Niwed Dŵr iPhone: Canllaw Ultimate Ar Sut I Atgyweirio Niwed HylifIphone Water Damage Ultimate Guide How Fix Liquid Damage

Gall cymryd y camau cyntaf cywir fod y gwahaniaeth rhwng bywyd a marwolaeth ar gyfer iPhone â difrod hylifol. Yn anffodus, mae yna lawer o wybodaeth anghywir ar-lein ynglŷn â beth a dweud y gwir yn gweithio o ran achub iPhone sydd wedi'i ddifrodi gan hylif.Yn yr erthygl hon, byddwn yn egluro beth sy'n achosi difrod dŵr i'r iPhone a dangos i chi sut i wirio amdano . Byddwn yn siarad am symptomau cyffredin difrod dŵr , beth i'w wneud yn syth ar ôl gollwng iPhone mewn dŵr , a sut i benderfynu a ddylid trwsio iPhone sydd wedi'i ddifrodi gan ddŵr neu brynu un newydd .Tabl Cynnwys

 1. Mae Niwed Hylif yn Digwydd Pan fyddwch yn Lleiaf Disgwylwch
 2. Sut olwg sydd ar Niwed Dŵr iPhone?
 3. Symptomau Niwed Dŵr iPhone
 4. Sut Mae Niwed Dŵr iPhone yn Digwydd?
 5. Brys! Newydd ollwng fy iPhone Mewn Dŵr. Beth ddylwn i ei wneud?
 6. Beth i'w Wneud Pan Fydd Eich iPhone Yn Cael Difrod Dŵr
 7. Yr hyn na ddylech chi ei wneud: Chwedlau Niwed Dŵr
 8. A ellir Atgyweirio Difrod Dŵr iPhone?
 9. A ddylwn i Atgyweirio Fy iPhone Neu Brynu Un Newydd?
 10. Opsiynau Atgyweirio Difrod Dŵr iPhone
 11. Alla i Werthu iPhone sydd wedi'i ddifrodi â dŵr?
 12. Casgliad

Os ydych chi newydd ollwng eich iPhone mewn dŵr a bod angen help arnoch ar unwaith, ewch i lawr i'r Adran achosion brys i ddysgu beth i'w wneud pan fydd iPhone yn agored i hylif.Mae pob iPhone ers y 7 wedi cael ei hysbysebu fel un sy'n gwrthsefyll dŵr, ond ni ddylid cymysgu hyn â bod yn ddiddos. Byddwn yn cael mwy i mewn i raddfeydd IP a'r gwahaniaeth rhwng diddos a gwrthsefyll dŵr yn ddiweddarach yn yr erthygl hon.

Yn fyr (bydd puns), mae difrod hylif yn digwydd pan ddaw dŵr neu hylif arall i gysylltiad ag electroneg iPhone-sensitif i ddŵr. Er bod iPhones mwy newydd yn llai agored i ddifrod dŵr na modelau hŷn, diferyn bach o hylif yw'r cyfan sydd ei angen i niweidio iPhone y tu hwnt i'w atgyweirio.Mae'r sêl sy'n gwrthsefyll dŵr ar iPhones mwy newydd yr un mor agored i wisgo a rhwygo â gweddill y ffôn. Mae wedi'i gynllunio i wrthsefyll dŵr, ond nid yr amrywiaeth eang o hylifau, golchdrwythau a geliau y mae llawer ohonom yn eu defnyddio bob dydd.

Sut olwg sydd ar Niwed Dŵr iPhone?

Gall difrod hylif fod yn amlwg neu'n anweledig. Weithiau mae'n ymddangos fel swigod bach o dan y sgrin neu gyrydiad a lliw yn y porthladd gwefru. Fodd bynnag, nid yw difrod dŵr iPhone fel arfer yn edrych fel unrhyw beth - o'r tu allan o leiaf.

Sut I Wirio Am Niwed Dŵr iPhone

Y ffordd orau i wirio am ddifrod dŵr iPhone yw edrych ar ei ddangosydd cyswllt hylif, neu LCI. Ar iPhones mwy newydd, mae'r LCI wedi'i leoli yn yr un slot â'r cerdyn SIM. Ar fodelau hŷn yr iPhone (4s ac yn gynharach), fe welwch LCIs yn y jack clustffon, porthladd gwefru, neu'r ddau.

Dyma lle byddwch chi'n dod o hyd i'r dangosydd cyswllt hylif ar bob iPhone:

ModelLleoliad LCI
iPhone 12 Pro / 12 Pro MaxSlot Cerdyn SIM
iPhone 12/12 MiniSlot Cerdyn SIM
iPhone 11 Pro / 11 Pro MaxSlot Cerdyn SIM
iPhone 11Slot Cerdyn SIM
iPhone SE 2Slot Cerdyn SIM
iPhone XS / XS MaxSlot Cerdyn SIM
iPhone XRSlot Cerdyn SIM
iPhone X.Slot Cerdyn SIM
iPhone 8/8 PlusSlot Cerdyn SIM
iPhone 7/7 PlusSlot Cerdyn SIM
iPhone 6s / 6s PlusSlot Cerdyn SIM
iPhone 6/6 PlusSlot Cerdyn SIM
iPhone 5s / 5cSlot Cerdyn SIM
iPhone SESlot Cerdyn SIM
iPhone 5Slot Cerdyn SIM
iPhone 4sClustffon Jack a Phorthladd Codi Tâl
Iphone 4Clustffon Jack a Phorthladd Codi Tâl
iPhone 3GSClustffon Jack a Phorthladd Codi Tâl
iPhone 3GClustffon Jack a Phorthladd Codi Tâl
iPhoneJack Clustffon

Sut I Wirio'r LCI Y Tu Mewn i'r Slot Cerdyn SIM

I wirio'r LCI ar iPhone mwy newydd, defnyddiwch glip papur i popio'r hambwrdd SIM, sydd o dan y botwm ochr (y botwm pŵer) ar ochr dde eich iPhone. Glynwch y clip papur y tu mewn i'r twll bach. Efallai y bydd angen i chi wasgu i lawr gyda rhywfaint o rym i gael gwared ar yr hambwrdd SIM.

Nodyn: Mae'n bwysig sicrhau bod tu allan eich iPhone yn hollol sych cyn i chi gael gwared ar yr hambwrdd SIM. Os ydych chi newydd ollwng eich iPhone mewn hylif a'i fod yn dal yn wlyb, sgipiwch i lawr i'n hadran ar beth i'w wneud gyntaf os yw'ch iPhone yn cael ei ollwng mewn dŵr.

Nesaf, tynnwch yr hambwrdd SIM a'r cerdyn SIM, a dal eich iPhone gyda'r sgrin yn wynebu i lawr. O'r ongl hon, defnyddiwch flashlight i edrych i mewn i'r slot cerdyn SIM a gwirio'r LCI. Fel y byddwn yn trafod yn nes ymlaen, mae'n well gadael wyneb gwlyb iPhone i lawr ar wyneb gwastad nag wynebu i fyny.

Sut I Wirio LCI y Tu Mewn i'r Clustffon Jack neu'r Porth Codi Tâl

Mae'n haws gweld yr LCIs ar iPhones hŷn. Disgleirio flashlight i mewn i jack clustffon neu borthladd gwefru eich iPhone, yn dibynnu ar ba fodel sydd gennych chi.

Sut olwg sydd ar LCI?

Mae maint a siâp LCI iPhone yn amrywio o fodel i fodel, ond fel arfer mae'n eithaf dweud a yw'r LCI wedi'i “faglu”, fel yr oeddem ni'n arfer ei ddweud yn y Genius Bar. Chwiliwch am linell fach neu ddot ychydig y tu mewn i ymyl slot y cerdyn SIM, ar waelod y jack clustffon, neu yng nghanol cysylltydd y doc (porthladd gwefru) ar iPhones hŷn.

Beth Sy'n Digwydd Os Mae Fy LCI Yn Goch?

Mae LCI coch yn nodi bod eich iPhone wedi dod i gysylltiad â hylif, ac yn anffodus, mae hynny'n golygu y bydd yn rhaid i chi dalu. Byddwch yn talu llai os oes gennych AppleCare + neu yswiriant cludwr na phe na bai gennych sylw o gwbl.

Byddwn yn mynd i mewn i brisiau a sut i benderfynu a ddylid atgyweirio neu amnewid iPhone sydd wedi'i ddifrodi gan ddŵr isod. Ond peidiwch â cholli gobaith. Nid yw'r ffaith bod LCI yn cael ei ddarllen yn golygu na fydd iPhone yn dod yn ôl yn fyw.

Beth ddylwn i ei wneud os yw'r LCI yn binc?

Yn anffodus, dim ond cysgod ysgafnach o goch yw pinc. P'un a yw'r LCI yn goch golau neu'n goch tywyll, mae gan eich iPhone ryw fath o ddifrod hylif ac ni fydd yn destun gwarant.

Beth ddylwn i ei wneud os yw'r LCI yn felyn?

Er nad yw'n digwydd yn aml iawn, peidiwch â synnu os yw'ch LCI yn ymddangos yn felyn. Y newyddion da yw nad yw melyn yn goch, sy'n golygu nad yw eich iPhone wedi'i ddifrodi gan hylif.

Efallai bod rhyw sylwedd arall (gwn, baw, lint, ac ati) wedi lliwio LCI eich iPhone. Rydym yn argymell ceisio glanhau'r slot cerdyn SIM, jack clustffon, neu borthladd gwefru gan ddefnyddio brwsh gwrth-statig neu frws dannedd newydd sbon.

Os yw'r LCI yn parhau i fod yn felyn, ni fyddai'n brifo mynd â'ch iPhone i mewn i'r Apple Store! Fodd bynnag, os nad oes unrhyw beth o'i le ar eich iPhone, nid oes llawer i dechnoleg Apple ei wneud.

A fydd fy iPhone yn cael ei orchuddio o dan warant os yw ei LCI yn dal yn wyn?

Os yw'r LCI yn wyn neu'n arian, efallai na fydd y mater y mae eich iPhone yn ei brofi yn gysylltiedig ag hylif. Os gwnaethoch ollwng eich iPhone yn y pwll cyn iddo roi'r gorau i weithio, mae'n debyg ei fod. Y newyddion da yw, os na all Apple brofi bod eich iPhone wedi'i ddifrodi â hylif, gallai eich gwarant fod yn ddilys o hyd.

Fodd bynnag, nid yw'r ffaith nad yw LCI yn goch yn golygu y bydd Apple yn cwmpasu'r iPhone o dan warant. Os oes unrhyw dystiolaeth o hylif neu gyrydiad y tu mewn i iPhone, gall techs Apple wadu sylw gwarant - hyd yn oed os yw'r LCI yn dal yn wyn.

Peidiwch â chael unrhyw syniadau doniol ...

Mae llawer o bobl yn gweld LCI coch a phanig. Mae rhai pobl yn ceisio defnyddio blacowt i gwmpasu'r LCI, ac mae eraill yn ei dynnu gyda phâr o drydarwyr. Peidiwch â gwneud hynny! Mae dau reswm da dros beidio â cheisio twyllo:

 1. Mae siawns dda y byddwch chi'n achosi mwy o ddifrod i'ch iPhone trwy ymyrryd â'r LCI.
 2. Mae technegau afal yn gweld LCIs trwy'r dydd, bob dydd. Mae'n hawdd iawn dweud a yw LCI ar goll. Os ymyrrwyd â LCI, mae'r iPhone yn mynd o statws y tu allan i'r warant i statws gwarant gwag. Mae ffôn newydd am bris manwerthu llawn yn costio cannoedd o ddoleri yn fwy nag amnewidiad y tu allan i warant yn y Genius Bar.

Beth yw'r Gwahaniaeth rhwng “Allan o Warant” a “Gwarant Lle gwag”?

Os ewch â iPhone sydd wedi’i ddifrodi gan ddŵr i Apple Store, mae’n debyg y dywedir wrthych ei fod “allan o warant.” Byddwch yn talu llawer llai i amnewid eich iPhone os oes gennych AppleCare +, ond hyd yn oed os nad ydych chi, mae ailosod iPhone sydd allan o warant yn llawer rhatach na phrynu un newydd.

Os yw gwarant eich iPhone wedi ei “gwagio”, mae hynny'n ddrwg. Mae iPhone sydd â gwarant ddi-rym wedi ei ddigio gan Apple. Nid ydynt yn ei atgyweirio yn y Genius Bar. Eich unig opsiwn fydd prynu iPhone newydd am bris manwerthu llawn.

A siarad yn gyffredinol, yr unig ffordd i ddirymu gwarant eich iPhone yw ymyrryd ag ef. Os ydych chi'n dileu'r LCI, mae'n gwagio'r warant. Os cymerwch ef ar wahân a cholli sgriw, mae'n gwagio'r warant.

Ond hyd yn oed os ydych chi'n ei falu ar ddamwain, ei ollwng mewn llyn, neu ei redeg drosodd gyda'ch car (rwyf wedi gweld pob un o'r rhain), nid oeddech chi'n gwneud rhywbeth nad oeddech chi i fod i'w wneud. (O leiaf, yn ôl Apple.) Yn yr achosion hynny, byddwch chi'n talu am amnewid neu atgyweirio “allan o warant”.

Symptomau Niwed Dŵr iPhone

Gall difrod dŵr achosi amrywiaeth o broblemau ar iPhone. Unwaith y bydd hylif yn mynd i mewn, mae'n anodd gwybod ble y bydd yn lledaenu neu pa fath o ddifrod y bydd yn ei achosi. Isod, rydym wedi rhestru nifer o symptomau mwyaf cyffredin difrod dŵr iPhone.

Os yw'ch iPhone yn poethi

Gall batris lithiwm-ion sydd wedi'u difrodi gan ddŵr fynd yn boeth iawn, iawn. Er ei fod yn anhygoel o brin (yn enwedig ar gyfer iPhones), gall batris ïon lithiwm fynd ar dân pan fyddant wedi'u difrodi. Mae gan bob Apple Store dân diogel yn yr Ystafell Athrylith. Ni fu'n rhaid i mi ei ddefnyddio erioed, ond byddwch yn ofalus iawn os ydych chi'n teimlo'ch iPhone yn dechrau cynhesu llawer poethach na'r arfer.

Os Does Dim Sain Ar Eich iPhone

Pan fydd dŵr yn llifo i mewn i iPhone ac yn achosi difrod, gallai ei siaradwyr gamweithio ac amharu ar ei allu i chwarae synau. Gallai hyn effeithio ar eich gallu i wrando ar gerddoriaeth, clywed y ringer pan fydd rhywun yn galw, neu wneud galwadau eich hun gan ddefnyddio'r ffôn siaradwr.

Siaradwr iPhone 7

Wrth i ddŵr ddechrau anweddu o'r tu mewn i'ch iPhone, efallai y bydd ei siaradwyr yn dod yn ôl yn fyw. Os ydyn nhw'n swnio'n statig neu'n garbled ar y dechrau, fe allai ansawdd y sain wella dros amser - neu efallai na fydd.

Ni allwn fod yn sicr y bydd yn helpu, ond mae'r Apple Watches mwyaf newydd yn defnyddio eu siaradwyr adeiledig i ddiarddel dŵr ar ôl cael ei foddi. A allai hyn weithio i iPhone? Nid ydym yn siŵr, ond os yw'r siaradwr yn gwneud unrhyw sain o gwbl, ni all brifo curo'r gyfrol a rhoi cynnig arni.

Os nad yw'ch iPhone yn Codi Tâl

Mae un o'r problemau iPhone mwyaf cyffredin a mwyaf rhwystredig yn digwydd pan fydd ennill tâl . Os yw dŵr yn mynd i mewn i borthladd Mellt eich iPhone (y porthladd gwefru), gall achosi cyrydiad ac atal eich iPhone rhag gallu gwefru o gwbl.

Ceisiwch godi tâl ar eich iPhone gyda cheblau lluosog a gwefryddion lluosog cyn dod i'r casgliad hwn. Fodd bynnag, os yw'r LCI yn goch ac nad yw'ch iPhone yn gwefru, mae'n debygol mai difrod hylif yw'r achos.

Os gwnaethoch geisio defnyddio reis i sychu'ch iPhone cyn darllen yr erthygl hon (nad ydym yn ei hargymell), cymerwch flashlight ac edrychwch y tu mewn i'r porthladd gwefru. Ar sawl achlysur, deuthum o hyd i rawn o reis yn sownd y tu mewn. Peidiwch â cheisio jamio cebl Mellt y tu mewn i'r porthladd mellt os nad yw'n mynd i mewn yn hawdd. Yn lle hynny, defnyddiwch frws dannedd nad ydych erioed wedi'i ddefnyddio o'r blaen i frwsio malurion yn ysgafn.

Defnyddiwch frws dannedd i frwsio porthladd mellt iPhone

Pan oedd yn amhosibl tynnu'r reis heb niweidio'r electroneg, roedd yn rhaid ailosod ffôn a allai fod wedi dod yn ôl yn fyw. Fe wnaeth ffrind a gafodd y broblem hon fenthyg offer cerflunio offer gan ffrind i gael gwared ar y grawn o reis, ac fe weithiodd! Fodd bynnag, nid ydym yn argymell defnyddio unrhyw beth metel, ac eithrio fel y dewis olaf.

Os nad yw'ch iPhone yn Cydnabod y Cerdyn SIM

Mae'r Cerdyn Sim yw'r hyn sy'n storio'r data ar eich iPhone sy'n eich helpu i gludwr ddweud wrtho ar wahân i'r ffonau eraill ar ei rwydwaith. Mae gwybodaeth fel allweddi awdurdodi eich iPhone yn cael ei chadw ar y cerdyn SIM. Mae'r allweddi hyn yn caniatáu i'ch iPhone gyrchu cofnodion, negeseuon a data eich cynllun ffôn symudol.

Efallai na fydd eich iPhone yn gallu cysylltu â rhwydwaith cellog eich cludwr os yw hylif wedi niweidio'r cerdyn SIM neu'r hambwrdd cerdyn SIM. Un arwydd bod eich cerdyn SIM neu hambwrdd SIM wedi’i ddifrodi gan gyswllt hylif yw os yw’n dweud “Dim SIM” yng nghornel chwith uchaf arddangosfa eich iPhone.

iPhone Dim Cerdyn Sim

Os gallwch chi ddiystyru'r posibilrwydd y bydd problem sy'n gysylltiedig â meddalwedd neu gludwr yn achosi eich iPhone i ddweud Dim SIM , efallai y bydd angen newid ei gerdyn SIM neu hambwrdd cerdyn SIM.

Os nad oes Gwasanaeth ar Eich iPhone

Pan fydd difrod dŵr yn effeithio ar antena iPhone, ni fydd ganddo wasanaeth na gwasanaeth gwael iawn. Y naill ffordd neu'r llall, nid iPhone yw iPhone os na allwch wneud galwadau ffôn. Gall ein herthygl eich helpu i ddatrys problemau gwasanaeth gwael neu ddim gwasanaeth o gwbl ar iPhone.

dywed fy iPhone dim chwyddo gwasanaeth

Os yw'r Logo Apple Yn Fflachio Ar Eich iPhone

Un arwydd bod gan eich iPhone ddifrod dŵr sylweddol yw os yw wedi sownd yn fflachio ar logo Apple. Pan fydd yn digwydd, mae'n bosibl eich Mae iPhone yn sownd mewn dolen ailgychwyn .

iPhone X Sownd Mewn Dolen Ailgychwyn

Ceisiwch ailosod eich iPhone yn galed i weld a allwch ddatrys y broblem. Dyma sut i ailosod eich iPhone yn galed, yn dibynnu ar ba fodel sydd gennych chi:

Sut I Ailosod Caled iPhone 6s a Modelau Cynharach

Pwyswch a dal y botwm Cartref a'r botwm pŵer ar yr un pryd nes bod y sgrin yn mynd yn ddu a bod logo Apple yn ymddangos. Gallwch chi ryddhau'r ddau fotwm pan welwch logo Apple ar arddangosfa eich iPhone.

Sut I Ailosod Caled iPhone 7

Pwyswch a dal y botwm cyfaint i lawr a'r botwm pŵer ar yr un pryd nes bod logos Apple yn ymddangos ar sgrin eich iPhone. Rhyddhewch y ddau fotwm cyn gynted ag y bydd logo Apple yn ymddangos.

Sut I Ailosod Caled iPhone 8 a Modelau Newydd

Pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i fyny yn gyflym, yna pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i lawr yn gyflym, yna pwyswch a dal y botwm ochr nes bod logo Apple yn ymddangos ar yr arddangosfa. Efallai y bydd yn rhaid i chi ddal y botymau ar eich iPhone am 25-30 eiliad, felly byddwch yn amyneddgar a pheidiwch â rhoi’r gorau iddi yn rhy fuan!

Os yw'r Logo Apple Yn Sownd Ar Y Sgrin

Pan fyddwch chi'n troi eich iPhone ymlaen, mae'n gofyn i bob cydran, “Ydych chi yno? Ydych chi yno?' Gall eich iPhone fynd yn sownd ar logo Apple os nad yw un o'r cydrannau hynny'n ymateb yn unig.

Os yw'ch iPhone wedi bod yn sownd ar logo Apple am sawl munud, ceisiwch ailosod caled gan ddefnyddio'r dull a ddisgrifiwyd gennym yn y symptom blaenorol.

iphone yn sownd ar logo afal

Os nad yw'ch Camera iPhone yn Gweithio

Mae'r Efallai y bydd camera iPhone yn stopio gweithio yn llwyr os daw hylif i gysylltiad â'r camera. Hyd yn oed os yw'r camera'n gweithio, mae'n gyffredin iawn i iPhone sydd wedi'i ddifrodi gan ddŵr ei gymryd lluniau aneglur . Mae hynny'n digwydd pan fydd y lens yn cael ei rwystro gan ddŵr neu'r gweddillion sy'n cael ei adael ar ôl pan fydd yn anweddu.

Mae siawns, os byddwch chi'n gadael eich iPhone ar ei ben ei hun am ychydig, y gall y camera fod yn gwbl weithredol eto. Os yw'ch lluniau'n dal yn aneglur ar ôl ychydig ddyddiau, efallai y bydd yn rhaid i chi atgyweirio'ch camera.

sut i guddio lluniau ar iphone

Os nad oes gan eich iPhone Bwer Neu Nid yw'n Troi ymlaen

Mae difrod dŵr yn aml yn achosi problemau caledwedd difrifol sydd atal eich iPhone rhag troi ymlaen a gweithio o gwbl.

Gall difrod hylif ymyrryd â chyflenwad pŵer eich iPhone neu gysylltiad mewnol eich batri iPhone â’r bwrdd rhesymeg. Mae'r porthladd Mellt ar waelod eich iPhone hefyd yn agored iawn i ddifrod dŵr. Heb fynediad at bŵer, mae eich Nid yw iPhone yn codi tâl , ac nid yw wedi troi ymlaen.

“Digwyddodd hyn i fy iPhone 4. Fe wnes i ei ollwng mewn pwll nofio bas am oddeutu 15 eiliad, ac ni wnaeth droi ymlaen eto. Roedd yn rhaid i mi ddefnyddio ffôn fflip am weddill yr haf hwnnw. ”

Os ydych chi'n siŵr eich bod wedi codi tâl ar eich iPhone, ond nid oes ganddo bwer o hyd, ceisiwch wneud a ailosod caled . Efallai bod meddalwedd eich iPhone wedi damwain, gan wneud i’r arddangosfa ymddangos yn hollol ddu.

Os oes llinellau ar y sgrin

Gall difrod dŵr wneud hefyd mae llinellau fertigol yn ymddangos ar arddangosfa eich iPhone . Mae llinellau fertigol ar sgrin iPhone fel arfer yn nodi bod ei sgrin wedi dod ychydig yn rhydd ac mae'r cebl LCD wedi datgysylltu o'r bwrdd rhesymeg.

Efallai bod dŵr sydd wedi llifo i mewn i'ch iPhone wedi rhyddhau'r arddangosfa, difrodi'r cebl LCD, neu ddifrodi'r bwrdd rhesymeg.

Os yw'ch Flashlight iPhone Yn sownd

Peidiwch â synnu os yw flashlight eich iPhone yn ymddangos yn “sownd” ar ôl dod i gysylltiad â dŵr. Ffordd syml o geisio datrys y broblem hon yw perfformio ailosodiad caled, a fydd yn gorfodi eich iPhone i ddiffodd ac yn ôl ymlaen. Oftentimes, bydd hyn yn llwyddo i gael cydran flashlight eich iPhone “unstuck”, gan dybio nad oes unrhyw ddifrod dŵr sylweddol.

Os yw popeth arall yn gweithio, neu os nad ydych chi eisiau dallu'ch ffrindiau, gall darn o dâp trydanol du fod yn “atgyweiriad” dros dro effeithiol.

Os yw'ch Clustffonau Yn Meddwl Yn Cael Eu Plygio I Mewn

Efallai y bydd eich iPhone yn darllen ar gam fod clustffonau wedi'u plygio i'r jack clustffon neu'r porthladd Mellt os yw dŵr wedi mynd i mewn i'r naill neu'r llall o'r agoriadau hyn. Pan fydd hyn yn digwydd, bydd eich Efallai y bydd iPhone yn mynd yn sownd yn y modd clustffonau . Gallai presenoldeb hylif fod yn twyllo'ch iPhone i feddwl bod clustffonau wedi'u plygio i mewn hyd yn oed os nad ydyn nhw.

iPhone yn y modd clustffonau

Os yw Sgrin Eich iPhone yn Ddu

Problem gyffredin arall oedd gan bobl pan ddaethant i mewn i'r Apple Store oedd bod eu Byddai sgrin iPhone yn ddu , ond roedd popeth arall yn gweithio'n normal. Gallent hyd yn oed glywed sŵn yn dod gan y siaradwyr!

Pan fydd hyn yn digwydd, mae fel arfer yn golygu bod y cebl LCD wedi cael ei fyrhau, gan wneud y sgrin yn hollol ddu. Gallwch geisio ailosod eich iPhone yn galed, ond os yw'r cebl LCD wedi'i ffrio, ni fydd yn trwsio'r broblem.

Mae hefyd yn bwysig gwybod nad yw iPhones sy'n gwrthsefyll dŵr wedi'u cynllunio i wrthsefyll hylifau eraill fel sebonau a golchdrwythau. Dyma'r prif reswm pam nad ydym yn argymell dod â'ch iPhone gyda chi i'r ystafell ymolchi pan fyddwch chi'n cymryd cawod neu faddon.

Isod, byddwn yn siarad am sawl math gwahanol o ddifrod hylif a rhai senarios a all arwain at ddifrod dŵr iPhone.

Niwed Dŵr O Stêm

Credwch neu beidio, gall eich iPhone gael difrod dŵr o stêm, yr ydym yn clywed bod ganddo rywfaint o berthynas â dŵr. (Jôc.) Mae Apple yn argymell peidio â defnyddio'ch iPhone mewn lleoedd fel sawna neu unrhyw amgylchedd sydd â chyflyrau llaith dros ben.

Gall stêm ymbellhau i agoriadau eich iPhone a chyddwyso unwaith y bydd y tu mewn. Pan fydd y stêm yn cyddwyso, gall dŵr ledaenu popeth y tu mewn i'ch iPhone.

A all Glaw Achosi Niwed Dŵr iPhone?

Oes, gall glaw, math arall o ddŵr, achosi difrod i ddŵr iPhone. Er bod pob iPhone ers yr iPhone 7 yn gallu gwrthsefyll dŵr a sblash, gall hyd yn oed y swm lleiaf o hylif achosi difrod dŵr. Oni bai bod eich iPhone mewn cyflwr perffaith, rydym yn argymell eich bod yn osgoi defnyddio'ch iPhone mewn tywydd glawog. Gall dŵr glaw fynd i mewn i'r porthladdoedd ac achosi llawer o ddifrod.

Rhaid i chi hefyd fod yn ofalus ynglŷn â defnyddio clustffonau â gwifrau ar ddiwrnod glawog, yn enwedig os oes gennych iPhone hŷn. Gall dŵr redeg i lawr gwifrau eich clustffonau i mewn i'r jack clustffon neu borthladd Mellt eich iPhone ac achosi difrod unwaith y tu mewn.

Niwed Dŵr O Chwys y Gampfa

Mae eich iPhone mewn perygl o ddifrod dŵr os ydych chi'n defnyddio clustffonau â gwifrau yn y gampfa. Os ydych chi'n defnyddio clustffonau â gwifrau, gall chwys redeg i lawr y wifren a mynd i mewn i'r jack clustffon neu'r porthladd gwefru. Er mwyn osgoi'r broblem hon yn llwyr, codwch bâr o glustffonau Bluetooth. Dim gwifrau, dim problem!

A all Dŵr Halen niweidio'ch iPhone?

Mae iPhones mwy newydd yn gallu gwrthsefyll dŵr, ond nid ydyn nhw'n gallu gwrthsefyll dŵr halen. Mae dŵr halen yn peri bygythiad ychwanegol nad yw dŵr rheolaidd - cyrydiad.

Gall dŵr halen gyrydu cydrannau mewnol eich dyfais, sy'n ychwanegu rhwystr arall ar ben difrod dŵr posibl. Mae'n anhygoel o anodd glanhau neu drwsio rhannau o iPhone sydd wedi cyrydu. Efallai y bydd yn rhaid i chi gael y cydrannau cyrydol yn eu lle, neu amnewid eich ffôn cyfan.

Pa mor gyflym y gall difrod dŵr ddigwydd?

Fe'ch synnir gan faint o ddŵr y gall ei gael y tu mewn i iPhone, hyd yn oed ar ôl eiliad o suddo. Yn aml nid oedd gan gwsmeriaid yn y Genius Bar unrhyw syniad pam fod eu iPhone wedi stopio gweithio yn sydyn - neu felly dywedon nhw. Dychmygwch eu sioc pan ddangosais iddynt y pwll dŵr y tu mewn i'w iPhone ar ôl imi ei agor!

Ond roeddwn i'n meddwl bod fy iPhone yn dal dŵr!

Mae hysbysebu ffonau fel rhai sy'n gallu gwrthsefyll dŵr yn dacteg rhyfeddol o effeithiol, oherwydd mae'n gwneud i bobl gredu eu bod yn ddiddos mewn gwirionedd. Ond dydyn nhw ddim.

Mae gwrthiant dŵr iPhones yn cael ei raddio gan Ingress Progression, a elwir yn Sgôr IP . Mae'r sgôr hon yn dweud wrth gwsmeriaid yn union sut mae eu ffôn yn gwrthsefyll dŵr a llwch, gyda manylebau gwahanol ar gyfer pob sgôr.

Nid yw iPhones cyn y 6au yn cael eu graddio. Mae'r Mae iPhone 7, 8, X, XR, a SE 2 yn IP67 . Mae hyn yn golygu bod y ffonau hyn yn gallu gwrthsefyll llwch ac yn gallu gwrthsefyll dŵr pan fyddant o dan y dŵr hyd at 1 metr mewn dŵr neu lai.

Mae pob iPhone newydd ers yr iPhone XS (ac eithrio'r iPhone SE 2) yn cael ei raddio IP68. Mae rhai wedi'u cynllunio i wrthsefyll dŵr pan fyddant o dan y dŵr heb fod yn ddyfnach na 2 fetr am hyd at 30 munud. Gall eraill, fel yr iPhone 12 Pro, wrthsefyll dŵr pan fydd o dan y dŵr hyd at chwe metr!

Mae Apple hefyd yn nodi y gall IP68 iPhones gwrthsefyll colledion o ddiodydd cartref cyffredin fel cwrw, coffi, sudd, soda, a the.

Unwaith eto, nid yw Apple yn ymdrin â difrod hylifol ar gyfer iPhones, felly nid ydym yn argymell profi'r safonau hyn yn fwriadol ar eich pen eich hun!

ModelSgôr IPYmwrthedd LlwchGwrthiant Dŵr
iPhone 6s ac yn gynharachHeb sgôrAmherthnasolAmherthnasol
iPhone 7IP67Amddiffyniad llwyrHyd at 1 metr o ddyfnder am 30 munud
iPhone 8IP67Amddiffyniad llwyrHyd at 1 metr o ddyfnder am 30 munud
iPhone X.IP67Amddiffyniad llwyrHyd at 1 metr o ddyfnder am 30 munud
iPhone XRIP67Amddiffyniad llwyrHyd at 1 metr o ddyfnder am 30 munud
iPhone SE 2IP67Amddiffyniad llwyrHyd at 1 metr o ddyfnder am 30 munud
iPhone XSIP68Amddiffyniad llwyrHyd at 2 fetr o ddyfnder am 30 munud
iPhone XS MaxIP68Amddiffyniad llwyrHyd at 2 fetr o ddyfnder am 30 munud
iPhone 11IP68Amddiffyniad llwyrHyd at 2 fetr o ddyfnder am 30 munud
iPhone 11 ProIP68Amddiffyniad llwyrHyd at 4 metr o ddyfnder am 30 munud
iPhone 11 Pro MaxIP68Amddiffyniad llwyrHyd at 4 metr o ddyfnder am 30 munud
iPhone 12IP68Amddiffyniad llwyrHyd at 6 metr o ddyfnder am 30 munud
iPhone 12 MiniIP68Amddiffyniad llwyrHyd at 6 metr o ddyfnder am 30 munud
iPhone 12 ProIP68Amddiffyniad llwyrHyd at 6 metr o ddyfnder am 30 munud
iPhone 12 Pro MaxIP68Amddiffyniad llwyrHyd at 6 metr o ddyfnder am 30 munud

Brys! Newydd ollwng fy iPhone Mewn Dŵr. Beth ddylwn i ei wneud?

Pan ddaw'ch iPhone i gysylltiad â dŵr neu hylif arall, gall gweithredu'n gyflym ac yn gywir fod y gwahaniaeth rhwng ffôn wedi torri ac un sy'n gweithio. Yn anad dim, peidiwch â chynhyrfu.

Fodd bynnag, nid oes ots pa mor gyflym rydych chi'n gweithredu, os nad ydych chi'n gwybod beth i'w wneud. Mae rhai o'r “atgyweiriadau” difrod dŵr mwyaf poblogaidd yn gwneud mwy o ddrwg nag o les mewn gwirionedd. Os ydych chi'n credu bod eich iPhone wedi'i ddifrodi gan ddŵr, gosodwch ef i lawr ar wyneb gwastad a dilynwch y camau isod.

Cyn i ni ddechrau, hoffem eich rhybuddio yn erbyn un peth: Peidiwch â gogwyddo neu ysgwyd eich iPhone, oherwydd gall hynny beri i'r dŵr y tu mewn i'ch iPhone ollwng ar gydrannau eraill ac achosi mwy o ddifrod.

Beth i'w Wneud Pan Fydd Eich iPhone Yn Cael Difrod Dŵr

1. Tynnwch yr Hylif O'r Tu Allan i'ch iPhone

Os yw'ch iPhone mewn achos, tynnwch ef wrth ddal eich iPhone yn llorweddol, gyda'r sgrin yn pwyntio ar y llawr. Dychmygwch fod yna gronfa o hylif y tu mewn (oherwydd mae'n bosib iawn y bydd) ac nid ydych chi am i'r pwll hwnnw fudo i unrhyw gyfeiriad.

Nesaf, defnyddiwch ficrofiber neu frethyn meddal, amsugnol arall i sychu unrhyw ddŵr y tu allan i'ch iPhone. Peidiwch â defnyddio hances bapur, swab cotwm, nac unrhyw beth arall a all dorri ar wahân neu adael llwch neu weddillion y tu mewn i'ch iPhone.

2. Tynnwch y Cerdyn SIM

Un o'r pethau cyntaf y byddwch chi am ei wneud pan fydd eich iPhone wedi bod yn agored i ddŵr yw tynnu ei gerdyn SIM. Mae hyn yn ateb y diben deuol o helpu i achub y cerdyn SIM ei hun a chaniatáu i aer fynd i mewn i'ch iPhone.

Yn wahanol i'r hen ddyddiau, nid yw cerdyn SIM iPhone yn cynnwys eich cysylltiadau na'ch gwybodaeth bersonol. Ei unig bwrpas yw cysylltu eich iPhone â'r rhwydwaith cellog. Yn ffodus, mae cardiau SIM fel arfer yn goroesi gollyngiadau, oni bai eu bod yn agored i hylif am gyfnod estynedig o amser.

sgrin iphone 6s ddim yn ymateb

Os oes gennych gefnogwr, gallwch geisio chwythu aer oer yn uniongyrchol i'r porthladd mellt neu slot cerdyn SIM i gynyddu llif aer. Gadewch ddigon o le rhwng y ffan a'ch iPhone. Mae awel dyner yn fwy na digon i helpu'r broses anweddu. Peidiwch â defnyddio sychwr chwythu nac unrhyw fath arall o gefnogwr sy'n chwythu aer poeth.

3. Gosodwch eich iPhone Ar Arwyneb Fflat Mewn Lleoliad Sych

Nesaf, gosodwch wyneb eich iPhone i lawr ar wyneb gwastad, fel cownter cegin neu fwrdd. Dewiswch leoliad â lleithder isel. Peidiwch â rhoi eich iPhone mewn cynhwysydd neu fag.

Bydd gogwyddo'ch iPhone neu ei roi mewn bag gyda reis bron yn sicr yn achosi i'r dŵr ollwng ar gydrannau mewnol eraill. Gallai hynny fod y gwahaniaeth rhwng bywyd a marwolaeth i'ch iPhone.

4. Gosod Desiccants Ar ben eich iPhone

Os oes gennych fynediad at desiccants masnachol, gosodwch nhw ar ben ac o amgylch eich iPhone. Beth bynnag a wnewch, peidiwch â defnyddio reis! (Mwy am hynny yn nes ymlaen.) Nid yw'n ddysgl effeithiol.

Beth Yw Desiccants?

Mae desiccants yn sylweddau sy'n cynhyrchu sychder mewn gwrthrychau eraill. Gellir eu canfod mewn pecynnau bach bach sy'n cael eu cludo gydag eitemau fel fitaminau, electroneg, a dillad. Y tro nesaf y cewch becyn, arbedwch nhw! Fe ddônt yn ddefnyddiol pan fyddwch yn delio ag argyfwng difrod hylif.

5. Arhoswch i'r Dŵr Anweddu

Ar ôl i chi gymryd y camau cychwynnol i frysbennu'ch iPhone, ei roi i lawr a cherdded i ffwrdd amdano yw'r peth gorau y gallwch chi ei wneud yn aml. Os oes dŵr y tu mewn i'ch iPhone, bydd tensiwn wyneb y dŵr yn helpu i'w atal rhag lledaenu. Gall symud eich iPhone achosi mwy o broblemau yn unig.

Fel y soniwn yn nes ymlaen, mae astudiaethau gwyddonol wedi dangos y gall datgelu electroneg wedi'i ddifrodi gan ddŵr i awyr agored fod yn fwy effeithiol na'i glynu mewn reis. Trwy gymryd y cerdyn SIM, rydyn ni wedi caniatáu i fwy o aer fynd i mewn i'ch iPhone, ac mae hynny'n helpu'r broses anweddu.

Rydym yn argymell aros 24 awr cyn ceisio troi eich iPhone yn ôl. Dywed Apple aros o leiaf bum awr. Po fwyaf o amser, gorau oll. Rydym am roi digon o amser i unrhyw ddŵr y tu mewn i'ch iPhone ddechrau anweddu.

6. Ceisiwch Troi Eich iPhone Yn Ôl Ymlaen

Tra bod eich iPhone yn dal i fod ar wyneb gwastad, plygiwch ef i rym ac aros iddo droi ymlaen. Gallwch geisio defnyddio'r botwm pŵer, ond efallai na fydd angen i chi wneud hynny. Os ydych chi wedi aros y 24 awr rydyn ni wedi'i awgrymu, mae'n debyg y bydd wedi rhedeg allan o fatri. Pan fydd hynny'n digwydd, dylai eich iPhone droi ymlaen yn awtomatig ar ôl ychydig funudau o godi tâl.

7. Wrth Gefn Eich iPhone, Os Gallwch Chi

Os yw'ch iPhone yn troi ymlaen, cefnwch ef ar unwaith gan ddefnyddio iCloud neu iTunes . Weithiau gall difrod dŵr ledu, ac efallai mai dim ond ffenestr fach o gyfle sydd gennych i arbed eich lluniau a data personol arall.

8. Camau Ychwanegol, Yn dibynnu ar y sefyllfa

Yn dibynnu ar ble rydych chi'n gollwng eich iPhone, gall fod materion eraill sydd angen sylw. Gadewch inni edrych achos wrth achos ar dri senario cyffredin:

Fe wnes i ollwng fy iPhone yn y toiled!

Mae gollwng eich iPhone mewn toiled yn ychwanegu ffactor arall at y sefyllfa: bacteria. Yn ogystal â dilyn y camau uchod, rydym yn awgrymu gwisgo menig latecs wrth i chi drin eich iPhone. Cofiwch ddiheintio'ch dwylo wedyn hefyd!

Pan oeddwn yn Apple, rwy’n cofio un sefyllfa lle rhoddodd rhywun ffôn imi, gwenu, a dweud, “Fe wnes i ei ollwng yn y toiled!”

Atebais, “Oeddech chi ddim yn meddwl dweud hyn wrthyf cyn i chi roi eich ffôn i mi?” (Nid hwn oedd y peth cywir i'w ddweud mewn sefyllfa gwasanaeth cwsmeriaid.)

“Fe wnes i ei ddileu!” meddai'n unapologetically.

Os dewch â'ch iPhone i mewn i Apple Store neu siop atgyweirio leol ar ôl ei ollwng yn y toiled, gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrth y technegydd ei fod yn “ffôn toiled” cyn i chi ei roi iddyn nhw. Rwy'n awgrymu ei roi mewn bag ziplock i'w gludo.

Afal yn argymell rinsio'ch iPhone â dŵr tap os yw'n agored i unrhyw hylif arall.

Nid yw eich iPhone hefyd yn gallu gwrthsefyll bwyd. Gallai unrhyw ddarnau o fwyd yn eich sinc o bosibl gael eu rhoi i borthladdoedd eich iPhone. Os gwelwch unrhyw ddarnau o fwyd y tu mewn i borthladdoedd eich iPhone, crafwch nhw allan gan ddefnyddio brwsh gwrth-statig neu frws dannedd newydd sbon.

Gollyngais Fy iPhone Yn Y Bathtub!

Yn union fel gollwng eich iPhone yn y sinc, gall ei ollwng yn y bathtub greu problemau gyda sebonau, siampŵau a chynhyrchion cawod eraill. Rinsiwch unrhyw rannau o'ch iPhone a oedd yn agored i gynhyrchion cawod gan ddefnyddio dŵr tap.

I grynhoi

Os yw'ch iPhone wedi'i ddifrodi gan ddŵr, gosodwch eich iPhone gyda'r arddangosfa yn wynebu i lawr ar wyneb gwastad mewn lleoliad sych. Tynnwch y cerdyn SIM. Daliwch ef yn llorweddol, a pheidiwch â gogwyddo na'i ysgwyd. Os oes gennych desiccants masnachol, rhowch nhw ar ben eich iPhone. Peidiwch â defnyddio reis, oherwydd mae astudiaethau gwyddonol wedi dangos bod aer yr un mor dda, os nad yn well. Arhoswch 24 awr a gadewch i'r dŵr anweddu ar ei ben ei hun cyn i chi geisio ei droi yn ôl ymlaen.

Yr hyn na ddylech chi ei wneud: Chwedlau Niwed Dŵr

Mae yna lawer o atebion cyflym gartref a “iachâd gwyrthiol” y gall eraill eu hargymell. Fodd bynnag, rydym yn argymell yn gryf peidio â gwrando ar fythau am iachâd gwyrthiau.

Llawer o'r amser, gall y “iachâd” hynny wneud mwy o ddrwg nag o les i'ch iPhone. Mewn rhai achosion, gall yr atebion gartref achosi niwed anadferadwy i'ch iPhone.

Myth 1: Rhowch Eich iPhone Mewn Bag O Reis

Y myth cyntaf rydyn ni am ei ddatgymalu yw'r “trwsiad” mwyaf cyffredin ar gyfer iPhones sydd wedi'u difrodi gan ddŵr: “Os yw'ch iPhone yn gwlychu, glynwch ef mewn bag o reis.” Mae yna lawer o ragdybiaeth am y mater hwn, felly fe wnaethon ni edrych am sail wyddonol dros ddweud nad yw reis yn gweithio.

Fe ddaethon ni o hyd i un astudiaeth wyddonol o'r enw “Effeithiolrwydd desiccants masnachol a reis heb ei goginio wrth dynnu lleithder o gymhorthion clyw” sy'n taflu goleuni ar y pwnc. Yn amlwg, mae teclyn clywed yn wahanol nag iPhone, ond mae'r cwestiwn y mae'n mynd i'r afael ag ef yr un peth: Beth yw'r ffordd orau i dynnu hylif o electroneg fach sydd wedi'i ddifrodi gan ddŵr?

Canfu’r astudiaeth nad oes unrhyw fantais i roi cymhorthion clyw mewn reis gwyn neu frown yn lle ei osod i lawr ar fwrdd gwag a gadael iddo aer sychu. Fodd bynnag, mae anfanteision pendant i ddefnyddio reis i geisio sychu'ch iPhone.

Weithiau gall reis ddifetha iPhone a fyddai fel arall wedi gallu cael ei achub. Gall darn o reis gael lletem yn hawdd mewn jack clustffon neu borthladd gwefru.

Mae'r porthladd Mellt tua maint un gronyn o reis yn unig. Unwaith y bydd rhywun yn mynd yn sownd y tu mewn, gall fod yn anodd iawn, ac weithiau'n amhosibl ei dynnu.

Ac felly rydyn ni am fod yn glir: Peidiwch â rhoi eich iPhone mewn bag o reis. Reis brown reis gwyn does dim ots. Hefyd, pan fyddwch chi'n rhoi'ch iPhone mewn bag o reis, rydych chi wedi gwastraffu reis perffaith dda!

ni fydd fy ipad yn cylchdroi

Myth 2: Rhowch Eich iPhone Yn Y Rhewgell

Yr ail chwedl yr hoffem fynd i'r afael ag ef yw a yw'n syniad da rhoi eich iPhone sydd wedi'i ddifrodi gan ddŵr yn y rhewgell ai peidio. Credwn fod pobl yn ceisio rhoi eu iPhone yn y rhewgell i atal y dŵr rhag lledaenu ledled y lle. Fodd bynnag, cyn gynted ag y byddwch chi'n tynnu'ch iPhone allan o'r rhewgell, bydd y dŵr yn toddi ac yn ymledu ledled eich iPhone beth bynnag.

Wrth ddelio â difrod dŵr iPhone, rydym am gael y dŵr allan cyn gynted â phosibl. Mae rhoi eich iPhone yn y rhewgell yn gwneud y gwrthwyneb i hyn. Mae'n rhewi'r dŵr y tu mewn i'ch iPhone, gan ei ddal a'i atal rhag dianc.

Dŵr yw un o'r unig hylifau sy'n ehangu wrth iddo nesáu at rewi. Mae hyn yn golygu y bydd rhewi'ch iPhone yn cynyddu cyfaint y dŵr sy'n cael ei ddal y tu mewn, ac o bosibl yn dod ag ef i gysylltiad â chydrannau na ddifrodwyd o'r blaen.

Mae yna reswm arall eto pam mae'n debyg na ddylech chi roi eich iPhone yn y rhewgell. Mae gan iPhones dymheredd gweithredu safonol rhwng 32-95 ° F. Mae eu tymheredd anweithredol yn mynd mor isel â -4 ° F yn unig, felly byddai'n anniogel ei roi mewn amgylchedd oerach na hynny.

Mae'r rhewgell safonol yn gweithredu ar 0 ° F, ond weithiau gellir eu gwneud yn oerach. Os rhowch eich iPhone mewn rhewgell ar -5 ° F neu'n oerach, rydych mewn perygl o achosi difrod ychwanegol i'ch iPhone.

Myth 3: Chwythwch Sychwch Eich iPhone, Neu Glynwch Yn Y Ffwrn! Mae'n Sychu'ch Gwallt, Oni ddylai Sychu'ch iPhone?

Peidiwch â cheisio chwythu'r dŵr yn sych o'ch iPhone. Gallai defnyddio sychwr chwythu wneud y broblem yn waeth mewn gwirionedd!

Bydd sychwr chwythu yn gwthio dŵr yn ddyfnach i'ch iPhone. Byddai hyn yn datgelu mwy o'ch iPhone i ddŵr, sef y gwrthwyneb i'r hyn yr ydym am ddigwydd.

Os ydych chi'n ystyried rhoi eich iPhone mewn popty i geisio anweddu'r dŵr â gwres, ni fyddem yn argymell hynny chwaith. Yn ôl manylebau Apple, mae gan yr iPhone XS dymheredd gweithredu o hyd at 95 ° F (35 ° C) a thymheredd anweithredol o hyd at 113 ° F (45 ° C).

Os oes gennych chi ffwrn sy'n cynhesu hyd at 110 ° F, yna rhowch gynnig arni! Gwiriais, ac yn anffodus, y tymheredd isaf ar fy un i yw 170 ° F.

Er y gallai rhai o'r electroneg sy'n sensitif i ddŵr y tu mewn i'ch iPhone wrthsefyll tymereddau llawer uwch yn ddamcaniaethol, nid yw'r sgrin, y batri, y sêl ddiddos, na chydrannau eraill mor gwrthsefyll gwres.

Myth 4: Defnyddiwch Alcohol Isopropyl i Sychu Eich iPhone

Mae alcohol isopropyl yn ddatrysiad cartref a ddefnyddir yn llai cyffredin ar gyfer trwsio difrod dŵr iPhone. Mae yna dri phryder mawr wrth roi eich iPhone mewn alcohol isopropyl.

Yn gyntaf, gall alcohol wisgo’r cotio oleoffobig i lawr ar arddangosfa eich iPhone. Y gorchudd oleoffobig yw'r hyn sy'n gwneud eich arddangos yn gwrthsefyll olion bysedd. Rydych chi'n rhedeg y risg o ddiraddio ansawdd yr arddangosfa trwy roi eich iPhone mewn alcohol.

Yn ail, mae alcohol isopropyl bob amser yn cael ei wanhau â rhywfaint o hylif arall. Fel arfer, mae'n ddŵr. Trwy ddatgelu'ch iPhone i alcohol isopropyl, rydych chi hefyd yn ei amlygu i fwy fyth o hylif.

Yn drydydd, mae alcohol isopropyl yn doddydd pegynol. Mae hyn yn golygu ei fod yn hynod ddargludol. Un o'r problemau mwyaf gyda difrod dŵr yw ei fod yn creu gwefrau trydan mewn mannau lle nad yw i fod.

Bydd yn rhaid i chi ddatgysylltu popeth o fatri eich iPhone cyn y gallech chi hyd yn oed ddechrau ystyried defnyddio alcohol isopropyl. Mae dadosod iPhone yn dasg heriol, mae angen pecyn cymorth arbenigol arno, a gall ddirymu'ch gwarant yn llwyr.

Am y rhesymau hyn, rydym yn cynghori'n gryf yn erbyn ceisio trwsio'ch iPhone sydd wedi'i ddifrodi gan ddŵr gan ddefnyddio alcohol isopropyl.

Os ydych chi wedi cymryd y camau uchod a'ch bod chi'n dal i gael problemau, mae'n bryd gwneud penderfyniad ynglŷn â sut i symud ymlaen. Mae yna lawer o opsiynau, o brynu ffôn newydd i atgyweirio un gydran. Ein nod yw darparu'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud y penderfyniad gorau i chi a'ch iPhone sydd wedi'i ddifrodi gan ddŵr.

A ellir Atgyweirio Difrod Dŵr iPhone?

Weithiau gall, ac weithiau ni all wneud hynny. Mae difrod dŵr yn anrhagweladwy. Byddwch yn cynyddu eich siawns o achub eich iPhone trwy ddilyn ein camau yr ydym yn eu hargymell uchod, ond nid oes unrhyw warantau.

Cofiwch nad yw effeithiau difrod dŵr bob amser ar unwaith. Wrth i hylif fudo y tu mewn i iPhone, gall cydrannau a oedd wedi bod yn gweithio ddod i ben yn sydyn. Gallai fod yn ddyddiau neu'n wythnosau nes bod problemau'n dechrau digwydd.

Ystyriaeth Gyntaf: Oes gennych chi AppleCare + Neu Yswiriant?

Os oes gennych AppleCare + neu yswiriant trwy'ch cludwr diwifr, dechreuwch yno. Mae AT&T, Sprint, Verizon, T-Mobile, a chludwyr eraill i gyd yn cynnig rhyw fath o yswiriant. Bydd yn rhaid i chi dalu didynnu, ond fel rheol mae'n costio llawer llai na phris iPhone newydd.

Fodd bynnag, Os oes gennych ffôn hŷn a'ch bod yn chwilio am reswm i uwchraddio, yna efallai mai dyma'r amser perffaith. Mae'r didynadwy i rai cludwyr mewn gwirionedd yn llawer mwy allan o boced nag ariannu iPhone newydd gyda thaliad misol.

Am AppleCare +

Mae AppleCare + yn cynnwys hyd at ddau “ddigwyddiad” o hylif neu ddifrod damweiniol arall, gyda ffi gwasanaeth $ 99. Os nad oes gennych AppleCare +, gall atgyweiriad y tu allan i warant am ddifrod dŵr fod yn ddrud iawn.

Nid yw Apple yn atgyweirio cydrannau unigol ar iPhones sydd wedi'u difrodi gan ddŵr - maen nhw'n disodli'r ffôn cyfan. Er y gall hyn ymddangos fel rip-off, mae eu rheswm dros wneud hynny yn gwneud synnwyr.

Er y gellir atgyweirio rhan unigol weithiau, mae difrod dŵr yn anodd ac yn aml gall achosi problemau i lawr y ffordd wrth i'r dŵr ledu ledled eich iPhone.

O safbwynt Apple, ni fyddai’n bosibl cynnig gwarant ar iPhone a allai dorri heb rybudd. Byddwch yn dal i dalu llai i amnewid iPhone trwy AppleCare + os ydych chi'n talu'r swm y gellir ei ddidynnu.

Wedi dweud hynny, ac yn enwedig o ystyried pris atgyweirio y tu allan i'r warant trwy Apple, efallai mai gwasanaethau trydydd parti neu siopau atgyweirio sy'n atgyweirio rhannau unigol fydd eich bet orau. Dim ond gwybod y bydd disodli unrhyw gydran ar eich iPhone â rhan nad yw'n Apple yn gwagio'ch gwarant yn llwyr.

Prisio Atgyweirio Niwed Dŵr Afal

ModelGwarant y Tu Allan i WarantGyda AppleCare +
iPhone 12 Pro Max$ 599.00$ 99.00
iPhone 12 Pro$ 549.00$ 99.00
iPhone 12$ 449.00$ 99.00
iPhone 12 Mini$ 399.00$ 99.00
iPhone 11 Pro Max$ 599.00$ 99.00
iPhone 11 Pro$ 549.00$ 99.00
iPhone 11$ 399.00$ 99.00
iPhone XS Max$ 599.00$ 99.00
iPhone XS$ 549.00$ 99.00
iPhone XR$ 399.00$ 99.00
iPhone SE 2$ 269.00$ 99.00
iPhone X.$ 549.00$ 99.00
iPhone 8 Plus$ 399.00$ 99.00
iPhone 8$ 349.00$ 99.00
iPhone 7 Plus$ 349.00$ 99.00
iPhone 7$ 319.00$ 99.00
iPhone 6s Plus$ 329.00$ 99.00
iPhone 6s$ 299.00$ 99.00
iPhone 6 Plus$ 329.00$ 99.00
Iphone 6$ 299.00$ 99.00
iPhone SE$ 269.00$ 99.00
iPhone 5, 5s, a 5c$ 269.00$ 99.00
iPhone 4s$ 199.00$ 99.00
Iphone 4$ 149.00$ 99.00
iPhone 3G a 3GS$ 149.00$ 99.00

Ynglŷn ag Yswiriant Cludwyr

Mae AT&T, Sprint, T-Mobile, a Verizon yn defnyddio cwmni o'r enw Asurion i ddarparu yswiriant ffôn i gwsmeriaid. Mae Cynlluniau Yswiriant Ffôn Asurion yn ymdrin â difrod hylifol. Ar ôl ffeilio hawliad, mae Asurion fel arfer yn disodli'r ddyfais sydd wedi'i difrodi o fewn 24 awr, cyhyd â'i bod wedi'i gorchuddio â gwarant.

Dyma rai dolenni defnyddiol os oes gennych yswiriant cludwr ac yr hoffech ffeilio cais am ddifrod dŵr:

CludwrFfeil HawliadGwybodaeth Brisio
AT&T Ffeilio Hawliad Yswiriant Prisio Amnewid Ffôn
T-Symudol Ffeilio Hawliad Yswiriant - Prisio Amnewid Ffôn Amddiffyn
- Prisio Amnewid Ffôn Diogelu Dyfeisiau Sylfaenol
- Prisio Amnewid Ffôn Diogelu Dwylo Premiwm (Rhagdaledig)
Verizon Ffeil Hawliad Prisio Amnewid Ffôn

A ddylwn i Atgyweirio Fy iPhone Neu Brynu Un Newydd?

Pan gymharwch gost ffôn newydd â chost ailosod un rhan, weithiau disodli'r rhan sengl yw'r ffordd i fynd. Ond weithiau nid yw hynny'n wir.

Os yw gweddill eich iPhone mewn siâp da a bod eich ffôn yn gymharol newydd, yna efallai mai atgyweiriad fydd eich bet orau, yn enwedig os yw'r rhan sydd wedi'i difrodi gan ddŵr yn siaradwr neu'n rhan gymharol rad arall.

Efallai y bydd ailosod yr iPhone cyfan yn gam cywir os yw mwy nag un gydran wedi torri neu os na fydd yn troi ymlaen o gwbl. Bydd yn llai o gur pen a gall fod yn rhatach nag ailosod sawl rhan sydd wedi torri.

Pryd bynnag y byddwch chi'n prynu ffôn newydd, mae gennych gyfle mawr i arbed arian. Hyd yn ddiweddar, arhosodd llawer o bobl â'u cludwr presennol yn ddiofyn, oherwydd roedd cymharu prisiau ar draws cludwyr yn ddiflas ac yn cymryd llawer o amser.

Fe wnaethon ni greu UpPhone i ddatrys y broblem honno. Mae gan ein gwefan beiriant chwilio sy'n ei gwneud hi'n hawdd gwneud hynny cymharwch bob ffôn symudol a phob cynllun ffôn symudol yn yr Unol Daleithiau, ochr yn ochr.

Hyd yn oed os ydych chi'n hapus â'ch cludwr cyfredol, efallai y byddai'n werth edrych yn gyflym ar y cynlluniau mwyaf newydd maen nhw'n eu cynnig. Mae prisiau wedi gostwng wrth i’r gystadleuaeth gynyddu, ac nid yw cludwyr bob amser yn rhoi gwybod i’w cwsmeriaid presennol pryd y gallent fod yn arbed arian.

Opsiynau Atgyweirio Difrod Dŵr iPhone

Gwasanaethau Atgyweirio Ar Alwad

Ar-alw, mae cwmnïau atgyweirio trydydd parti “rydyn ni'n dod atoch chi” yn opsiwn gwych os ydych chi newydd ollwng eich iPhone mewn dŵr. Gall llawer o'r gwasanaethau atgyweirio hyn anfon rhywun atoch mewn llai nag awr.

Pwls yw un o'n hoff wasanaethau atgyweirio ar alw. Gallant anfon technegydd ardystiedig yn uniongyrchol at eich drws mewn cyn lleied â chwe deg munud, a chynnig gwarant oes ar bob gwasanaeth.

Siopau Atgyweirio Lleol

Mae eich siop atgyweirio iPhone “mam a phop” leol yn ffordd arall o gael help ar unwaith os byddwch chi'n gollwng eich iPhone mewn dŵr. Odds yw na ddylai fod mor brysur ag Apple Store, ac fel arfer does dim rhaid i chi wneud apwyntiad.

Fodd bynnag, rydym yn argymell rhoi galwad iddynt cyn i chi fynd i mewn i'r siop. Nid yw pob siop atgyweirio yn atgyweirio iPhones sydd wedi'u difrodi gan ddŵr, ac weithiau nid oes gan siopau lleol rannau unigol mewn stoc. Os yw'ch siop atgyweirio leol yn argymell atgyweirio sawl rhan o'ch iPhone, efallai yr hoffech ystyried prynu ffôn newydd.

Gwasanaethau Atgyweirio Post-Mewn

Efallai yr hoffech chi osgoi gwasanaethau postio i mewn os ydych chi'n meddwl bod gan eich iPhone ddifrod dŵr. Gall cludo eich iPhone ei ysgwyd o gwmpas a chynyddu'r risg y bydd dŵr yn lledu ledled eich iPhone.

Fodd bynnag, os yw'ch iPhone yn sych ac nad yw'n dod yn ôl yn fyw, yn aml mae gan wasanaethau atgyweirio post-i-mewn amseroedd troi o ddim ond ychydig ddyddiau a gallant gostio llai nag opsiynau eraill.

A allaf Atgyweirio iPhone Fi fy Hun wedi'i Niwed â Dŵr?

Nid ydym yn argymell ceisio atgyweirio iPhone sydd wedi'i ddifrodi gan ddŵr ar eich pen eich hun, yn enwedig os nad ydych erioed wedi'i wneud o'r blaen. Gall fod yn anodd gwybod pa rannau o'ch iPhone sydd angen eu disodli mewn gwirionedd. Gall fod yn anoddach fyth dod o hyd i rannau newydd o ansawdd uchel.

Mae dadosod eich iPhone yn gofyn am set arbennig o offer. Os mai chi yw'r math anturus, gallwch brynu Pecyn trwsio iPhone ar Amazon am lai na $ 10.

A allaf Werthu iPhone a ddifrodwyd gan ddŵr?

Bydd rhai cwmnïau'n prynu iPhones wedi'u difrodi gan ddŵr gennych chi er mwyn eu hailgylchu'n ddiogel neu achub y rhannau sy'n dal i weithio. Mae'n debyg na chewch lawer, ond mae'n well na dim, a gellir rhoi'r arian hwnnw tuag at brynu ffôn newydd.

Edrychwch ar ein herthygl i gael cymhariaeth o'r lleoedd lle gallwch chi gwerthu eich iPhone .

I Grynhoi Am Eich Opsiynau Atgyweirio

Fel y dywedasom o'r blaen, weithiau'r opsiwn gorau yw uwchraddio i iPhone newydd , yn enwedig pe bai'ch ffôn cyfredol yn costio llawer i'w atgyweirio. Mae pob iPhone ers yr iPhone 7, a llawer o Androids mwy newydd, fel y Google Pixel 3 a Samsung Galaxy S9, yn gwrthsefyll dŵr.

Chi sydd i ddewis yn llwyr. Dechreuwch trwy ymchwilio i'ch yswiriant, ac yna symud ymlaen i brisio atgyweiriadau. Rydyn ni'n gwybod y byddwch chi'n gwneud y penderfyniad cywir.

Byddem wrth ein bodd yn clywed am eich profiad gyda difrod hylif iPhone yn yr adran sylwadau isod. A ydych wedi rhoi cynnig ar unrhyw atebion difrod hylif eraill yn y cartref? Os gwnaethoch chi benderfynu cael ffôn newydd, pa un wnaethoch chi ei ddewis? Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi eu gofyn yno, a byddwn ar ein gorau i ddod yn ôl atoch.