wneud .

Y gwir yw mai eich iPhone chi yw'r rhan fwyaf o'r amser meddalwedd - nid caledwedd - mae hynny'n atal eich iPhone rhag codi tâl. Os na fydd eich iPhone yn codi tâl, bydd gan 99% o'r amser, amnewid y batri sero effaith!

Mae meddalwedd iPhone yn penderfynu pryd i godi tâl ar eich iPhone

Ac, os oes yn problem caledwedd, mae'n llawer mwy tebygol bod y mater gyda'r porthladd gwefru ei hun - ond nid ydym yno eto.

Os byddai'n well gennych wylio na darllen, bydd ein fideo YouTube yn eich arwain trwy'r atgyweiria.

Sut I Atgyweirio iPhone Na Fydd Yn Codi Tâl

1. Ailosod Caled Eich iPhone

Weithiau mae'r ateb mor syml ag ailosod eich iPhone yn galed. Dyna'r peth cyntaf y byddai technoleg Apple yn ei wneud yn yr Apple Store, ac mae'n hawdd ei wneud gartref. Dyma sut:

Sut I Ailosod Caled Eich iPhone

FfônSut i Ailosod Caled
iPhone 6S, 6S Plus, SE, a modelau hŷnPwyswch a dal y botwm pŵer a'r Botwm cartref gyda'i gilydd nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin, ac yna gadewch i ni fynd.
iPhone 7 a 7 PlusPwyswch a dal y botwm pŵer a'r botwm cyfaint i lawr gyda'i gilydd nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin, ac yna gadewch i ni fynd.
iPhone 8, 8 Plus, X, XS, XS Max, ac XRMae tri cham: 1. Pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i fyny . 2. Pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i lawr . 3. Pwyswch a dal y botwm pŵer (a elwir y “botwm ochr” ar iPhone X) nes bod logo Apple yn ymddangos ar yr arddangosfa, ac yna gadewch i ni fynd.

Awgrym technoleg afal: Y camgymeriad # 1 y mae pobl yn ei wneud wrth geisio ailosod eu iPhone yn galed yw hynny nid ydynt yn dal y botymau i lawr yn ddigon hir. Ar iPhone 8 ac X, fodd bynnag, gwnewch yn siŵr eich bod yn pwyso'r ddau fotwm cyntaf yn gyflym iawn ac yn dal y botwm pŵer i lawr am amser hir. Weithiau gall y broses gymryd 20 eiliad neu fwy!

swyddi mewn miami ar gyfer Venezuelans

Os nad yw hynny'n gweithio, peidiwch â phoeni! Byddwn yn plymio i'r atebion caledwedd yn y cam nesaf.

2. Gwiriwch Eich Cable Mellt Am Niwed

Cymerwch olwg agos iawn ar ddau ben y cebl USB rydych chi'n ei ddefnyddio i wefru'ch iPhone. Apple’s mellt mae ceblau yn dueddol o fragu, yn enwedig ar y diwedd sy'n cysylltu â'ch iPhone. Os ydych chi'n gweld arwyddion gweladwy o draul, efallai ei bod hi'n bryd cael cebl newydd.

Sut y gallaf ddweud ai fy nghebl mellt yw'r rheswm pam nad yw fy iPhone yn gwefru?

Os nad oes unrhyw ddifrod gweladwy i du allan y cebl, ceisiwch blygio'ch iPhone i mewn i borthladd USB ar eich cyfrifiadur i wefru yn lle defnyddio'r addasydd wal a ddaeth gyda'ch iPhone. Os ydych chi eisoes yn gwefru'ch iPhone gan ddefnyddio'ch cyfrifiadur, ceisiwch ddefnyddio'r addasydd wal. Os yw'n gweithio mewn un lle ac nid yn y lle arall, nid eich cebl yw'r broblem.

Gallai hyn ymddangos yn amlwg, ond weithiau'r ffordd orau i benderfynu a oes gennych chi 'gebl drwg' yw ceisiwch wefru'ch iPhone gan ddefnyddio cebl ffrind . Os yw'ch iPhone yn dod yn ôl yn sydyn yn fyw ar ôl i chi ei blygio i mewn, rydych chi wedi nodi'r rheswm pam nad yw'ch iPhone yn gwefru - cebl diffygiol.

Peidiwch ag anghofio am warant eich iPhone!

Os yw'ch iPhone yn dal i fod dan warant, mae'r cebl USB (a phopeth arall yn y blwch iPhone) wedi'i orchuddio! Bydd Apple yn disodli'ch cebl mellt am ddim, cyhyd â'i fod mewn siâp gweddus.

Gallwch sefydlu ffurflen ar wefan cymorth Apple neu ffonio'ch Apple Store lleol i wneud apwyntiad gyda'r Genius Bar. Os penderfynwch fynd i'r Apple Store, mae bob amser yn syniad da cael apwyntiad yn y Genius Bar cyn i chi fynd i mewn. Yn y ffordd honno, does dim rhaid i chi aros yn unol - o leiaf ddim yn hir.

Gall ceblau trydydd parti godi problemau codi tâl iPhone

Daw un o’r rhesymau mwyaf cyffredin pam nad yw tâl iPhone yn dod o geblau gwefrydd iPhone 3ydd parti o ansawdd isel y mae pobl yn eu prynu mewn gorsafoedd nwy. Ydy, mae ceblau Apple yn ddrud, ond yn fy mhrofiad i, nid yw'r sgil-effeithiau $ 5 hynny byth yn dal i fyny fel y peth go iawn. Yno yn rhai da allan yna - mae'n rhaid i chi wybod pa rai i'w dewis.

Ceblau llai costus o ansawdd uchel wneud bodoli!

Os ydych chi'n chwilio am a cebl gwefru iPhone o ansawdd uchel amnewid mae hynny'n fwy gwydn nag Apple's, edrychwch ar ein ffefrynnau ar Amazon. Nid ceblau gorsafoedd nwy rhad mo'r rhain sy'n mynd i dorri mewn wythnos. Rwy’n caru’r cebl Mellt 6 troedfedd oherwydd ei fod yn ddigon hir i mi allu defnyddio fy iPhone yn y gwely.

pam nad yw fy neges llais yn gweithio

3. Rhowch gynnig ar Gwefrydd iPhone Gwahanol

Ydych chi'n gwefru'ch iPhone trwy ei blygio i'r wal, defnyddio gwefrydd car, mewn doc siaradwr, yn eich gliniadur, neu ryw ffordd arall? Mae yna llawer o wahanol ffyrdd i wefru iPhone.

Cofiwch mai eich meddalwedd iPhone sy’n dweud ‘Ie’ neu ‘Na’ i godi tâl pan fydd eich iPhone yn cysylltu ag affeithiwr. Os yw'r feddalwedd yn canfod amrywiadau pŵer, bydd yn atal eich iPhone rhag codi tâl fel mesur amddiffynnol.

Sut y gallaf ddweud ai fy gwefrydd yw'r rheswm pam nad yw fy iPhone yn codi tâl?

Byddwn yn gwneud yr un peth ag y gwnaethom pan wnaethom archwilio'ch cebl Mellt. Y ffordd symlaf i ddarganfod a yw'ch gwefrydd yn ddrwg yw rhoi cynnig ar un arall. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi cynnig ar fwy nag un oherwydd gall gwefrwyr fod yn bigog iawn.

Os na fydd eich iPhone yn gwefru gyda'r addasydd wal, ceisiwch ei blygio i mewn i borthladd USB ar eich cyfrifiadur. Os na fydd yn gwefru yn y cyfrifiadur, ceisiwch ei blygio i'r wal - neu rhowch gynnig ar borthladd USB gwahanol ar y cyfrifiadur. Os yw'ch iPhone yn gwefru gydag un addasydd ac nid y llall, yna eich gwefrydd yw'r broblem.

Mae gwefrwyr cyflym o ansawdd uchel allan yna, ond mae'n rhaid i chi fod yn ofalus

Os oes angen gwefrydd newydd arnoch chi, edrychwch ar y gwefryddion rydyn ni'n eu hargymell gan ddefnyddio'r un ddolen ag uchod (ar gyfer y cebl). Yr amperage uchaf a gymeradwyir gan Apple ar gyfer gwefryddion iPhone yw 2.1 amps. Yn wahanol i lawer o wefrwyr trydydd parti a all niweidio'ch iPhone, bydd y rhai hyn yn codi tâl ar eich iPhone yn gyflym ac yn ddiogel.

(Y gwefrydd iPad yw 2.1A ac mae Apple yn dweud ei fod yn iawn ar gyfer iPhones.)

Awgrym: Os ydych chi'n ceisio gwefru gan ddefnyddio bysellfwrdd Apple neu ganolbwynt USB, ceisiwch blygio'ch iPhone yn uniongyrchol i un o borthladdoedd USB eich cyfrifiadur. Mae'r holl ddyfeisiau sydd wedi'u plygio i mewn i hybiau USB (a bysellfyrddau) yn rhannu cyflenwad cyfyngedig o bŵer. Yn bersonol, rwyf wedi gweld problemau codi tâl iPhone yn digwydd oherwydd nad oedd digon o bŵer i fynd o gwmpas.

4. Brwsiwch y Gunk Allan o Borthladd Codi Tâl Eich iPhone

Defnyddiwch flashlight a chymerwch olwg agos ar y porthladd gwefru yng ngwaelod eich iPhone. Os gwelwch unrhyw falurion neu wn i mewn yno, gallai fod yn atal y cebl mellt rhag gwneud cysylltiad cadarn â'ch iPhone. Mae yna lawer o gysylltwyr i lawr yno (mae gan y cebl mellt 9), ac os yw'r un anghywir wedi'i gau i ffwrdd, ni fydd eich iPhone yn codi tâl o gwbl.

Os dewch chi o hyd i lint, gwn, neu falurion eraill ym mhorthladd gwefru eich iPhone, mae'n bryd ei frwsio allan. Mae angen rhywbeth arnoch chi nad ydyn nhw'n cynnal gwefr drydan neu'n niweidio'r electroneg yng ngwaelod eich iPhone. Dyma'r tric:

Gafaelwch mewn brws dannedd (un nad ydych erioed wedi'i ddefnyddio o'r blaen) a brwsiwch borthladd gwefru eich iPhone yn ysgafn. Pan oeddwn yn Apple, gwnaethom ddefnyddio brwsys gwrth-statig ffansi i wneud hyn (y gallwch eu cael ar Amazon am y nesaf peth i ddim), ond mae brwsys dannedd yn gweithio cystal.

Delio â difrod hylifol

Un o'r rhesymau mwyaf cyffredin pam nad yw gwefr iPhone yn cael ei ddifrodi yw difrod hylifol. Gall difrod hylifol fyrhau'r cysylltiadau ym mhorthladd gwefru eich iPhone achosi pob math o broblemau gyda'ch iPhone. Hyd yn oed os ydych chi wedi sychu'r porthladd ac wedi brwsio'r gwn allan, weithiau mae'r difrod eisoes wedi'i wneud.

5. Rhowch Eich iPhone Mewn Modd DFU Ac Adfer

Hyd yn oed os nad yw'ch iPhone yn codi tâl, efallai y bydd adferiad DFU yn dal i weithio! Rydych chi wedi dileu'r posibilrwydd o a syml problem meddalwedd ac edrych ar eich cebl USB, gwefrydd, a'r iPhone ei hun, felly mae'n bryd gwneud ymdrech o'r diwedd - y DFU yn adfer. Mae adferiad DFU yn fath arbennig o adfer (pan fyddwch chi adfer eich iPhone, rydych chi'n dileu popeth arno a'i adfer i leoliadau ffatri) a all ddatrys materion meddalwedd difrifol - os maent yn bodoli.

Edrychwch ar fy erthygl am sut i DFU adfer iPhone i ddysgu sut i roi eich iPhone yn y modd DFU, a chroesi'ch bysedd cyn i chi geisio. Pan oeddwn i'n gweithio i Apple, dyma'r peth cyntaf i mi roi cynnig arno, hyd yn oed pan oedd yn ymddangos bod y ffôn wedi'i ddifrodi. Mae siawns fach y bydd adferiad DFU yn dod ag iPhone anweithredol yn ôl yn fyw.

Os na fydd yn gweithio, dewch yn ôl yma i ddysgu am rai opsiynau atgyweirio gwych nad ydych efallai yn ymwybodol ohonynt.

6. Atgyweirio Eich iPhone

Os ewch i Apple Store i atgyweirio'ch iPhone a bu difrod hylif neu gorfforol i'r ffôn, yr unig opsiwn y gallant ei gynnig yw disodli'ch iPhone cyfan. Os nad oes gennych AppleCare +, gall hyn fynd yn ddrud ac yn gyflym. Os oedd gennych luniau, fideos, neu wybodaeth bersonol arall ar eich iPhone ac nad oedd eich iPhone yn codi tâl, bydd Apple yn dweud eu bod wedi mynd am byth. Yn ffodus, mae yna opsiynau eraill:

Opsiwn Atgyweirio arall

Os oes angen trwsio'ch iPhone heddiw, Pwls yn wasanaeth atgyweirio personol gwych, fforddiadwy. Byddant yn cwrdd â chi gartref neu leoliad o'ch dewis mewn cyn lleied â 60 munud.

Mae Puls yn cynnig gwarant oes ar rannau a llafur, a dim ond ar ôl iddynt gwblhau'r atgyweiriad y byddwch chi'n talu. Maent hefyd yn cynnig yr opsiwn i atgyweirio porthladd gwefru eich iPhone a chydrannau llai eraill nad yw Apple wedi cyffwrdd â nhw. Mae siawns y byddwch chi'n gallu adfer eich data ac arbed arian hefyd!

Tryloywder llawn: Rydym yn derbyn ffi atgyfeirio os byddwch chi'n dewis atgyweirio'ch iPhone gyda Puls. Wedi dweud hynny, rwy'n wirioneddol gredu mai nhw yw'r opsiwn gorau a hawsaf i lawer o bobl.

a allaf gael caws gafr wrth feichiog

Codi Tâl iPhone Unwaith eto!

Rwy'n gobeithio bod eich iPhone wedi dod yn ôl yn fyw a'ch bod chi ar eich ffordd yn ôl i wefr lawn. Byddwn i wrth fy modd yn clywed gennych chi am eich profiadau yn datrys problem codi tâl iPhone, ac rydw i yma i helpu ar hyd y ffordd.

Pob hwyl,
David P.