Hulu Ddim yn Gweithio Ar iPad? Dyma The Fix!Hulu Not Working Ipad

Rydych chi'n ceisio ffrydio Hulu ar eich iPad, ond mae'n ymddangos nad yw'n llwytho. Ni allwch oryfed yn eich hoff sioe ni waeth beth rydych chi'n ceisio. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem pan nad yw Hulu yn gweithio ar eich iPad !Ailgychwyn Eich iPad

Yn aml, gall perfformio ailgychwyn cyflym ar eich iPad ddatrys mân fylchau meddalwedd. Weithiau'r ateb gorau yw'r symlaf!Os oes botwm Cartref ar eich iPad, pwyswch a dal y botwm pŵer nes bod yr arddangosfa “sleid i bweru” yn ymddangos ar eich sgrin. Os nad oes botwm Cartref ar eich iPad, pwyswch a dal y botwm pŵer a'r botwm Cyfrol i Lawr yn lle. Yn y naill achos neu'r llall, yr eicon pŵer o'r chwith i'r dde i gau eich iPad i lawr.

Pwyswch a dal y botwm pŵer eto unwaith y bydd eich iPad wedi cael amser i gau i lawr yn llawn.Caewch ac Ailagor Ap Hulu

Mae'n bosib mai'r app Hulu, nid eich iPad, sy'n achosi'r broblem. Gall apiau brofi nifer o ddiffygion a allai beri iddynt roi'r gorau i weithio.

Os oes botwm Cartref ar eich iPad, pwyswch ddwywaith arno i agor switcher yr app. Swipe i fyny o'r ymyl waelod i ganol y sgrin i agor y switcher app ar iPad heb botwm Cartref.

Swipe Hulu i fyny ac oddi ar ben y sgrin i'w gau. Rydym yn argymell cau eich apiau eraill hefyd, oherwydd gallai un ohonynt fod yn achosi'r broblem. Arhoswch ychydig eiliadau cyn ailagor Hulu i weld a yw'n gweithio eto.sgrin gyffwrdd ar iphone ddim yn gweithio

Gwiriwch Gysylltiad Wi-Fi Eich iPad

Mae cysylltiad rhyngrwyd gwan yn rheswm cyffredin pam mae apiau ffrydio fideo fel Hulu yn stopio gweithio. Mae yna ychydig o bethau gwahanol y gallwch chi geisio datrys problemau gyda chysylltiad Wi-Fi eich iPad.

Trowch Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

Yr ateb cyflymaf a hawsaf i geisio yw troi Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl ymlaen ar eich iPad. Ar agor Gosodiadau a thapio Wi-Fi . Tapiwch y switsh unwaith i droi Wi-Fi i ffwrdd, yna tapiwch y switsh eto i'w droi yn ôl ymlaen.

amnewid sgrin ddu iphone 5

Anghofiwch Eich Rhwydwaith Wi-Fi

Bob tro y byddwch chi'n cysylltu â rhwydwaith Wi-Fi newydd, mae eich iPad yn gwneud cofnod o sut i gysylltu â'r rhwydwaith hwn yn y dyfodol. Am y rheswm hwn, dim ond unwaith y mae angen i chi roi cyfrinair Wi-Fi i mewn. Os newidiodd y broses, gallai fod yn atal eich iPad rhag cysylltu â Wi-Fi. Bydd anghofio am y rhwydwaith a'i sefydlu eto fel newydd yn rhoi cychwyn newydd i'ch iPad.

Ar agor Gosodiadau a thapio Wi-Fi . Tap y Botwm gwybodaeth (glas i) i'r dde o'ch rhwydwaith Wi-Fi. Tap Anghofiwch y Rhwydwaith hwn .

Ewch yn ôl i'r dudalen Wi-Fi yn Gosodiadau a thapio ar eich rhwydwaith eto. Rhowch eich cyfrinair Wi-Fi i ailgysylltu â'r rhwydwaith. Ceisiwch agor Hulu ar eich iPad eto i weld a oedd hyn yn datrys y broblem.

Camau Datrys Problemau Wi-Fi Mwy Uwch

Os ydych chi'n credu bod eich rhwydwaith Wi-Fi yn achosi'r broblem, edrychwch ar ein herthygl arall sy'n mynd yn fwy manwl ar sut i wneud hynny trwsio materion Wi-Fi iPad .

Gwiriwch Am Ddiweddariad iPadOS

Mae'n syniad da cadw'ch iPad yn gyfredol. Mae diweddariadau iPadOS yn cyflwyno nodweddion newydd ac yn clwtio unrhyw chwilod meddalwedd sy'n bodoli eisoes. Er mwyn sicrhau bod gan eich iPad y diweddariad meddalwedd diweddaraf posibl, agorwch Gosodiadau a thapio cyffredinol . Yna, tap Diweddariad Meddalwedd .

Tap Dadlwytho a Gosod os oes diweddariad ar gael.

Gwiriwch Am Ddiweddariad Ap Hulu

Yn yr un modd ag iPads a ffonau symudol, mae diweddaru eich apiau yn rheolaidd yn gam pwysig i sicrhau bod popeth yn parhau i weithio'n effeithlon ar eich dyfais. Mae'n bosibl nad yw Hulu yn gweithio ar eich iPad oherwydd mae angen ei ddiweddaru.

Agorwch y Siop app a thapio ar eicon eich cyfrif yng nghornel dde uchaf y sgrin. Sgroliwch i lawr i adran diweddariadau'r app a thapio Diweddariad os oes un ar gael ar gyfer Hulu.

Mae gennych hefyd yr opsiwn i ddiweddaru pob app ar yr un pryd trwy ddewis Update All. Er efallai na fydd hyn yn effeithio ar p'un a yw Hulu yn gweithio ar eich iPad ai peidio, mae'n ffordd dda o gael gwared ar griw o ddiweddariadau ap ar unwaith.

Dileu'r Ap Hulu A'i Ailosod

Weithiau, gall ffeiliau neu ddarnau o god fynd yn llygredig o fewn ap. Weithiau gall dileu'r app a'i ailosod fel rhywbeth newydd os yw'r broblem.

Pwyswch a dal eicon yr app Hulu nes bod y ddewislen yn ymddangos. Yna, tap Dileu Ap . Tap Dileu eto i gadarnhau eich penderfyniad. Peidiwch â phoeni - nid yw dileu'r app Hulu hefyd yn dileu eich cyfrif Hulu.

breuddwydio am gael eich pigo gan wenynen

Agorwch yr App Store a tap ar y tab Chwilio ar waelod y sgrin. Teipiwch Hulu i mewn, yna tapiwch y botwm Gosod ar ochr dde'r app. Bydd yn edrych fel cwmwl gyda saeth yn pwyntio i lawr oherwydd eich bod wedi gosod yr ap ar eich iPad o'r blaen.

Cysylltwch â Hulu Support

Mae'n bosibl nad yw Hulu yn gweithio ar eich iPad oherwydd problem gyda'ch cyfrif mai dim ond rhywun yn y gwasanaeth cwsmeriaid sy'n gallu ei ddatrys. Ymweld Gwefan gymorth Hulu’s i gael cefnogaeth ar-lein neu dros y ffôn.

Ailosod Pob Gosodiad Ar Eich iPad

Os yw'ch iPad wedi bod yn profi nifer o faterion yn ddiweddar, efallai yr hoffech chi geisio ailosod pob lleoliad. Mae hyn yn adfer popeth yn Gosodiadau i ddiffygion ffatri. Bydd eich papur wal, dyfeisiau Bluetooth, a rhwydweithiau Wi-Fi i gyd wedi diflannu.

sut i chwilio am apiau ar iphone

Er y bydd yn dipyn o drafferth sefydlu popeth eto, gall Ailosod Pob Gosodiad drwsio amrywiaeth o broblemau meddalwedd dwfn. Ar agor Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Pob Gosodiad . Tap Ailosod Pob Gosodiad eto i gadarnhau eich penderfyniad.

Bydd eich iPad yn diffodd, yn cwblhau'r ailosod, yna'n troi ymlaen eto.

DFU Adfer Eich iPad

Y cam olaf y gallwch ei gymryd i ddiystyru problem meddalwedd yw adfer DFU. Mae DFU yn sefyll am Ddiweddariad Cadarnwedd Dyfais. Dyma'r adferiad dyfnaf y gallwch ei berfformio ar iPad.

Mae pob llinell o god yn cael ei dileu a'i ailysgrifennu. Ar ôl gorffen, bydd fel petaech chi'n tynnu'ch iPad allan o'r bocs am y tro cyntaf.

Rydym yn argymell yn gryf wrth gefn eich iPad cyn rhoi yn y modd DFU. Fel arall, byddwch chi'n colli'ch lluniau, fideos, apiau, cysylltiadau a mwy.

Ar ôl i chi ategu eich iPad, edrychwch ar ein herthygl arall i ddysgu sut i wneud hynny rhowch eich iPad yn y modd DFU . Gall fod yn broses gymhleth, ond byddwn yn eich tywys trwy bob cam!

Hulu Ar iPad: Wedi'i Sefydlog

Mae iPads yn ddyfais wych ar gyfer ffrydio fideo, gan fod eu sgriniau mor fawr ac o ansawdd uchel. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i ddysgu'ch teulu a'ch ffrindiau beth i'w wneud pan nad yw Hulu yn gweithio ar eu iPad.

Beth yw dy hoff sioe Hulu? Gadewch inni wybod yn yr adran sylwadau isod!