Diweddaru Gosodiadau ID Apple Ar iPhone? Beth Mae'n Ei Olygu a Beth i'w Wneud!Update Apple Id Settings Iphone

Dywed eich iPhone “Diweddarwch Gosodiadau ID Apple” ac rydych chi am wrthod yr hysbysiad. Waeth beth ydych chi'n ei wneud, ni allwch ymddangos eich bod yn cael yr “1” coch, crwn hwnnw i ddiflannu. Byddaf yn eich helpu diweddaru gosodiadau ID Apple ar eich iPhone a dangos i chi sut i ddatrys y broblem os na fydd y neges hon yn diflannu .Pam fod fy iPhone yn dweud “Diweddaru Gosodiadau ID Apple”?

Dywed eich iPhone “Diweddarwch Gosodiadau ID Apple” oherwydd mae'n rhaid i chi fewngofnodi i'ch ID Apple eto i barhau i ddefnyddio rhai gwasanaethau cyfrif. Bydd diweddaru gosodiadau Apple ID yn caniatáu ichi barhau i ddefnyddio'r gwasanaethau hynny. Y rhan fwyaf o'r amser, mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi ail-ymddangos eich cyfrinair Apple ID ar eich iPhone!Beth i'w Wneud Pan Mae'n Dweud 'Diweddaru Gosodiadau ID Apple' Ar Eich iPhone

Agorwch yr app Gosodiadau a thapio ymlaen Diweddaru Gosodiadau ID Apple . Yna, tap Parhewch ar y sgrin nesaf. Rhowch eich cyfrinair Apple ID pan fydd y naidlen yn ymddangos ar y sgrin.cyfrol iphone 6s ddim yn gweithio

Y rhan fwyaf o'r amser, bydd yr hysbysiad “Diweddaru Gosodiadau ID Apple” yn diflannu ar ôl i chi nodi'ch cyfrinair Apple ID. Fodd bynnag, mewn achosion prin, ni fydd yr hysbysiad yn diflannu, ac efallai y byddwch hyd yn oed yn derbyn naidlen yn dweud bod gwall wedi digwydd. Daliwch ati i ddarllen i ddysgu sut i ddatrys y broblem hon!

A yw “Diweddaru Gosodiadau ID Apple” yn sownd?

Yn anffodus, mae'n debyg ichi ddod o hyd i'r erthygl hon oherwydd y neges Diweddaru Gosodiadau ID Apple yn sownd yn 2020. Os yw'r neges hysbysu pesky hon yn sownd ar eich iPhone, mae'n debyg oherwydd na ellir gwirio'ch ID Apple. Credwch fi - nid chi yw'r unig un sy'n delio â'r broblem hon!

Llawer o aelodau o'n Grŵp help iPhone daeth â'r mater hwn i'n sylw, a dyna pam yr oeddem am ysgrifennu'r erthygl hon ar eich rhan. Dilynwch y camau isod i ddarganfod a thrwsio'r gwir reswm pam nad yw'r hysbysiad Diweddariad Gosodiadau ID Apple wedi diflannu!Gwnewch yn siŵr eich bod wedi'ch llofnodi i mewn i'r ID Apple Cywir

Mae'n bosibl na ellir gwirio'ch ID Apple oherwydd eich bod wedi mewngofnodi i gyfrif ID Apple gwahanol ac felly'n nodi'r cyfrinair anghywir. Agorwch yr app Gosodiadau a thapio ar eich enw ar frig y sgrin i sicrhau eich bod wedi arwyddo i mewn i'r ID Apple cywir yn gyflym. Fe welwch yr Apple ID rydych chi wedi mewngofnodi iddo ar hyn o bryd ger canol y sgrin.

pam nad yw'r siop app yn gweithio

Edrychwch ar ein herthygl os oes angen help arnoch chi newid eich ID Apple !

Mewngofnodi Ac Yn Ôl i'ch ID Apple

Os ydych chi wedi mewngofnodi i'r ID Apple cywir, ceisiwch arwyddo allan ac yn ôl i mewn iddo. Ewch yn ôl i Gosodiadau -> Apple ID a sgroliwch yr holl ffordd i lawr i Llofnodi . Rhowch eich cyfrinair Apple ID a thapio Diffoddwch .

arwyddo allan o

Nesaf, tap Llofnodi yng nghornel dde uchaf y sgrin. Os ydych chi am gadw copi o'ch Apple News neu leoliadau eraill, trowch y switsh i'r dde o'r nodwedd oddi tano Cadwch Gopi o. Cadarnhewch eich penderfyniad trwy dapio Llofnodi pan fydd y pop-up yn ymddangos.

blociwch eich rhif ar iphone

Nawr eich bod chi wedi arwyddo, tapiwch Mewngofnodi i'ch iPhone ger brig yr app Gosodiadau. Rhowch eich e-bost a'ch cyfrinair Apple ID, yna tapiwch Mewngofnodi yng nghornel dde uchaf y sgrin i arwyddo yn ôl i iCloud. Os cewch eich annog i uno'ch data ag iCloud, rwy'n argymell tapio uno, dim ond i sicrhau nad ydych chi'n colli unrhyw wybodaeth bwysig.

Llongyfarchiadau - rydych chi wedi arwyddo i mewn i iCloud unwaith eto! Os yw'r gosodiadau Diweddaru Apple ID o hyd gan ddangos, symud ymlaen i'r cam olaf.

Gwiriwch Wasanaethau iCloud

Mae'n bosibl bod yr hysbysiad hwn yn sownd oherwydd bod gwasanaethau iCloud wedi'u hanalluogi dros dro ar gyfer cynnal a chadw arferol neu ddiweddariad system. Pan fydd hyn yn digwydd, efallai y cewch eich atal rhag mewngofnodi i'ch ID Apple fel rhagofal diogelwch. Gallwch chi gwirio statws system Apple ar eu gwefan!

pa mor hir mae'r broses ddinasyddiaeth yn ei gymryd

Gosodiadau ID Apple: Yn Ddiweddar!

Mae eich gosodiadau ID Apple yn gyfredol a bod yr hysbysiad annifyr wedi mynd am y tro. Y tro nesaf y mae'n dweud Diweddarwch Gosodiadau ID Apple ar eich iPhone, byddwch chi'n gwybod yn union beth i'w wneud! Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich ID Apple, mae croeso i chi adael sylw i lawr isod.

Diolch am ddarllen,
David L.