Skype ddim yn gweithio ar iPhone? Dyma'r ateb.

Skype No Funciona En Iphone

Rydych chi'n ceisio galw rhywun, ond nid yw Skype yn gweithio ar eich iPhone. Ni allwch wneud galwadau, sgwrs fideo, na negesu unrhyw un o'ch ffrindiau. Yn yr erthygl hon, egluraf ichi pam nad yw Skype yn gweithio ar eich iPhone a byddaf yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem .Sicrhewch fod gan Skype fynediad i'ch camera a'ch meicroffon

Ni fydd Skype yn gweithio ar iPhone oni bai eich bod yn rhoi caniatâd i'r ap gyrchu'r Camera Sgwrs Fideo a'r Meicroffon fel y gallwch siarad â'r person rydych chi'n ei alw.Mynd i Gosodiadau> Preifatrwydd> Meicroffon a gwnewch yn siŵr bod y switsh nesaf at Skype ymlaen.Yna ewch i Gosodiadau> Preifatrwydd> Camera a gwnewch yn siŵr bod y switsh nesaf at Skype ymlaen.

Bellach mae gan feicroffon a chamera eich iPhone fynediad i Skype! Os na fydd yn gweithio o hyd, symudwch ymlaen i'r cam nesaf.Gwiriwch y gweinyddwyr Skype

Weithiau bydd Skype yn damweiniau, gan ei gwneud yn amhosibl ei ddefnyddio i bawb. Gwiriwch y statws skype i sicrhau bod popeth yn normal. Os yw'r wefan yn dweud Gwasanaeth arferol , Mae Skype yn gweithio'n gywir.

statws skype gwasanaeth arferol

Caewch ac ailagor Skype

Efallai bod Skype wedi damwain ac wedi stopio gweithio. Mae cau ac ailagor Skype yn ffordd gyflym o ddatrys gwall cais.

Ar iPhone 8 neu'n gynharach, pwyswch y botwm Cartref ddwywaith i agor lansiwr yr ap. Yna swipe Skype i fyny ac oddi ar ben y sgrin.

Ar iPhone X neu'n hwyrach, trowch i fyny o'r gwaelod tuag at ganol y sgrin i agor lansiwr yr ap. Swipe Skype i fyny ac oddi ar ben y sgrin i'w gau.

Gwiriwch am ddiweddariad Skype

Efallai eich bod yn rhedeg fersiwn hen ffasiwn o Skype, a all achosi problemau. Mae bob amser yn syniad da diweddaru'ch ceisiadau pan fo hynny'n bosibl, oherwydd gall y diweddariadau hynny gywiro gwallau.

Ewch draw i'r App Store a thapio ar eicon y cyfrif yng nghornel dde uchaf y sgrin. Sgroliwch i lawr i weld a oes diweddariad Skype ar gael. Os felly, cyffwrdd I ddiweddaru wrth ymyl Skype.

Ailgychwyn eich iPhone

Mae ailgychwyn eich iPhone yn ateb cyflym ar gyfer amrywiaeth o fân broblemau meddalwedd. Mae rhaglenni a chymwysiadau sy'n rhedeg ar eich iPhone yn cau i lawr yn naturiol ac yn dechrau rhedeg eto pan fyddwch chi'n ei droi yn ôl ymlaen.

Pwyswch a dal y botwm pŵer (iPhone 8 ac yn gynharach) neu ar yr un pryd pwyswch a dal y botwm ochr a'r botwm cyfaint (iPhone X neu'n hwyrach). Rhyddhewch y botymau pan fydd y llithrydd pŵer yn ymddangos ar y sgrin. Llithro'r eicon pŵer o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone.

Gwiriwch eich cysylltiad â Wi-Fi a data symudol

Mae angen cysylltiad rhyngrwyd arnoch i ddefnyddio Skype. Sicrhewch eich bod wedi'ch cysylltu â Wi-Fi neu ddata symudol trwy agor Gosodiadau.

Os ydych chi'n defnyddio Wi-Fi, tapiwch Wi-Fi a gwnewch yn siŵr bod marc gwirio wrth ymyl enw eich rhwydwaith Wi-Fi.

Os ydych chi'n defnyddio data symudol, cyffwrdd Data symudol a gwnewch yn siŵr bod y switsh wrth ymyl Data symudol yn cael ei actifadu.

Gallwch chi ddweud yn gyflym os nad yw'ch iPhone wedi'i gysylltu â'r Rhyngrwyd trwy agor Safari a cheisio llywio tudalen we. Os nad yw'r dudalen we yn llwytho, nid yw'ch iPhone wedi'i gysylltu â'r Rhyngrwyd.

Edrychwch ar ein herthyglau eraill os ni fydd eich iPhone yn cysylltu â Wi-Fi neu Data symudol .

Dileu ac ailosod Skype ar eich iPhone

Pan fydd cais yn damweiniau'n rheolaidd, mae'n syniad da ei dynnu a'i ailosod. Efallai bod un neu fwy o'r ffeiliau cais wedi cael eu llygru. Bydd cael gwared ar y rhaglen a'i hailosod yn rhoi bywyd newydd i'r ap.

Pwyswch a dal yr eicon Skype nes bod y ddewislen yn ymddangos. Cyffwrdd Tynnu app , yna cyffwrdd Cael gwared i ddadosod Skype.

dileu skype ar iphone

Ewch i'r App Store a dewch o hyd i Skype. Tapiwch eicon y cwmwl i ailosod Skype ar eich iPhone.

Ailosod pob gosodiad

Mae ailosod pob gosodiad ar eich iPhone yn adfer popeth yn Gosodiadau i ddiffygion ffatri. Mae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i chi ail-nodi'ch cyfrineiriau Wi-Fi, ailosod eich papur wal iPhone, ailgysylltu'ch dyfeisiau Bluetooth, ac ati.

pam nad yw'n fy dirgrynu ffôn

Dim ond os ydym yn argymell gwneud y cam hwn mewn gwirionedd mae gennych chi broblemau meddalwedd eraill gyda'ch iPhone . Y rhan fwyaf o'r amser, mae materion ynysig gyda chais yn gysylltiedig â'r cais ei hun, ac ni fydd ailosod pob lleoliad yn datrys y broblem.

Agor Gosodiadau a thapio Cyffredinol> Ailosod> Ailosod Gosodiadau . Cyffwrdd helo pan fydd y rhybudd cadarnhau yn ymddangos ar y sgrin. Efallai y bydd angen i chi nodi'ch cyfrinair.

Bydd eich iPhone yn cau i lawr, yn ailgychwyn, ac yna'n troi ymlaen eto.

Mae Skype yn gweithio eto!

Rydych chi wedi datrys y broblem ac mae Skype yn gweithio eto. Mae'n rhwystredig pan nad yw Skype yn gweithio ar iPhone, ond nawr rydych chi'n gwybod beth i'w wneud rhag ofn y bydd yn digwydd eto. Oes gennych chi unrhyw gwestiynau Skype eraill? Gadewch nhw yn yr adran sylwadau isod.